Tobruk

Jaroslava Procházková - kostýmní výtvarnice

Vystudovala Saint Martin's School of Art London, a VŠUP v Praze. V současné době se zabývá tvorbou sezonních kolekcí pret a porter, určených pro maloseriovou výrobu. Tyto kolekce jsou prezentovány a prodávány na tuzemském trhu i v zahraničí. Současně se zabývá tvorbou divadelních a filmových kostýmů.

Za dob studií filmy Slovácko sa nesúdí, Santa Lucia. V současnosti: Mazaný Filip, O život.

 

Jaroslava Procházková