Tobruk

VYJÁDŘENÍ „VM“ K DISKUSI / ZAVŘENÍ

Po delší době jsem se rozhodnul uzavřít diskusi k filmu TOBRUK. Vedou mě k tomu následující skutečnosti a přesvědčení:

Za prvé: Diskuse se už vůbec netýká samotného filmu. Toto téma, až na výjimky, v podstatě opustila a stala se platformou pro vyjadřování neonacistických, fašistických, národoveckých a rádoby vlasteneckých, jinak celkově naprosto scestných názorů. Všem těm, kteří se těmto lidem názorově v diskusi postavili, tímto opravdu a upřímně děkuji. Diskuse se stala sama o sobě i předmětem zájmu Policie a jak jsem byl příslušným odborem před několika málo dny vyrozuměn, jeden z největších nazi –přispěvatelů, pod pseudonymem „Křesťanský disident“, byl zatčen s tím, že se zároveň v jeho domě našla řada nacistických a antisemitských materiálů a vůbec škváru podobného druhu. Mnoho lidí si myslí, že jsou na webu skryti, že se v něm pohybuji v naprosté anonymitě, ale jak je zjevné, není tomu tak. Ze zprávy Policie taktéž vyplývá, že i ostatní „přispěvatelé“, kteří se v této diskusi dopouštěli naprosto flagrantního porušování zákona, jsou předmětem dalšího vyšetřování…

Za druhé: Film Tobruk byl minulý rok v září uveden v kinech, na jaře pak vyšel na speciálním 3 diskovém vydání, od 25. října letošního roku bude uveden na HBO a příští rok na podzim v premiéře na České televizi. Snad vše již bylo k němu řečeno, ať již samotnými diváky, či domácími, popřípadě zahraničními kritiky… Film Tobruk byl natočen s tou největší vůlí po pravdě, bez přikrášlování, bez patosu, se snahou o co největší syrovost. Byl ale také natočen s velkým přesvědčením o tom, že zásluhy vojáků 11. Praporu československého – Východního, kteří v letech 1941 až 1943 bojovali na Středním východě a v afrických pouštích proti jednomu ze dvou největších zlořádů 20. století, nesmí být zapomenuty. Komunisté se o to snažili celých 40 let. Ke dnešnímu dni jich je na živu už jen 15. Všem už je více než 90 let... Nicméně film Tobruk bude promítán další a další roky a jejich zásluhy, díky samotnému filmu, stejně tak jako díky následně probuzenému zájmu ze strany veřejnosti a taktéž počtu nově vydané literatury, snad už nikdy do zapomnění neupadnou…

Václav M a r h o u l
12. 10. 2009

Diskuse

-- diskuse byla uzavřena --

Příspěvky v diskusi:

Nomen omen ?

P.S.: O tom, že jsou naše CHARAKTERISTIKY, VÝCHODISKA, CÍLE a METODY jak jich dosáhnout (nejen ta osobní, ale i v širším smyslu, myšleno co se týče lidí našeho typu obecně) zcela ODLIŠNÁ a vzájemně nekompatibilní, o tom svědčí nejen OBSAHY a FORMY našich zdejších (a samozřejmě i jinde prezentovaných) postojů, myšlenek, či příspěvků, ale už i volba (zcela dobrovolná a námi samými zvolená) (a nejen psycholog by mi určitě dal za pravdu) našich NICKů: já jsem se pokusil sebecharakterizovat jako SVOBODOMIL a ty ses pokusil sebecharakterizovat jako MILITAR... Možná i z toho plyne, že já tu (tudíž) o čemsi DISKUTUJI a ty mne zveš na BITKU...(cha, cha...)... A to ještě neznáš moje skutečné - nomen omen ? - jméno, které je z těch jmen, které eventuální inklinaci k - jak to říci - teď si vymyslím vlastní termín - copyright - tedy které inklinaci k POSERISMU, ano to je to moje nové slovo - nebo inklinaci ke kolaboraci, vlastizradě apod. téměř (alespoň v mé interpretaci) vylučují... (Doufám, že ti lidé, kteří mne osobně znají, mé skutečné jméno nevyzradí, mohl bych totiž pak být snadno terčem těch, kteří - samozřejmě pokud možno v přesile a zákeřně - se svými oponenty raději "diskutují" jinými způsoby než jak diskutují lidé mého typu... :-))

Autor: Svobodomil, 11. 10. 2009; 10.58

"ŘEŠENÍ" bitkou ?

Víš, Militare, v tom je právě ten problém (vlastně jádro pudla): Lidem vašeho typu (lidem vašeho "zvláštního ražení", ať už jste hnědí či rudí, neb jste si v mnohém podobní) prostě nevyhovuje DEMOKRATICKÁ (rovnoprávná, slušná, férová, svobodná, jiné lidi neokřikující, stejný prostor jim poskytující a i jiným lidem jejich mnohé svobody přející) DISKUZE, (případně předkládání - a především naslouchání - ARGUMENTůM těch druhých a jejich případná akceptace), a zejména počítání a RESPEKTOVÁNÍ procentuální podpory těch či oněch ve volbách a z toho - logické, spravedlivé a jedině možné - následné odvození a umožnění vlivu těch či oněch na společnost), lidé vašeho typu, lidé orientovaní spíše na "tvrdou pěst" (ať už tvrdou pěst tzv. "dělnické třídy" , fašismu apod.) si bohužel vždycky chtějí urvat mnohem víc než na co legálně - či spíše ilegálně - mají, chtějí mnohem víc než kolik procent jich je a jakou váhu tedy mají, lidé vašeho typu nechtějí (trapně jako my leckde a s leckým, uf, jak jsme naivní...) diskutovat a sčítat procenta těch či oněch, RESPEKTOVAT to, a vycházet z toho, vy ty své (mnohé jiné lidi tolik mnoze omezující) "jedině možné", - nám všem hlupákům kolem utajené -, "pravdy" chcete prosadit (asi proto, že víte, že NORMÁLNÍ cestou se vám to nikdy nepodaří) naopak NÁSILÍM, ze všech vašich slov i činů čouhá jak šídlo z pytle (někdy ani neskrývaný, ba naopak okázale prezentovaný), obdiv k SÍLE (žel, spíše k síle FYZICKÉ než DUŠEVNÍ), k AUTORITĚ (žel, obdiv spíše k autoritě SAMOZVANÉ, násilně prosazené a jiné lidi mnoze omezující ba programově likvidující, než k autoritě PŘIROZENÉ a řádnými a spravedlivými metodami prosazené), typická NEÚCTA k PRÁVU obecně a zejména k PRÁVůM jiných lidí (a současně tendence tvořit si svá vlastní, zvrácená "práva", povyšovaná na "zákony"), zkrátka (jak jsem to tu už napsal a nazval kdysi), co se týče našich pozic, východisek a především METOD k jejich prosazení, jde o MIMOBĚŽKY... Podstatné je ovšem to, že my demokraté (z podstaty věci) nikoho jiného neohrožujeme, naopak, i exotickým a obskurním menšinám, jakými jste i vy, dáváme možnost projevit se, (nebudete-li ovšem přímo programově ohrožovat svobodu všech jiných mnohých vůkol), zatímco vy máte v programu naopak ty všechny mnohé jiné srovnat do jedné linie a do jedné latě (jak jinak než násilím, je totiž nemožné a nepřirozené aby byli všichni v jedné linii a v jedné lati), (proto také obdiv jak rudých tak hnědých násilných nedemokratických hnutí k vojenským režimům, drilům, okázalým přehlídkám moci, masovým akcím, průvodům, okovaným botám, atd.) a ty, kteří vám tam do té linie nebudou pasovat, tak ty odstraníte...
Tvoje opakované návrhy "pozvat" mne či kohokoli jiného mého typu na BITKU (!!!) s vámi (co by to vyřešilo ?) znova a znova POTVRZUJE, že stále nechápete, že naše VÝCHODISKA, naše CÍLE, i METODY k jejich prosazení jsou zcela JINÉ, vzájemně NEKOMPATIBILNÍ, a že naše "hřiště" je úplně JINÉ... Pro mne to ovšem není žádné překvapení, už léta sdílím názor, který za lidi mého typu vyjádřil aforista Jiří Žáček (neber to osobně), když napsal (cituji): PRASE NA HUMANISMUS NENACHYTÁŠ..." konec citátu.

Autor: Svobodomil, 11. 10. 2009; 06.49

Jendnání antifašistů

Když je tu zase ten Svobodomil tak mu neco řeknu já Militar,
jak jsem ti nabízel férovou bitku ani jsem po tom nečekal na reakci a myslel jsem že tam toho 18 září
příjdeš řed tu radnici v Liberci.Předpokládal jsem že mezi antifašisty se může být i slušný člověk spletl jsem se. Jisěž te jsi tam nepřišelppřišel tam ze tebe nekdo jiný. Z povzdálí jsem tam pozoroval co se bude dít ,za rohem policejní auto a tajný v civilu.Poznal jsem je protože se s takovými lidmi nesetkávám poprvé.
Ten konzert se v Liberci samozdřejmě odehrál bylo tam jen asi 70 nacionalistů.
neco Vám řeknu Vám všem antifašistům JSTE PĚKNÝ SVĚNĚ! Nekdo opravdu volal poaciljty a mě kolegové kamarádi tak vyhubovali.Už na cestě vlastenci museli být informováni aby se maskovali.Průser jak svině.Musel jsem kůli tomu průšvihu kupovat basu rumu.
Předpokládal jsem že se na této diskuzi bavíme slušně,čestně.Že když se útočí či co zachovávají se pravidla hry.Už nekolikárt jsem si s nekým sjednal bitku dohlíželi na to lidi z obou táborů AFA a MY čestné zápasy kde byly i zranění nikdo nehlásil.lybo to prostě férové ale tady,?
Takvže kdo z tohodle vychází čeestně a kdo jako svině?
Oběktivní i Křestanský Disident se snaží slušně s váma bavit.VŠCIHNI BY MELI DODRŽOVAT PRAVIDLA HRY !CHOVAT SE ČESTNĚ!S LIDMI CO NEJSOU ČESTNÍ UŽ NEHRAJU!
By ot zázrak že v LIberci se nic nesolo.Jen byla jedna naše skupij zadržena kontrola občanek.Klucimměli to štestíffízli chvilku vodit za nos a steě njse nepozorovaně dostat na konzert .
Doporučji tesidsskutérům co tu jsou dávejte si bacha.
Pokud ohcdíte na srazy a tak měsíc nebo dva vynechejte.Hlavně rada mež s nekým začnete se bavit z druhé barikády či co tak se přesvěčte zda je ten člověk čestný nebo ne.NA TÉTO DISKUZI JSEM NAPOSLED PROTOŽE JE POD MOJÍ ÚROVEN BOJOVAT KÝM
KDO ZA TO NESTOJÍ.TAK JAKO ŽIDI NESTOJÍ ČESTNÝ BOJ A PATŘÍ DO PLYNU TO CO JSTE UDAVAČI PŘEDVEDLI POTVRZUJE MÉ PŘESVĚDČENÍ

Autor: Militar, 10. 10. 2009; 16.20

Tos nám to tedy, ty jeden Objektivní mudrlante, osvětlil...

Ach jo, zacykleno, tož není co dodat... Maximálně se jen (jak tomu, žel, v podobných případech bývá) znova a znova POTVRZUJE to, že to, co zde (či jinde) bylo (dokonce vícekráte a leckým) s ohledem na (o lecčems vypovídající) jednotu FORMY a OBSAHU vyřčeno, nastíněno, odhadnuto či předpokládáno, OPRÁVNĚNÉ bylo... :-))... (Teď jen nevím, zda se z toho mám radovat nebo spíše - domyslím-li to do důsledků - smutnit...)

Autor: Svobodomil, 08. 10. 2009; 11.10

Mily hochu,

Ty nejsi ani věcný, ani nestranný, ani neutrální, ani neosobní... Predpokladas-li pak, ze" Lidé už dávno ví že nacionalisté nejsou jen náké holé lebky co nejsou inteligentní.", Tvuj pisemny projev k takovemu vedeni rohodne neprispiva. Tvoje neucta k rodnemu (jak predpokladam) jazyku jest opravdu, ale opravdu vice, nez zarazejici.

Autor: Bianca, 07. 10. 2009; 22.51

Řeknu Vám to

Já Oběktivní vystupuji sám za sebe a přesvědčen jsem že tu píšou lidi s více nicky.Na běžných diskuzích se podkáme s komunistou,demokratem,židem,nacionalistou. Zde se jen opakuje tentýž styl psaní tytéž slova.
K věci i kdyby tu každý psal ze svého nicku tak stejně se mi to zdá podezřelé.
Michal:Mílíš se idnteligentně jsem diskutoval s jehovistou,anmtifašistou dokonce i se čtvrtečním židem a vždy opravdu VŽDY to šlo nákým spůsobem i když jsme se neschodli.S mnoha lidmi polemizuji i jiných názorů ale fakt je ten že na ty židy se většinou lidi schodnou.Myšleno velkokapitelisty z USA jak způsobili krizi.
K tomu nacismu kdo mysléíte že za tím stál? Hitlera podporovali židi a tesně před hrůzami holocautu nejbohatší židé odleteli do Ameriky a rabínům tem běžným židům dá se říct židům normálním lidem nic neřekli.Hodilo se jim to protože židovská rasa byla znečištěná chazary.
Také asi nikde se nedočtete fakta o tom jak po válce židé topily ty lodě z židama co přežili holocaust aby je rasově neznečistili.
Jené poloviční židovce jsem to řekl a budete se divit věděla to.
To je jen kátká odbočka.Klidně se mě na toto téma můžete nacokoli zeptat.
To že fašistům a demokratům by se měl dávat stejný prostor se opírá o knihu základních práv a svobod člověka.Ještě zde niko neodpověděl na otázku jak se zatýkání a perzekuce za názor slučuje s lidskýmui právy se svododou a demokracií.
Ted se zeptám opravdu od srdce opravdu schvalujete tech 370 lidí zatčených v Praze na demonstraci? Opravdu se ve vás nec nehne u srdce že to bylo omezování svobody a brutalita jak prase? Vím že v nekom se aspon neco trošku hne.
K tomu fašismu nejsme zbabělý?třeba nekolik nacionálních organizací se distancovalo od útoku ve Vítkově.Také víte že Benito Musolinii obdivoval a měl rád Jana Husa? Nevíte tak si o tom neco přečtěte.Nakonec to s tim fašismem nebude tak ostrý jak to vypadá.
Lidé už dávno ví že nacionalisté nejsou jen náké holé lebky co nejsou inteligentní.
Když to srovnám s ostatními suběkty sekty,antifa atd tak opravdu nejvýš morálně výjdou nacionalisté.
Osobní skušenost běžnému člověku se nedá moc věřit ale když jdeš nekam s nacionalistou tak máš jistotu že te neokrade že ti nebude lhát že ti prostě neudělá ostudu.
TAK PROČ DÁVAT UMĚLE DO NEGATIVNÍHO SVĚTLA ZROVNA TY CO SE MORÁLNĚ OSVĚDČILI ZE VŠECH NEJVÍC?

Autor: Objektivní, 07. 10. 2009; 17.48

To Oběktivní

To mě vůbec nepřekvapuje, že si nedokážeš představit, že se někdo neschovává za cizí nicky. Vy rasisti samozřejmě útočíte jen ve skupinách, protože sami o sobě jste dost zbabělí. Vy tak akorát umíte upalovat malé dvouleté holčičky jen proto, že mají jinou barvu kůže než vy. To jste velcí hrdinové, fakt že jo. Však ono se vám její utrpení jednou vrátí. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Naštěstí je vás naprostá menšina. Buď rád, že tento chat není tak navštěvovaný. To bys teprve viděl, jak vás lidi mají rádi. A oprav si aspoň tu strašnou chybu ve svém nicku, člověče. Že tě hanba nefackuje, psát s tolika chybami.

Autor: Prášek, 28. 09. 2009; 22.08

To Oběktivní

Kdyby mě mohl ubožák urazit, tak se tak teď právě stalo. Já nemám zapotřebí vystupovat pod více nicky. To jen Ty tak patrně soudíš podle sebe. Nedokážeš asi unést ten fakt, že může být víc lidí, kteří mají jiný názor než Ty. Nejspíš se pohybuješ pouze ve společenství svých fašistických soukmenovců, kteří jsou nadšeni z Tvých rádoby hlubokomyslných úvah a nadšeně Ti přikyvují a nesetkáváš se s lidmi, kterým jsou Tvé zmatené myšlenky k smíchu.
Nemáš pravdu. Demokraté a fašouni nesmějí dostávat stejný prostor, protože z historie vidíme, že to nevede k ničemu dobrému. Místo toho, abys tady zamořoval prostor nesmysly, plnými gramatických chyb, zaplať si radši kurz češtiny. Až zvládneš svůj rodný jazyk, pak můžeš začít se studiem historie a postupně se dopracovat k takovým věcem, jako je např. diskuse o vlastenectví, nacionalismu apod. Zatím na smysluplnou diskusi nemáš.

Autor: Michal, 27. 09. 2009; 21.22

Neco vám teda řeknu

Začínám míti pocit že pod více nicky je ta samá osoba.James,Michal,prášek,Svobodomil a další.

Nelze věřit tomu že by bylo tolik lidí co by se nachlup stilem psaní a tak schodovali.Chce jeden nebo dva lidi ubít většinu která je nacionální.Uznávám třeba já ty chyby dělám taky ale zde se bavíme jako rovný s rovnym nacionalista a demokrat by měli mít stejný prostor.Když se zde mnozí nebo jeden člověk s více přezdívkami hlásí k té demokracii jak respektujete svobodu slova když nekdo řekne názor na holocaust? Jak se díváte na represe vůči jedněm a další že mají povoleno všechno?
Kolik je tam té demokracie a svobody že jsou zakazovány pochody a lidi zavíráni do vězení za názory?

Je podivné že já i mnoho dalších lidí zde položilo konkrétní a přesné otázky na které nebylo zodpovězeno
Jen urážky zde vidím jen urážky a výtky ale bavení se slušnou cestou tu nevidím.
Jak se nekdo může hlásit k jakési svobodě a demokracii a zároven schvalovat represe vůči názorům? Opravdu zde james svobodomil,bianica nemá společného nic.

Také Svobodomile nekolikrát zde jsi byl žádán at se omluvíš že si řekl že nacionalisté a fašisté jsou špatný JÁ TAKÉ TRVÁM NA OMLUVĚ NIKDO NEBUDE ŘÍKAT ŽE MY NACIONALISTÉ PŘINÁŠÍME SKÁZU NEBO ŽE NEJSME KŘESTANÉ!TO PROSTĚ NIKDO ŘÍKAT NEBUDE!!!!!!!!!!!!!!!
Opravdu zde zopakuji také otázky položené na které nikdo nedokázal odpovědět třeba Došlo tu k pochopení že třeba Já a další mnohý co prohlásili že nejsou náckové jestli to bylo bráno na vědomí.NA PŘESNOU JASNOU OTÁZKU JASNÁ PŘESNÁ ODPOVĚD BY MĚLA BÝT U SLUŠNÝCH LIDÍ.
Z jakého důvodu se považuje u nekterých pomýlenců ultrapracvice za zlo? Nacionalisté jsou uměloe vytlačováni na okraj společnosti přitom ve skutečnosti na okraji společnosti nejsou.Znám nacionalistu co vychovává tři děti v pěstounské péči a vychovává je dobře,další přesvědčuje mamninky aby nešli na potrat ty co na potrat chtějí už toho už tědlech lidí by jsme si měli vážit.Kdyby většina naciobnalistů nebyla takhle chatrakterově a morálně vysoko tak bych nikdy tomu neuvěřil.NEVĚŘTE V KECI VĚŘTE VE SKUTKY!
Ted se zeptám Svobodomile dal jsi nekdy šanci myšlence naší? Pokusil jsi se nekdy posunout z místa a prostě se nák odblokovat?Já znám hodně lidí ale nacionalisté jsou ze všech jedni nejvíc v pohodě.
Poradím všem nezaujatě pozorujte lidi pozorujte jak se chovají co dobrého dělají a jak se oblékají.Uvidíte mnoho skupin a subkultur pak se rozhodněte kde toho dobra a toho chatrakteru a pomoci bližnímu je nejvíc. Já to udělal
Co takhle to skusit taky vážení????????????????????

Autor: Oběktivní, 27. 09. 2009; 19.29

To James

Tvuj prispevek pekne zapada k me zkusenosti. Kdyz jsem neco opravoval, prilis do neslo a uchyloval jsem se k hrubsi sile, otec mne brzdil slovy: "Kazde nasili je fasismus". Kdyz tak proctu prispevky o kus nize, potvrzuji toto lapidarni vyjadreni.

Autor: Bianca, 23. 09. 2009; 08.41

Jamesi,

to máš svým způsobem pravdu. Ale jistě uznáš, že kloudnou a smysluplnou myšlenku jaksi nalézti u nich nelze. Tak jsem si myslela, že by mohli začít něčím snadnějším a přitom základním. Třeba by kurz českého jazyka zvládli a tím by si dodali sebevědomí. Konečně by uměli česky. Nechceš snad, abych je hned poslala do kurzu analytického myšlení či logiky? To by bylo pro ně velmi frustrující. Jsou to koneckonců také jen lidé. Všichni jsme stvoření boží.

Autor: prášek, 22. 09. 2009; 23.13

To James

Souhlas :-))

Autor: Svobodomil, 22. 09. 2009; 13.08

Oběktivnímu:

Za prvé: Na svém tvrzení, že "nacionalisté jsou zdivočelí vlastenci", trvám. (Co mne k tomuto tvrzení vede, jsem tu vysvětlil vícekrát a i nadále nemám důvod se nacionalistům - podobně jako komoušům či fašistům - za svůj celoživotní, mírně řečeno "rezervovaný, ba štítivý postoj k nim", omlouvat !!!), naopak, domnívám se, že ta rezervovanost a štítivost je to základní MINIMUM, které by vůči těmto "lidem zvláštního ražení", těmto "samozvaným násilným opravcům světa ke škodě většiny vůkol" měl ZŘETELNĚ zaujmout každý slušný člověk). Současně beru na vědomí fakt, že podobně rezervovaně ba štítivě se zase oni mohou dívat (a nepochybně dívají) na lidi mého typu...Ostatně, jak psáno (nejen mnou) vícekrát, tak právě slovní projevy mnohých nacionalistů jsou často POTVRZENÍM toho, že nejen ve FORMĚ, ale i v OBSAHU na sebe prozrazují i to, co patrně prozradit ani nechtěli, totiž, že se považují (bezdůvodně, zhůvěřile a paradoxně !) za cosi "víc" než jsou všichni ostatní - mnoze jiní - vůkol, prozrazují na sebe i to, jaké CÍLE a METODY k prosazení těch cílů upřednostňují a vyznávají, a co z toho pro nás ostatní, žel, vyplývá.... (Lhostejno, že třeba - zatím - ještě oficiálně nepatříme do nějaké té jimi artikulovaně nenáviděné skupiny lidí, neb jak víme, časem samozřejmě dojde i na všechny ostatní, prozatím hlasitě nejmenované...) Za druhé: Co se týče mého přetrvávajícího nezájmu vést - stále dokola - marné debaty - dost na tom, že tak občas činívám písemně - s někým, kdo je zjevně zakopaný v nějakém zákopu, z kterého odmítá vylézt, v němž neslyší, nevidí, nevnímá, a z něhož na nás vůkol hází stále tutéž - slovní či jinou - "munici", aniž vůbec bere v potaz, CO mu kdo říká (kdyby to sobě či nám přiznal a řekl PŘEDEM, že to je stejně marné, že s ním stejně nikdo nehne, kolik bychom tím ušetřili času, nervů, atd. !), tak co se týče mého postoje k těmto - jak jim pracovně říkám - "debatám se zdí" (často dokonce zdí drzou, netolerantní, jiné názory nikomu nepřející, a jiné lidi okřikující, urážející, nad ně se bezdůvodně vyvyšující, atd.), tak sice i nadále zastávám názor pana Wericha, který řekl něco v tom smyslu, že "BOJ S BLBOSTÍ SE SICE NIKDY NEDÁ VYHRÁT, ALE PŘESTO ČI PRÁVĚ PROTO SE TAKÉ NIKDY NESMÍ VZDÁT", ale na druhou stranu s tou blbostí v jejích nekonečných projevech a formách nebojuji vždy a za všech okolností až do úplného sebezničení a sebeureagování (ale jen do té míry, abych měl klid a čisté svědomí, že jsem tu nějakou větší nehoráznost nenechal být a že jsem na ní nějak zareagoval), pak poodstoupím a čekám, zda se přidají i jiní (což se, naštěstí, většinou i děje, - ani já sám nebývám vždy první a jediný, kdo začne, i já se vlastně PŘIDÁVÁM, byť někdy je zlo umravněno až za dost dlouho). Jak patrno, tak ve vší úctě opravdu nemohu (jak jsem ostatně psal) jezdit se osobně diskutovat s každým JEDNOTLIVÝM nacionalistou, bolševikem či fašistou (a to přesto, že jich naštěstí není tolik), a to i kdyby na mne vyjímečně nezvyšovali hlas, i kdyby mne rovnoprávně nechali mluvit stejně dlouho jako mluvili oni, i kdyby mi nevychovaně neskákali do řeči či do těla, i kdyby mi - nejen sobě - naslouchali, a i kdyby nebyli PŘEDEM rozhodnutí se prostě "nehnout z místa", tak i kdyby tyto základní podmínky smysluplné debaty nastaly, ani pak by přesto nebylo možné (ani fyzicky, psychicky, technicky, či pyrotechnicky, cha, cha) toto všechno absolvovat... Nemám totiž často ani dost času, energie, entuziasmu atd. věnovat se činnostem méně pošetilým a mně bližším, a nemám čas (přiznám se, že někdy ani chuť) objíždět dokonce ani ty (všechny mnohé) lidi, kteří naopak NEJSOU onoho nechvalně známého "zvláštního ražení", kteří naopak JSOU demokratičtí, JSOU tolerantní (nejen k sobě, ale i k jiným), kteří JSOU svobodymilovní (a i jiným lidem jejich mnohé svobody přející), o kterých si naopak myslím, že bychom si vzájemně spíše PŘITAKÁVALI než si - použiji slovní hříčky, kterou jsem teď vymyslel - "ODTAKÁVALI"... Mně ta diskuse na této platformě (s daleko větším akčním radiusem při stejné námaze a maximální úspoře času) vyhovuje více než si jezdit povídat s tím či oním, což neznamená, že i tuto diskuzi (pokud uvidím, že se zacyklila a nikam nevede) na čas či nafurt neopustím...

Autor: Svobodomil, 22. 09. 2009; 01.40

Prášku, čeština

snad není to nejdůležitější. Zvládnout pravopis samo o sobě není žádná zvláštní výhra. Je mi milejší demokrat se špatným pravopisem než fašista s červeným diplomem. Ostatně pravopis je jen jednou z vrstev našeho písemného projevu, kterým o sobě můžeme něco sdělit svému okolí. Zde platí především, že věta je vyjádřená myšlenka. Když to vázne v oblasti myšlení, nedá se ani číst písemný výpotek. Z toho asi pocházejí ty fašistické nápady, že by bylo lepší se setkat a "férově si dát pěstní souboj bez nožů". Strašně by se chtěli prosadit, a v argumentační rovině jim to nejde. Jsou nešťastní, nevědí kudy kam, mají pocuchané sebevědomí, proto se potřebují přimknout k nějakému početnému celku (např. sparťanských fanoušků) a s někým se porvat. Bylo by lepší jim nějak zkusit pomoci, aby se z toho komplexu vybabrali. Když se jim budeme posmívat, že neumějí český pravopis, tak budou dál zabředávat do svých problémů a nenávisti.

Autor: James, 21. 09. 2009; 23.32

Michale,

pod tvá slova se mohu podepsat. Ta míra nevzdělanosti, neznalosti vlastního jazyka, je zarážející. Už jsem napsala, že Militar by měl jít do nějakého kurzu českého jazyka, ale když jsem si přečetla zpětně příspěvky, tak vidím, že by s sebou měli vzít i nick Křesťanský disident, Oběktivní (hej, správně se píše objektivní), o Kamile už ani nemluvím. Předpokládám, že když nezvládají vlastní rodný jazyk, nevládnou ani jazykem cizím. Z toho mi vyplývá celkem logicky, že myšlenkově jsou nuceni zůstat jen na malém českém dvorku a z toho zřejmě plyne jejich velmi omezený náhled na svět a tupé myšlení, neschopné rozlišovat. Jen je mi divné, že nemají dost soudnosti a klidně někam píší i s těmi děsnými pravopisnými chybami, které je okamžitě zařazují do určité společenské skupiny. Normální člověk by se přece za tak zřejmé nedostatky hluboce styděl. Chlapci a děvčata, jak se můžete nazývat Čechy, když neovládáte svůj mateřský jazyk? Zamyslete se alespoň nad tímto, pokud na to vaše mozková kapacita stačí. Mnohý Vietnamec mluví česky lépe než vy. Takže kurzík, co říkáte?

Autor: Prášek, 21. 09. 2009; 23.02

Co mají společného?

Je zajímavé, že valná většina lidí, co tady beztrestně porušují zákon a hlásají tady fašismus a nenávist (i když mají plnou pusu demokracie a výzev ke slušnosti), má své příspěvky plné pravopisných chyb. Neznalost rodného jazyka o mnohém vypovídá. Minimálně o tom, že se opakuje situace jako v Německu ve 30. letech, kdy hlavní masu prvních příznivců fašismu tvořila nevzdělaná lůza a lumpenproletariát. Je to logické, protože platí zákonitost, že čím nižší inteligence, tím vyšší náchylnost k tomu, aby sebou člověk nechal manipulovat na základě jednoduchých hesel a populistických slibů. Hesly typu "Čechy Čechům" to začíná, pálením knih na hranicích to pokračuje a válečnou apokalypsou a miliony mrtvých to končí.

Autor: Michal, 21. 09. 2009; 18.13

hmm

Tak já se zde také přidám i když jsem to v plánu neměl.Na jednu stranu mi příjde podivné to do plynu do plynu s tím nesouhlasím a na druhou stranu nesouhlasím s tím co psal Svobodomil já nacionalista jsem a diskutuji rád i s lidmi opačných názorů musím potvrdit že když se bavím s nekým jiných názorů tak máme stejný prostor,nezvyšuje se hlas vědšinou a vše je OK.Třeba Křestanský Disident ti Svobodomile nabízel slušnou konverzaci.Proč jsi odmítl? Svobodömile také nekolik lidí žádalo zde od tebe omluvu za to že jsi řekl že my nacionalisté nejsme slušný a deláme neco špatného i já se připojuji a žádám za to omluvu.Snad konečně to pochopíš.Také nekolikrát opakoval že není nácek a ptal se jestli ste to vzali na vědomí také tu nebyla dána odpověd. Pokud nekdo vyznává demokracii měl by respektovat všechny názory.S tou diskuzí musím povrdit že opravdu lze diskutovat slušně s lidmi všech názorů.To vzájemné naslouchání,snaha o rozumné pochopení a porozuměníé si tu je.Opravdu to jde mě osobně to jde.Každá strana by měla v nečem přivřít oči prostě snaha se schodnout.Třeba základ že lidské rasy jsou dost rozdílné a měli by žít odděleně.Myslím že fašismus je ideologie co má šanci se prosadit a zaslouží si to aby to všichni repektovali.Dost si vážím mnohých demokratů co to tolerují.Dále my Češi jsme tu přeci doma a na prvním místě je přirozený že jsme Češi a lidi až na místě druhém.Opravdu tohle stojí za to dát tomu hlubší přemýšlení.
Podivné je proč jsou nacionalisté dáváni uměle do negatovního světla přitom ve skutečnosti negativní nejsou.Copak si přejete aby tu rostli mešity?
Lidi co pak souhlasíte s tím aby židé mněli povolenýé všechno a fašisté neměli povolený nic? Slučuje se to se svobodou a demokracií? To by mě zajímalo.
Zde jsou vyhrocené výlevy obou stran světonázorů jen stejně mi příjde že zakomplexovanější je strana židomilů,demokratů atd.Každopádně je dobrá vzájemná úcta mezi všemi diskutujícími.
Opravdu není fér říct třeba o fašistovi ktarého ani neznáš že je ten špatnej že by měl být omezen že se s nim setkat nechceš i když třeba toho dokázal víc než ty a je mín agresivnější než ty.
OPRAVDU PŘEMÝŠLEJTE OPRAVDU VĚŘÍM TOMU ŽE MÁ SLOVA POCHOPÍ DISKUTUJÍCÍ Z OBOU STRAN.ČEŠI MĚJME SE RÁDI ČECHY ČECHŮM!NENECHME SE NAKAZIT JEDY ŽIDUMILSTVÍ A MULTIKULTURY.

Autor: Oběktivní, 21. 09. 2009; 13.59

To Militar

Nabídka se píše s měkkým i, zazpívat se píše se z, Liberec se píše s velkým L. Co jsi to za vlastence, když neumíš ani svou rodnou řeč? To je tedy ostuda! Myslím, že by ses měl místo soubojů, přihlásit do nějakého kurzu českého jazyka, hloupý chlapče. Také by tě tam třeba naučili dělat správně čárky a psát místo naconalista správně nacionalista. Snaž se, tuž se a pak jen vlastencem býti můžeš. Zatím zalez.

Autor: Prášek, 17. 09. 2009; 00.23

To James

Souhlas.

Autor: Svobodomil, 16. 09. 2009; 14.22

Moje překlepy, nedoklepy a drobné chyby

P.S. Vím, mám tam několik překlepů, nedoklepů a drobných chyb, vzniklých nedokončenými opravami některých slov a slovních vazeb, chyb, kterých jsem si vědom, a které jsem v tom spěchu psaní nepostřehl hnedle, a které nebudu uvádět na pravou míru (natož na LEVOU míru !), protože myslím, že smysl míněného zásadně neovlivňují...

Autor: Svobodomil, 15. 09. 2009; 23.35

Vše podstatné už jsem tu doufám řekl, kdo chce si to najde a kdo ne, i kdybych se upsal, vše marno..

To Militar: Tvůj příspěvek, ve kterém se o mne zlovolně otíráš, hovoří sám za sebe, a vypovídá o tvé úrovni natolik, že by si nepochybně nezasluhoval být poctěn nějakou reakcí, a proto odpovím spíše obecně: Jak už jsem zde psal vícekrát, tak v případě mých reakcí na tvé soukmenovce (či soudruhy), mne vůbec nepřekvapuje a neuráží (ba svým způsobem těší, neb to leccos z toho, co léta letoucí říkám a píšu opakovaně POTVRZUJE), když do mne (a lidí mého typu) všemožně šijí právě oni nechvalně známí "lidé zvláštního ražení", oni "samozvaní násilní opravci světa" s neodůvodněným mesianistickým komplexem (ať už ti rudí či ti hnědí), protože právě ony jejich netolerantní, násilné, jiné lidi všemožně omezující a buzerující projevy, jsou jen dalším důkazem (a POTVRZENÍM) toho, že s těmito lidmi vést nějakou demokratickou diskuzi opravdu nejde... Ostatně uráželo by mne, kdyby mne (a lidi mého typu) právě lidé vašeho typu velebili či jen ignorovali, a naopak je pro mne (a lidi mého typu) svým způsobem satisfakce, že právě lidi vašeho typu lidi našeho typu evidentně nesnáší... (O to více je ovšem potřeba před vámi varovat, neb my v důsledcích nikoho neohrožujeme, zatímco vy v důsledcích ANO !) A navíc: ze mne (a z lidí mého typu) nikdo bolševika či fašistu neudělá i kdyby se rozkrájel, podobně jako já (a mně podobní) zase (žel) z žádného komouše či fašisty asi neuděláme demokrata...A jít si to navíc POTVRZOVAT dokonce "in natura" na nějaké "face tu face" srazy ? K čemu by to bylo ? Ztráta času...Co víc bychom si tam mohli říci než zde ? Maximálně by došlo (z mé strany nikoli, já se neperu, raději používám argumenty...) k nějakému (známe ty příklady) násilí a o to nestojím... S ohledem na leccos zde dříve vyřčené pochybuji, že by tam měl každý z nás STEJNÝ, ROVNOPRÁVNÝ časový prostor... Pochybuji dále, že by tam mohl hovořit hlasem klidným, vlídným a nedunivým, aniž bych byl vystaven (někdy někde žel, některými podobnými týpky praktivanému) nevychovanému okřikování, skákání do řeči, nenaslouchání a mletí si stále toho svého dokola ať říká kdokoli cokoli, zkrátka, že by to byla debata demokratická a rovnoprávná (což téměř vylučuje její zadání s přihlédnutím k účastníkům a jejich preferencím, cha, cha...) Nehledě na to, že i kdybych se náhodou zbláznil a náhodou chtěl takto ztrácet čas (jako že ho raději věnuji jiným - o něco méně nesmyslným - činnostem), a chtěl bych si s každým jednotlivým bolševikem či fašistou dávat sraz a "řešit" to osobně, (v naději, že mne nebude skákat do řeči, že mi bude naslouchat, že se mne nepokusí ukřičet či umlátit) tak bych se ujezdil, protože pokud vím, jen na těchto stránkách (není-li to jeden a ten samý člověk s různými nicky) jste nejméně čtyři, cha, cha... Já bych to viděl takto: ať každý jde tam, kam ho jeho srdce (inteligence, charakter, oriantace atd. atd.) táhne... Bolševici ať táhnou do té své (jimi nám ještě nedávno tak mohutně násilím vnucované) Moskvy, fašisti a náckové ať táhnou do pekla za (také nám jimi vtak vnucovaným) Adolfem, a demokrati, ti pošetilci, ať si tu "vedou ty jejich věčné nesmyslné diskuze a trapně počítají hlasy těch či oněch v pravidelných svobodných volbách a přepočítávají to na procenta", ač by to přece šlo "vyřešit" (jednou pro vždy) mnohem "jednodušeji", že ?

Autor: Svobodomil, 15. 09. 2009; 21.25

Vy už to přeháníte!

Dlouho jsem tu nebyl a docela zírám.Myslíl¨m Svobodomile že Křestanský Disident te porazil na celé čáře.Když nekdo nabídne slušnou nabýdku setkání tak to se neodmítá.Stejně tak se neodmítá domluvený zápas a už z nožema ¨či jen rukama.
Jsem naconalista také a rovněž vyžaduji omluvu za urážky vlastenců!
Když jsi tak zbabělý a nepříjmeš nabýdku kř Disidenta rozdám si to s tebou osobně. V pátek v 19 hod budu v Liberci mám cestu kolem před tou velkou radnicí.Neboj se budu sám a nebudu mýt nůž pěstní souboj.
Máme tam totiž tenhle pátek sraz velký konzert kůli režimu se musíme domlouvat jinak z utajených čísel a ipadres.Tohle s tebou Svobodomile bude jen naše věc ty a já.
Nezapomen tenhle pátek 7 večer v liberci před radnicí!

Také je zvláštní že nekdo má povolený všechno a nekdo nemá povolený nic.
pro zábavu zde zaspívám písničku ŽIDI NETLAČTE SE PLYNU MÁME DOST ŽIDI NETLAČTE SE PLYNU MÁME DOST A ZBYDE NA VŠECHNY!
ŽIDI DO PLYNU ŽIDI DO PLYNU ŽIDI DO PLYNU ŽIDI DO PLYNU ŽIDI DO PLYNU ŽIDI DO PLYNU ŽIDI DO PLYNUŽIDI DO PLYNU.

Autor: Militar, 15. 09. 2009; 17.39

To James

Vypravej vsak slepym o barvach, hluchym o tonech.....

Autor: Bianca, 10. 09. 2009; 23.52

To Svobodomil

Byli jsme tuhle s Wendy v Dunkerque, moře bylo studené, ale sluníčko pálilo, asi jako na přelomu srpna a září 1944, když tam byla přesunuta čs. obrněná brigáda. Tak jsem zamáčknul slzu a na ty hochy zavzpomínal. V tom u mě nehraje roli, jestli je někdo Žid nebo katolík, Čech, Slovák, Moravák nebo kterýho čerta syn.

Autor: James, 04. 09. 2009; 01.01

To James

O mojí trpělivosti s vedením vědomě většinou marných (avšak z "vyššího principu mravního" potřebných) debat vskutku cosi víš (ostatně už pan Werich přeci říkal něco o tom, že boj s hloupostí se sice nikdy nedá vyhrát, ale přesto - či právě proto - by se nikdy neměl vzdávat), ale jinak s Tebou samozřejmě souhlasím (a i jsem to zde napsal 13.6. 09), že z více důvodů o osobní názorovou konfrontaci s lidmi "zvláštního ražení" zájem nemám... :-))

Autor: Svobodomil, 02. 09. 2009; 00.34

Nabýdka setkání

Ahoj Svobodomile, obdivuji Tvoji trpělivost, se kterou se věnuješ zdejšímu psychopatovi. Rozhodně bych se na Tvém místě nesetkával s někým, kdo Ti tak přátelsky "nabýzí setkání".

Autor: James, 01. 09. 2009; 23.33

To Izotop/Pirátem proti své vůli?

...si kup DVD, stojí za to!

Autor: Pusinka, 30. 08. 2009; 20.57

Za shlédnutí tohoto filmu bych rád zaplatil

Film se ke mně dostal jako Divx a tak jsme ho bohužel shlédli s manželkou zdarma. Škoda že nelze alespoň poslat DMSku - rád bych to udělal. Když je mi nějaký film sympatický a vím to dopředu, jdu na něj raději do kina prostě aby z toho tvůrci něco měli. Stydím se.

Autor: Izotop (izotop@post.cz), 29. 08. 2009; 00.11

Podobnosti nikoli náhodné

Je všeobecně známé (i když se to některým lidem - zatím - nehodí otevřeně přiznat), že onen neblaze proslulý nacismus, (který - nikoli náhodou, ale PROGRAMOVĚ - zahubil desítky miliónů nevinných lidí po celém světě a způsobil světu nenahraditelné škody), vycházel (mimo jiné) z účelové a idiotské teze, že nějaký národ a nějaká rasa - v tomto případě národ německý a "rasa" germánská, nordická, - je prý (bůhví proč) cosi "víc" než jsou jiné národy a jiné rasy a (jako kdyby té nehoráznosti nebylo dost), že má tedy tudíž jakési (z toho prý vyplývající !) (hnědé) "právo" ty jiné, ostatní, mnohé národy, rasy či třídy vůkol POROBIT, VYHLADIT, OKUPOVAT, OKRÁDAT, atd... Onen nacismus (což je vlastně zkratka "národního socialismu", na jehož křídlech se vzmohl a jehož "ochrannou známku" používal až do svého hořkého konce) má to slovo "národ" (rozumí se: v jejich podání národ NADŘAZENÝ) už v NÁZVU té jejich partaje: NSDAP (volně přeloženo Národně Socialistická Německá strana Práce...- dělnická strana)... Nepřipomíná to snad někomu něco ? Přečtěme si ten název ještě jednou... Není v tom názvu (nikoli náhodou) ono čertovo kopýtko jak např. SOCIALISMU (který také má - také bůhví proč - neodůvodněně mesianistický pocit, že je všemu a všem NADŘAZENÝ, že je prý jakýmsi PŘEDVOJEM všeho, že má jakousi "VEDOUCÍ úlohu", a že má - tudíž - jakési "právo" - v tomto případě pro změnu RUDÉ právo - ty všechny JINÉ (byť MNOHÉ jiné!) vůkol PŘEDĚLAT, PŘEVYCHOVAT, OMEZOVAT, LIKVIDOVAT, atd. - viz Stalin atd..), tak je tam ukryto čertovo kopýtko FAŠISMU, kterýžto je s nacismem něco jako siamské dvojče, tak tento název NSDAP obsahuje i čertovo kopýtko onoho - pro tyto násilné a nedemokratické režimy typického - ohánění se "dělníky" ("rolníky, a pracující inteligencí")? A křičí-li tedy naši nacionalisté (vydávající se zlotřile za údajné vlastence !) např. něco o tom, že prý "ČECHY ČECHůM" (a jiné pomatenosti), šíři-li tito nacionalisté kolem sebe netoleranci, nenávist, násilí, (už od pohledu !, nemluvě o jejich tezích, výkřicích apod.), a otevřeně jsou PRO autoritativní režimy, a stejně tak OTEVŘENĚ jsou proti demokracii (o které vědí, že tam se nemohou normálně prosadit, tam se totiž počítají hlasy a ne násilné akce vůči většině), křičí-li tedy tito nechvalně známí (rudí či hnědí) "samozvaní násilní opravci světa" ony nám tak dobře známé fráze o "vlastenectví", "pořádku", "nápravě věcí", "odstranění všeho zla", a "vědí-li" opět, kdo "za všechno může", je to evidentní pokus o opakování čehosi nám nechvalně známého... Jestliže má tedy něco čtyři nohy jako pes, ocas jako pes, je to chlupaté jako pes, štěká to jako pes, kouše to jako pes, pak to holt (asi) bude pes... (a ne třeba sýkorka parukářka)

Autor: Svobodomil, 28. 08. 2009; 19.36

NACIONALISTA JE VLASTENEC

Svobodomil:V první řadě bych se tě chtěl zeptat zda si pochopil to že já nejsem nácek a nacionalisté s neonacismem namají nemají nic společného.Jak jsem to tu nekolikrát zopakoval pochopil jsi to nebo ne Svobodiomile?
Také co je na té demokracii tak svatého? Myslíš že demkoracie nikoho neomezuje? Mě demokracie co tu je omezuje docela hodně fakt že jo.
Rozhodně vyžaduji omluvu za to co jsi řekl že my nacionalisté táhnem do válek konfliktů a zmaru.Opravdu za tohle vyžaduji omluvu.
Podivné že na jednu stranu ctíš vlastence a na druhou stranu bys vlastence omazoval.Navíc jsem ti zde položil hromadu otázek a ty jsi odpověděl sotva na polovinu z nich.Proč vůbec myslíš že by nacionalismus byl tak špatný? Ono je to dost jednoduchý když režiser večerních správ naplánuje že ti židi jsou ti hodní a ty ultrapravičáci jsou ty špatný to je také dost průhledné divadlo co má od pravdy daleko dost.
Také co je handlivého na tom když je nekdo nedemokratický?
Jako člověk co odsuzuje demokraticky a říká že s deokracií které si už nikdo neváží nemá společného nic tak třeba u mě ten člověk stoupne.Fakt není žádná ostuda být proti demokracii
Svobodomile jo nabýd jsem ti před časem osobní setkání v Praze tak co příjmeš nabýdku jako chlap nebo utečeš jako malý kluk co nemá žádné argumenty?

Autor: Křestanský Disident, 28. 08. 2009; 17.28

Důsledky vlastenectví versus důsledky nacionalismu

Z nacionalistů (neboli z netolerantních, násilí vůkol sebe šířících, zdivočelých "vlastenců") se zpravidla rekrutují ti, kteří se (bůhví proč) domnívají, že mají "právo" (rudé či hnědé) ty ostatní JINÉ lidi (případně celé jejich skupiny, národy, atd.) buzerovat, omezovat či dokonce okupovat, ergo kladívko, NACIONALISTÉ vždy v důsledcích táhnou svět do KONFLIKTů, VÁLEK a ZMARU, zatímco naopak VLASTENCI (kteří i JINÝM přejí jejich vlastenectví a nevidí v tom problém) jsou pro nacionalisty zásadní a faktickou PŘEKÁŽKOU... Zjednodušeně řečeno: z vlastence (který si jen váží své země, jinde by žít nechtěl a je pro ni ochoten i něco obětovat, aniž by ovšem - to je podstatné - totéž upíral jiným v jiných zemích) se okupant cizího státu (či nedemokratický omezovač práv jiných lidí doma) stát NEMůŽE, avšak z nacionalisty (který si připadá, že je něco "víc" než ostatní, a že má "právo" (rudé či hnědé) ty ostatní buzerovat, omezovat atd.) se okupant (či nedemokratický omezovač práv jiných lidí doma) stát MůŽE...(ba, bohužel, v důsledcích logicky STÁVÁ...) Proto nedovolme nacionalistům v jejich ústech zneužívat (a pro jejich nízké cíle ukrádat) pozitivní slovo "vlastenectví", které je pro ně jen cosi jako mimikry... Vlastenec totiž MůŽE být (a často bývá, to se nevylučuje) DEMOKRATEM, ale žádný nacionalista (s ohledem na jeho CÍLE a METODY, které k tomu používá) nikdy demokratem NENÍ... I z toho pak (logicky) leccos vyplývá ...(a nejen s ohledem na jejich netolerantní a zpupné SLOVNÍ projevy, ale i - neb to je vlastně jen PŘÍPRAVA a testování terénu, co my na to - především s ohledem na jejich následné /ZLO/ČINY)...

Autor: Svobodomil, 28. 08. 2009; 12.16

Vlastenec - na rozdíl od nacionalisty - není zaslepený a tudíž nebezpečný...

Ještě jsem zapomněl dodat, že podle mne je vlastenec ten, kdo si VÁŽÍ své země, své historie, svých tradic, svých velikánů a borců, kdo je schopen (ale i ochoten !) něco pozitivního pro svoji vlast udělat i OBĚTOVAT, bude-li vlast ohrožena, čili vlastenec je ten, kdo to má oproti kolaborantům neskonale "SLOŽITĚJŠÍ", (i oproti těm z tzv. šedé zóny, co "jen" drží hubu a krok aby se jim náhodou něco nestalo, a tak jen brblají, ale nic pořádného pro vlast nikdy neudělají a především neobětují), ale musí současně platit i to, že vlastenec si je vědom nejen POZITIV a ÚSPĚCHů své vlasti, ale nezastírá ani případná vynořivší se NEGATIVA, CHYBY a NEÚSPĚCHY (které ho coby vlastence mrzí, zatímco poťouchlíci a kolaboranti se z nich radují), neboť i tato NEGATIVA má KAŽDÁ vlast, ne že ne, opakuji: KAŽDÁ vlast, a současně musí platit i to, že AČ zná pozitiva SVÉ vlasti a je na ně HRDÝ (a za negativa SVÉ vlasti se stydí), NEVYVYŠUJE se (a to i kdyby to bylo oprávněné což je nesmysl) nad JINÉ vlasti JINÝCH, ví i o jejich POZITIVECH, nezastírá je, nemá s tím problém, chová se podle hesla "JÁ PÁN, TY PÁN", neříká, že JEN A JEN JEHO vlast je ta nejlepší ze všech a že ty ostatní stojí za starou bačkoru, protože to už by přestal být tím (chvályhodným) VLASTENCEM, ale stal by se tím pouhým zdivočelým a zaslepeným "vlastencem", totiž NACIONALISTOU... Ostatně ty ÚSPĚCHY či NEÚSPĚCHY všemožných TÝHŽ vlastí se v průběhu různých časů a dob MĚNÍ... Kde je sláva - například - antického ŘÍMA ?

Autor: Svobodomil, 27. 08. 2009; 00.14

Nacionalismus je zdivočelé vlastenectví

Obecně řečeno: Proti SKUTEČNÝM vlastencům (všech dob) nejen že nelze nic namítat, ale naopak, je třeba si jich VÁŽIT a oceňovat je (i tím, že o nich budem pozitivně mluvit, psát, zpívat, točit filmy atd.), protože jsou to lidé úctyhodní a následováníhodní, kteří se nebáli (a nebojí) agresorů, a jsouce zpravidla v menšině i velmi riskovali, když byla jejich vlast ohrožena ať už zvenčí nějakými (oficiálními či neoficiálními, přímými či nepřímými) okupanty, nebo kdy byla (často souběžně) ohrožena i ZEVNITŘ pomocí nemnoha vnitřních kolaborantů s oním násilím se nám vnucujícím "bratrem"... (A nemyslím teď jen na komouše, kteří měli přímo v popisu práce - a dokonce i ve stanovách ! - internacionálně tancovat jak Kreml píská, to se ale týká i fašistů s jejich "trojskými koni")... Existují ovšem bohužel i takoví lidé, kteří onen (jinak úctyhodný) pojem vlastenectví zcela zneužili (a nadále zneužívají) k propagaci svých nízkých (a v důsledku proti zájmu státu otevřeně jdoucích) (a naštěstí většinou ostatních lidí nepodporovaných) antidemokratických zájmů a cílů, a vydávajíce se za údajné "vlastence" (ta urážka skutečných vlastenců, kteří - na rozdíl od nich - za svobodu a demokracii pokládali životy !) tento pojem zhůvěřile DISKREDITUJÍ...(jako by těmi skutečnými vlastenci snad ta většina ostatních lidí vůkol nebyla jen proto, že to o sobě - tak jako oni - nevykřikují...) Proto hlásám takovou svoji aforistickou větu, že "NACIONALISTÉ JSOU ZDIVOČELÍ VLASTENCI", podobně jako lze (samozřejmě s jistou nadsázkou) říci, že "KOMUNISTÉ JSOU ZDIVOČELÍ SOCIÁLNÍ DEMOKRATÉ..." Obecně se dá říci, že "KAŽDÝ kdo někomu jinému (či dokonce VĚTŠINĚ těch jiných vůkol !) něco vnucuje NÁSILÍM (či pohrůžkou násilí) (což dělají všechny autoritativní a antidemokratické systémy, protože jinak by - a to ony dobře vědí - to nikdy normálně prosadit nemohly, neboť tolik naivních, hloupých či vyčůraných lidí neseženou, a i kdyby náhodou, tak ne nadlouho, tzn. že PAK by stejně vůči nim musely použít své tradiční násilí, represe, zastrašování atd.), tedy každý kdo někomu jinému (či dokonce VĚTŠINĚ těch jiných !) něco vnucuje NÁSILÍM je zavrženíhodný (včetně jeho -ismu, pokud si jej na tom vystavěl) a měl by být již v POČÁTCÍCH svého opruzování (tou nedestruktivní a demokratickou většinou lidí vůkol) usměrněn už jenom proto, že používá ono NÁSILÍ...(a to i "jen" SLOVNÍ násilí) (které zločinnost jeho budoucích úmyslů vlastně demaskuje...) Proto je vlastně (paradoxně) DOBŘE, že se naši holohlavci (a jim podobní) projevují (i ve slovech, natož v činech !) tak netolerantně a nenávistně (násilně a destruktivně) jak činí, protože pak už o nich nikdo soudný nemůže mít žádné iluze... Komouši na to jdou, pravda, o něco líp a chytřeji, ti už ostatní většině vůkol přímo nevyhrožují, tváří se kultivovaně, a nikoho už zbaběle v přesile nepřepadávají, ti jen (tradičně) slibují všechno všem (slib nezarmoutí), doufajíce, že se někdo chytí... Doufejme že těch méně přemýšlivých, naivních či vyčůraných nebude více než jejich obvyklých cca 12 % ze sta možných... Tolik k tzvaným "vlastencům" a SKUTEČNÝM vlastencům... Nenechme si jimi ukrást to pěkné slovo (a význam !)

Autor: Svobodomil, 26. 08. 2009; 23.42

Také nechápu proč

Morte :Nechápu proč jste proti českému vlastenectví.Nacionalisté nejsou exstremisté to co vyznáváme není nic špatného ani extremního.Narozdíl od tebe máme národní hrdost.
Taky uznej sám že demokracii ,lidským právům a dalším sračkám se nedá věřit celý život.
Fakt to nejde my si narozdíl od tebe užíváme života a máme čistéé svědomí.
Když podletebe demokracie neznamená že právo na názor má mýrt každý tak jak by měla vypadat demokracie podle tebe? Co přesně vyznáváš?
Kdybys studoval historii dávno bys věděl základní větu o kterou se můžeš vždy opřít DEMOKRACIE MÁ NA SVĚDOMÍ VÍC LIDSKÝCH ŽIVOTŮ NEŽ NACISMUS A KOMUNISMUS DO HROMADY!
Přemýšlej nad tím snad se ti rosvítí.Doporučuji dopodrobna zde číst tuto diskuzi a rozmýšlet nad názory ze všech stran.
Jak dlouho máš vůči valstencům averzy?

Autor: Křestanský Disident, 25. 08. 2009; 18.18

Nechápu proč

Se tady ti tzv. "vlastenci" vůbec tolerují. Zároveň také nechápu, kde nácek (samozřejmě to platí i o komouších) bere tu neskutečnou drzost, že se ohání demokracií a svobodou slova, když ideologie, kterou uznává nemá s demokracií nic společného. OK když chtějí být extrémisté, tak s nimi má být také extrémně naloženo. A k té demokracii - demokracie NEZNAMENÁ, že si každý bude plkat co chce. Demokracii je třeba chránit před takovými zjevy jako Disident a Kamila. Rádoby "vlastenecká" hnutí nemají v ČR co dělat. Natož mít ještě nějaké požadavky

Autor: Morte, 24. 08. 2009; 17.54

Propadák

Tobruk se mi vůbec nelíbil byl nekvalitní asi pro to že na nej dali málo penez.Vůbec nechápu jak u nekoho mohl mít takový ohlas.
Jasně jako Čech jsem rád když se ČR prezentuje nekde ve sportu,film atd jen jsem proti jakým způsobem.

Kamila nepřeháníš to trožku? Nemci byly naši nepřátelé a k nacismu se může hlásit jen magor.At se na mě nikdo nezlobí Národní Odpor jsou stejný debilové jako ty šašci co chodí s davidovými hvazdami před sinagoy.Oboje je stejná sračka i když jo dobře ty náckové aspon o tech jude říkaj pravdu.

Autor: Lukašenko, 24. 08. 2009; 14.10

Tobruk do Evropy

Film Tobruk bude dle vyberu Ceske filmove a televizni akademie reprezentovat ceskou republiku v soutěži o udělení vyrocni filmove ceny Evropske filmove akademie (evropska verze "Ocscaru"). Slavnostni vyhlaseni bude 12.12.2009.
Toz drzme palce.

Autor: Bianca, 21. 08. 2009; 08.46

ještě neco

Ještě jste zapoměli urazit Petra Martinkoviče co si myslíte o svědectví jeho dědečka?
Víte dost se divim jedné věci.Kř Disident je na straně spojenců má rád odboj váží si legionářů je jeden z vás proč go furt urážíte?
Když urážíte mě tak to chápu ten nacismus beru jako hru.Když se hraje jakákoli hra dodržuje se slušnosat a pravidla.

Autor: kamila, 07. 08. 2009; 19.06

Reakce

michal: Co se tady navážíš do křestanského disidenta.Řekl že nácek není.Nekolikrát to tu zopakoval co pak neumíš číst? Navíc křestan je tak si nach svý keci.
Byla bych radši kdyby byl nacista respektuji jeho odpor k třetí říši a to že je na straně spojenců tudíš z tebou Micale na jedné lodi.Když on v podstatě tvůj soukmenovec si váží mých názorů proč bys nemohl ty?
Já osobně nacistka jsem k tomu se přiznám a křestanka jenom na půl.Laskavě si o věcech neco zjisti než začneš neco psát.Jo a laskavě neruážej ! Snad jednou pochopíš.

Autor: kamila, 07. 08. 2009; 19.01

to KD

Co se navážíš do Jamese? Ty si taky říkáš Křesťanský Disident a nejseš ani křesťan ani disident, ale jen obyčejný nácek s IQ tykve.

Autor: Michal, 05. 08. 2009; 20.55

Odboj bez Židů!

James:Proč máš cizí nick? Jsi snad angličan.Pochybuju že v českém odboji mohlo být přez 20 židů. Proč se v učebnicích píšou pohádky o židech už zde bylo vysvětleno.Židovská otázka je na této diskuzi už vyřešená tak co řešíš?

Autor: Křestanský Disident, 05. 08. 2009; 09.12

Židovský odboj

V odboji působilo za války asi 9 000 československých Židů, z toho 500 padlo. Čest jejich památce!

Autor: James, 02. 08. 2009; 12.39

No jo

Alena ,Petr Martinkovič:No já trovhu chápu že nás nácky nesnášíte.Já taky neberu toho Hitlera úplně protože nejsem nemka.Zase si vážím toho že jste porozuměli a pochopily co jsou židi zač za svoloč.
Tak se mějte moc hezky.
Pro Marhula antisemitismus je dobrej a jestli že byl v odboji i v legiích tak to si začínám doxt vážit tech legionářů.Protože si vážím antisemitismu.Jak říkal Kř Disident být antisemitou není žádná ostuda.

Autor: Kamila, 28. 06. 2009; 20.49

Ještě neco

James:Slyšel jsi jen jednu verzi toho.V českém odboji židů bylo málo snad neco pod půl procenta.Víc tam bylo komunistů bohužel i když komunisté jsou morálně výš než židi.Ty co byly v českém odboji by rozhodně nesouhlasili s Antifou a s multikulturou co je zde propagovaná.Film Tobruk jsem viděla a je to jeden z nejhorších filmů.To už je lebší 4 vraždy stačí drahoušku nebo Pane vy jste Vdova.

Autor: Alena, 24. 06. 2009; 20.41

Jo to je fak

Petr Martinkovič: Podobné vyprávění už jsem slyšela.Můj děda sice nebyl v koncentráku ale na nucených pracích.Za války to neměl jednoduchý nikdo.Nemám ráda nácky a vim moc dobře že židi nejsou o moc lebší.

Autor: Alena, 24. 06. 2009; 20.37

Film

Na Tobruku jsem byl v kině s dědou mě se film trochu líbil ale dedovi ne.Prorože děda v odboji byl.Bylo to úplně jinak než se o tom mluví.Za celou válku nic nikdo neslyšel o plynových komorách až uázračně v 60 letech se vymysleli.Děda za války i seděl nemci ho chtěli popravit takvže má svědectví že v kriminálech a koncentrákách bylo víc českých polských a ukrajinských vlastnenců než židů.
K tvrzení že český odboj byl převážně židovský další mýtus.Pravda v Odbojové činosti měli žida dokonce se skrýval s odbojářema nekde v lese.Nakonec ten žid udával aby si zachránil holou kůži.Asi 12 českých vlastenců v lese umřelo kůli tomu židovi.Vlákal je do pasti.Žid měl žaludek na to udat člověka nemcům přitom věděl že nemci popravují celé rodiny.
Žid po válce se stal velkým zvířetem v KSČ.Taková holt je realita pánové.Ač se mi s příspěvků Křestanského Disidenta občaqs dělá špatně přecfi jenom v nekterých věcech má pravdu.

Autor: Petr Martinkovič, 22. 06. 2009; 12.56

Ještě James

Nic není černobílé (to říkávám často Svobodomilovi). Generál Klapálek svou depolitizací armády vlastně v roce 1948 pomohl Gottwaldovi, dokonce vstoupil do KSČ, ale stejně ho nakonec zavřeli. Strýc Toník byl v odboji v Obraně národa a tajně se jako bývalý mukl s Klapálkem scházel. Myslím, že Klapálek bydlel v ulici Na vyhlídce v Praze 6.

Autor: James, 15. 06. 2009; 01.38

James

S hrůzou jsem si přečetl diskusi k filmu. Přítomní židobijci by si měli uvědomit, že volnost projevu, které se na těchto stránkách těší, je plodem demokracie, kterou vybojovaly demokratické státy (a Sovětský svaz, pravda) ve střetu s nacismem a fašismem. Československý odboj na východě i na západě byl přitom z velké části židovský. Znám velice sympatického Žida, který s československou obrněnou brigádou bojoval u Dunkerque. V téže době katoličtí disidenti ukázněně plnili normy a vyráběli to, co Říše potřebovala, protože papež nikdy nesebral odvahu, aby vystoupil proti fašistům.

Autor: James, 15. 06. 2009; 01.32

Díky

Díky za ten film, kromě pokoukání vyplňuje mezeru v paměti národa. Kdo se zajímá o československý odboj, měl by si přečíst také knihu Jiřího Muchy Oheň proti ohni. Mucha byl za války reportérem BBC, je to psané velmi autenticky a bez ideologických brýlí. Na všech bojištích hledal Mucha Čechoslováky, našel bývalé Baťováky na dálném východě i Čechy jako poleno v řadách US Air Force. Seznámit se s touhle částí československé historie by bylo přínosem pro ty účastníky této diskuse, kteří nevědí, nebo co je horší, myslí si že vědí, ale nechápou.

Autor: James, 15. 06. 2009; 01.10

jirka

Dobrý den,ted jsem konečně měl možnost se podívat na TOBRUK.
Přiznám se,že budu ještě dlouho přemýšlet,jestli bych se podíval znovu.Ne,že by to byl špatný film,vůůůůůůůůůůbec ne.Ale nějak nevím,co na to .Válka je svinstvo,že jsme měly vojáky i v africe,jsem nevěděl.O Anglii je spousta filmů,ale o africe je to asi prvni.Každopádně děkuji za film.

Autor: jirka (lauerjiri@seznam.cz), 14. 06. 2009; 12.40

Svobodomil

Odpověd: Víže takovou reakci jsem nekde už slyšel slova Ty nepřesvědčíš mě a já nepřesvědčím tebe,namá cenu atd.
Narozdíl od tebe nepohrdám tebe ani žádným oponentem zde.
,důkazy,citace,různé vymyšlené statistiky a další nedůvěryhodné věci beru v potaz dávám jim váhu a přemýšlím o nich.O každém slovu zde napsaném at už z naší či vaší strany.Ty se vzdáváš proč? Celou dobu se tu bavíme o toleranci a vzájemné úctě diskutujících.Fašismu dejte šanci ve svém nitru.Já pevně věřím že bílého rasismu si v duchu aspon trochu vážíš že aspon kapku úcty máš k těm hodnotám co vyznávám já.Já naoplátku te uznávám jako rovnoprávného diskutéra a ruku bych si stebou srdešně opravdu podal.
Nekteří lidi opravdu nejsou stracení a v necionalismu nikdo dveře nená zavřený.Jak bylo řečeno že nemáme k sobě averzi tak co ještě řešit.
podle mě to sice myslíš dobře ale špatně si pochopil toleranci a dmokracii.Demokracii přece nemůžeš věřit celý život to by ses utrápil.OPRAVDU NELZE ROVNOSTI RAS A NÁRODŮ VĚŘIT DESÍTKY LET TO PŘECE NEMŮŽEŠ.Výměna názorů je důležitá.
Já tobě jako člověku šanci dávám jen se divím že zatím neuznáváš slova jako je fašismus rasismus anitisemitismus atd.Nepříjde ti omezující třeba zatčení tech kluků v Praze? Věřím že jako slušný člověk odsuzuješ represe vůči pokojným konzertům tak vidíš že tu toleranci máme oba.Ještě jsem ti zapoměl říct že těm ám rád jako člověka protože si aspon trochu toho rasimu jako takového vážíš to je jediné čeho si na tobě vážím.
Je to tak krásné když lidi v sobě nemají nenávist a vědí že na prvním místě si Čech a až na posledním lidská bytost.Kdo hloubš o tom přemýšlí tak pochopí.Tak kde si dáme sraz?

Autor: Křestanský Disident, 14. 06. 2009; 11.03

Mimoběžky...

Ač jsem se zařekl, že na Tebe NEBUDU reagovat (protože to s lidmi tvého typu stejně NEMÁ CENU a stejně - ať ti říká kdokoli cokoli - stále meleš svou a stále se bezdůvodně domníváš, jak jsi to kdekomu prý "nandal" - !!!), tak ti PŘESTO - ale teď už opravdu naposled ! - odpovím... Za prvé: ve svém posledním příspěvku jsem tě NEJMENOVAL, takže pokud se opět dáváš(coby "potrefená husa") do kýhání, je to opravdu jen a jen tvůj problém, že se - jak vidno - nějak identifikuješ s oním "fanatickým antisemitou", v tom cizím článku zmíněném... Za druhé: Můj čas je dost drahý a nepotřebuji jej ztrácet v - jak vidno - marných debatách s lidmi tvého typu, a to ani na netu, natož osobně... Vy ze mne - a z lidí mého typu - stejně fašistu, komouše, antisemitu, rasistu, násilníka, či nedemokratického a samolibého omezovače lidí smýšlejících jinak TAK JAKO TAK neuděláte, podobně jako platí to, že z lidí naopak vašeho typu (ať vám kdokoli píše cokoli, ať vám předkládá jakékoli důkazy, odkazy, citace, statistiky, či apeluje na obyčejný zdravý selský rozum, slušnost, toleranci, apod.) zase nikdo nemůže udělat naopak demokraty, lidi tolerantní, svobodomilné, neautoritativní, a jiné názory jiným lidem přející... Ano, i vy by jste s námi - nápodobně - zbytečně ztráceli čas (a to pominu, že lidi vašeho typu většinou ani moc demokraticky DISKUTOVAT nechtějí, většinou namísto toho používají hrubou sílu nebo hrubá slova...) Takže zájem o osobní názorovou konfrontaci opravdu nemám... Howgh

Autor: Svobodomil, 13. 06. 2009; 07.09

Svobodomil

Svobodomile říkám si nechceš se podkat osobně?Pojd dáme si schůzku na živo.Ty se vyhýbáš odpovědím a když tě více lidí utopí v tvé vlastní štávě tak se zdráháš reagovat.
Jsem ochoten risknout to že se na mě vrhne banda antifašistů či komando s protiextremistické.Budu věřit že jsi čestný člověk a že ke mě k fašistovi se budeš chovat fér.
Tak máš zájem o osobní názorovou knofrontaci nekde v Praze?

Autor: Křestanský Disident, 12. 06. 2009; 23.26

Nebyl to někdo nám nechvalně známý .... ?

http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/171030-fanaticky-antisemita-strilel-v-muzeu-holokaustu-ve-washingtonu.html

Autor: Svobodomil, 11. 06. 2009; 05.13

Josefu Gabcikovi

Zamýšlím se nad sebou a říkám si že nejsem ani tak důležitÝ.Důležitá je pravda.Skuz se nad tím co píšu hlouš zamyslet.Kdo víc zkoumá historii a dokáže se z ní poučit tak má pokoj v duši.Jan Hus říkal BLAZE KAŽDÉMU KDO NA PRAVDĚ SEDNE.
Poznal jsem že je mi docela blaze a já na pravdě že holocaust se nestal sedím.Máš to neco k bibli jak je psaný kdo postaví dům na písku sesype se mu kdo na hlíně dům torochu vydrží ale také moc ne a kdo postaví dům na skále tak mu dům vydrží.Skála je jako ta pravda.Po smrti Bůh osleví všechny kdo ted trpí za pravdu zejména ty co trpí za prsavdu o židech a jejich švindlcaustu holomrdocaustu.
Jinak slováky mám docela rád přeju ti hodně štastí a amoudra.

Autor: Křestanský Disident, 05. 06. 2009; 18.53

Krestanskemu Disidentovi

Prepacte vsetci za to slovo, ale musim to napisat, nic ine tu asi nepomoze:
Krestansky Disident, ty si ale kokot! Nic ine totiz lepsie totiz tie tvoje vyplody nepopisuje! A zamysli sa nad sebou!

Autor: Jozef Gabcik, 04. 06. 2009; 20.10

Holomrdokaust

Ten název holomrdokaust se mi moc líbí. Asi ho budu taky používat.Ty chudáci tu říkají že vzdávají diskuzi asi to bude jenom pro to že jim došli argumenty.
Bude jim trvat ještě pár měsíců možná i let než pochopjej že se přeci žádný holocaust neuskutečnil.

Autor: kmila, 02. 06. 2009; 16.39

Pekný deň

Čítam, čítam nemôžem sa čudovať, podlhšej dobe som opať zavítala na stránky, či ste zo zvedavosti, pretiže sme sa stretli už dosť zúžená rodina, rodičia umierajú... Sme už len traja, brat a bratrance a ja, no a naša mamina - bude mať 90 rokov. Touto cestou chcem pozdraviť pána marhoula, sĹúbil, že sa zastaví v Žiline, dnes sme pozerali pamatník nášho otca a fotečky z Tobruku - havinkov Lilly a Tobručka, ani som nevedela, že sa poznáte s mojím bratrancom JUDr.Milanom G., ktorý teraz žije v Prahe,/Barrandov/, napíšte mi, máme pre Vás tému, buď dokumentár, ale aj zaujímavú tému na celovečerný film.
Príspevky, ktoré máte nesúvisia s ani trošku s témou a pointou filmu, je škoda, že niekto polemizuje nad nábženským vyznaním...

Autor: Lidka (kusit@azet.sk), 31. 05. 2009; 20.20

o

...tak si kup alespoň DVD!

Autor: Roxana, 31. 05. 2009; 18.53

HOLOMRDOKAUST

Lukáš:Uznávám že tvůj příspěvek má slušnou formu.Protiřečíš si když říkáš že mi i ostatním nikdo názory nebere a na druhou stranu říkáš že nechceš tolerovat to že nevěřím v holocaust.
V předchozím příspěvku jsem vysvětlil pohled na holokaust z pohledu křestanské víry.
Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy obětoval se vstal z mrtvých.Kdo věří v jeho vzkříšení a nanebevstoupení nezahyne a bude mít život věčný. To je Víra Potom židé vymysleli holocaust po 2000 letech aby potupili Krista.Víra nás křestanů je stará 2000 let a víra židů je stará nákých 43 let a řeknu ti proč.Náboženství holocaustu se vymyslelo až nekdy v šedesátých let.S Cílem oslabyt křestanské Národy.Vzít našemu Českému Národu Víru a nahradit jí vírou jinou.Vírou v to že Nebyl žádný Ježíš Kristus že kostely jsou postaveny zbytečně.Že místo Ježíše trpělo 6 milionů jakých si bůžků.Místo Kříže dali spasitelský nástroj Plynové Komory které okoukali z Disnilendu Osvetimi tam je pro turisty plynová komora plno klaunů smíchů docela dobrý.Ale to je vedlejší.
Místo Golgoty židé učinili trpitelské místo Oswetim zrovan v Polsku Křestanském Národě aby zlomili jejich víru.Naštestí se jim to povedlo a bratři poláci veří v Boha a né v holocatst v podstatě holomrdokaust
Krédo žida :je Ježíš Kristus je Antikrist místo nej zahynulo 6 milonů našich židovských bůžků co se měli obětovat za vyvolený Národ.Svaté místo Osvetim,Uctívání nástroje obětování plynové komory.Kdo věří v naše plynové komory tak příjde do ráje kde bude moc plivat na Ježíše a uctívat všechny oběti našeho holocaustu.Kdo v Ježíše uvěří tak jde do pekel protože Úctou k Ježíši se zpochybnuje úcta plynových komor a mučedníků v nich.

Tento text se každou sobotu předčítá ve všech sinagogách na světě a 8 x dene v Bílém Domě.Děti se ho učí na spamět a spívá se to i při vyknávání obřízky.Když se zeptáš rabína bude ti lhát že teto texty nedelají,Všimněme si že bylo složeno tisíce písní uctívání obětí holocaustu.Židovské politeistické náboženství holocaustu se nemůže schodovat s Katolickou vírou.Není divu že Otec Wiliemson řekl pravdu o tom.
Kdyby židé věřili je ve svých šest milionů bohů a neplivali by na Ježíše tak bych je nechal na pokoji ale protože dělají to co se dotýká všech slušných lidí tak to se nedá pomijet.
K vlastenectví. Vlastenectví a nacionalismus je to samé je to pozitivní a v pohodě.Láska k Vlasti je důležitá a fakt nechápu jak můžeš říkat že jí nemám.Když pro Vlast pracuji a píšu docela dost diskuze je toho příkladem.Nic nemám proti menšinám ale at jsou doma a né v Zemi kde nepatří.
Lukáši nekolikrát si předčti mé vysvětlení proč jako křestan nemůžu věřit v holocaust. Na závěr bych zopakoval věc co jsem zde psal už.
KDO VĚŘÍ V JEŽÍŠE KRISTA NEVEŘÍ V MÝTICKÝCH ŠEST MILIONŮ A KDO VĚŘÍ ŽE ZA 2 SV VÁLKY ZEMŘELO ŠEST MILIONŮ ŽIDŮ NEMŮŽE VĚŘIT V JEŽÍŠE KRISTA!
šetst milonů démonů bylo zhmotněno satanem za pomoci Židů!V janově evangeliu se dočtete více třeba Janovo Evangelium jasne nazančuje že Václav Havel je antikrist.Budu se za vás celou noc modlit otčenáše a zdrávase a věřím.
Obektivní: at mi promine.Nemyslim to na tebe jako diskutéra ač máš jiný názory mám te docela rád.

Autor: Křestanský Disident, 29. 05. 2009; 22.45

to KD

to KD: pokud vím tak nikdo tě tu neuráží, nikdo ti nebrání v projevu vlastního názoru, ale nikdo normální nebude respektovat tvé výlevy, že za války nezahynulo šest milionů Židů, že Holokaust je výmysl. Já je nebudu respektovat nikdy a ani lidi, kteří mají stejné smýšlení jako ty. Být tebou tak si pořádně prostuduju všechna historická fakta okolo Holokaustu, navštívím všechna místa, kde k Holokaustu docházelo a záhy pochopíš, že je absolutní blbost považovat Holokaust za výmysl. Dále, hlásáš, že bez nacionalismu bysme tu nebyli. Další blbost. Je rozdíl mezi nacionalismem a vlastenectvím. Nacionalismus je prach sprosté se považování za vlastence utlačováním jiných etnik, popíráním práv atd...kdežto vlastenectví je víra ve vlast, láska k vlasti a není zde místo pro rasovou nesnášenslivost. Tudíž, ty jsi pro mě obyčejný extremista a s vlastenectvím nemáš ty nic společnýho, myslíš, že když budeš neustále vykřikovat antižidovská hesla a popírat jejich existenci, že tím uděláš něco pro zemi...nic....prostě máš mindrák proti určité skupině lidí a léčíš si to svými výlevy a schováváš se za vlastenectví....a to je konec mých příspěvků v této diskuzi, klidně si dál křič, že tu s každým mluvíš slušně, že tě každej uráží, nerespektuje, ale nediv se, s tvými názory, jenž nemají co dělat v normální a slušné společnosti tolerantních lidí, tě nikdo poslouchat nebude...konec

Autor: Lukas, 29. 05. 2009; 19.28

Nekdo tu má dlouhé vedení

Michal a Svobodomil myslím že vám dokážu oboum odpovědět najednou.Celou dobu zde říkáte že nebudete respektovat lidi s jiným názorem dokonce odmítáte slyšet,číst studovat názory z jiných úhlů pohledu.
Nevím jak osatní mě ideový diskutéři nemůžu mluvit za všechny já osobně když mi nekdo neco říká tak si ho z otevřeným srdcem vyslechnu at říká cokoli.Pokud vidim že je to bílý Čech tak stále existuje možnost osvícení aby otevřel oči.S láskou ho nechám domluvit a důkladně přemýšlím a zvažuji věci to co říká.
Michale jak si naznačil ty jehovisty jednou jsem sám si jehovistu zastavil a šel sním mluvit na lavičku.Hodinu a půl jsme emotivně mluvili nechtěl respektovat to to že já jako křestan uctívám Slobodana Miloševiče.Nekolikrát chtěl jít pryč vždy jsem naznačil že mám o jeho víru zájem.Nkonec mi vzal z ruky všechny brožurky co mi dal a utek pryč přitom si pamatuju bylo mu přesně 62 let.
S láskou a porozuměním by ses měl chovat i k sektáři.To není obtěžování a manipulace.
Lidé by se měli respektovat a chovat k sobě slušně.Michale docela by mě zajímalo kdyby jsme se my dva podkali na čundru nebo nekde v hospodě možná že by jsme se na sebe dívali jinak.Je opravdu krásné když tě lidi co mají i jiné názory berou a s mnohými věcim souhlasí.Věřím že každému dřív či poději se otevře srdce a zašne si vážit názorů jiných lidí kolem sebe.Přemýšlej nad tím.Ještě prosím Michale zde napiš zda jsi pochopil to že my co tu píšem nemáme s nacismem nic společného.Rozumíš tomu? Původně jako oběktivní jsem si taky myslel že ti je 20.
Svobodomil:Jak bych ti to vysvětlil Takhle ti to řeknu do Iskámského světa nepatří kostely a do křestanského světa nepatří mešity.Je logický že Čech co si váží křestanské kultury bude omezovat mešity na území kde nemají co dělat,stejně tak je přirozené že jse budeš dívat jako jinak na Čecha než příslušníka nějaké barevné rasy.Tento pohled na věc se mi zdá celkem v pořádku.Absolutně nesmyslné mi příde to nevážit si svého původu,Všechny kdo chtějí aby v Čechách jsme žili jenom my Češi,Moravani a Slezani a možná trochu slováků ozančit za exstremisty a špatný.Proboha proč?
Považovat anarchii demokracii a rovnost všech za neco co by mělo být dobrý se rovná šílenství.Jestli chceš nákou kulturu zničit smis jí z dalšími kulturami co zde nemají místo.
OPRAVDU TED FAKT VÁŽNĚ TRÁPÍ TĚ SVĚDOMÍ ŽE ZATÍM SEŠ PROTI NACIONALISMU?BEZ KTERÉHO BY SES ANI NENARODIL?
Opravdu vám všem připadá v pořádku umělá kriminalizace ,záměrné zesměšnování všech vlasteneckých skupin,jednotlivců? Označování za neinteligentní členy nacionlál partají přitom většina z nich má vysokou školu a další další věci?
Nemusíš souhlasit se vším co říkám jen laskavě se mnou a ostatními co mají podobné názory se chovej jako rovný s rovnym.
Mým cílem zde není nikoho rozdrtit argumenty,ponížit ,ublížit ,urazit nekoho kůli názoru.Jak jste si všimli po sprše urážek na mou hlavu jsem zde nikoho neurazil.Nikoho kůli jehio nevědomosti nepovažuji za svého nepřítele a dokonce nikým z vás nepohrdám.Protože vím jaký židovská masmédia mají vliv na lidi že tisíce a tisíce lidí nečtou,nestudujou jen hltají ten ideologický výplach z televize ČT1 a Nova.Stále nevzdávám diskuzi a dokonce zde diskuzi s váma nepovažuji ani za náký boj či virtuální rvačku.Trpělivě a s otevřeným srdcem poslouchám vaše názory,Svobodomile když se mi budeš svěřovat s rodinými problémy také si tě vyslechnu a pomůžu ti když budeš chtít.Ježíš nám katolíkům káže budtě v pokoji,budte trpěliví a s láskou se chovejte ke svým bližním.
Uznávám že občas hřeším pýchou že se často cítím morálně hodně vysoko ovšem i zde se odhaluji uvědomuji že také hřeším jako vy všichni.Moje Pýcha je stejný hřích jako víra v mýtických šest milionů židovských bůžků a uctívání jich.Bůh řekl v Jednoho Boha věřiti budeš.Jak se asi stvořitel dívá na ty co místo Svaté Boží trojice uctívají jšet milonů mytologických židů co měli mučednickou smrtí zemřít místo Ježíše Krista.Z duchovích skušeností vím že menší hřích je praktikovat budhizmus než věřit a uctívat oběti holocastu které ve skuečnosti v Planete Zemi se nikdy nenarodili.
BRATŘI A SESTRY ČINME POKÁNÍ ZA ZLOČINY HAVLA UCTÍVEJME MILOŠEVIČE!CHVALME JEŽÍŠE TÍM ŽE SE BUDEM SMÁT A VYVRACET DÁBLOVI VIZE A ZHOMOTNĚNÝCH STANANOVO 6 MIIONŮ.
6 MILIONŮ DÉMONLŮ LEŽÍ POD NOHAMA KAŽDÉHO KŘESTANA!ALELUJA JSEM STOHO TAK ŠTATSNEJ ŽE PRAVDA VYŠLA NA JEVO!

Autor: Křestanský Disident, 29. 05. 2009; 11.55

K "Oběktivnímu KD"

Mohl bych to odbýt jednoduchým odkazem, že za mne (a sposutu jiných) to řekl (zopakoval) např. Michal, a už se opravdu k tobě opravdu nevyjadřovat, ale protože si mne, milý KD, béřeš do úst, a protože (což by mne ostatně nemělo překvapovat) jsi zjevně nepochopil co jsem tu psal, a dokonce tvrdíš, že mne prý údajně pan "Oběktivní" - jen dle tebe ovšem - "rozdrtil" (cha, cha..., to myslíš vážně ?), a že jsem prý "nebyl schopen mu odpovědět", odpovím tedy (ale opravdu naposled !) nyní... Přiznám se, že jsem elaborát pana Oběktivního skutečně jen letmo přelétl, a zjistiv, že je toliko tvým jakýmsi ideovým soudruhem, už jsem nepovažoval za smysluplné to ani dočíst, natož na to reagovat... (a to jsem netušil, že si mne tam dokonce bere do úst...)... Takže teď jsem si to (se sebezapřením) dodatečně přečetl a zjistil, že mu prý můj text s názvem Omezme Omezovače připadá, že prý "směřuje k totalitě" (!!!) ač pravý OPAK je pravdou: já přeci volám po tom, aby byli omezováni OMEZOVAČI, tedy ti, kteří by rádi omezovali jiné lidi (fašisti, rasisti, komouši atd.)... Demokrat přece nikoho (krom programových omezovačů, pochopitelně) neomezuje, naopak, přihlíží k tomu, jakou má kdo procentuální podporu, a pak k tomu přihlíží, aniž by i tomu, kdo má momentálně podporu malou (nebude-li ovšem onen s malou podporou otevřeně destruovat systém a otevřeně jiné lidi omezovat, ohrožovat či dokonce likvidovat), aby tedy i tomu s momentálně malou podporou umožnil, aby si - bude-li dost přesvědčivý - ovšem nikoli násilím - sehnal podporu větší (rozumí se: opět v rámci zákonů, tedy aniž by někoho s jinými názory omezoval) a mohl se (eventuálně) i ten "malý" stát "velkým"... Prý volám po represích (!!!) - další nesmysl - (vždyť omezovat škůdce je přece normální - a dělají to všichni), a naopak je správné - a to jsem také psal - tolerovat ty, kteří jsou sami tolerantní ... (ale to vy se svými antisemitskými - a jinými - fantasmagoriemi - a plány - opravdu nejste...) Howg.

Autor: Svobodomil, 28. 05. 2009; 14.55

To KD

Myslím, že jsi opravdu případ pro docenta Chocholouška.
Toto je už můj poslední příspěvěk v této diskusi. Tímto Ti oznamuji, že už nebudu reagovat na příspěvky Tebe a Tvých soukmenovců. Není to ale proto, že bych se zastyděl a přijal Tvé tzv. argumenty (ve skutečnosti ale snůšku demagogie a dokola omílaných naučených frází), jak si jistě budeš myslet, ale proto, že s někým, kdo má v hlavě několik naučených vět a rozhled žáka zvláštní školy, se prostě diskutovat nedá, natož používat jakékoliv argumenty. Připomínáš mně příslušníky Svědků Jehovových nebo podomní obchodníky, kteří stále dokola melou jak na kolovrátku naučené hlouposti a fráze a nevidí, že tím své okolí jen obtěžují.

Autor: Michal, 28. 05. 2009; 13.10

Chovejme se k sobě slušně.

Po nákém čase jsem se přišel podívat na tyto stránky.
Opakuji jednu jedinou věc a oprávněnou kritiku nekterých diskutérů.
Bylo zde položeno lidem co jsou na straně Marhula i jemu nespočet otázek slušně a věcně položených.Na otázky moje i dalších diskutérů NEBYLO SLUŠNĚ ODPOVĚZENO A MNOHO DISKUTÉRŮ ZDE JE ZÁMĚRNĚ PONIžOVÁNO!Když třeba dva lidé protichůdných názorů se baví baví se slušně a mají před sebou respekt.Docela nerozumim tomu že když nekdo rozdrtí argumentama nekoho třeba jak Oběktivní rozdrtil Svobodomila tak svobodomil nebyl schopen odpovědět.Milý diskutéři tak konečně sem napište a přiznejte že vám došli argumenty a že my máme pravdu.Můžete se pokusit nám vyvrátit názory slušnou a oběktivní polemikou.proč se neotevřít jiným názorům?
K nacismu.NĚKOLIKRÁT JSEM ZDE NAPSAL ŽE JÁ OSOBNĚ S NACISMEM NEMÁM NIC SPOLEČNÉHO.Tak proč mě s tím nacismem spojujete?Kromě Kamily se zde k nacismu nikdo nepřihlásil.
Na Kamile cením aspon to že má názor aby byly Sudety Český.K Moravcovi a protektorátu se zde nikdo nepřihlásil.
Chápete už konečně rozdíly mezi národním socialismem nacismem a Českým Nacionalismem a podststných rozdílů mezi temi věcmi?
Jsem rád že opravdu dost lidí má otevřené oči a ví kde je pravda.
Ted opravdu jsem štatsnej že Prava a láska zvítězila.Ve svém životě podkávám dost tolernatních a otevřených lidí co mě mají rádi a respektují mé názory je to tak krásné.Já vás Bílý Češi také mám moc rád a chovám s budu se k vám chovat i nadále slušně.V tom je ta křestanské láska být milý k člověku co je zaslepen a proto nepříjemný.Odpouštím všem kdo mě urazili zde a radím Militare,Kamilo,je to pro nás skouška dokažme odpustit tem nevědomým lidem oni se zastydí a pochopí to.Určitě se mnozí dost stydí.ALELUJA PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZILA NIC NEŽ NÁROD!VYHRÁLI JSME!

Autor: Křestanský Disident, 28. 05. 2009; 11.32

příspěvek na film

Stáhnul jsem tento film přes torrent a chtěl bych autorovi zaslat příspěvek za tento film. Může mi autor poslat kontakt?

Autor: o. (hengest@seznam.cz), 24. 05. 2009; 12.09

Paci paci pacičky

Paci paci pacičky***
Komouše i nacíčky***
otevřené i ty skryté***
pokud někde uvidíte***

nenechte je řvát a strašit***
i když tvrdí že jsou vaši***
neb tam kde je násilí***
(jímž by svět prý spasili)***

v budoucnosti číhá šlus***
všech a všeho: zrůdismus***
který rdousí zlými chvaty***
svobodu a demokraty…***

:-))

Autor: Svobodomil, 23. 05. 2009; 23.43

To all nazi. neonazi

Demokracie je právo svobodně uplatňovat svůj názor, respektovat a tolerovat náźor jiných. Ale zcela určitě to NEPŘIPADÁ v úvahu ve chvíli, kdy se tento princip doslova ZNEUŽIJE pro schvalování vražd. mučení, genocidy, plynových komor, masových hrobů plných židovských mužů, žen a dětí. Vy se všem těm mrtvým ( jak psal Křesťanský disident ) jezdíte smát do Osvětimi. NIKDY to nelze tolerovat, NIKDY se vy nesmíte tolerovat! Vy máte s demokracií společné jen to, že to slovo umíte napsat. Dnes táhnete proti Židům a Rómům, zítra proti těm, kteří se jich zastávají, a pozítří ( jak jste vy čeští nacisté před mnoha lety už udělali )
už proti všem Čechům, kdo nehajlují, nemyslí, nechovají se a nechodí stejně oblékaní jako vy. To je průvodní jev každé
TOTALITNÍ společnosti a ideologie. Opusťte tyto stránky, stejně tady nepochodíte se svojí rádoby demokratickou přetvářkou, máte ty svoje, tam si můžete foukat na ty svoje svastikou potetované bebí a nadávat a dojímat se nad tím, jak vám nikdo nerozumí. Z nás vám totiž nikdo rozumět nechce.

Autor: Bílý Čech, 22. 05. 2009; 17.24

Dotaz

Hmmm, co hulis, Kamilo? To musi byt sila!!!

Autor: Bianca, 21. 05. 2009; 14.38

Dekuji všem slušným lidem

Chtěla bych poděkovat všem slušným lidem a to především Křestanskému Disidentovi co mi mluví úplně z duše a na vlas pochopil mojí situaci a také Panu Oběktivnímu co opravdu pochopli dost věcí a jak jsem apelovala na diskutéry já i další lidi aby otevřeli oči jsem opravdu štastná že NEKTEŘÍM SE OPRAVDU ZAČÍNAJÍ OTEVÍRAT OČI TŘEBA OBĚKTIVNÍMU POHLEDU NESTRANÉHO ČLOVĚKA.Oběktivní
Ač nerozumim tomu že jako oběktivní slušný člověk věříš v ten jejich olocaust švindlcaust ze kterého si každý dělá po právu stejně srandu a demokracii.Docela jsi mě dostal k zamyšlení.Psal si o demokracii kterou njsme nezažili.Pokud by si chtěl opravdu to o čem mluvíš a jmenovalo by se to demokracie tak bych to chtěla.Ostatně máš pravdu nekde jsem četla že demokracie má zaručovat právo chromaždovat se,mluvit nahlas názory,zvolit si myšlenkový směr atd.
Kdyby jem ty co si hrají na demokraty se stali opravdu demokraty a začali to dodržovat to by lidem hned bylo na světě líp.Vážím si na tobě také toho že ty si vážíš mého popírání holocaustu.
LIDI VAŽTE SI VŠECH KDO NEVĚŘÍ V MÝTOCKÝ HOLOCAUST BÁJNÝCH 6 MILIONŮ NEBO 60 MILIONŮ CHCÍPLÍCH ŽIDÍČKŮ.PROTOŽE BOJUJÍ ZA PRAVDU JAKO JAN HUS!

Michal:Tvůj předposlení komenmtář mě docela zranil.Opravdu si maslíš že je v pořádku ubližovat lidem co mají o kapku jiný názor než ty?RESPEKUTUJ NÁS!!!!!!!!!!!!!ten druhý poslední příspěvek mě zarazil.Já vím že heleinovci také užívali svastiky jako my a měli podobné věci ale rozhodně to neznamená že úplně všichni náckové třeba jako je můj muž asi ti bude trvat hodně dlouho než se mu charakterově vyrovnáš rozhodně Sudety by nemcům nedal.Nejsme s té skupinky co neuznává české vlajky a jezdí uctívat Hesse do německa já tam byla ho uctít jenom jednou a nmoc mě to neoslovilo protože jsem Češka.Chápu ty příkoří co působli nemci našemu Národu a kolik ůzemí nám sebrali to me opravdu mrzí a nevracela bych jim majetky to je jedna věc.Nácek nemusí vyznávat úplně šecno co dělali nemci tenkrát.Jde jen o subkulturu naci nic víc to je dost v pohodě a mírumilovný.Zeptej se koho chceš a každej ti řekne že náckové jsou dobrý.Ty si opravdu myslíš že je v pořádku to že židé jsou na velkých funkcích v Českém Národě?Už ses zamýšell nad tim že když se zastáváš židů tak seš sám proti sobě?Třeba ten náš pochod 10.11 2007 v Praze já tam taky byla a měla jsem tam dítě myslíš že je v pořádku že mě i mé dceři které jsou 3 roky židi a židumilové nadávali?Vím zcela jiste že ty co v tu dobu stranili židům se tad stydí a bojí jít na ulici zato my vlastenci můžem hrdě jít a spát s klicdým svědomím.Poslouchej svědomí a pochopíš mě.Když už seš tak starej tak by si mohl aspon trochu zacítit svým nitrem srdcem jako ti to krásně napsal Disident.Klidně si nekolikrát předči to co ti píšu možná to v srdci ucítíš taky.I když mě nemáš rád já ti odpouštím také jsem byla na špatné cestě jako ty.Odpouštím všem kdo nás nácky omezují protože svědomí je dostihne!My usínáme s čistým svědomím tak nezávidte skuzte to taky a budete štastnější!

Autor: Kamila, 20. 05. 2009; 16.30

To Oběktivní

Děkuji Ti, že jsi mě nazval mladým, ačkoliv jsem o 2 roky starší než Ty:-).
To co píšeš o demokracii a o nutnosti vážit si lidí s protichůdným názorem (když Tvůj příspěvek zjednoduším) ukazuje, že patrně dějepis nebude Tvým koníčkem a že jsi si z historie nevzal žádné poučení. To, co tu předvádí Křesťanský disident a jeho kolegové, je navlas to samé, co předváděl K. Henlein a jeho strana v Sudetech na konci třicátých let. Na jedné straně volání po dialogu a dodržování práv sudetské menšiny a na druhé straně násilí a omezování práv jinak smýšlejících.
Tvůj postoj je přesně stejný, jako byl v té době postoj Francie a Velké Británie, tj. stále ustupovat a nijak nezakročit. A přesně takový postoj vedl v konečném důsledku k událostem, popisovaným ve filmu Tobruk.
Čili když to dovedu do extrému (když už mě obviňuješ z extremních postojů), Tvůj přístup může v konečné fázi vést k tomu, že nám tady za pár let budou neofašisti skákat po hlavách, budou hořet synagogy a lidé s jinými názory se budou bát vylézt na ulici. A to všechno jen proto, že se zlo nepotlačilo hned v zárodku.
Bohužel přesně platí, že národ, který se nepoučí ze své historie, je odsouzen k tomu, aby si ji zopakoval.

Autor: Michal, 18. 05. 2009; 19.15

Demokracie co chybí

Začetl jsem se do vaší zajímavé diskuze.První jsem chtěl zde psát o filmu Tobruk který se mi až na pár maličkostí docela líbil.Potom jak jsem se začetl do vašich příspěvků udělalo se mi docela smutno.Já osobně věřím v demokrcii i hrůzy holocaustu 6 milonů i když do Deníku Any Frankové by se daly vnášet jisté pochybnosti.
Píší zde extrémisté at z jedné či druhé strany.Snad mě za mé názory neukamenujete ale nemůžu se ztotožnit ani s jedním z posledních komentářů.
Demokracii a svobodu vyznávám a ted se nikdo prosím neuražte to co psal zde Svobodomil či Michal s demokracií a hlavně svobodou nemá nic společného.Jistě také mi příjdou nesmyslné věci co tu psali ty pravicový ale nikdo by neměl ujíždět ke zbytečným emocím.Když nekdo chce zakazovat jakoukoli politickou stranu třeba tu Dělnickou když nekdo chce vyhazovat lidi ze slušné práce kůli jejich názoru a nedej bože kůli názoru zavírat tak je to úplně stejný extremista jako ten co hodil zápalné lahve cikánům ve Vítkově.
Ty výrazy jako Omezme Omezovače a co bylo napsáno pod tím názvem tak dost směřuje k totalitě.Svobodomile víš každý má svou víru svůj svět jako jsou sekty ,církve,politická združení a podobně.Vše je svým spůsobem omezeno jen pro ty co mají zájem o ty věci. Také by si mohl všechno jako Hitler a Stalin zrušit a nechat to své tvé příspěvky k tomu směřují.Podle mě je k smíchu ten tvůj nick Svobodomil člověk co volá po represích nekoho.
K tomu přátelství a nepřátelství.Křestanský Disident a Kamila zde se chovají slušně a upřímě mají své skušenosti a svým spůsobem je chápu.Chtějí aby jste se snima bavili jako rovný s rovnym a dokonce nabízejí přátelství jako oběktivní člověk bych toto přátelství přijal.Je to opravdu nepochopitelné ty vaše postoje nenávisti.Narozdíl od vás co si hrají na milovníky svobody a demokracie mají MIlitar,Kř Disident ,Kamila srdce na pravém místě.Kamilo tvůj příspěvek mne oslovil.
Jak bych vám to řekl vemte si že hrajete sport fodbal dva týmy proti sobě dodržují se pravidla a hraje se čestně.Nepohrdá se protivníkem a právě naopak.To samé by mělo platit i v konverzaci opačných názorů.Radši se budu přátelit se slušným člověkem co popírá holocaust než s člověkem co má stejné názory jako já a záměrně zranuje své oponenty.Nejblíže zde ke svobodě a demokracii má Křestanský Disident a Kamila.I když vím že říkají podle mě nesmysly a věci co se mi nelíbí třeba jejich kritika demokracie na druhou stranu docela jim rozumim došlo zde k nedorozumění nemají rádi to slovo demokracie protože jsou lidi jako je Kocáb či Svobodomil co to slovo dost zneužívají.
Nikdo nemá právo omezovat nikoho.Pan Marhul mne hluboce sklamal když se nestyděl napsat že pohrdá lidmi co si myslí neco jiného než on.Víte při čtení Disidenta,Militara a podobně jsem měl v úmyslu že se postavím proti nim a na stranu Doubravy,Marhula,Sofie a dalších ale když vidím že co se týče zbytečných zásahům policie proti ultrapravičákům ,bezdůvodné ponižování a zesměšnování nacionalistů,Neustálé vytlačování vlastenců na okraj společnosti a umělé kriminalizování tak pohár mé trpělivosti přetekl.Cikáni češi nejsou a nepříjde vám jako extrém to že dostali české občanství?Nepříjde vám jako exstrém dávat pouze jedny do negativního světla jako to dělala STB?
Opravdu bych chtel slyšet jestli se i já stávám vaším nepřítelem Pane Marhule jen a pouze na základě mých demokratických názorů?Bylo snad demokratické zasahování vůči Čechům co bránili Litvínov před cikány
Je demoratické jednání že zde mnozí chějí nahlásit na policii trestný čin popírání holocaustu?OPRAVDU VÁM TO PŘIPADÁ ČESTNÉ,?NA VAŠM MÍSTĚ BYCH SE NEMOHL PODÍVAT DO ZRCADLA.
Extremista je podle nekterých každý kdo odmítá Lisabonskou Smlouvu omezující Český Národ ,každý kdo odmítá antidiskriminační zákon omezující zamestnavatele,každý kdo odmítá registrované partenrství co omezuje morálku a každý kdo kupuje české výrobky a nechodí k vietnamcům co likvidují české obchodníky.
Ti všichni podle vás jsou špatný jen a jen pro to že jim záleží na Českém Národě.

Jako demorat a svobodný člověk vám přátelsky říkám aby jste se vy co si hrajete na demokratický aby jsme se ZAMYSLELI.Když zmíním to 10.11 2007 v Praze kolik svobody bylo v tom že bylo 8 nahlášených a povolených pochodů zrušeno?Kolik vaší lásky ,svobody a demokracie bylo v tom že
370 lidí bylo zadrženo a mnozí byly vyslíchání policií,
KDYŽ SVOBODA TAK PRO KAŽDÉHO KAŽDÝ BY MEL MÍT PRÁVO MLUVIT CO CHCE SCHROMAŽDOVAT SE JAK CHCE A KDE CHCE.BUDE MI 40 LET a je škoda že vy mladý nevíte co vyznáváte.Kdo vyznává demokracii a svobodu tak prostě bude respektovat jiné názorové proudy.Nejde o názory ale o princip svobody.

Autor: Oběktivní, 18. 05. 2009; 17.38

To Kecal

Kecal mi mluví z duše! Jsou to přeci stránky filmu! Ještě jednou vás prosím, nereagujte na KD. Díky. Jinak, Kecale, v prodeji je super 3 diskový DVD Tobruku. Doporučuju.

Autor: Roxana, 18. 05. 2009; 13.51

Co to lidi melete?

bože lidi co to tady plácáte? Sice jsem film ještě neviděl, ale kluci na tom byli s naším učitelem dějepisu. Říkali že film je super. A to co jsem viděl na traileru nevypadalo jako ostatní český filmy. Všem z mého okolí se film líbil s záporným hodnocením sem se setkal až zde.

Autor: KECAL, 18. 05. 2009; 07.33

Další z mnohaomylů KD

Píšeš o sobě, že prý "ještě nejsem nácek"... Ale to je tvůj (další) hluboký omyl ! Ty už dle všeho tím náckem (tedy netolerantním omezencem, podporujícím neodůvodněné násilí na jiných - nevinných - lidech a jejich všemožné omezování) jsi DÁVNO, jenom o tom holt buď nevíš, nebo se to bojíš (stydíš) přiznat...
Zde mne napadá, že s tvým náckovstvím (a vším co skrytě či otevřeně představuje) (podobně jako s charakteristikou některých komoušů a jim podobných, kteří to o sobě také buď nevědí, nebo se za to stydí) je to podobné, jako už před staletími vyjádřil pan Shakespeare: "Co růží zvou, i zváno jinak, voněla by stejně..."

Autor: Svobodomil, 17. 05. 2009; 22.51

To snad nemyslíte vážně.

Opravdu nevěřím svým očím co tu vidim.Opravdu nevěřím tomu že nekdo z vás opravdu věří mýtickému holocaustu a vymyšleným šesti milionům.
Navíc zde vidím urážky a schvalování politických procesů.Na jdenu stranu vyzívýáte k demokracii a svobodě a na druhou stranu schvalujete omezování svobody slova zavírání za názory adt.Opravdu nevim co je demokratického na vás.
To že váš systému zlikvidoval jednu slušnou rodinu Kamily to vás asi moc nezajímá.Věřím že aspon trochu je vám líto toho že teror ze strany systému.
Jsem smutný z toho a nejenom já že vy demokrati se chcete nepřátelit,chcete nenávidět a nepříjmáte rovnou diskuzi rovný s rovnym.Když je nekdo nácek tak to přeci neznamená že jím budu pohrdat nebo když je nekdo český fašista nezamená že si z úctou vyslechnu jeho názory.
Kdyby tady nekdo kdo se hlásí k ultrapravici sprostě nadával či říkal věci neslušně a choval by se stejně ¨jako vy tak byh pochopil že vůči nám vystupujete zatím agresivně a to myslim Michala,Lukáše a Svobodomila.Chlapci měli by jste se stydět.To že chcete abych já mladý člověk byz závazků šel dovězení za názory v pořádku to příjmám beru pro nekoho jsem zatím nepřítel ALE TO ŽE SCHVALUJETE TO ŽE TÁTOVI OD RODINY UDĚLALI TAKOVÝ REPRESE ŽE Z ÚŘEDNÍKA JE DĚLNÍK TAK TO UŽ JE SILNÉ KAFE I PRO MĚ.
Smysl o přátelství se byvit zřejmě nemá a já věřím stejně jako Kamila že se jednou třeba zítra pozítří za měsíc otevřou oči aspon nekterým.Nemůžu pochopit ty vaše tvrdá slova že jste rádi jak moc extrémě proti nám policie jde.Tyto represe jenom lidi vyprovokují ktomu aby se vzepřeli tomu co vy vyznáváte.Kdyby komunisti neomazovali svobodu,nezavírali lidi nevyhazovali lidi z práce kůli názoru tak by necinkalo klíčema tolik lidí.Vážení kopete si hrob vlastní nenávistí.
Postupem času každý človak dozrává 10.11 2007 jsem společně z ostatními v praze šel proti prašivým židům zatkli mý přátele a mě také působli nepříjemnosti.Ted tu je květen 2009 a říkám si že to mělo smysl a kdybych vrátil čas tak bych tam šel znovu.
Neco vám řeknu jestli se u mě staví policie kůli naší diskuzi zde tak já se postarám o to aby si tohho všimli média a bude to v našich novinách všiměte si diskuzí že lidi už přestávají věřit v holocaust už začínají věřit nám vlastencům.Opakuji ještě že nejsem nácek a nemce také nemám rád moc.Umělá kriminalizace nás je opravdu ubohá My tu jsme a budem a díky takovým lidem jako jste vy nebo Pan KOcáb se dostaneme k moci.Nekerým bude odpuštěno.
V dobré víře vzkazuji Kamilo radši na tyto nenávistné stránky nepiš aby tvá rodina neměla problémy já jsem mladý a vydržím všechno.Tvá rodina má první místo.Nemá smysl ničit si život kůli lidem zo zatím nepochopili to.Přeji ti hodně štěstí.Nic než Národ!

Autor: Křestanský Disident, 17. 05. 2009; 12.55

OMEZME OMEZOVAČE

Vůbec mně nepřekvapuje, že i zde (tak jako, žel, i občas jinde) se oni "lidé zvláštního ražení" (tedy nejen komouši, kteří si tak sami říkali, ale i fašouni, různí autoritáři, omezovači, omezenci, rasisté, nacionalisté, xenofobové a samozvaní mesianisté, jedním slovem nepřátelé svobody a demokracie) prezentují jako lidé údajně prý tolerantní ba přátelští (cha, cha...), ač v další větě obvykle dodávají, co a kdo jim (objektivně vzato: zcela BEZDůVODNĚ !) vadí, koho by (necháme-li je) jak omezili (v lepším případě) či rovnou zlikvidovali, a vůbec nechápou (podobně jako jiné typy omezenců, například hlučiči, smraďoši, atd.), že nelze přece - jsme slušní a normální a zákonů dbající - JINÉ lidi jakkoli omezovat (s jedinou výjimkou: nechovají-li se ti lidé protizákonně či neomezují-li oni jiné), a současně vyžadovat (paradoxně !), aby vůči nim (tedy vůči těm bezdůvodným omezovačům jiných) byli ostatní lidé TOLERANTNÍ... (!!!)

NELZE PŘECE BÝT TOLERANTNÍ K NETOLERANTNÍM ! Naopak: je NUTNÉ jakékoli zárodky toho, že by (už zase, probůh ?) rád někdo někomu něco násilím diktoval (domnívaje se zlovolně a hanebně, že na to snad má právo) likvidovat v samém zárodku, protože pak to bují víc a víc (podobně jako plevelná a nebezpečná rostlina s příznačným názvem BOLŠEVNÍK) a často bývá pozdě a následky bývají zbytečně velké a tragické...

Proto se i já připojuji (podobně udiven ba naštván jako někteří jiní zde) s apelem, abychom (jak tu už někteří psali) jednak ignorovali podobné "lidi zvláštního ražení" (typu KD apod.) (stejně jim nemá cenu nic říkat a psát, podobně jako kdybychom hluchému vyprávěli o hudbě, nebo komoušovi či fašistovi o demokracii), abychom NEREAGOVALI na jejich stále cyklicky se opakující nehoráznosti (ať jim píše a cituje kdokoli cokoli) , a též apeluji na to, aby se už někdo kompetentní (a za to z našich daní placený, například policie) konečně začal zajímat o to, zda výroky (či dokonce aktivity) těchto některých těch "lidí zvláštního ražení" nenaplňují skutkovou podstatu trestného činu hanobení rasy a národa, zda nejde o šíření rasové či jiné nenávisti, zda nejde o (opětné ?) pokusy legitimizovat (chystané ?) porušování práv jiných lidí, zda nejde o to, abychom si na ty jejich nehoráznosti pomalu zvykali a už nám to nepřišlo tak drzé a absurdní...

Volám tedy: OMEZME OMEZOVAČE ! (A naopak: TOLERUJME TOLERANTNÍ)

Autor: Svobodomil, 12. 05. 2009; 23.52

To Lukas

Pod tohle se podepíšu. Dost se divím, že už konečně někdo podle IP adresy ty nácky, co se tady producírují, nevypátral a neposlal kam patří. Myslím, že je i v zájmu p. Marhoula a jeho filmu, aby se tady tomu učinila přítrž.
Jinak Kamilo, nevím, jestli jste tak naivní nebo hloupá, že vinu za problémy, které Vám a Vaší rodině způsobil manžel svým protiprávním jednáním, svalujete na systém. Chyba není v systému ale v myšlení Vás a Vám podobných.

Autor: Michal, 12. 05. 2009; 21.14

To Kamila a KD

Tak teď zas něco řeknu já. Žijeme v demokratickém státě, tudíž jaký si to kdo nadělá, tak takový to má, takže se pak nesmíte divit, že byl někdo zatčen za protizákonou demonstraci, kde se navíc hlásá sláva nacismu(FUJ) a popírá holokaust. Já s tímto postupem souhlasím a všichni stoupenci nacismu či fašismu by se měli pozavírat a nechat vychladnout na pěknou řádku let za katrem.
Píšete, že nejste náš nepřítel, tak na to Vám řeknu jedno. Zato Vy jste můj nepřítel, neb někdo kdo popírá Holokaust a oslavuje nacistickou ideologii tak s tim se já nepřátelím, myslím, že nemluvím jen za sebe. Já Žid nejsem, ale Vás popirače a tzv.neonacisty bych hnal až by se za Vámi jen prášilo a docela mě mrzí, že je na vás náš stát ještě mírnej.
Takže by mě zajímalo, kdy se o tuto diskuzi konečně začne zajímat naše slavná Policie.

Autor: Lukas, 12. 05. 2009; 18.24

Neco vám řeknu.

Něco vám řeknu že jste ubohý.Jak tak přemýšlím nad tím co psal Militar a Křestanský Disident a nad tím co jste psali vy Mcichal,Doubrava,svobodomil,židomil a Marhul víte ono je těžké být oběktivní.Každý se přikloní na nějakou stranu.
Disidente,Militare kLUCI JSEM SVÁMA! na rande bych sváma šla hned zato s Michalem bych jako holka nikam nešla!Oni nadávají píšou nesmysly ale v duch stejně nevěří na tan holocaust nenechte se lidi oblafnout.
To co vám chci říct dříve jsem byla také obyčejná holka co neznala tyhle věci bohužel jen hnusné filmy co točí pan Marhul a jim podobné sračky.Pak jsem poznala kluka nácka a zamilovala jsem se do něho pak jsme se vzali a měli holčičku zachvíli chlapečka.Manžel měl dobré povolání úředník a měl pod sebou lidi.To že občas jezdil na náké konzerty takové o kterých je v televizi to že chodil v noci do hospody tak se mi nelíbilo a dokonce jsem nevěřila tomu jakou židé mají moc.Jednoho dne u nás byla policie že můj muž byl zadržen na nepovolené demonstraci.Pak přišla policie znova fotili si náš byt,byly hrubý před malýma dětma a zabavili nám dost odznaků nášivek atd.Manžel přišel o své místo přezto že má tři maturity.Myslíte je zákrok rproti naší rodině byl spravedlivý? Splácíme hipotéku a manžel musí dělat jenom přidavače na stavbě aby jsme přežili.Jeho ted i moji kamarádi nám občas na hipotéku hodí nákou tu korunu.Tomu se říká charakter!
Už vím kdo jsou nepřátelé!Nikdo nemá právo nás omezovat!
Také musím dodat že já i můj muž neuznáváme okupaci 1938 a zabrání sudet nemeckou armádou.Jde o mírumilovný naci styl.
Byla jsem zaslepená jako židumil dokud jsem na vlastní kůži nepoznala co je demokratický režim zač a čím krměj v televizi naše děti.Věřím že nekterým zvás co čtete tyto řádky se otevří oči jako se otevřeli mě když malé děti museli přihlížet jak nám zabavují věcí policisté a jejich tatínek má pouta.
Od té doby chodím na demonstrace s ním! My opravdu nejsme vaši nepřátelé.Kdo pozná bezpráví demokratického režimu ntak se na to cdívá jinak.OPAKUJI MILITAROVA SLOVA CO MĚ OSLOVILA A CO ŘÍKALA PRAVDU MY NEJSME NEPŘÁTELÉ NIKOHO KDO TU DISKUTUJE PROTI NÁM,leda kdyby to byl žid.

Autor: kamila, 12. 05. 2009; 17.13

KD

Je to marný, je to marný, je to marný.

Autor: Michal J., 10. 05. 2009; 16.24

Prosím

Přátelé celou dobu se tu snažím o rozumnou slušnou diskuzí.
Michal: O jakých vyhlazovacých táborech mluvíš?Když oba víme velice dobře že holocaust se nestal.
Opravdu jsme velice rád že se najdou i slušní lidi jako je Militar,Kamila a další.
Jak již Militar dobře postřehl a napsal základní věc.MY NEJSME NEPŘÁTELÉ! BUDME S POLU V DOBRÝM RESPEKTUJME SI NAVZÁJEM NÁZORY.
Tyto slova mě opravdu potěšili.Jsem opravdu rád že mnoho lidí si mého rasismu váží protože rasimus je co? no DOBREJ!
Fakt se nad tím zamysli.My fašisti to přece také myslíme dobře a opravdu jsem strašně moc štastnej že hodně lidí neutrálních či s jiným názorem respektuje naše názora a váží si jich.PEOCITUJ SRDCEM DŮSLEDKY TOHO CO TO LIDSTVU PŘINESLO A POCHOPÍŠ.PRAVDA A LÁSKA MUSÍ ZVÍTĚZIT!
Všiměte si toho že jsme zde nikoho neurazil sprostým slovem.

Autor: Křestanský Disident, 08. 05. 2009; 12.28

to: KD

Jsi vyšinutý magor. Přesuň se na stránky svých soukmenovců a přestaň otravovat svým hnědým morem stránky pěkného filmu.
Nejparadoxnější je to, že když se člověk podívá na obrázky z neofašistických akcí, tak vidí, že většina účastníků by byla mezi prvními, kteří by zmizeli v nacistických vyhlazovacích táborech. Ale to lidem Tvé mozkové kapacity prostě nedochází.

Autor: Michal, 07. 05. 2009; 21.11

AHOJ

Ale prosím tě Roksano já přeci nekoušu.
Stále opakuji věc že když se jedna strana chová slušně má se chovat slušně i ta druhá strana.Třeba skinhedi v kanadách s bombrama jsou příjemní a jejich chování je přijatelné pro většinu obyčejných Čechů už pro to jak vypadají vzbuzují u mne důvěru a blízkost možná že aspon trošku jsou ti ty lidi blízký taky.
LIDI MĚLJME SE RÁDI JSME BÍLÝ BRATŘI ALELUJA ARIJSKÁ LÁSKA ZVÍTĚZILA NAŽ ŽIDOVSKOU NENÁVISTÍ!

Autor: Křestanský Disident, 07. 05. 2009; 19.39

Prosím!!!!

Prosím, lidi, už se s tím "KD" nebavte! Díky!

Autor: Roxana, 06. 05. 2009; 21.27

Škoda

Židomil: Už po nekolikáté opakuji že s bolševctvým nemám nic společného a s hnědým morem také skoro nic.
Máš teda chut prorozumět v dobrým?
Když je dobrá vůle z jedné strany tak by měla být dobrá vůle i s té druhé.
Jenom nechápu proč máš v sobě ten zžírající ohen vůči nám?Pravděpodobně jsi Příslušník Bílé Rasy a příslušník Českého Národa který židé zužují a vysávaj tak vysvětli jaký důvod máš k tomu nenávidět ty co poslechli hlas své krve? a důvod zapírat svou krev ?
Rozhodně tě nezavrhuji dokonce k tobě nechovám ani negativní emoce.Přemýšlej o tom kdo znás se v tuto chvíli chová lojaálněš.

Autor: Křestanský Disident, 06. 05. 2009; 08.56

Křesťanský Disident

S Tebou, Tvojimi blízkými a bolševiky v dobrém? Nikdy... Shnij si na svůj hnědý mor a pozdravuj ve svém křesťanském pekle.

Autor: Židomil, 04. 05. 2009; 17.29

Hezky

Židomile: Tak si to vezmeme popořadě.Jo jasně každý delá hrubky ted nevim jestli si je dělal zámerně či ne.To není ani tak podstatné přez to že máš opačný názor a tvé písmo mi nevoní přez to všechno jsem ochoten vést s tebou oběktivní diskuzi jako rovný s rovným.
To že se v nečem neschodnem přeci neznamená že nebudeš respektovat názor nacionalismu.Neco ti řeknu nedavno jsem byl na čundru v lese seznámil jsem se tam s jednim metalistou trochu jsme se pohádali že prostě skiny nerespektuje a posílá mě do prdele.Asi po deseti minutách se mi nekolikrát omluvil že prostě má jiný názor a že jinak jsem dobrej abych to tak nebral.Nakonec jsme si docela dost rozumeli a schodli jsme se na tom že demokracie je svinstvo a odsoudil zatčení Davida Duka v Praze ne kůli názorům ale kůli principu to mě hodně zahřálo u srdce aspon na nečem jsme se schodli.Pak me ješte pozval že jedou s nákou partu v červnu na vodu.Bohužel nemám čas.Za dlouhé dny co jsme strávili po lesích s 4 lidmi z toho vlastenectví otevřený jsme byly jenom dva jsem ani na noc nesundal svůj fašistický náramek a nikdo mi za celý pobyt v lese neřekl ani popel.Po tom prvním večeru už nebyla ani jedna známka antipatie či nečho podobného.Dokonce jsme si navzájem vnucovali jídlo,předháneli se v placení atd.
Se všemi tady chci být v míru jistě že kromě tech co mají židovský původ.Jsem opravdu rád že jsou místa kde lidé opačných nárorů se dokážou kamarádit a domluvit věřím že se o neco podobného pokusí zde i nekteří z vás.
Militar:Ty jsi můj člověk:)))To co jsi napsal pod to bych se podepsal.Ahojte v dobrym.

Autor: Křestanský Disident, 04. 05. 2009; 10.56

Militar

Smím vědět jakého klubu jsi členem? Děkuji za odpověď.

Autor: Stýblo, 28. 04. 2009; 19.16

Militar, Disident a spol

Jste vážňe tak tupí jak čyší z vAšch příspjevkú nebo to má bít recese? Onánítese agumenti a hlásate jeďinou možnou pravdu. Dle mého laického názoru jen blábolýte nesmisli a vaše fakta vzňykají vytržením faktů z kontextu, přýpadně jejich překrouceňým. To že tady na vaše bláboli nikdo nereaguje neznamená že bi jste měli svatou pravdu ale spíš to svjedší o tom že s idiotem se nemá smisl hádat.

Píšu to tak, aby to pochopili adresáti tohoto příspěvku. Vy ostatní doufám prominete. Děkuji...

Autor: Židomil, 28. 04. 2009; 18.11

Disident má pravdu

Dekuji Křestanskému Disidentu že se mě zastal ted se musím zastat já jeho.
Z toho co tu čtu se mi zvedá žalůdek.Kdyt i vaši předci před sto lety i před padesáti by nesnesli žida vedel sebe.Rozhodně by nikdo z vašich předků před 200 lety nesouhlasil s registrovaným partnerstvím ani s negrama co sem jezdej do Republiky.
My držíme tradiční řády co se osvědčili kdyt přece záleží na tom žda je nekdo černej nebo bílej ,Záleží na tom zda má nekdo v rodokmenu Jude nebo ne Záleží na tom kde se kdo narodil a záleží na tom kdo jakou víru vyznává.Třeba křestanský disident je katolík já to plně respektuji i když já jsem zapřísáhlý evangelík.Tak jeko Disident se stydí za Vlka já se stydím za Karáska.
Vrátím se k vaším komnetářům co natom že spoustu lidí je nedemokratických?Co pak je demokracie neco posvátného?Je to snad neco co je hodné úcty? KDYT DEMOKRACIE MÁ NA SVĚDOMÍ STOKRÁT VÍC LIDSKÝCH ŽIVOTŮ NEŽ NACIZMUS A KOMUNIZMUS DOHROMADY.Jeden magor mi to chtel vyvrátit a já ho argumentama tak převálcoval že utíkal až se za nim prášilo.
Nechápu zde narážky na srovnávání českého vlastenectví s nacismem či komunismem.Jaké v tom vidíte spojení?
Kdyt lžím jako je rovnost ras kultur,národů lidí přeci nelze věřit celý život.Opravdu nelze věřit celý život tomu že žid by mel mýt nákou výhodu za vymyšlený holocaust.
Tato zem je přeci naše česká a židi tu přece nemůžou být věčně.Vy si opravdu myslíte že ten režim co je ted že tu bude na furt?
Ke komentářům nechci se snižovat k nadávkám ani k tomu abych nekomu říkal že je omezenej či že má níské iq nebo cokoli k v tom smyslu.Jen nevim proč neargumentiujete věcně.
Jen určitá část lidí považuje rasismus nacionalismus za hambu spoustu lidí to za hambu nepovažuje.
Vadí mi to že takhle to řeknu je fašista a čech liberál židumil oba napíšou článek dáte šanci jen jednomu z nich?
V televizi dají výjmečně prostor jak afákům tam nám nacionalistům opravdu obektivně dáte šanci obou stranám barikády?
Nepříjde vám průhledný že se netajíte tim že by ste nás zavírali nepovolovali nám pochody atd a židům by jste snesli modrý z nebe?Kdyt vetšina z vás co sem píše jste bílý Češi tak proč se hned dávat na stranu nepřátel Národa? Kdyt OPRAVDU ZÁLEŽÍ NA BARVE PLETI A ŘÍKÁM SI ŽE JE DOBRÝ ABY SI KAŽDÝ VYBRAL TO CO MU VYHOVUJE JÁ SE REALIZUJU V KLUBU VOJENSKÝ HISTORIE A MÁM ŠTESTÍ ŽE VETŠINA LIDÍ MÁ STEJNÉ NÁZORY JAK JÁ DELEJTE TO Z ČEHO SE VÁM DELÁ U SRDCE VYLOŽENE DOBŘE RASSMUS ANO TO PŘIJÍMÁM DO JE DOBRÝ ANTISEMITIZMUS ANO TEN ZCELA VEDFOMĚ CHI ŠÍŘIT JE DOBREJ NACIONALISMUS TO JE PŘECE POVNOST KAŽDÉHO ČECHA tak co bych mel ješte řešit?
Skuste se nad tim zamyslet.My tu budem a budem tu navždy!
My nejsme vaši nepřátelé.

Autor: Militar, 28. 04. 2009; 17.38

Ahojky Wendy

Ano, máš pravdu, jak jsem mnohokrát leckde zopakoval, tak budu samozřejmě (jak stylisticky, tak obsahově) i nadále psát (včetně závorek) jak se mi chce, jak to cítím a jak je mi vlastní (podobně jako jiní píšou taktéž jak je naopak JIM vlastní), (což je podle mne zcela v pořádku a přirozené, absurdní by naopak bylo, kdybychom se snažili psát jak je vlastní někomu JINÉMU - ale KOHO z těch mnohých RůZNÝCH bychom si měli vybrat ?, abychom - až si ho vybereme - udělali jemu či jiným radost, jakkoli je zřejmé, že stejně nelze vyhovět VŠEM - dokonce ani není vždy SPRÁVNÉ se vždycky snažit vyhovět VŠEM - vždyť některé JINÉ bychom stejně neuspokojili - a navíc bychom pak - což je dost velká vada - nebyli SVÍ...)... Jde tedy vlastně "jen" o to, - ale to "jen" je velmi podstatné a důležité - abychom při realizaci toho, co je NÁM "vlastní" a v čem jsme MY "sví" ty ostatní vůkol nějak nedemokraticky NEOMEZOVALI, aby nám totiž náhodou nebylo "vlastní" ty druhé, jiné, z logiky věci též osobitě odlišné, rádoby objektivně (ač ve skutečnosti subjektivně) "hodnotit", "známkovat", buzerovat atd., atd., jak bohužel často činí lidé nedemokraticky založení, autoritativní, s jakýmisi mesianistickými komplexy, lidé, domnívající se mylně, že na to mají jakési (rudé, hnědé či bůhvíjaké) "právo"... Jedinou výjimkou, kdy naopak MAJÍ (ba MUSÍ) být určití lidé omezováni, okřikováni, atd. je situace, když tito určití lidé mají tendence (či dokonce praxi !) jiné omezovat, okřikovat, atd. Pak je naopak POVINNOSTÍ všech slušných, svobodomyslných a demokratických lidí vůkol zvolat: "A DOST !!!" (já sám se o to omezování omezovačů - s prominutím - celý život snažím...) A to, že mne - resp. nás - právě tito "lidé zvlástního ražení" nechápou či nám za to nasazují psí hlavu, jen POTVRZUJE, správnost našeho činění, neb eventuální pochvala právě od těchto nedemokraticky (netolerantně, antisemitsky, rasisticky, atd.) založených lidí by pro nás byla spíše hanbou... :-))

Autor: Svobodomil (Svobodomil@seznam.cz), 28. 04. 2009; 13.36

Ahojky Svobodomile

Píšeš pořád stylisticky strašně obsáhle a závorek se, jak vidno, asi nechceš vzdát. Přesto ti dávám zapravdu. Ten "křesťanský disident" je fakt neskutečný idiot. Ale co můžeš od takového negramoty, co neumí ani svou řeč rodnou, čekat? Myšlení samozřejmě ne, natož pak demokratické. Možná by mu měl někdo říci, aby si dal nějaký kursík a doučil se pravopis. Aby nám tu naši krásnou řeč neprznil. To je zřejmě maximum, které by mohl částečně zvládnout.

Autor: wendy, 27. 04. 2009; 22.57

Tp tzv. "křesťanský" a tzv. "disident"

Ač vím, že lidem tvého typu (podobně jako komoušům) nemá cenu (na ty jejich neustálé nehoráznosti) říkat a psát raději nic, citovat jim mnohé zdroje, pamětníky, uvádět statistiky, historická fakta i apelovat na jejich (u nich žel, zakrnělý) zdravý selský rozum, protože to stejně buď nepochopíte, nebo sice třeba i výjimečně pochopíte, ale díky svým blokům v hlavě (či charakteru) stejně odmítáte vzít na vědomí, či akceptovat, neřku-li alespoň tolerovat, tak PŘESTO se ti podařilo vyprovokovat i mne (ale naposled !, tu radost ti víckrát neudělám), takže se holt i já ozývám, protože nelze přece tolerovat někoho, kdo je sám vůči jiným netolerantní, kdo by jiné chtěl všemožně (navíc zpravidla násilně a nedemokraticky dle přiblblých brožurek) omezovat, vymezovat, vyčleňovat, okřikovat, idiotsky nálepkovat, nemluvě o pomluvách a křivých nařčeních těch kteří si dovolí myslet a cítit něco jiného, a navíc se za to (jak je u lidí tohoto typu obvyklé) ani NESTYDÍ...

Píšu zde proto, že chci, aby tu (krom tvých, bohužel stále se opakujících a v podstatě nikým jiným nesdílených žvástů) zazněl (ve shodě s dalšími mnohými) naopak i JINÝ názor, protože nechci, aby i tuto diskuzi, (jak se to bohužel děje i na jiných diskuzích) okupovali (sic nemnozí, ale o to víc drzejší a pilnější) lidé netolerantní, zlí, zpupní (a samozřejmě též samolibí a náhledu na svoji omezenost neshopní), zkrátka demagogové:

Ty totiž ve skutečnosti nejsi ani "křesťanský", natož "disident" (ono ti snad něco - tak jako skutečným disidentům z minulosti - hrozí ?, ty snad také - tak jako oni pro jiné - něco obětuješ ?, nebo si jen v pohodlí anonymity mlátíš pantem a znevažuješ skutečné významy slov a činů ?), ty tedy - asi nejen podle mne - nejsi ani "křesťanský", natož "disident", ale úplně obyčejný zamindrákovaný omezenec, který, (podobně jako tvoji stejně tak zaměření ideoví soudruzi) otravuješ veřejné diskuze a snažíš se odtud vypudit lidi naopak slušné, tolerentní a demokratické, abys tam zůstal sám (s pár navzájem si notujícími soudruhy)...

Narudlé bolševiky (za jejich podobné cancy a za jejich postoje ohrožující většinu společnosti) vždycky posílám (ať táhnou) do té jejich (většině společnosti jimi kdysi tak vnucované) Moskvy, tebe nahnědlého bych eufemisticky (nechi-li být sporstý) poslal do pekla za Adolfem...

Autor: Svobodomil (svobodomil@seznam.cz), 26. 04. 2009; 01.07

Souhlasím s Militarem.

Chtel bych vám říci nekolik věcí.
Celou diskuzi se chovám slušně.Slušně jsem položil nekolik otázek a protože se zatím židumilové zdráhají odpovědět ty otázky jsem nekolikrát zopakoval.
Film Tobruk regulerně zde skritizovalo nekolik lidí myslím že jich bylo dost a všichni se chovali slušně.

Také dost lidí tu s nadšením se pokoušilo obhájit ten film.Trochu se zarážím nad tím že obhájci filmu velice často uráží své oponenty.Když diskutujeme měl by se dát prostor a úcta všem stranám třeba z jakého důvodu se Marhul rozhodl že se mnou zatím nebude diskutovat.
Militara si vážím že chce jít do armády a vážím si toho že se mnou zdílí názor že v českým filmu nemá místo žid stejně tak jako židovský herci co vůbec delají v televizi?
Je pravděpodobné že má další názor že v české armádě židumilové a židé samozdřejmě by místo snad mít také neměli.Jsem opravdu rád že v práci a všude se lidi na tedlech zálkadních věcech schodnou.
Media a policie všichni se na to dívají jen z jedný strany.Třeba proč zatkli v Praze Davida Dukeho? Copak je možné aby židé ovládali všechno?CO PAK SI MYSLÍTE ŽE TO BUDE VĚČNĚ?

Autor: Křestanský Disident, 24. 04. 2009; 19.09

nadšení

Vážení tvůrci, pane Marhoule,
v úterý jsem viděl Váš film na festivalu Finále v Měšťanské besedě, musím před Vámi smeknout pomyslný klobouk. Mám rád válečné filmy, ale Váš Tobruk mě doslova přikoval po celou dobu k židli. Následná diskuze mě velice potěšila a přesvědčil jsem se, že bych s Vámi mohl povídat několik hodin (otázku jsem pokládal). Díky za výborný zážitek...

Autor: Jan, 23. 04. 2009; 16.54

Omluva

Omlouvám se za chybu, pane Marhoule, vím, že máte být s velkým M. :-)

Autor: Marta, 23. 04. 2009; 16.34

Pane marhoule, moc pěkný film

Šla jsem na tento film kvůli manželovi, s odhodláním se kvůli němu nudit a když to bude jakž takž ke koukání, tak neusnout. Musím ale říct, že film na mne zapůsobil tak, že nějaké spaní nepřicházelo vůbec v úvahu. Je silně realisticky podán, že mne občas i mrazilo a na nudu čas nebyl. Opravdu se moc povedl a dnes jsem objednala i DVD.

Autor: Marta, 23. 04. 2009; 16.33

Díky

Film jsem viděl v úterý na Finále, moc se mi líbil a následná diskuze byla hodně zajímavá. Ještě jednou díky a držím palce do další práce.

Autor: Kuba, 23. 04. 2009; 12.44

To Militar

Milý Militare, opravdu jsi mě pobavil! Jestli jsi Tobruk ´přečetl´ tak, jak píšeš - jako válečný film s málo bitvami, tak jsi úplně vedle. Film je psychologické drama o lidech ve válce. Navíc je, alespoň dle výpovědí veteránů, maximálně autentický. U Tobruku se převážně čekalo na útok, samotné boje zabrali minimum času, který tam vojáci strávili. A k tvému záměru přihlásit se do armády - je to samozřejmě tvoje věc - ale promiň, mezi mými známými a kamarády jsou také vojáci. Těm ale ty, dle úrovně tvého příspěvku, svojí inteligencí nesaháš ani po kontníky. V armádě slouží dnes opravdoví profíci, pro jejichž práci je i inteligence nutností...Ale neklesej na mysli, možná jsi hodně mladý a ještě některé věci přehodnotíš.

Autor: Sofie, 22. 04. 2009; 21.50

to Lukas

Máš úplnou pravdu. Napadlo mě při čtení příspěvku od Militara přesně to samé, co Tebe. Jsem taky členem KVH a s podobnými typy se setkávám na většině akcí - oblečení jako hastroši do rádoby dobové uniformy, s minimem historických znalostí, zato ale s velkými rameny a sebevědomím. Jejich hlavním cílem je pořádně si zastřílet a prolít si hlavu alkoholem.

Autor: Michal, 22. 04. 2009; 19.22

XxX

Film byl dobrej, strašně se mi to líbilo...Ale konec jsme s bráchou nepchopili...ale bylo to SUPR!!!

Autor: Alulu, 22. 04. 2009; 15.45

To Militar

Tak ono ani s tím Klubem vojenské historie to nebude tak horké, soudě dle tvého názoru na správně vypadající válečný film a na tvé pravopisné chyby, bych si tipnul, že bud budete nějaký ,,rádoby" klub mladých teenagerů nebo klub s minimálním rozhledem, co se týče vojenské historie.
Jsem rovněž člen KVH a neznám jiný klub, který by na Tobruk snesl kritiku, ale je to možná tím, že se spíše orientuji na kluby, které vojenské historii nedělají ostudu a snaží se jí dělat na vysoké úrovni. Tudíž bych Ti doporučil si doplnit vzdělání, nejen v češtině ale i v historii, konkrétně v zahraničním odboji a snad někdy dostaneš rozum a pochopíš podstatu tohoto válečného filmu, který jak už pan Marhoul mnohorkát podotkl, se nesnaží rekonstruovat činnost československých vojáků v Africe, ale jeho záměrem bylo ukázat na ty lidi, kteří si to prožili a na jejich chování během této bitvy a jaké to na ně mělo důsledky. To byl můj názor na příspěvek budoucího příslušníka našich ozbrojených sil. Nijak Ti to neberu, ale naprosto souhlasim s názorem Bianci a jestli Tě přijmou do armády, tak to jen svědčí o tom v jakém stavu se armáda nachází.
Nad příspěvky autora Křestanksý dizident se nebudu ani nachvíli zastavovat, neb bych se neudržel a s přáním, že on a jemu podobní jednou dostanou rozum a pochopí, co si lidé prožili, končím tento příspěvek.

Autor: Lukas, 22. 04. 2009; 10.54

To Militar

Mily Militare, soudim, ze pro Tve zjevne mezery ve vzdelani Te nejspise do armady nevezmou. Ty casy, kdy brali kdekoho uz jsou nastesti tytam. Ke vsemu mam obavy, ze, byt jen z Tveho kratkeho prispevku, soudim, ze pro Tve moralne volni vlastnosti je Tve prijeti do armady vylouceno.

Autor: Bianca, 21. 04. 2009; 23.03

Autorum

Jsem dlouholetým členem Klubu Přátel Vojenské Historie.Jak deláme rekonstrukce tech bytev víte co.Film jsme si pustili a opravdu se to nikomu moc nelíbilo no jednomu se to líbilo aby ste meli radost.Ve válečném filmu by mělo být víc bitev a detajlů z bitvy.Na tom se v našem klubu schodem všichni.

Také mě zaráží jedna věc když američani dávají židáky do každého filmu proč by jsme se my ČEŠI po nich meli opičit?
Také jsem v této diskuzi nezaznamenal že by sem psal neo jediný neonacista.

Tamara:Také chci jít k aramádě také ti přeji hodně štestí jen nevim co přesně se ti na tak nepovedeném filmu mohlo líbit?

Autor: Militar, 21. 04. 2009; 16.38

To Tamara

Mile devce, moc a moc TI (nam) preji, abys nikdy nemusela nikdy prozit to, co museli prozit vojaci za valky. Tim Ti ovsem samozrejme nehodlam tlumit Tve nadseni pro sluzbu v nasi armade.

Autor: Bianca, 19. 04. 2009; 21.02

To George

Ctím Tvůj zajem o historii, leč vez, že Tvá výtka vůči filmu TOBRUK nemá opodstatnení. Těch konferencí v Ženevě a na nich přijatých konvencí totiž bylo několik. Pro Tvoji informaci (snad i dalších) si dovoluji Ti sdělit následující:
První Ženevská konvence byla podepsaná již 22. srpna 1864. Stanovila nedotknutelnost lazaretů a ošetřujícího personálu, viditelně označeného červeným křížem v bílém poli. Ženevskou konvenci zahrnující rovněž předpisy pro vedení pozemní války podepsalo dvanáct států, ratifikovalo devět a postupně se k ní přihlásilo 45 zemí.
Následující ženevská konference v roce 1868 přinesla nové úpravy a dodatky, avšak nedošlo k ratifikaci jejího usnesení. Jedenáctého prosince téhož roku Petrohradská deklarace omezovala válečné krutosti.
Zvýšenou ochranu válečných zajatců prosadila ale teprve konference v roce 1874, jež ji zakotvila v Bruselském řádu války pozemní.
Nejúplněji pojala problematiku ochrany válečných zajatců Haagská úmluva o zákonech a obyčejích pozemní války z roku 1899.
Ochranou raněných a nemocných se za účasti 36 států opět zabývala ženevská konference v roce 1906.
Řád války pozemní, vyhlášený na II. haagské konferenci o rok později, omezoval takzvané perfidní a barbarské prostředky. Jenže vypukla první světová válka.
K úmluvám nové mezinárodní konference, pořádané opět v Ženevě, se 29. července 1929 přihlásil rekordní počet 47 států, bohužel i těch, které si zanedlouho s jejich dodržováním hlavu nijak nelámaly, jako Japonsko a Německo. Nová Ženevská konvence nabyla právní působnosti 19. dubna 1931. Podrobně definovala pojem válečný zajatec a vyzývala k humánnímu zacházení. Sovětský svaz k ní jako jediná mocnost nepřistoupil, čehož nacistické Německo později využilo k ospravedlňování masového vyhlazování zajatých rudoarmejců.
Po II. světové válce měla k humanizaci válčení přispět Ženevská konvence o ochraně obětí války, přijatá 12. srpna 1949 - tedy ta Tebou míněná.
Pro úplnost si dovoluji doplnit, že zahrnovala čtyři mezinárodní úmluvy:
1. Úmluvu o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli
2. Úmluvu o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři
3. Úmluvu o zacházení s válečnými zajatci
4. Úmluvu o ochraně civilních osob za války.
Desátého června 1977 pak byl - už zase v Ženevě! - podepsán Závěrečný akt se dvěma dodatkovými protokoly doplňujícími konvenci z roku 1949.
Situace našich vojáků v zahraničních armádách byla za II. světové války z hlediska možného zajetí podstatně horší, než situace ostatních vojáků, včetně např. vojáků jiných zemí (např. z Polska) v tom, že Němci považovali Protektorát Čecha a Morava za součást Třetí říše a jeho příslušníky, bojující v cizích armádách za vlastizrdce. Za vlastizradu byl jediný trest. Němci si naštěstí tuto praxi vůči našim zajatým zahraničním vojákům nedovolili uplatnit. Za naše zajaté eltce sestřelené v letadech RAF se dokonce snad vzal osobně sám W. Churchill a pohrozil Němcům odvetou na německých zajatých letcích ve V. Británii. Tak přežili všichni naši letci zajatí za války. Všichni, až na jednoho - Arnošta Valentu, který byl zastřelen (jako dalších 49 spojeneckých letců) gestapem poté, co byl chycen po útěku ze zajateckého tábora pro spojenecke letce v Saganu.

Autor: Bianca, 19. 04. 2009; 20.56

Autor

vy nás ozačujete za zvířata?a naznačujete že by jste chtel moezovat prával českých nacionalistů? tak se nedivte tomu že existují lidi co se netají tím že by postlali židy do plynu.
Já nikoho do plynu neposílám jen nechápu proč se Pan Marhul vyvyšuje nad lidi jiného názoru.
pane Marhul kdy konečně budete považovat nás za sobě rovný a budete se chova slušne?
Také jsem nekolikrát zopakoval že já osobně nejsem neonacita tak proč opakujete věci co nejsopu pravda?

Autor: Křestanský Disident, 19. 04. 2009; 13.00

Dokonalost

Dobrý den,
na filmu jsme byli včera se školou a snad 98% mých spolužáků se film velice líbil. Pokud bych mluvila za sebe, tak to byl pro mě asi nejlepší český film, který jsem viděla, souvisí to ale asi s tím, že budu navštěvovat vojenskou školu a třeba mě něco podobného jednou taky čeká. Každopádně děkuji za hezký zážitek a rozhodně se na Tobruk podívám znovu!!!!

Autor: Tamara, 18. 04. 2009; 13.06

Film

Film se mi nelíbil.

Autor: Mirek, 16. 04. 2009; 16.49

Ženevská konvence

Děkuji tvůrcům za hezký český film. Líbil se mi, nicméně, nepovažujgte mne za rejpala, ale Ženevská konvence o které ve filmu hovoří vojín Růžička (M. Novotný), byla podepsána až v roce 1949. Hovořit o ní ve filmu z roku 1941 je zbytečná chybka. Jinak moc pěkný.

Autor: George (jiripour@seznam.cz), 16. 04. 2009; 10.31

Pro ultrapravicové

To že sem píšou stále více neonacisté mě vede k názoru, aby se tato diskuse uzavřela. Zde jsou stránky filmu, který si nezaslouží takové ponížení, které mu zprávy od takovýchto smýšlejících (nechci říct lidí) zvířat mohou dostat. Zvířat, které navíc vyznávají násilí, co jsem zde četl. Nebudu psát v co věřím a v co ne. Co bych s takovými lidmi udělal, myslím, že z mého žargonu vyplývá samo. Toto jsou stránky filmu Tobruk, ne deb... kteří stejně jako muslimové v holocaust nevěří. Historie se stala, a proto si z ní vezměte ponaučení… nacismus (fašismus) by měl zůstat pouze vzpomínkou, ale těžko o tom zrovna před vámi mluvit. P.S. Film Der Ewige Jude je založen na lži a nacistické propagandě.

Autor: Mall, 13. 04. 2009; 20.51

TOBRUK

Dobrý den, dnes jsem měla možnost zhlédnout film TOBRUK ve Slavičíně a chci Vám říct, že je to velmi dobrý film, na který bych se klidně ještě podívala, moc se Vám povedl! :)

Autor: studentka GJP Slavičín, 07. 04. 2009; 18.57

Pravda už vyšla na jevo.

Doubrava:Takovejch žvástů kam se hrabou hvězdný války na holocaust a opěvování židů a zveličování jejich čísel všude.

Disident:Kamaráde z části máš pravdu,Také jsem o holocaustu oběktivně studovala je mi léto ale můj názor je za za 2 sv války umřelo tam maximálně sto tisíc židů a byly tam ženy i deti to je mi opravdu líto že to museli odpykat i neviný za zločiny rabínů a židovských bankéřů.
Promin ale jít se smát do Oswetimi obětem a pozustalím se mi zdá nemístné a nechutné.Taky židy nesnášim samozdeřejmě to OK ale nic se nesmí přehánět.Židi třeba delníci co odpadli od satanovy sinagogy a po právu se stydí za svou semitskou rasu jsou neviný.Naopak hluboce si vážim tech antisemitů co se narodsili jako židé třeba Sv Pavel.Pár takových odpadlých od židů znám.Na druhou sranu chápu že se lidi nákým spůsobem brání židovským lžím a manipulacím.
Vratme se k filmu Re Lukáš:Ty si myslíš že se mi líbil kamenák?Nelébil je to úplně stejný škvár a nesmysl jako Tobruk Maharal,Stuj nabo se netrefim a další.
Fakt je že jak židovský herci tak postavy židů v českém filmu nemají co delat.Na otázku jsetli mají židé místo v českém filmu odpovídám u slušných lidí místo NEMAJÍ!Stejně tak nemají tam místo cikáni negři šikmooký a další špíny.
Českému filmu zatím nesvítá bude mu svítet až český film bude bílý árijský.Bude mu svítat až nacionalisté tam budou zobraznovány v pozitivním svtěle už je na čase na změnu udelejte s tim neco.

Autor: Kamila, 06. 04. 2009; 16.55

Re Otevřené Oči

Doubrava:Tak za prvé za své hrubky jsem učinil pokání už v jrdnom z předešlých komentářů.Za druhé z anonymity vystupovat nebudu protože už jsem zde psal věci které nejsou v souladu se zákony ČR.Tudíž ač riskuji nepříjemnosti s policií nebudu jim a udavačům přece ulechčovat práci.Kdybych zde zákon neporušil tak bych z anonymity vastoupil rád.Mám pro vás nápovědu najdete mě na propagačních videech autonomních nacionalistů.)))))) I když mi zde slíbíte beztrestnost na techto stránkách věřít tomu nebudu protože židům a jejich obdivovatelům ze zásady nevěřím.K osobě Pana Marhula tak ten se pokusil mě označit za duševně chorého a všemožně urážet protože na nic jiného nemá.Diskuzi s ním bych rád přivítal civilně pod pravým jménem za podmínkou že by se ke mě jako k fašistovi choval jako rovný k rovnému.Nelze přece pohrdat nekým jenom kůli ideologii co vyznává.
K Tobruku historii oficiální historie se vždycky nejak překrucuje.Ty čísla židů se rod od roku zvyšují dám příklad.Nedávno v jihlavských novinách psali že se najednou zničeho nic oběvila novina že za holocaustu švindlcaustu zemřelo mnohem víc židů než se předtím uvádělo.
U Tobruku nepopírám že tam určitě náký židák bojoval jen ty čísla 30% nebo 50% jsou opravdu zarážející každý historik ti potvrdí že to není pravda.
K nacismu jsem Čech a od nemců nacistického nemecka jsem se tu také nekolikrát přímo i nepřímo distancoval.Přečetla se zde všechny mé komentáře?
Nepopírám že pronásledovali mnohé jiné bílé lidi dokonce šli i po nekterých slušných lidech.Vim že bylo v koncentračních táborech za nacismu víc poláků než židů.Většinu věznů byly lidi z bílých národů i nás Čechů bohužel.Židé za Hitlera tvořili ve vězeních necelá 2% a jak jsem psal byly spravedlivě odsouzení za své zločiny.
Ke křestanství máš tam další omyl nápis na opascích Gott mit uns opravdu měli na mysli Křestanského Boha kdyby jim Bůh Hospodin nenadržoval nevyhráli by tolik bitev.Každý křestan ti to potvrdí.Mimochodem jeden takový opasek mám doma.
Kniha Exodus jsem měl na mysli od Leona Urise jsou to čtyry díly.Jo a cose týče knich mojžíšových část starého zákona to jsem samozdřejmě čelt taky.
K našemu oblíbenému mýtu holocaustu.Jak mi doporučujete studium berlínských archivů,návštěvu vředu státu Isarel kterej samozdřejmě člověk co o tom neco ví nemůže uznat natož naavštěvovat tuto prkletou zemi.
Tábory Oswetim,Birkenau,Terezín,Treblinky atd určite se nekam tam podívám znám lidi co se jeli do Oswetimi vysmát zcela upřímě .Opradvu tam byly a vrátili se úplně vysmátý jak snadné je odhalit ten podvod.Určitě se nekdy pojedu smát zcela upřímě s nima.
Také silně pochybuji o tom že jste to všechno prostudovala,přečetla a navštívila.Nepopírám že teoreticky jste to mohla prostudovat navštívit atd.
Také samozdřejmě jak vidím jsi čeltla neco o tom dobré ale zuznej že většinu toho co jsi studovala je od bud židovských zdrojů nebo prostě zdrojů protifašistických že jo? Je to vidět.
Jsou lidi co ty procedůry jak jsi mi doporučila absolvovali a přesto v holocaust nevěří.třeba Petr Kalinovský v Terezíně a Osxetimi byl a má na židy a historii stejný názor jako já.David Irving také četl a studoval jenže ne jedonstraně. Také nevěří v holocaust.Prostě uznej sama že 6000.000 židů za 2 světové války nezemřelo.Jak to bylo jsem napsal už ale pro ména chápavé zopakuji.Za 2 sv války nezemžřelo ani šet tisíc židů.Zemřeli jich asi 4 tisíce co byly odsouzeni za ritální vraždy podvody krádeže neco jako cigoši.Protože se v lágrech nemyli.Tak se tam šířil svrab,žloutenka,cholera neco jako v Letech u písku.Když židům dají mejdla a stejně se neumejou a stajně smrděj a stejně nikdy nebudou pracovat tak to je potom težké co s tim delat.
Jo a mojí osobní konfronatici z šedivou vetchou lhářkou co lhala že přežila holocaust už jsem měl.Dokonce z více lidmi co holocaust obhajují jeho existenci.
Možná že na sebe narazíme v životě a pokecáme já budu jako normální pod pravým jménem naživo ty taky.Určitě mám chut náké setkání jude navštívit a je pravděpodobný že nebudu sám.

Autor: Křestanský Disident, 03. 04. 2009; 18.39

Otevřené oči

Křesťanský disidente, jen pár poznámek... Za prvé: Když už se považuješ za českého patriota, bylo by dobré svojí rodnou zemi uctívat minimálně už jen tím, že budeš hovořit a psát správně česky a bez chyb. Za druhé: Vystup z anonymity. V jednom ze svých předešlých příspěvků vyzýváš režiséra filmu, aby se Ti přihlásil. Skutečně mě nenapadá jediný důvod, proč by to měl udělat. Napiš ty svoje číslo. Možná se Ti ozve. I když ani tady mě nenapadá jediný důvod, proč by to měl dělat. Za třetí: Českoslovenští vojáci byli u Tobruku 2x. V roce 1941 a v roce 1943. V roce 1941 bylo v jednotce 30% Židů. V roce 1943 už 51%. Bylo by tedy naprosto zavádějící, kdyby ve filmu Tobruk žádný Žid nebyl. Židovští vojáci ( a nejen u Tobruku ) bojovali za svobodu a demokracii, bojovali i za tvé předky, kterých kdyby nebylo, nebylo by i tebe. Bylo by dobré v této souvislosti i připomenout, že terčem nacistů nebyli v první řadě jen Židé, ale vedle mnoha dalších i křesťanští duchovní. Němečtí vojíci nosili pravda na svých opascích sponu s nápisem Gott mit uns, ale věř ( a prostuduj ), že se tím nemyslel křesťanský bůh. K likvidaci byli nakonec určeni i samotní Češi, kteří pro Němce byli tzv. Untermensch a kteří měli být v rámci plánu Generalplan Ost, podmíněný jinak úspěšným dokončením projektu Drang nach Osten, zlikvidováni. Tedy i ty, pokud se považuješ za Čecha.
Za čtvrté: Jakou knihu Exodus máš na mysli? Druhou knihu Mojžíšovu asi ne. Ale i bez toho: Za druhé světové války bylo nacisty celkem vyvražděno 6 000 000 Židů z celé Evropy. V táborech Osvětim - Birkenau z toho pak 1 500 000. Pokud i dál budeš setrvávat v různých pochybnostech a skutečně tuto otázku budeš chtít řešit a udělat si v ní jasno, pak budeš muset udělat pár věcí. Nejdříve se musíš vypravit do Berlína do státního archivu a prostudovat všechny dokumenty ve věci zápisů z 15. září 1935, ze sjezdu NSDAP. Pak se seznámit se závěry tzv. Konference ve Wannsee z 20. ledna 1942. Dalším Tvým krokem bude návštěva Osvětimi, Sobiboru, Belžeci, Majdanku a Treblinky. Až toto vykonáš, vypravíš se do Izraele, konkrétně do Jeruzaléma, na horu Har Hazikaron, do památníku Jad Vašem. Dále bych doporučoval se obrátit na pražskou židovskou obec a požádat, zda-li by Ti nepomohli zorganizovat Tvojí osobní schůzku s někým z obce, kdo přežil kupř. právě Osvětim. A ve finále zpět do Berlína k prostudování všech podkladů, fotografii, filmů a podkladů, které měla k dispozici obžaloba v průběhu tzv. Norimberského procesu. Pokud to myslíš upřímně a nejsi jen obyčejný xenofob a rasista, který žije jen a jen svými předsudky, tak to jistě všechno uděláš. Až to vykonáš, tak zase napiš.

Autor: Doubrava, 29. 03. 2009; 17.30

Už se lidem otevírají oči

Jsem rád že ta tuhle stránku nechodí jen židomilové.Je jasný že se film bude nekomu líbit nekomu ne.Faktem je že u většiny normálních lidí je to propadák. To už i ten kamenák je lebší než Tobruk i když úplně každý snad ví že kamenák nemá velkou hodnotu.
Otázka na tipicky český film jasně Typicky český film by mohl být Jan Cimbura nebo Kladivo na Čaodejnice,Zlá Krev,Kytice HlAVNĚ V TIPICKY ČESKÉM FILMU BY NEMĚLI MÝT MÍSTO ŽIDÉ?
Také co mají co dělat jude v českých filmech a ještě v kaldných rolích?
Jo a nevim po kolikáté už opakuji otázku na kterou mi zatím nikdo neodpověděl ty rozdílné čísla holocaustu švindlcaustu bylo jeich milion či šest?

Autor: Křestanský Disident, 28. 03. 2009; 10.02

Reakce

Nedá mi to a musím zareagovat na názor Kamily - z části je to pravda, ale ten film není jen o židech - je o válce. A jako film je skvěle natočený, nicméně každému se líbí něco jiného - já tedy tvrdím, že Tobruk je sice český film, ale podívej se na štáb - čechů tam není většina. A tak si můžeš vysvětlit židy. Ale taky si je můžeš vysvětlit třeba tím, že tam opravdu byli. Dle mého názoru je Tobruk výborný film, obzvlášť na českou produkci. Svítá českým filmům na lepší časy než komedie tipu kameňák (pro Kamilu asi tipicky český film) ? Je to dobře, podívejme se na zahraniční dobré filmy.

Autor: Lukáš, 26. 03. 2009; 17.28

Sleduji diskuzi

Jak sleduji tuhle diskuzi začínají se mi otevírat oči.Křestanský Disident vystihl věci o kterých ví všichni jen si jich nepovšimnou včetně mě.Když vzpomenu na filmy Maharal,Nepřítel Před brananmi,Zdivočelá Země a další filmy i Tobruk všude jsou židi v náké bud hlavní nebo alespon kladné roli.Dále Jana Krauze furt nekam cpou a přitom je to jenom taky žid.Jsem Češka a jednou jsme v Čechách a né v Israeli.
Jistě nejsem žádná fašistka taky mi vadí kydž nekdo říká židi do plynu jen opravdu je to k zamyšlení.
Film Tobruk se mi nelíbil nebylo tam moc bitev a místo toho tam byly keci zase o židech.Opravdu nechápu jak se film Tobruk moch nekomu líbit.Vy co píšete že se líbil film jste snad židumilové? Znáte dějiny i z jiné stránky?
Tenhle výplach dnes a deně opravdu nemusim.Dekuji tešilo mě

Autor: Kamila, 26. 03. 2009; 16.28

František

Dekuji za simpatie i když myslim že je to kapku přehnaný.Jsem taky antisemita ale do plynu bych nikoho neposílal.Jako křestan mám úctu k lidskému životu.I když dá se říci že to bylo aby se ty židumilové naštvali tak vás chápu.
Každopádně je dobře že už lidi začínají konečně uvažovat.To že v každém filmu je žid hrdina mluví za vše.Snad to pochopí ty co neustále hltají tu skrytou propagandu.
Jinak už po třetí se ptám na to proč v knize Exodus je že v Oswetimi zahynuli 3 miliony židů a v dokumentu Hitler a Holocaust se píše že tam umřel milion a půl židů.Ten rozdíl v číslech zatím nikdo neobjasnil.Pane Marhule máte odvahu jasně odpovědět na jasně formulovanou otázku?Proč jste dal do hlavní role žida?

Autor: Křestanský Disident, 21. 03. 2009; 10.47

Nejlepší film

Nejlepší film co sem viděla.Byla sem na něm v kině,ale určitě se si ho pořídím i na dvd.
Jan Meduna nejkrásnější herec na světě ... i LOVE youu

Autor: nikolkaa (nikola.zidkova@seznam.cz), 18. 03. 2009; 14.00

Hm

Nevim jak kolega ale jí píšu opatrně.Fakt je ten že stojí za to si sednout do vězení za pravdu než nedělat nic.
Křestanský Disident vaší odvahy si cením VDoporučuju se co nejdříve spojit s nákými ultrapravicovými složkami a ukázat jim svojí činost.Třeba kdyby si náhodou pro vás nekdo přišel je to dobré aby o tom napsali i naši lidi.Třeba Pechanec sedí a za jeho svobodu každý rok se demonstruje.Říká se když už tak už.

Pro publikum nikdo si tu nehraje na trpitele mučedníka jen se svobodně snažíme vyjadřit názor a pokud se za názor sbručí v báni tak tu neni svoboda.Jak musí být pravda chabá když musí být chránena zákonem.Kromtoho zajímali by mě odpovědi na otázky kolegy.

Autor: František, 17. 03. 2009; 17.05

Re: Policie ČR

To je fakt. Každý počítač má svý nezaměnitelný číslo. kzterým se vždycky přihlašuje. Admin určitě rád pomůže. Hodně zdaru.

Autor: Doubrava, 14. 03. 2009; 15.06

Tzv. František, Kř. disident

Piště dál. Velmi rádi si vás podle toho najdeme.

Autor: Policie ČR, 13. 03. 2009; 20.07

Židovský Škvár

Souhlasím se slovy křestanského Disidenta.
Film jsem také videl a také se mi nelíbil.Proč se všude ukazují židé ,mluví o vymyšleném holocaustu atd.Kdo se pozorně dívá brzo pochopí.MŮJ NÁZOR JE ŽIDI DO PLYNU


KDYT JICH UŽ BYLO DOST.

Autor: František, 13. 03. 2009; 16.10

Židovský Škvár

Fil mjsem už viděl a fakt se mi nelíbil.Souhlasím se slovy křestanského Disidenta. V každém druhém filmu je žid a o vymyšleném holocaustu se toho napsalo a natočilo už dost.
Nechápu proč se neustále mluví a bojuje proti antisemitizmu.
To o nečem svědčí.Kdo se pozorně dívá tak brzo pochopí.

můj názor je ŽIDI DO PLYNU ŽIDI DO PLYNU ŽIDI DO PLYNU ŽIDID DO PLYNU ŽIDI DO PLYNU ŽIDID DO PLYNU ŽIDI DO PLYNU ŽIDID DO PLYNU ŽIDI DO PLYNU ŽIDI DO PLYNU!!!!!!!!!
Už jich bylo dost.Když o plynových komorách tak rádi mluví a nikdy tam nebyly tak bych jim to přál.

Autor: František, 13. 03. 2009; 16.07

DVD

"Ke konci dubna vyjde pak speciální trojdiskové sběratelské DVD." Koncem dubna mám narozeniny, tak předem děkuju za dárek. Od rodiny sice asi dostanu čepici a palčáky (na jaro se opravdu hodí:-) Tak si ho budu muset nadělit sám, ale radost mi to rozhodně nezkazí.

Autor: Ondřej, 13. 03. 2009; 09.41

Proc

uz v Plzni nelze shlednout Tobruk? Kdy se tam naposledy promital? Chtel jsem na to vzit syna, svagra... aaaaa.... niccc!!! Soudim, ze obdobna situace je i jinde...

Autor: Bianca, 11. 03. 2009; 08.18

TOBRUK NA DVD a BD

Jednodiskové DVD filmu Tobruk bude v půjčovnách od poloviny dubna 2009. Zároveň bude k dispozici i jednodiskové vydání na Blue-rayi. Ke konci dubna vyjde pak speciální trojdiskové sběratelské DVD.

Autor: Silver Screen, 10. 03. 2009; 18.19

HD

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli Tobruk bude k dispozici v HD formátu na Blue-ray disku. Určitě by si to zasloužil. Díky

Autor: JC, 10. 03. 2009; 16.43

Gratulujem

Dobry den pan Marhoul,
v sobotu som udelovanie sledoval a drzal som Vam a celemu timu palce! Uprimne gratulujem a dakujem, ze ste ten film natocili.

Autor: Roman, 10. 03. 2009; 16.32

Lev

Přála jsem mnohem víc, ale i tak Vám moc gratuluji Václave!! :)
(mámě jsem to hned smskovala do hor :))

Autor: Simona Ehr., 09. 03. 2009; 08.39

Český lev

Velká gratulace k Českým lvům, jak k těm vyhraným, tak i ke zbylým, neproměněným nominacím. Tobruk je můj film pro rok 2008, ale nerad bych aby to snížilo moje uznání ostatním filmům. Řekl bych, že jsem hrozně rád, že takový projekt obstál i v roce, kdy se urodilo tolik jiných skvělých filmů. Vážený pane Marhoule, koukejte to pěkně oslavit, ale prosím jen krátce abyste mohl v plné síle pokračovat v práci na dvd na které netrpělivě čekám:-)

Autor: Ondřej, 09. 03. 2009; 00.53

Kdo odpoví?

Kdo odpoví na tu otázku co jsem se ptal?

Autor: Křestanský Disident, 08. 03. 2009; 10.02

Blahopreji

Byt by to mohlo (a melo) byt lepsi, ale i tak hezky uspech!!!

Autor: Bianca, 07. 03. 2009; 23.35

Lvi

Tobruk a zejmena pan Marhoul si zaslouzil lva za rezii.

Autor: MH, 07. 03. 2009; 22.56

Čeští lvi

Moc gratuluji k získaným Českým lvům. Obstáli jste dobře v silné konkurenci.

Autor: Michal, 07. 03. 2009; 21.51

Dnes

vecer budou vyhlaseni Cesti lvi pro filmy z r. . Drzim Tobruku palce. Fsechny co mam:-))

Autor: Bianca, 07. 03. 2009; 12.46

Michal

Dospělý jsem už občanku mám. Na rozdíl od vás si uvědomuju co nacionalizmus lidstvu přinesl a proto vyznávám to co vyznávám.Je dobré si přečíst věci z více stran,vyslechnout hodně lidí opačných názorů a oběktivně si udělat názor já to udělal.
Nelze popřít to je jsou lidé co nekolikrát byly v Oswtimi a stejně nevěří v holocaust.Na tyto lidi odborníky nikdo nemá.
Opakuji otázku na kterou mi zatím nikdo neodpověděl.V knize Exodus se uvádí že v oswetimi chcíply 3 miliony židíčků a v dokumentu Hitler a Holocaust se uvádí že v Oswetimi zahynul milion a půl židů.Proč takový rozdíl.
My vlastenci se nebojíme jít z kůží na trh.Ano mě to za to stojí sednout si do vězení za to že plynové komory za války nebyly.

Autor: Křestanský Disident, 07. 03. 2009; 12.20

to:Křesťanský Disident

nemel by sis vylivat srdicko radeji nekde jinde treba u Delnicke Strany tam by te prijali s otevrenou naruci.Nebo vydelej prachy a jed do Osvetimi a pak neco rikej se divim ze ti sem jeste nezatrhli pristup ja bych to uz davno udelal

Autor: Jendas aka Ahmed/CZ/, 02. 03. 2009; 12.50

to Křesťanský Disident

Vydrž. Až dostaneš občanku (dospělý člověk by takové hlouposti z pusy nevypustil, takže se dá předpokládat, že jsi nezletilý), tak se Ti možná Tvé přání jít sedět splní. Tvoje výroky jsou totiž už za hranicí trestního zákona. U Tebe ducha zabít nemůžou, neměj obavy. Nelze zničit něco, co neexistuje.

Autor: Michal, 01. 03. 2009; 19.11

Řeč Zákonů

Bianca: Vím o tom.Stojí za to se být za pravdu.Za to že holocaust se nestal bych si šel i sednout.Můžou zabít telo ale.NIKDY NEMŮŽOU ZABÍT DUCHA!BLAZE KAŽDÉMU KDOŽ NA PROVDĚ SEDNE 6 MILIONŮ ŽIDŮ ZA VÁLKY NEUMŘELO!

Autor: Křestanský Disident, 01. 03. 2009; 10.55

Dotaz

Pane Marhoul nepremyslel jste o dalsim takovem filmu napr.na tema 1938 nebo ceskoslovenske opevneni ?Jinac diky moc za Tobruk vynikajici film videl jsem ho a uz mam obednane DVD PS:Jinac se divim ze sem chodi lidi kteri se ptaj kde se da stahnou tento vynikajici film odpovim za vas nikde kupsi ho a vymysli si lepsi jmeno a nikoho neurazej

Autor: Jendas aka Ahmed/CZ/, 28. 02. 2009; 20.13

film

Hoj vy zmrdi kde se ten film dá stahnout????

Autor: píča (pavel@seznam.cz), 23. 02. 2009; 10.42

Řeč zákonů

V Listině základních práv a svobod se uvádí, že stát je založen na demokratických hodnotách. Je přirozené, že demokratický stát musí tyto své principy a hodnoty bránit. Takové ustanovení nacházíme např. v ustanovení §260 a 261 trestního zákona o podpoře a propagaci fašismu a podobného hnutí.
Zákon z roku 2000 zakazuje popírání holocaustu a stanoví sazby od 6 měsíců do 3 let vězení za veřejné popírání a zpochybňování holocaustu a schvalování či pokusy ospravedlnit nacistickou genocidu. Zákon rovněž zakazuje podněcování nenávisti založené na náboženství.

Autor: Bianca, 22. 02. 2009; 22.41

Nekdy nelze jinak

Viz:
http://www.novinky.cz/clanek/160046-diskuse-na-novinkach-ceka-vyrazna-zmena.html

Autor: Bianca, 22. 02. 2009; 22.13

Pravda

Václav Marhoul:Proč předem vzdáváte se mnou diskuzi?
Uznáváte jedno jediné dogma na které se nesmí šáhnout.Kdokoli kdo má jiný názor tak je ozančen za duševně chorého.Tohle přesně dělali ve Sovětském Svaze kdo řekl neco co se nelíbí šel do blázince.
Lidé co nevěří v holocaust,co neuznávají demokracii jsou uměle kriminalizováni a označovány za divné exoty.
Přitom osobně znám dost lidí s vysokými školami co také nevěří v holocaust.Mé argumenty jsou neprůstřelné v dokumentu Hitler a Holocaust se uvádělo že v Oswetimi zahynul milion a půl židů. V knize Exodus se uvádí údaj že v Oswetimi zahynulo 3 miliony židů.Dokážete prosím vysvětlit tento rozdíl v číslech?
Kdo dokáže tady také odpovědět na to proč deník Any Frankové je napsán perem co se začalo vyrábět až v roce 1951?
Argumentů je tolik že to židy roznese na kopytech.Jak musí být pravda chabá když musí být chránena zákonem a znemožneno oběktivní skoumání holocaustu.
Je dobré se posadit a přečíst si věci jak z židovské tak z antisemitské strany a naštívit ty místa koncentračních táborů a podle svého srece a charakteru se rozhodnout na jaké být straně.Já to všechno udělal.
Principy eugeniky byly a jsou spráné třeba i dnes se nemocným nedoporučuje mít deti.Naštěstí eugenické principy se zachovali škoda že v tak malé míře.
Film Tobruk je škvár škvár jak poleno.
Ke křestanství Ježíš bohužel byl žid ale poznal co je to za svinstvo a stal se antisemitou třeba kolk problémů měl s farizeema a vzpmente na jeho slova o Satanově sinagoze. Poznal co je judajizmus za hnus jako mnozí jiní třeba Lev Borský nebo jeden předek Hitlera.Uznávám že od židů může odejít nekdo a tím se stát slušným člověkem.
Vyznávám nacionalizmus a antisemitizmus ten českej ne nemeckej na rozdíl od vás si uvědomuju co to lidstvu přineslo skuzte to také procitte to srdcem a pochopíte mě v tom dobrém slova smyslu Pane Václave Marhule. Napište své telefoní číslo dáme si schůzku a v klidu si promluvíme.Snad jednou vyrostete z toho Je mi pod úroven se bavit s tím kdo má jiný názor atd.
Jinak poiírání holocaustu je společensky přijatelné popírám holocaust v hospodě i ve společnosti kde se chodí v saku a všude to lidi berou a kdo má jiný názor tak respektuje názor jiných.Všem vsazuji delejte to z čeho se vám delá u srdce vyložene dobře já to delám a jsem štastnej líbí se mi na tom celé snadná přijatelnost a snadaná pochopitelnost.

Autor: Křestanský Disident, 22. 02. 2009; 17.38

VŠEM:

Vyjímečně vstupuji do diskuse. Do diskuse k příspěvkům anonymního "pisatele", který si přezdívá "Křesťanský disident." Sleduji jeho argumenty na těchto stránkách již dlouho a proto si je dovolím souhrnně vyhodnotit. A to nejen je, ale i jeho osobně. Nejdříve tedy k argumentům. Jsou naprosto a zcela typické pro nacisty, fašisty, národovce a fundamentalisty. Jsou vychýlené a paranoické, stejně jako jejich autor. Museli byste si lehnout na zem, abyste se mu mohli podívat do očí. O jeho inteligenční úrovni a celkovém vzdělání nemá smysl pochybovat. S člověkem, který ani neovládá češtinu, respektive její gramatiku, plete si "y" s "i" apod., nemá cenu o čemkoli sofistikovaně diskutovat.
S člověkem, který, jak je vidno, ani netuší, že Ježíš byl Žid, se nemá cenu vůbec bavit. Je mně ho líto. Jeho příspěvky na tomto webu mazat nebudu. Poslouží velmi dobře jako studijní materiál, jako nahlédnutí do nitra pomateného a nemocného člověka. Vás ale všechny prosím, abyste na jeho příspěvky už nikdy nereagovali, a to i v v případech, kdy napíše ještě daleko horší věci. Vím, že vás jeho zaslepená demagogie pobuřuje, že ve vás vzbuzuje negativní emoce a že vaše prvotní reakce nad jeho příspěvky, které jsou vskutku neuvěřitelné svojí rasistickou infatilitou, ve vás vyvolávají nutkání mu to přece tzv. vysvětlit. To je ale, a právě v tomto smutném případě, předem prohrané. Když vám někdo "do očí" tvrdí, že žádní Židé za války cíleně vyvražďováni nebyli, že nebyly v hitlerovském Německu uplatňovány principy eugeniky, apod., je to stejné, jako by vám někdo do očí zcela vážně tvrdil, že Země není kulatá, ale podle dlouhodobě uznávané církevní doktríny, placatá. Jistě byste si pak o něm pomysleli své. Pomyslete si to tedy i v tomto případě. Pokud byste se s ním totiž i nadále přes tento web pouštěli do "diskusního křížku", jen byste přikládali do kotle jeho názorů a postojů, ve kterých se on sám vidí jako boží bojovník za pravdu. Je dokonce natolik velkým bojovníkem, že cosi hrdinně pod pseudonymem vzkazuje Policii ČR. Nechte ho tedy být a jeho příspěvky naprosto ignorujte. Všem jinak hezký den.

Autor: Václav Marhoul, 22. 02. 2009; 15.38

Odpověd

Tereza Palásková:Cením na vás jistý pokus o slušnost a toleranci k osatním názorům to je OK.
Křestanství nák nesoudím jen mě mrzí Vlk ,Halík a další co církvi dělají ostudu.Křestanství a zejména Katolické Církve si vážím Byly jsme to my co jsme dělali křížové výpravy na ;+které jsou hrdí i ty evropani co nejsou křestané.
Antisemitizmus je pozitivní stejně tak je pozitivní rasizmus,fašizmus atd. Nevědomý lidé tyto slova zatím označují za negativní a kdo pochopí jejich pravý význam tak změní názor.Já to udělal. Ježíš Kristus byl zakladatel antisemitizmu v podstatě kdyby tomu tak nybylo nebyl bych křestanem.To je jeden z hlavních důvodů proč se modlím a chodím do kostela že si vážím antisemitizmu.Uvěřte a pochopíte.Dvě dobré věci Křestanství a Nacionalizmus se doplnují třeba názory na homosexualitu nebo mi zvedlo náladu jak Arcibiskup Wiliemson popíral holocaust atd.To by bylo na hodiny vypisování společných prvků hlavní je fakt že ty nacionalisté co pochodují městy jsou vědšinou znvuzrození křestané.Vycházíme z učení v Ježíše Krista Věříme v jeho zmrtvýchvstání nanebevstoupení a budování Božího Království na zemi.To už většina populace ČR dávno ví tak je zbytečné opakovat tuhle tak jasnou mnohokrát zopakovanou věc.Na otázku proč se zatím v televizi se popírání holocaustu dává do negativního světla? Protože holocaust se nikdy nestal.Plynové kopmory nebyly a za války násilně umřelo jen asi 4 tisíce židů a to pro to že se nemyli a měli tifus tuberu atd.Byly odsouzeni právoplatně za šmelinu krádeže neco jako cikáni.
To je podstata boj za pravdu.Blaze každému kdož na pravdě sedne.Ježíš říká učte se pravdě a pravda vás vysvobodí. To odhodlání je takové že my pravý křestané jsme připraveni za názory a víru sednout do vězení.
Vzkaz pro policii a justici České Republiky :holocaust se nikdy nestal.Žádné plynové komory nebyly ,nezahynulo 6 milionů židů.
Jedné židovce jsem to řel před lety do očí a co se stalo? Nic

Autor: Křestanský Disident, 21. 02. 2009; 17.28

to: Křestanský disident

Nemohu se ubránit tomu, abych znovu, tak jako jiní přede mnou, nezareagovala na vaše názory. Nejde o to, že bych je nechtěla respektovat a prohlašovala za absolutní pravdu pouze své názory. Chci pouze co nejjasněji předložit svůj pohled na věc, stejně tak jako jste ho předložil vy. To říkám raději předem, aby jste neměl žádný důvod obviňovat mne z nedostatku respektu či čehokoli podobného.

A nyní k věci. Mluvit o křesťanství a nacionalizmu jako o něčem co spolu souvisí, nebo dokonce se i doplňuje mi přijde krajně ubohé. A obávám se, že o křesťanství toho moc nevíte. Příště si raději promyslete co říkáte. Křesťanství a antisemitismus? No promiňte, není to až příliš? Zřejmě chcete odkazovat na historii. Historie ale není dnešek. Pokud chcete křesťanství nějak soudit, myslím, že by bylo lepší hodnotit jeho prvotní podstatu nebo současnou podobu, nikoli však stále jen dokola a dokola vytahovat špínu z historie. Nechci se ale dále zde rozepisovat o křesťanství. Vaše názory jsou zkrátka neopodstatnělé. A já proto doufám, že je nikdo nebude brát vážně. Dále jste napsal, že "spousta lidí tu nechce barevný a nikoho to nezajímá". Nevím, proč mi přijde, že se o tom stále někde mluví, alespoň já to slyším ze všech stran. Asi to každý vnímáme jinak. Píšete, že "se to dá maximálně v televizi do negativního světla". Přemýšlím, jak by se to dalo dát do pozitivního světla. Nedokážu si to představit. Odpovíte mi na tuto otázku?

A teď už konečně k filmu Tobruk: Opravdu úžasný film, nejen co do kvality, ale především morálního poselství. Velmi vás obdivuji a vážím si vás, pane Marhoule, jako člověka, který ví, co dělá a čeho chce dosáhnout. Věřím, že mohl tento film alespoň trochu promluvit k lidem dnešního světa, především mladým a alespoň trochu naťuknout tu skořápku lhostejnosti vůči dějinám, vůči úsilí a obětem druhých... Děkuji vám.

Autor: Tereza Palásková (t.palaskova@email.cz), 15. 02. 2009; 21.03

ÚŽASNÉ !!

Dobrý den, byla jsem na tomto filmu v přerovském kině Hvězda, byl opravdu vynikající. Diskuze mi ještě přiblížila tu dobu, ve které se to odehrávalo a pan Křístek byl taky super! Děkuji a doufám, že se rozhodnete natočit další takový výborný film, na který pak půjdu do kina !!

Autor: Monika, 08. 02. 2009; 20.59

RE

Miloš:Křestanství a nacionalizmus se nevylučuje naopak se doplnuje.Třeba společný jmenovatel křestanství a nacionalizmu je antisemitizmus a postoj k homosexualitě.
Laskavě respektujte i ostatní názory.Skuste přemýšlet o tom co jsem napsal.Nepříjde vám zvláštní že v televizi je samý větnamec,samý negr smý žid a podle nekterých je to považováno za normální.Zatím co to že moře lidí nevěří v holocaust a nechce tu barevný tak to nikoho nezajímá maximálně to dáte v televizi do negativního světla.

Autor: Křestanský Disident, 06. 02. 2009; 19.37

Hudba

Hudba: Richard Horowitz, Sussan Deyhim

Autor: Bianca, 05. 02. 2009; 23.44

Hudba ve filmu

Dobrý den, dnes jsem na v přerovském kině Hvězda shlédl tento film a chtěl jsem se zeptat, kdo vytvořil hudbu k filmu. V titulcích jméno interpreta bylo (začínalo tuším na T...), ale nedokázal jsem si jej zapamatovat. Děkuji za každou odpověď.
Jinak film byl velmi dobrý, líbil se mi. Ukazuje člověku, že za naši svobodu někdo bojoval a na tyto lidi bychom měli být pyšní a hrdí. Panu režisérovi za něj děkuji a přeji co nejvíce dalších takových filmů.

Autor: Kožuch Michal (Boy.Cool@seznam.cz), 05. 02. 2009; 21.43

to:křestanksý dizident

Lukas už Vám řekl své, a já s tím souhlasím. Ať už záměrně provokujete, či jste opravdu tak omezený, je mi Vás líto. Nechápu také, proč jste si vybral jméno krestanský dizident. Dle svých názorů pro Vás křesťanský život skončil křtem, pokud vůbec to...

Autor: Miloš, 05. 02. 2009; 21.42

Židovský Škvár

Odpověd Lukáš: Všímám si že se točí hodně o mýtckém holocaustu docela dost a hlavně v každém druhém západním filmu je v hlavní roli žid a zobrazněn jako hrdina.Všiměte si toho.Také záhada že herců je židů také dost to je také podivné.Film jsem pochopil až moc dobře a fakkt se mi vařila krev v žilách zase tam cpou ty židy. Nebýt židů tak jsme nekolikrát bohatší země.Co je špatného připomenout pravdu a fakt že holocaust se stejně nikdy nestal až budu mít děti víru v mytologických 6 milionů jim vnucovat nebudu.Klidně bych si za to šel sednout.Hus také bojoval až do konce.

Autor: Křestanský Disident, 05. 02. 2009; 20.31

Nominace na Českého lva

Dovoluji si uvest kategorie, ve kterich byli tvurci ci film sammotny nominovani na Ceskeho lva 2008:

Nejlepší film:
Tobruk
Režie:
Václav Marhoul - Tobruk
Kamera:
Vladimír Smutný - Tobruk
Scénář:
Václav Marhoul - Tobruk
Střih:
Luděk Hudec - Tobruk
Hudba:
Richard Horowitz, Sussan Deyhim - Tobruk
Zvuk:
Jakub Čech - Tobruk
Výtvarný počin:
Jan Vlasák - Tobruk

Autor: Bianca, 02. 02. 2009; 21.55

Drzim palce

Dufam, ze Tobruk ziska tohtorocneho Ceskeho leva! Budem drzat vsetky palce.

Autor: Roman, 02. 02. 2009; 17.54

Český lev

Tak snad poprvé budu koukat na Českýho lva a fandit jak u fotbalu. Jestli se povede alespoň jednu nominaci proměnit ve výhru bude to paráda. Tak držím palce.

Autor: Ondra, 02. 02. 2009; 12.09

DVD

Vážený pane Marhoule,
rád bych se zeptal, kdy má tento titul vyjít na DVD. Již v poušti jste nás nalákal na bohaté bonusy:-) Děkuji za odpověď.

Autor: Richard - kompars (rbrcak@centrum.cz), 01. 02. 2009; 14.09

Antisemitismus v US army

Doporučuji k četbe knihu "Mladí lvi" , tam je hezky vylíčena antisemitská nálada v US Army ve WWII.

Autor: Lipan, 30. 01. 2009; 18.23

omluva

za případné pravopisné chyby se omlouvám

Autor: Roman Čech (roman.hermes@centrum.cz), 27. 01. 2009; 14.41

Gratuluji

Váš film jsem včera viděl v Jedovnicích, a i když jsem ho viděl už podruhé, ani v nejmenším mě nenudil. Bylo to znát i na mém zájmu o besedu s Vámi. Zanechalo to na mě silný dojem, že ke mě mluvil člověk, který v životě mnoho dokázal a je to vidět na filmovém plátně. Ale je pravda, že i když jsem film viděl dvakrát, některé části filmu jsem plně nepochopil. Veškeré nepochopení jste ve mně vyhladil při Vaší diskuzi. Měl bych na Vás ještě pár otázek, ale v sále se nešlo samozřejmě zeptat na vše. Mohl bych-li Vás požádat, kontaktujte mě na mém e-mailu. Je mi jasná Vaše časová vytíženost, proto s odpovědí nepospíchejte. S poděkováním a pozdravem Roman Čech

Autor: Roman Čech (roman.hermes@centrum.cz), 27. 01. 2009; 14.39

Díky

Díky panu Václavu Marhoulovi za film a následnou besedu pro průmyslováky v Jedovnicích. Bylo to vynikající. Díky taky za úsilí, s nímž pan Marhoul objíždí s touto besedou střední školy v ČR.

Autor: Josef Matuška, 27. 01. 2009; 05.48

Panu Marhoulovi

Zdravím pana Marhoula. Dneska (26.1.2009) jsme se viděli po filmu Tobruk v Jedovnicích, ptal jsem se vás na pár věcí po představení. Prosím, pokud toto přečtete, mohl by jste se mi ozvat na email? děkuji.

S pozdravem Korčák
DUM SPIRO SPERO

Autor: Josef Korčák (josef-korcak@seznam.cz), 26. 01. 2009; 17.14

K filmu

Dobrý den všem tvůrcům filmu Tobruk.Vyjadřuji Vám svůj osobní dík nad tak krásným filmem.Vidím sice,že leckdo ho různým způsobem kritizuje,ale z možností naší země je to film vynikající.Naopak ja nečekám žádné velké akce typu Pearl Harbor apodobně.Vždycky jsme uměli jako Češi natočit film kvalitní,ale nijak megalomanský.A Tobruk je toho příkladem.Beru to jako hold všem,kteří padli za naši vlast.Dochází vůbec někomu,že naši šli do války dobrovolně?Že měli vztah k vlasti a národu?Ruku na srdce,kdo by dnes bojoval za vlast?Jak těžké rozhodnutí to muselo být..Myslím,že polemizovat nad minulostí se s odstupem času již moc nedá,každá doba má své okolnosti,ovšem ztvárnění Tobruku mě osobně přišlo ůžasné.Seděl jsem v kině bez dechu a hltal minutu filmu po minutě.Nenechejte si zkazit náladu z různých hloupých názorů lidí,kteří ani nebyli na vojně,a tady pouze tlachají z tepla svých domovů.Děkuji tvůrcům filmu,i hercům a aspoň takhle děkuji a vzdávám čest všem,kteří za nás bojovali.

Autor: Jarda Chalupníček (chalupnicek.jarda@atlas.cz), 14. 01. 2009; 13.18

Reakce

Po znovuzavítání na tyto stránky a přečtení několika reakcí na film, včetně jednoho mého kamaráda, bych se taky rád vyjádřil. Hodně se diskutuje o antisemitismu a jedna paní označila české vojáky jako sprostá hovada. Můj kamarád je rozhořčen, že jsou čeští vojáci ukázáni jako zloději a prý ještě zbabělci. Pane Bože vždyť to byli jen vojáci. Byl jsem na vojně a taky se mi tam běhěm služby vybarvil slovník. Každý voják nebyl jako Oldřich Nový. Vojáci jsou stejní po věky, takže si obstarají vajíčka k snídani u Australanů, když je sami nemají a situace to dovolí. Voják se stará, voják má platilo a platí stále. Nechápu, jak to někoho může rozčílit. Dále pak fakt nechápu, když na někoho střílí nepřítel, že i uteče z boje. Prostě měl dost, měl snad ku spokojenosti diváka padnout s československou vlajkou v ruce a s výrokem, co si každý zapamatuje, jak jsme zvyklí z amerických filmů? Někdo bude souhlasit, někdo mě bude oponovat, tak to má být. Já stále za sebe musím říct, že se mi Tobruk líbil.

Autor: Luky MP (MP1944@seznam.cz), 04. 01. 2009; 19.17

PF 2009

Tvurcum filmu a vsem priznivcum filmu Tobruk preji dobry novy rok. Hrdinum od Tobruku pak opetovny dik, ze i diky jim ten novy rok muzeme privitat, tak, jak vitame.

Autor: Bianca, 01. 01. 2009; 19.52

song

prosiim ako bola ta pesnicka anča anča...co tam spivali ako partia...prosim kto toma vystrihnute alebo nahrane nejaky...sir_headly@azet.sk

Autor: sir, 26. 12. 2008; 13.30

To Lukas

Skoda casu na diskusi s temi, kteri deli lidi na zidy a nezidy, krestany a nekrestany, islamisty a neislamisty, bile a nebile....
V tento cas pak najme...

Autor: Bianca, 24. 12. 2008; 20.59

Vanoce

Hezke, klidne vanoce, plne splnenych prani preji vsem.

Autor: Bianca, 24. 12. 2008; 20.55

to Jan

Nevím, co je na tom k nepochopení. Ta věta jasně říká, že nebýt lidí, kteří bojovali za tuto vlast, tak by po válce nemuselo být Českoslovesnko takové jaké bylo. Židé na tom měli nemalý podíl, vždyť byli téměř ve všech zahraničních jednotkách.
Co se mě týče já veterány či vojáky nerozlišuji na to jestli byli židé nebo ne, pro mě to byli všichni vojáci, kteři šli bojovat za svou zemi.

Autor: Lukas, 24. 12. 2008; 17.41

Velmi dobrý film

Zdravím,na tobruku sem byl v kině a musím říct že se mi velmi líbil,všem přeji veselé vánoce.:-)

Autor: otoman (otoman100@gmail.com), 23. 12. 2008; 18.15

for Lukas:

Nebýt těchto lidí, jak vy je označujete ,,židé", tak byste se dnes nemusel mít tak dobře.
Mohl by jste mi vysvětlit tuhle Vaši větu?

Autor: Jan, 22. 12. 2008; 13.30

Kniha o Tobruku

Vcera jsem si koupil knihu Jindricha Marka Tobrucky Denik. Dle meho soudu je to dobra kniha, doporucuji.

Autor: Bianca, 17. 12. 2008; 13.00

to:křestanksý dizident

Dlouho jsem se vyhýbal odpovědi, ale toto už je vrchol.
Rád bych podotknul, že řádku, kterou jste zde napsal je popírání Holokaustu a jak víme tak je to trestné. Tudíž bych si být vámi dal pozor na to, co říkáte, neb víme jak dopadli vám podobní popírači, nestydím se ani říct, že bych vám to i přál.
Nebýt těchto lidí, jak vy je označujete ,,židé", tak byste se dnes nemusel mít tak dobře, někde zalezlej v anonymytě za počítačem a k tomu popírat Holokaust, což vám asi vyhovuje. Radši si o tom něco přečtěte, navštivte Osvětim nebo jiné tábory a pak tady něco pište.
To, že Vy a většina přispěvatelů nejste s tímto filmem spokojen mě mrzí a je zřejmé, že jste nepochopili podstatu, proč byl tento film natočen, ale možná to chápete jen tak jak chcete, nebo si tím léčité mě nepochopitelné mindráky proti židům.
Nicméně bych chtěl poděkovat panu Marhoulovi za jeho vynikající film a přál bych si, aby měl i nadále chuť točit filmy jako Tobruk, hlavně o našich vojácích v zahraničí. Děkuji

Autor: Lukas, 15. 12. 2008; 19.16

Poděkování

Chtěl bych touto cestou poděkovat vám pane Marhoule a celému štábu za vynikající film.Tobruk stavím hned vedle Nebeských Jezdců, jako nejlepší československý válečný film. Je jenom dobře že jste se vyvaroval zbytečného patosu,a hrdinských řečí na které si český divák zvykl z US filmů.Jak napsala jedna filmová kritička:,, Tobruk není film pro každého '' a je to pravda. Každý si v tom filmu musí najít to ,co jste chtěl ,tou a tou scénou ...tím a tím dialogem říct.Krásně jste vykreslil rozdíly osobností těch vojáků,kdy každý kdo utekl,aby bojoval za svobodu nás všech se v tváří tvář smrti začne chovat úplně jinak,než si asi sám představoval.A každý by si měl po shlédnutí filmu hlavně položit jednu otázku:,,Jak bych se asi zachoval já''.

Autor: Tomáš Richter (AnLao67@seznam.cz), 14. 12. 2008; 20.47

Novado

Já tě rozkopu jestli si to stahnešě

Autor: Petr Novík, 01. 12. 2008; 12.51

novada

naco do kina kdzy si to mužu stahnout z netu

Autor: ne5eknu (28kv93@centrum.cz), 28. 11. 2008; 10.38

Tobruk

K Filmu byl jsem na nem v kině a židovská propaganda jak vyšitá.Tak to nebylo.Proč v každém filmu hrají židé a filmové postavy jsou také židé? Taky proč vždy žid či židi přžijí?
O smyšleném holokaustu se toho natočilo také dost.

Autor: křestanský dizident (1104honza@seznam.cz), 27. 11. 2008; 14.38

!

Pánové jako Irving nebo Zundel, takové důkazy podali, a ejhle už sedí ve vězení za popírání Holocaustu.Copak si myslíte, že takovéto důkazy, o tom, že firmy židovského původu obchodovali s nacisty, i když věděli o co jde, jsou dnes někde jen tak k nalezení. Proč byl vůbec tak rychle chycen a popraven A.Eichmann, že by něco věděl ohledně těch nedodaných Studebakerů? Abych řekl pravdu ani to nechci rozvádět, protože tento paragraf se dá prakticky užít na kdejakou prezentaci války, mezi námi gojímy je spoustu sebemrskačů, kteří této vedoucí entitě jsou "užitečnými idioty" z vlastního přičinění, a ještě rády. Zajímavé je, že např. paragraf ohledně Arménské genocidy v trestním zákoníku zahrnut není?!Ostatně kolikrát se už změnila tabulka před KT Osvětim ohledně obětí, 3x od roku 1989?

Autor: Jan, 23. 11. 2008; 18.22

to Radim

...život není o absolutních pravdách, důkazech a tvrzeních ... aspoň né ten můj. Ten je o vztazích mezi lidmi okolo mne a vzájemných prožitcích. Prezentoval jsem tu jeden takovýto zajímavý prožitek ze setkání a rozhovoru na téma: ...měla v průběhu války vždy DOSTATEK ... Začnu-li kategorizovat, pak v žádném případě z této mojí prezentace nevyplývá ... Amíci v průběhu války dodávali... ale například to, že slévárna byla dostatečně předzásobena už z doby před blokací dodávek a nebo dodávky spojenců končily vědomě, či nevědomě ve slévárně prostřednictvím třetí strany a nebo to není pravda ... nic více, nic méně...

Autor: Céčko, 23. 11. 2008; 08.47

Kritika

DOBRÝ DEN,MĚ OSOBNĚ MOC FILM NENATCHL.BYLA JSEM NA NĚM POVINĚ SE ŠKOLOU,ALE UŽ BYCH HO VÍC VIDĚT NECHTĚLA!!!nA MŮJ VKUS TO BYL MOC VELKÝ "DRSŇÁK"!

Autor: Já, 21. 11. 2008; 20.55

Hmmm,

to mne prilis neprekvapuje, spise jen potvrzuje, co si o tech "panacich nahore" myslim jiz drahny cas. Je to na h....:-((
Viz: http://www.novinky.cz/clanek/154895-do-tobruku-nepojedete-zklamalo-veterany-ministerstvo-obrany.html

Autor: Bianca, 21. 11. 2008; 15.20

to Michal

souhlasím s tebou, ale lidské blbosti se nesmí ustupovat.

Autor: Radim (xr01@seznam.cz), 21. 11. 2008; 01.14

a milý Jene

mohl bys mi, prosím, doložit obchod amerických firem dle tebe v židovských rukách s IG-Farben ? Nezajímají mě sekundární zdroje, ale primární.

Autor: Radim (xr01@seznam.cz), 21. 11. 2008; 01.13

to Céčko

:-) nezlob se na mě,prosím, ale argumentům - jedna paní povídala, jeden strejda v ČKD povídal :-) jaksi nedopřávám sluchu. Jestliže Amíci dodávali válečný materiál Němcům - těm Němcům, kteří mají paragon snad i z návštěvy veřejných záchodků, tak je pochopitelné, že v archivech bude sdostatek důkazů podporujících či vyvracejících tvé tvrzení. A mě zajímají právě jen ty materiály podporující tvé tvrzení. Máš či je nemáš prostudovány ?

Autor: Radim (xr01@seznam.cz), 21. 11. 2008; 01.06

to Jan

ty mluvíš o vzdělání a přitom meleš takové nesmysly. Nezlob se na mě, ale tvé argumenty jsou tak naivně, primitivně antisemitské až běda. Tvé rozdělení na aškenázy a chazary je až směšné. Co je zdrojem tvých tvrzení ? To bych velmi rád věděl. Reflektuješ to, že stát Izrael nezaložil ani jeden palestinský utečenecký tábor ? Všechny vznikly před rokem 1967 - pásmo gazy patřilo Egyptu. Západní břeh Jordánsku. To nemluvím o palestinských utečeneckých táborech v Libanonu, Sýrie, Jordánsku i Egyptě. V důsledku vzniku státu Izrael bylo vyhnáno na 700 000 palestinců. Arabové je nahnali do utečeneckých táborů. Arabské státy v důsledku vzniku státu Izrael vyhnaly ze svých území cca 600 000 Židů. Izrael je přijal a dnes o nich takřka nikdo neví, protože se v klidu zapojili do izraelské společnosti. Jinak, pokud ti nedochází paralela Izraelské viny za vyhnání palestinců (též arabské viny za vyhnání Židů) s českou vinou za vyhnání sudetských Němců - tak nevím, co s tebou. Že bys byl svým antisemitismem až tak zaslepený ?

Autor: Radim (xr01@seznam.cz), 21. 11. 2008; 01.01

propagace filmu

Film ok. Nespokojen jsem pouze s propagací filmu. Srovnám li s jinými, ne tak podařenými českými filmy. Upoutávky na ně jsou neustále slyšet z rádií a vidět v televizi.
Je to obrovská škoda! Tohle téma si zaslouží se dostat do podvědomí co nejširší veřejnosti.

Autor: Pavel (otto.13@seznam.cz), 20. 11. 2008; 20.58

ŮŽASNÉ

Byl jsem dojatý až .... vynikající film to by měl vidět celý národ. Děkuji pane Marhoul.

Autor: PETR, 20. 11. 2008; 11.21

pro biancu

moc dekuji..

Autor: nikol, 14. 11. 2008; 16.56

Mila nikol

usetrim Te googlovani. Tady to mas:

V POUŠTI
Stephen Crane

Viděl jsem tvora, nahého, zvířecího,
Který, sedě na bobku,
Držel v rukou své srdce,
A požíral ho.
Řekl jsem: „Je to dobré, příteli?“
„Je to hořké-hořké“, odpověděl;
„Ale mám to rád
protože je to hořké,
A protože to je moje srdce.“

Autor: Bianca, 14. 11. 2008; 15.09

nazov basne

zdravim,, zajimalo by me jak se jmenuje nebo kdo napsal tu basne ktera byla nakonci filmu ?

Autor: nikol, 14. 11. 2008; 14.07

Tobruk na ŠUMAVĚ

Srdečně zdravím z Klatovska kde jsme měli možnost shlédnout očekávaný film. Nehodnotím,píšu jen svůj názor: Václave (Marhoule),zvedám palec pravé ruky nahoru.Opravdu skvělý zážitek.Všem československým veteránům se hluboce klaním a je jedno kde bojovali.

Autor: Jarda Staněk (jarda.blizard@seznam.cz), 12. 11. 2008; 21.59

To Radim :

...v roce 1980 jsem nevěřil tomu, když mně pamětník válečné výroby v tehdejší slévárně elektronu v tehdejším ČKD v Hradci Královém - např. odlitky bloků leteckých motorů z elektronu a jiné - vyprávěl, že v průběhu války měla slévárna - samozřejmě v německých rukou - vždy DOSTATEK elektronových housek, dodávaných od spojenců...slévárenské housky měly samozřejmě punc dodavatele...byl to důchodce brigádník, takže to mohl pamatovat a nevím proč by měl lhát. Bylo to nezávazné povídání si sním při jednom přebírání odlitků pro naši společnost...tehdy jsem tomu nechtěl věřit...obdobných případů je celá řada...např. dodávky pneumatik z tehdejšího Barum n.p. Rudý říjen Otrokovice pro U.S. Army v době socialismu...

Autor: Céčko, 11. 11. 2008; 15.00

to Jan a Radim

Nevím, jestli má cenu tady rozpoutávat diskusi o státu Izrael. Jen bych chtěl připomenout, že to nebyl židovský stát, který zaútočil na své sousedy po naplnění rezoluce OSN o založení dvou států, židovského a arabského a snažil se je zlikvidovat. Je ale třeba počítat s tím, že každá akce nutně musí vyvolat reakci. A pokud stát bojuje v obklíčení o své přežití, pak k tomu samozřejmě použije všechny prostředky.

Autor: Michal, 04. 11. 2008; 11.49

to Radim:

Ani nevím, jestli na tuhle psychotickou pasáž mám vůbec reagovat, věty které jsou ad hoc pomalu bez významu?!
Pokud tu budeme projednávat politiku Izraele, která je v samotném Izraeli skoro fašistická, viz. rozdíly mezi Aškenázy či Chazary, o ostatních pro ně podřadných větvích ani nemluvě, bylo by dobré kdyby ten kdo se ptá, si nejprve zkusil něco přečíst či o danném tématu nastudovat.V pásmu Gaza a jiných provinciích,které byli dříve arabské byli desítky vypalovaných vesnic a pogromů, někteří historikové hovoří o "desítkách československých Lidic", a to vše pod taktovkou Hagany.
Zajímavé, naprosto vám chybí erudice,jak můžete spojovat vraždění Arabů s odsunem německých Sudeťáků?Ač bylo mezi nimi jistě několik demokratů, nebo jiných partajníků, tak procento při volbách do parlamentu, v rámci SDP bylo něco okolo 90%. Copak na území dnešního Izraele operovali před válkou také nějaké jednotky obdobné Freikorps, které zabíjeli a vraždili vojsko a četnictvo samostatného a všemi uznaného suverénního státu?!Pletete hrušky s jablky, a ještě to podáte tak katastrofální formou...

Autor: Jan, 03. 11. 2008; 15.03

to Jan

zajímalo by mě, kde jsi vzal, že Americké firmy do roku 1941 obchodovaly s IG-farben ? To je jako Britové při jejich námořní blokádě Evropy pustili ? Tuhle blbost jsi vzal kde ? Viděl jsi na nově, primě potažmo četl v blesku ? eh ?
Jinak, v Izraeli žije na milion izraelských arabů. O jakémže nacionálním nacionalismu je to tu řeč ? A kdo mluví v souvislosti s Izraelci o nacionalismu ? ČECH ? COŽE ? Poté, co Čech vyhnal na 2, 5 milionů Němců ? Co ČECH má co kecat o Izraelcově vině, když sám má máslo na hlavě ?

Autor: Radim (aljosa.karamazov@seznam.cz), 02. 11. 2008; 20.41

jinak,jestli můžu k diskuzi o antisemitismu

samozřejmě česká společnost byla před druhou světovou válkou převážně antisemitská. Stačí si připomenout např. hilsneriádu, kterou ještě lidé 30 let dobře pamatovali.
Jinak právě v hnusném chování a antisemitismu onoho desátníka, mohlo NEJLÉPE VYZNÍT lidství, jeho vzájemnost a odpuštění ze strany vojínů Liebermana a Pospíchala. A o to šlo přeci nebo ne ?

Autor: Radim (aljosa.karamazov@seznam.cz), 02. 11. 2008; 20.36

dnes jsem to viděl

A MOC MOC DĚKUJU ! S těma chlapama jsem i dýchal a upřímně se i smál v okamžiku, kdy si z nich tlouštík dělal srandu, že generál z Jeruzaléma chce nechat nastoupit celou jednotku před zákopy. MOC MOC DÍKY !

Autor: Radim (aljosa.karamazov@seznam.cz), 01. 11. 2008; 16.56

To Jan

Ta diskuse se posouva ponekud jinam, ale budiz. Nikdy jsem netvrdil a netvrdim, ze Zide nemohou byt rasisty. Pro vypjaty nacionalismus jest rasismus dosti priznacny. To se nevyhyba zadnemu narodu. Paklize maji Žide konflikt s Araby JEN na zaklade jineho etnika, tak jsou tez rasiste. Ano, nektere ciny ortodoxnich zidu je mozno oznacit za rasisticke.
Mimochodem, Novu vidim okrajove - sem tam pres rameno od pocitace, kdyz tam dcera neco sleduje, Blesk nekupuji, shlednuti titulni stranky na stanku se obcas neubranim.
Tez jsem nikdy nedokazal prilis pochopit, ze predstavitele nabozenskych obci sami organizovali soupisy zidovskeho obyvatelstva do transportu.
Jo a ty obchody za valky? Kseft je nad vsechny ideologie, rasismus ci nerasismus...

Autor: Bianca, 31. 10. 2008; 08.06

to bianca:

Takže pokud Židé mají konflikt s Araby, jsou taky rasisté, ostaně jak náckové bývají(jak jste napsal), zajímavé, vaše názory mě opravdu vždy dostanou?!Klasický případ a rozhled člověka,co je denně masírován tradičními mainstreamovými médii jako Nova či Blesk..
Pořád si říkám, proč toto hodné etnikum nevyměnilo ony známé Studebakery za milion životů, nebo jak mohli například židovské usfirmy do roku 41 obchodovat s IG Farben?

Autor: Jan, 31. 10. 2008; 07.51

To David - upresneni

Jo, jeste k tomu dotazujicimu se . Pouzil jsem Vami uvedene jmeno, nadto ho jeste radne nevysklonoval - dodatecne se omlouvam. Ten tazajici se se podepsal jako Jaroslav Hutyra.

Autor: Bianca, 29. 10. 2008; 23.54

To David

Mily Davide, dekuji za obsahlou reakci.
Jako overeni faktu, že to pan Marhoul s tím českým antisemitismem dost přehnal uvadite: "...pan Marhoul má dozajista pravdu, když se v úvodu této diskuse vyjadřuje...". Dovolte, abych Vas upozornil, ze to vyjadreni pana Marhoula je datovano 23. 9. 2008. Tzn. 12 dni po premiere a rozhodne neni uvodem teto diskuse. Tato diskuse zapocala, jak jiste listovanim nazpet snadno zjistite mnohem, mnohem drive. Jeho věta "Antisemitismus, kterého se dopouštěli NĚKTEŘÍ jedinci v čs. zahraničních jednotkách..." dotýkajici se problematiky antisemitismu, dle meho soudu, dle sledovani prubehu zdejsi diskuse, rozhodne nevyjadrovala, ze šlo o stěžejní, nejdůležitější záležitost naší jednotky na Středním východě. Ta věta byla nejspise jen reakci na nektere prispevky zde, jejichz autori se nad onim projevem antisemitismu ve filmu ve zdejsi diskusi po premiere (11.9.2008) pozastavovali, nesouhlasili s nim, odmitali ho... V diskusi pred premierou filmu jsem zde zadnou reakci na podobne tema nezaznamenal - mozna jste byl pozornejsi. Snad po sdeleni techto faktu zmenite ten dojem ohledne onoho mindraku, snad nam ten "mindrak" vysvetli pan Marhoul sam:-)).
Konflikt židovského vojáka s legionářem se Vam jevi až příliš čítankově černobílý. OK, muze byt, proc ne? Ano, mohli se nakonec spolu opit, vyspat se se stejnou prostitutkou, stati se "svagry"... To by snad uz bylo barevnosti dost, ne?:-)))
Nemam dojem, ze bych v diskusi s temi, kteri kritizuji "temer vzdy" jejich kritiku přecházel či odmítal. Ano, priznavam, je mne pomerne obtizne presvedcit, je-li to vsak overitelnymi fakty a argumenty da se to:-))) Jsem pak i nakonec rad, ze jsem byl poucen, vyveden z omylu. To snad znate, ze nepritelem neni ani tak ten, kdo Vas v omyl (treba nevedomky) uvadi, jako ten, kdo Vas v omylu nechava setrvat (natoz vedome).
Tvrdi-li tedy nekdo, ze se antisemitismus mezi prislusniky nasi jednotky na Strednim vychode za valky nevyskytoval, snazim se ho odkazat na prameny, ktere uvadi neco jineho. Namatkou jsem sahl ve sve knihovne po prvni knize s touto tematikou. Snad kazdy spisovatel, tim spise historik, musel po case priznat, ze se v tom ci onom mylil, ze to, ci ono by, historik pak najme, ve svetle nove objevenych dokumentu, svedectvi... napsal jinak.
Co se te mluvy tyce, nejspise ti veterani mluvili trochu jinak, nez ve filmu. Ano, jazyk se vyviji, stejne tak se nemluvi dnes, jako se mluvilo pred 20, 30 40... lety - byly jine slovni obraty, "hlasky"..., podstata vsak v urcite socialni skupine - jako napr. v armade zustavala a zustava stejna. V armade se dozajista hovorilo obhroubleji, nez v ostatni "slusnejsi" spolecnosti. Jiz jen nahodne vznikle spolecenstvi muzu, napr. v hostinci, se bavi ponekud "volneji", nez ve spolecnosti zen, na svem pracovisti, vuci svemu nadrizenemu...
A natocit film s mluvou temer 70 let starou? Pominu-li technickou obtiznost - je snad znam nejaky autenticky zvukovy zaznam volne mluvy vojaku z te doby? Byl by takovy film dnesnim divakem nalezite vniman, pochopen? No, nevim... Je to podobne, jako kdybyste pozadoval, aby se v historickych filmech, napr. ze stredoveku ve filmu hovorilo starocestinou....
A ještě něco. Nevšiml jsem si, že bych byl Jaroslavem Hitvarovi primo dotazan, zda poprava italského zajatce je historicky podložená. Ale budiz, ja o takovem pripadu nikde nic necetl. Mohu tedy jen usuzovat, ze byt k takove situaci mohlo dojit, tezko se s ni jeji akteri po valce chlubili ci snad popisovali ve svych memoarech. S pozdravem, Bianca.

Autor: Bianca, 29. 10. 2008; 23.49

Pane Bianca

Zdejší pisatelé pějí na film Tobruk většinou slova chvály. Možná proto si poněkud více všímám i kritických hlasů. Těch je zde opravdu poskrovnu. Film jsem viděl, v podstatě se mi líbil, ale ptáte-li se mě: „že to pan Marhoul s tím českým antisemitismem dost přehnal“, vede mě k tomu následující: pan Marhoul má dozajista pravdu, když se v úvodu této diskuse vyjadřuje, že „natočit film, který by se líbil všem je logicky nemožné.“ Jeho další věta se již ale dotýká problematiky antisemitismu, jakoby šlo o stěžejní, nejdůležitější záležitost naší jednotky na Středním východě. Přitom Tobruk, jako téma, je téma úžasné, a daleko složitější. Z filmu jsem si odnesl dojem, že konflikt židovského vojáka s legionářem je až příliš čítankově černobílý. Nemějte mi proto za zlé, že to na mě fakt dělá dojem mindráku pana Marhoula. Jeho znám především z médií. Vždy na mě působil jako schopný, podnikavý muž. Z Vás mám pane Bianca ale dojem, že sice hodně víte, ale běda, když se Vám někdo se svým názorem nezamlouvá, kritiku téměř vždy přecházíte či odmítáte. Neříkám, že souhlasím se vším, co zde oponenti uvádějí, ale nemohl jsem si nevšimnout, že mnohdy hovoří velmi zasvěceně.Jen někdy s ními vedete věcnou diskusi.Zbytečně se snižujete k ironii, radíte jim (ač o tom vědí velmi), aby si o tom něco přečetli, třeba starší knihy Ericha Kulky. Přitom sám spisovatel Kulka uznal, že se ve svých knihách bohužel nevyvaroval jistých chyb. Nedlouho před svou smrtí dokonce prohlásil, že by některé pasáže napsal úplně jinak, lepší. Když už, tak bych doporučoval jiné knihy, třeba Tomana Broda. Neuspokojily mě ani argumenty, že kdo byl na vojně, tak ví, jak se tam mluvilo. Jistě byla na mysli „lidovědemokraticka armáda“ nebo možná i ta dnešní, kde se mluví velmi hrubě, sprostě. Nemyslím si, že naší otcové, dědové-váleční veteráni, byli snad nějací svatoušci, ale tak jako ve filmu Tobruk, nemluvili. Pokud se mýlím, opravte mě! A ještě něco. Nevšiml jsem si, že byste odpověděl Jaroslavu Hitvarovi, zda poprava italského zajatce je historicky podložená. S pozdravem, David.

Autor: David, 29. 10. 2008; 20.16

To David

Ten fakt, že to pan Marhoul s tím českým antisemitismem dost přehnal je ověřený (kde?) či je to jen Vaš osobni dojem? Stejne tak s tim osobnim mindrakem pana Marhoula. Vy ho nate nejak blize, ze mate o jeho mindracich takovy prehled?
Tim urazenim a napadanim konkretne minite, pekne prosim,co?

Autor: Bianca, 29. 10. 2008; 09.47

Názov básne

Tak už som sa k tomu názvu nejako dogooglil, chápem že na p. Marhoula urobila dojem, na mňa ak isto

Autor: Lukáš, 28. 10. 2008; 23.59

Názov básne

Zdravím, dnes som videl Tobruk v kine a musím povedať že je to kvalitná robota, film ma zaujal. Páčilo sa mi aj že boli obsadení aj viacerí slovenskí herci, nie len jeden ako to bývalo v niektorých starších filmoch z vojenského prostredia. Taktiež autenticky mi pripadal slovník a pesničky vojakov. Nevyjdú aj ako soundtrack? :)
Ale hlavne by som sa chcel opýtať, či neviete niekto názov a autora tej básne čo bola na konci filmu pred záverečnými titulkami. Vopred ďakujem za odpoveď

Autor: Lukáš, 28. 10. 2008; 23.30

Kamarád na tom filmu byl.

Faktem zůstává,že to pan Marhoul s tím českým antisemitismem dost přehnal.Asi je to holt jeho osobní mindrák,který už neobhájí ani jeho zdejší nejhorlivější advokát Bianca,i když se činí,jak může.Neuznává žádný jiný názor. Jen oponenty uráží a napadá.

Autor: David, 28. 10. 2008; 23.18

Kamarád na tomto filmu byl.

Byl zhnusen, říkal, že něco tak ubohého ještě neviděl. Tak nějak mi to k prorežimnímu americkému Marhoulovi sedí. :))

Autor: Jiří Sládeček, 28. 10. 2008; 18.56

To Jan

Kdybyste zde psal v negativním světle o jiných semitech, třeba o Arabech, byl byste rasista. Jak ostatne nackove byvaji:-))

Autor: Bianca, 28. 10. 2008; 17.29

to Michal:

Jenže ta škatulka je pouze jedna, nemáš rád Židy jsi nácek!Co bych byl, kdybych zde psal v negativním světle o jiných semitech,třeba o Arabech, to bych už nebyl nacista?
Je zajímavé, že u nás není třeba paragraf na zpochybňování arménské genocidy, nebo arabské, ostatně Hagana se po válce taky pěkně činila, vše v duchu einsetzgruppen..

Autor: Jan, 28. 10. 2008; 14.58

Ad.: ?

Pokud jste pozorně sledoval film, tak z kontextu vyplývá, že zmíněný voják sloužil jako regulerní cizinecký legionář (standardní závazek). Tedy ne z nutnosti, jako většina mužů, kteří byli nuceni podepsat závazek po útěku z protektorátu, ale z vlastního rozhodnutí ještě před válkou. Někteří z nich sloužili už třeba i druhý nebo třetí závazek. I takových u jednotky na Středním východě několik bylo. S pány Horou, Wagnerem nebo Šachrem nemá tato postava nic společného.
Jen na okraj bych chtěl podotknout, že každý má v demokratické společnosti právo vyslovit svůj názor, ale pokud na podporu svých argumentů dotyčný používá fakta vytržená z kontextu (ať už záměrně nebo z neznalosti), nemůže se pak rozhořčovat, že je zaškatulkován do škatulky, která se mu nemusí líbit.

Autor: Michal, 27. 10. 2008; 18.26

Výborný film

Před pár dny jsem film "ze zvědavosti" shlédnul a musím říci, že je to výborný film. Jak se takový film pozná? Nutí člověka o něm stále přemýšlet, i když už je dávno doma. Právě ty "slabiny", které jsou filmu vyčítány, jsou jeho silnou stránkou! Film rozehraje psychologický příběh, aby náhle zkončil a ponechal diváka jeho úvahám a pochybnostem. Při závěrečných titulcích jsem měl pocit, že film trval jen 30-40 minut a ejhle - ony mezitím uběhly skoro dvě hodiny! Že film nemá děj a podobné připomínky? Právě naopak - taková válka je. Je to slepenec více či méně drsných epizod. Žádná holywoodská superstory. Skutečný život. Jediné co snad filmu lze vytknout je menší dokonalost počítačových animací, ale to lze odpustit, protože síla filmu tkví právě ve skvěle prokreslené psychologické zápletce, o atmosféře, o lidech. O tom, že hrdinství nebo zbabělost nesouvisí s národností, či původem. Vždyť jeden z hlavních hrdinů po počátečním "zbabělém" selhání se sám hrdinou stává, i když to následně odnáší vlastním životem! Smekám před Václavem Marhoulem, který tímto vzdal hold lidem, kteří byli svým způsobem elitou našeho národa - dobrovolně šli bojovat do nehostinné pouště.

Autor: Marek, 27. 10. 2008; 16.09

?

Aha, takže pokud má někdo jiný názor na druhé vyznání, je už okamžitě pejorativně cejchován a škatulkován do pozice nácka, zajímavé?!Tímto diskuze zřejmě končí, protože v demokratické justici už je paragraf na očerňování Průmyslu zvaného Holocaust(Finkelstein Norman G.-židovský publicista), a některé mé výroky zde, by mohli být nějakými devotními gojímy , proti mé osobě zneužity.
Vrátím se ,ale k filmu,docela mne zarazila i postava příslušníka Legion Etrangere, myslím, že toto také není postavení dobrého památníku pro Horu,Wagnera a jiné stovky čsl.vojáků co do LE před započetím fr.-něm. války vstoupili?!

Autor: Jan, 27. 10. 2008; 08.26

To Michal

Jo, diky, cekal jsem to spise od toho Jana. To on se prsil prehledem....

Autor: Bianca, 26. 10. 2008; 20.03

Ad Jan

Soudim, ze ponekud "nacek".

Autor: Bianca, 26. 10. 2008; 20.02

Ad.: Jan

Myslím, že špatně skrývaný Janův antisemitismus, halený do pokusu o jemnou ironii, je daleko horší a nebezpečnější, než ten otevřený, který je naznačený ve filmu. Mimochodem o projevech antisemitismu u našich jednotek se píše i v dalších knihách než jen v níže zmíněné. Např. v knize Nebyli jsme svatí od Blahoslava Zavadila (Jota 1996) nebo Když nelétali od Ladislava Kudrny (Libri 2003).

Autor: Michal, 26. 10. 2008; 18.43

ad.:

Ne ,to víte že ne, je to velmi přátelské a všem ostatním náboženstvím pomáhající vyznání,neohrožující ničí státní zájmy ve světě...

Autor: Jan, 26. 10. 2008; 08.22

Mimochodem

Vy proti Zidum snad nic nemate, ze?

Autor: Bianca, 25. 10. 2008; 21.30

To Jan

Mily jane, na inetu je tykani pomerne bezne, cite-li se dotcen, priosim, muzeme si vykat.
Budu jen povdecen, pridate-li dalsi knihy, ze kterych mozno cerpat o problematice Zidu v ceskosk¨lovenskem vojsku za II WW.
Pro Vasi informaci, procento Zidu bylo prave v 11. pesim praporu znacne vysoke. Po procteni nize uvedene knihy, pripadne dalsich se dozvite i proc.

Autor: Bianca, 25. 10. 2008; 21.28

to Bianca:

Moje příspěvky nebyli s ironickým nadhledem, a jestli mám erudici čerpat z jedné jedinné knihy, musím pak uznat, že tvé(když už si tykáme) znalosti ohledně WWII rozhodně taky nebudou zcela sofistikované...
Prostě v každém filmu,nepočítám-li tak provařený koncept jako v Hollywoodu,kde vždy v hlavní dvojici je jeden bílý a druhý černý-pardon,afro-američan jsem chtěl napsat,tak vždy v druhém gardu musí být někdo Žid, a hlavně všemi Žid ubližovaný?!Ano,v našich jednotkách byli,a určitě i výborně bojovali,ale bylo procento tak velké,aby jsme zase toto vyznání postavili do první role ve filmu?

Autor: Jan, 25. 10. 2008; 17.57

to Martin z Pardubic

Je mi jasné, co jste měl na mysli, ale ta kohoutí péra, opravdu ve výstroji neměl DAK, ale jen a pouze italské jednotky.

Autor: Jan, 25. 10. 2008; 17.51

Ad P.S. od Jana

Mily Jane, dovol mi pratelskou radu. Nez se priste budes chtit s ironickym nadhledem k necemu vyjadrit, nejdrive si ot tom "necem" alespon neco malo precti. Pro zacatek napr. z knihy Židé v československém vojsku na západě od Ericha Kulky vyd. NV 1992.
Tve prispevky pak snad nebudou pusobit tak trapne, ba az smesne.

Autor: Bianca, 25. 10. 2008; 12.59

dotaz

Chci se zeptat zda je historický podložená poprava italského zajatce čsl.desátnikem/byv.příslušníkem cizinecké legie/?

Autor: Jaroslav Hutyra (jaroslav.hutyra@seznam.cz), 25. 10. 2008; 11.24

Zážitek

Je to již nějaký čas co jsem byl se svými kamarády na tomto filmu. Mě osobně se toto "komorní" válečné drama líbilo. Je to další dobrý film o Čechoslovácích v našich jednotkách za 2.sv. války. Měli jsme i několik diskuzí ohledně charakterů osob ve filmovém družstvu a také jsme řešili poněkud otevřený konec filmu.
Film mohl být klidně i delší, mohly se více rozšířit charaktery osob i předválečné osudy. Rodina, útěk z vlasti, cesta a motivace dobrovolného vstupu do zahraniční armády (vykopat fašistu z rodné země). Hlásily se lidé téměř z celého světa. Prvorepublikový pohled na vlastenectví a službu vlasti by možná mohl něco zdělit současným generacím, kterým toto většinou nic neříká a navíc o tom třeba nic moc nevědí. Vím, to by asi bylo na jiný film, takže to vlastně k tomuto filmu ani nepatří:-). Trochu jsem se rozepsal, protože tato část naší historie je mým koníčkem. Snad jsem nepoužíval moc fádních frází, ale v této zkrácené stručné formě mě nic lepšího nenapadlo. Ještě jednou dík za film, potlesk a přání do další úspěšné práce....

Autor: Dan (Shon.Daniel@email.cz), 25. 10. 2008; 00.45

To: Jan

Měl jsem na mysli mrtvolu u převisu. Tam byla v záběru, myslím, německá přilba ... Ne italského popraveného zběha.

Autor: Martin z Pardubic, 24. 10. 2008; 21.52

Poděkování

Je Bohu žel, že náš národ, který je ve své podstatě nestatečný,pokud má obavu o své jisté,neumí si vážit ani těch,kteří i z jakývkoli pohnutek ukázali světu,že ne všichni Češi a Slováci jsou schopni trpět vládu cizáků. Naopak, aby zakryly svoji zbabělost,bagatelizují jejich nehynoucí statečnost. Za tento film Vám děkuji ve jménu oněch tisíců lidí kteří mají důchody menší nežli ti kteří žily ve zbabělosti a hlouposti. Čest jejich památce.

Autor: Zdenek Zábrodský (zdenekzabrodsky@seznam.cz), 24. 10. 2008; 20.03

P.S.

A dnes tak mainstreamové klišé jako šikanovaný židáček,to už je taky dost silné kafe.Že by nějaký producent zasáhl do scénáře..?!

Autor: Jan, 24. 10. 2008; 18.02

Mno...

Pro kolegu pode mnou,ten německý "kolega",byl italský "kolega",to jen na upřesněnou..
Rozhodně jsem očekával od pana Marhoula lepší dílo,než to co jsem viděl včera v kině.Jak jsem volal aspoň po špetce patosu,který nám je předkládán v USfilmech,jen ždibíček vlastenectví,kteří dávali lidé na oltář vlasti, co prchali skoro přez půl světa do naší zahraniční armády,jen aby mohli bojovat proti teutonům co uchvátili naši domovinu.
Namísto toho,jsem viděl "vojáky",co okrádají mrtvé,dezertují,perou se a velmi rádi vulgárně hovoří(fajn to k tomu patří,ostatně u nás v kasárnách tomu nebylo jinak:-),tato jednotka mě spíše evokovala vojáky z dob lidově demokratické armády,než volontery čsl.vojska..
Prostě a jednodušše,film mě zklamal,dnes kdy mládež má mít nějaký vzor,než jen spiderman a Ztracení na Nově,nám režisér rozhodně nějaký patriotský počin nepřinesl.

Autor: Jan, 24. 10. 2008; 18.00

Parádní snímek

Dneska jsem se konečně rozhoupal na Tobruk zajít a v žádném případě nelituji! Budu si asi pamatovat dva okamžiky: záběr na nahého vojáka při koupeli a následný výbuch. Vsakující krev do písku byl hodně působivý záběr. Možná ještě víc však si zapamatuju, jak po dezerci v poušti vojín Pospíchal najde německého "kolegu". Nejde mi ani tak o hororové dojmy, jako o to, co tím asi (podle mě) autor zamýšlel vyjádřit. Tzn. oběť prolité krve (a její pomíjivost) v prvním případě a pohled do očí hlubin zbabělosti v druhém případě.

Prostě dodatečně tleskám.

Autor: Martin z Pardubic, 21. 10. 2008; 21.37

Diky

adminovi za zasah.

Autor: Bianca, 20. 10. 2008; 11.07

Dík za film

Chápu že pro příznivce masové zábavy, nebo někoho kdo zbožnuje produkci amerických velkofilmů, bude odcházet z filmu Tobruk zklamán.
Já si z filmu ale odnesl dobrý pocit z toho, že režiser se nebál šáhnout i na ožehavější téma antisemitismu, a natočil ho dost lidsky. Asi nejsem jedinej divák, co si sám sobě, položil otázku : jak by ses choval ty?!
V tom kině jsem měl pocit jako v 10 letech když jsem přečetl knížku od Lamberta 20 000 zlodějů. Dík pane Marhoule ....

Autor: kolinsky (kolinsky222@seznam.cz), 20. 10. 2008; 08.59

Záměrně zabetonovaná diskuze ? Komu ku prospěchu ?

Koukám, že podobní zlovolní destruktoři, kteří svými spamy zahltili diskuzi na www.tmavomodrysvet.cz se (žel, úspěšně) realizují i zde... To tomu nedokáže nikdo (např. nějaký antivirový program) zabránit ? Vadí to někomu ?

Autor: Mirek (mj2@seznam.cz), 19. 10. 2008; 10.53

Mily Romane,

dovolil bych si upresnit - nekteri Cesi. Ne, nebyl to obecny jev, lec nejake ty projevy tenkrat byly. Stejne jako dnes. Zavirat pred tim oci mam za nepatricne, ba i za nebezpecne. Dnes, jako tenkrat..

Autor: Bianca, 15. 10. 2008; 08.33

Tobruk

Dík za odvahu natočit takový drsný film.Lepčí jsem dlouho neviděl.Česi takový antisemiti,to je fakt šok.

Autor: Roman, 14. 10. 2008; 22.26

Díky

Dobrý den Pane Marhoule,
Vaš film na mně silně zapůsobil. V omezených podmínkách limitovaných financemi jste s velkou pravděpodobnosti dosáhl většího lidského poselství než jaký by mohl dosáhnout mnohonásobně dražsí a prvoplánově asi i líbivější film z americké produkce. Navíc na mne působil skutečnosti, že byl "jaksi" český. Také v něm bylo znát, že to byl film, který jste chtěl udělat protože to téma bylo pro vás silné a rovněž Vás oslovovalo. ¨Nenápadným - přesto pro vnímavého diváka zaznamenatelným - bylo i Vaše věnování otci v závěru titulku. I to mi zapadlo do pocitu uvedených v předchácejících slovech. Ještě jednou díky - M. L. Frýdek-Místek

Autor: Miroslav Lysek (mirek.lysek@tiscali.cz), 14. 10. 2008; 21.06

hehe

Vždy jsem se tak lekl, až jsem se z toho malem po***l :-)

Autor: nezname (gegu.gegu@seznam.cz), 13. 10. 2008; 22.54

Kus práce

Včera jsem byl na Tobrúku v kině....a jsem rád, že máme tenhle skvělý film. Začátek filmu mne dokonale posadil na ...... Mimochodem otázka trochu mimo, nevíte někdo jestli se chystá soundtrack? Miluju tyhle arabské písně....

Autor: kadaňák, 13. 10. 2008; 21.35

TFL

ahojky, chci vám poděkovat za určitě fajn film(bohuzel jsem se nemohla dodívat, ale brzy to napravím) a hlavně za setkání s vámi po projekci v Třinci, a také za podpis :-) Ania

Autor: Ania (hanysek.w@seznam.cz), 13. 10. 2008; 21.20

Tobruk - názor diváka

Vážně skvělé!!! Doufám, že je Tobruk nad všechny očekávání úspěšný a pan Václav Marhoul se u mě dostal na špičku mého nejoblíbenějšího tuzemského režiséra. Přejeju mnoho štěstí u Vašeho dalšího budoucího snímku, ať už bude jakýkoli. Tobruk ve mě zanechal hluboké emoce, které jsem dlouho u žádného jiného snímku neprožíval. Snad jen u Cloverfielda (Monstrum). Velmi se mi zamlouvali hlavní postavy a pan Novotný ze sebe dostal jeden z nejlepších svých hereckých výkonů... každopádně se mi líbil (a to všichni). Nejlépe odvedená kamera, zvuk a střih kterou jsem doposud v našem snímku viděl. Ještě jednou děkuji za nádherný prožitek a přeju spoustu úspěchů.

Autor: Ondřej B. (BGolias@seznam.cz), 13. 10. 2008; 19.29

Vážený Karle

chápu vaše slova. Můžu vás uklidnit, protože v žádné případě jsem si z filmu neodnesl to, že by češi byli antisemité. Vidíme to i kolem sebe, že nejsme antisemité. Nemyslím si také, že by na tomto byl založen celý film, jak říkáte. Ihned po promítání filmu byla diskuze s panem Marhoulem a on sám říkal, že se jednalo o vyjímky. Přesně jak říkáte - blbci-antisemité se najdou všude. V tomto duchu byla jeho slova.
Jinak díky za vaše vysvětlení a (pro mě) nové informace. Jsem rád, že jsem se dozvěděl něco nového. Nicméně - můj názor na film jste nezměnil :-)
Mějte se hezky.
Lukáš

Autor: Lukáš, 11. 10. 2008; 21.06

Vážený Lukáši,

vůbec jsem nehovořil o Vašich slovech,ale o slovech pana Marhoula v závěrečných titulcích jeho filmu!Již v úvodu této stránky pan Marhoul tvrdí,že „antisemitismus,kterého se dopouštěli někteří jedinci v čszahraničních jednotkách,je historickým faktem“. Ano,jak všichni víme,blbci-antisemité-se najdou všude. Jenže,potíž je podle mě v tom,že na myšlence antisemitismu založil nosnou niť celého filmu.A to tak,že ji musím považovat za tendenčně pokřivenou historickou realitu.Každý totiž teď bude myslet,že to tak bylo!Je třeba se ptát,jak by mohl být v čs. jednotce trpěn antisemitismus,jak by mohli být v jednotce Židé diskriminováni a ponižováni,když právě oni tvořili podstatnou část jednotky?A to včetně velitelských funkcí,ovládajících mechanismy vnitřního chodu jednotky?Můj otec bojoval na Středním východě.Byl demokrat se silným sociálním cítěním,vlastenec.Porážka nacismu byla pro něho životním krédem a po válce nepotřeboval zatěžovat svědomí lží nebo nějakou falešnou ideologií.Ale prožil mnoho a tak měl právo říkat věci naplno a popravdě.Vím,že všechny řeči o údajném českém antisemitismu jsou přehnané,a rádi je rozšiřují právě ti,kteří z toho dnes mají profit.Ano,otec připouštěl,že v jednotce vůči Židům panovala jistá i rozmrzelost,například kvůli komunismu, kvůli vzpouře v anglickém táboře v Cholmondeley,v červnu 1940,kdy 539 nespokojenců z řad interbrigadistů,právě většinou Židů,odmítlo sloužit v čs.armádě.Lukáši,o tom se těžko objektivně někde dočteš.Rozmrzelost nepramenila tedy z antisemitismu,z rasismu, ale proto,že idea,pro kterou čs.vojáci odcházeli bojovat do zahraničí byla jiná,než u některých vojáků židovského původu.Čechoslovákům šlo především o docílení poválečné obnovy ČSR.To ovšem nebyla idea Židů (výjimky potvrzovaly pravidlo),ti logicky měli svou ideu svého budoucího státu.Čechům,kteří nikdy neměli a nemají antisemitismus v povaze,jim je dnes sdělovacími prostředky neustále podsouván,vnucován. Přitom opak je pravdou-Čechoslováci umožnili,že předválečná republika,až do Mnichova byl jediný ostrov,kde Židé žili uznáni jako samostatný národ.Poskytla jim útočiště,když prchali před Hitlerem z Říše.Podobně jako řada zde diskutujících,i já zavrhuji povrchní,zjednodušené výklady.Jsem přesvědčen,že film Tobruk,právě proto,že je šikovně natočen a profesionálně odveden,slouží právě výše zmíněným antisemtismem k obelhávání neznalých lidí.To je to,co mi tak trochu vadí na Tobruku,byť jde jen o hraný film.Jsem si vědom, jaká je dnes situace, jaká vládne až hysterie, kdy na téma, která některým Židům neslouží zrovna ke cti,se psát nesmí,neb agresivní politici či aktivisté sedící v redakcích,píšící články, blogující, diskutující,okamžitě toho, kdo uvede tato fakta, projeví jiný názor, okamžitě ocejchují,orazítkují, označí za rasistu,nacionalistu, prostě nějak pomluví či jinak zničí.Nikdy jsem netrpěl předsudky proti Židům, o to více považuji všechny současné výlevy o údajném antisemitismu Čechů za kontraproduktivní.A pochybuji, že to tak opravdoví Židé míní a chtějí.

Autor: Karel, 11. 10. 2008; 18.14

vážený pane Karle

můžete mi objasnit co na mých slovech bylo pokryteckého? Podle vás teda Češi nepotřebují tyhle filmy? A co tedy podle vás potřebujeme - přihlouplý komedie, kterých se na nás valí desítky a kde se objevují ty samé obličeje? obličeje, kterým je v zásadě jedno o čem film je - hlavně že mají vyděláno? potřebujeme podle vás filmy, které vlastně nic neřeší? neříkám, že všechny tyto filmy jsou špatné, jen říkám, že už je dost těch "oddychových" filmů. Člověk občas potřebuje se zamyslet. Víte, mám mnoho lidí kolem sebe, kteří řeknou "kdo neskáče, není Čech". Hm..a co? odvětím mu, taky miluju hokej, sleduju ho a fandím, ale skákání mě Čechem fakt nedělá. Takoví "Češi" mají najednou okno, když se jich zeptáte na hymnu, nebo na něco z historie. nechápu, co je na tomhle pokrytecký. A když někdo konečně přijde s vážným filmem, zabývajícím se naší historií, tak je to špatně??
Jediné v čem s vámi souhlasím, jsou ty americké slátaniny, především pak ty moderní. To je fakt síla. Propaganda, nic víc. A poděkování veteránům je poddle vás kalkulované pokrytectví? Koho tím chci jako balamutit? Když už vyřknete tak silná slova, tak prosím uveďte argumenty, ať víme, co máte na mysli.
P.S. můj děda byl přímým účastníkem války a věřte mi, že jsem s ním proseděl hodně hodin a poslouchal jeho vyprávění. Vím toho dost na to, aby mě jeden film ovlivnil.

Autor: Lukáš, 11. 10. 2008; 15.46

Lukáši,

asi to míníte dobře,ale asi Vám uniklo,že co se týče českého vlastenectví,s tím Marhoulův film nemá společného opravdu téměř nic.Praví veteráni-Češi,Ti aby se obraceli v hrobě! Mám opačný názor-Češi takovéto filmy vůbec nepotřebují! Zrovna tak,jako nepotřebujeme americké slátaniny typu Kód Navajo a podobně.Je to zbytečné umění,s dobře kamuflovanou,nám nepřející ideologií. A to poděkování veteránům v závěru?To je jen dobře vykalkulované pokrytectví k obalamutění poctivých,dobře smýšlejících lidí,jako jste možná i Vy.Ach jo.

Autor: Karel, 11. 10. 2008; 15.18

pro Štáb

Zdravím všechny, kteří se podíleli na tomto filmu, všem kdo ho natočili, financovali, podporovali a všem, kteří mu dali tváře, hlasy, emoce a děj. včera jsem viděl film zde v Kralupech nad Vltavou, podařilo se mi také mluvit s panem Marhoulem a Jenem Medunou. Mám v úctě lidi, kteří se rozhodnou nabourat onu stěnu "komedií" a dalších filmů, která se na nás neustále valí. Jako laik a jako divák mám tento názor - režisér, který natočí 3 filmy za 4 roky je ..."jen režisér". Ale režisér, který není vidět a slyšet a pak zničehonic natočí takový trhák - to je "pan režisér". TOBRUK je fantastický film. Je potřeba, aby se toto téma objevovalo na plátnech našich kin častěji. my, Češi to potřebujeme. pro většinu z nás je vrcholem vlastenectví to, když můžou jít každý rok na staromák mávat vlajkou a fandit hokeji. Ale o historii nevědí shola nic. Nic nevědí o veteránech, kteří svou krví pomáhali tvořit právě tu ideu, že můžeme na ten staromák! pro mě je ale vlastenectví to, když člověk zná hymnu, má alespoň zevrubný přehled o tom, kde a kdy se tvořila naše historie. A jelikož žijeme v digitální a televizní době, tak film je právě jeden z nástrojů, jak lidem otevřít oči. pane Marhoule - moc díky, za tento film. dali jste dohromady dílo, které má skutečnou hodnotu. Vedle Tmavomodrého světa, je TOBRUK film, který považuji za výtečný. Jen tak dál.
A v neposlední řadě děkuji všem veteránům, kteří za nás bojovali. Nevím jak ostatní, ale já jsem se zamyslel a jako 28mi letý klkuk, který neví nic o tom, co to je SKUTEČNĚ TRPĚT A MÍT STRACH, se snažím, abych si zasloužil to, co jste pro moji generaci pomáhali vybojovat!
S úctou, Lukáš Plas

Autor: Lukáš (lukas.andrews@post.cz), 11. 10. 2008; 11.48

Můj děda

Díky za tyhle stránky, našli jsme na dobových fotografiích několikrát našeho dědu! Ty chlapi byli fakt frajeři. RESPECT!
Jakožto znalec dědových vyprávění musím film hodnotit rozhodně kladně.

Autor: JK (zombini@centrum.cz), 09. 10. 2008; 07.50

Chválím pana Whitea

Dobrý den, film Tobruk byl úžasný!!!Nejdřív se mi na něj ani nechtělo, ale byl fakt skvělý!Slečně Hořečné z této diskuze chci vyřídit, že za hloupost se platí! Já Ashleyho Whitea srdečně a upřímně zdravím, skvělý výkon.Z Brna zdraví Monika D.

Autor: Monika D. (Dikaka@seznam.cz), 08. 10. 2008; 13.44

TOBRUK-KATYŇ

Sleduji poslední metry filmu KATYŇ – závěrečné titulky. To bývá okamžik, kdy u tuctové produkce se podobně jako ostatní, většinou zdvihám a odcházím. Zde, v sále kina Lucerna, však sedím, jak přikován. Doslova omámen silným zážitkem. Zážitkem šoku, děsu a syrové pravdy! Otáčím se, ale sál je poloprázdný... Pokládám si otázku, proč Češi na tento film nechodí? Proč KATYŇ, spolu se svými sympatizanty, nenavštíví povinně všichni voliči KSČM? U těch je mi předem jasné, proč! Vycházím na Václavské náměstí, plného spěchajících či zevlujících a znuděných lidí. Přemýšlím o tom, zda mezi Marhoulovým TOBRUKem a Wajdovým filmem KATYŇ lze hledat nějakou paralelu. Možná nějaká existuje, ale žádná mě zrovna rychle nenapadá. Snad jen, že o Tobruku byli Čechoslováci i Poláci. Ze srdce Polákům přeji takového režiséra, jenž s noblesou dokázal popsat hrůzu a zároveň lidskou hrdost. Skládám hlubokou poklonu za jeho odvahu, za zachycení atmosféry oné doby. Wajda vyjádřil praktiky obou velmi podobných, přitom zcela rozdílných ideologií, tj., německého nacionálního socialismu, i sovětského bolševismu. Ztvárnil obrazy, aniž by se dopustil nepravdy, laciných efektů a klišé.

Autor: Mlčenlivý Seveřan, 06. 10. 2008; 22.25

Všem, které to zajímá

Nevím jestli tuhle zprávu někdo bude číst, ale je věnována všem návštěvníkům této diskuse k filmu TOBRUK.... Ti, kteří z vás film viděli, určitě máte na film nějaký názor- a to je důležité! Neberu vám názor, že film je: blbej, ... . Já osobně mám názor, film někomu něco přinese. Určitě, když jste šli z kina něco ste si odnesli. Viděli jste reálný pohled na válku a viděli jste dílo jednoho nedávno ještě téměř neznámého člověka, který natočil jeden z nejnavštěvovanějších filů v ČR a SK, a proto před panem Marhoulem smekám klobouk....

Autor: Jan Václav (Gawafilm@seznam.cz), 06. 10. 2008; 13.11

To Vlasta

Ne, nehodlam Vas presvedcovat o opaku, ono to toiz ve vasem pripade totiz ani zcela neni mozne. Vite, ja soudim, ze Vas nazor, pravdepodobne i tech dalsich, vyjadrujicich se v obdobnem duchu - "Vím velmi dobře, že takto vulgárně, jako ve filmu Tobruk, se tehdy prostě nemluvilo. " ma jeden zcela prozaicky duvod - nebyla jste na vojne. To neni vycitka, to je konstatovani. Stejny, jakym bylo konstatovani ono me vyjadreni, ze jste nic nepochopila. Je to vec nesdelitelna, ani usilovnou cetbou knih zcela neziskatelna. Kratce receno - kdo nezazil, nepochopi. Neni mu proste dano - stejne jako chlap nikdy neni schopen vzit se do pocitu tehotne zeny, matky, ktera s urcitymi utrapami privedla na svet dite, kojila ho....
Ani mne se nelibi destrukce, sprostota, natoz zbytecna. Jsou ovsem situace, ke kterym tyto jevy, bohuzel, neodmyslitelne patri. Slovnik muzu ve vojenskem prostredi (i v mirovych podminkach) rozhodne neni slovnikem hochu z nedelni skoly. Psychicke, fyzicke vypeti, natoz pak valecny stres pak tento jev nekolikanasobne umocnuje. Ano, jsou jedinci dostatecne fyzicky a psychicky odolni, kteri ten tlak ustoji, kdyz pak ten tlak povoli, stanou se opet "normalnimi" lidmi, nekteri dokonce i v te valecne vrave svym chovanim, mluvou... mohou pusobit tak trochu jako bile vrany. To jsou vsak opravdu vzacne vyjimky. Rozhodne to ovsem nejsou postavy typickeho vojaka, jedno jestli ceskoslovenskeho, britskeho, australskeho, ruskeho.... Tezko byste tedy v tom vyjmenovavani mohla pokracovat do nekonecna:-))) A ti, kteri se dnes jevi jako slusni a vlastenecti, jste si opravdu tak jista ze s timto vedomim opravdu vstavali a ulehali kazdy valecny den? Reziser chtel dosahnout maximalni autenticity, verohodnosti ztvarneni. Proto take ty hochy jiz pred natacenim soustredil, podrobil, byt zkracenemu, tvrdemu vojenskemu vycviku, za behem nataceni zili prakticky ve vojenskych podminkach. Jedine tak se totiz ti hosi, predpokladam, ze valna vetsina z nich nevojaci, byli schopni szit se svymi postavami, pusobit verohodne. To se reziserovi beze sporu podarilo.
Vite, mne v tom filmu ona Vami tak zadana postava nechybi, ona v nem totiz je. Skoda, ze jste si ji nevsimla. Ano, je to vojin Pospichal. A ze zcela nesplnuje vase predstavy, nezapada do obrazu, ktery jste si vytvorïla? No, muze byt. Pro mne osobne je ovsem tato postava mnohem realnejsi, pravdivejsi, odpovidajici me predstave. Neni to zadna ikona(:-)), ale realny mlady clovek v te dobe, v takovem prostredi, v takovych udalostech... Vzdyt on, dle scenare:-)), "ustal" i tu situaci v tom nevestinci - zena nepochopi, chlap oceni:-))).
No, jsem rad, ze jste docenila "alespon" ty výborné herecké výkony, zajímavou hudbu, svěží střih, i některé působivé režijní nápady.
100% vnimani dokonalosti toho ci onoho nelze prakticky nikdy dosahnout. Ba, ona takova ta "dokonalost" i trochu s... Vsimnete si jak se nam takova osoba stane blizsi, prijatelnejsi... v pripade nejakeho maleho "poklesku".
Rozhodne se na Vas nezlobim. Nevidim duvodu. Naopak!! Velmi si cenim Vaseho zajmu o tuto (valecnou) problematiku. Nebyva to u zen az tak obvykle. Nadto, pokud mohu z tech nekolika prispevku soudit, "neco" o tom vite. Pro to "neco", co nedokazete pochopit, s cim se nedokazete srovnat, pres co se nemuzete prenest... se na Vas rozhodne nehorsim, to Vam proste neni dano. Za to proste nemuzete, stejne jako ja nemohu za to, ze nikdy zcela nepochopim chovani matek, zen obecne. Ale to je prave to, co je na nich to zajimave, ba i krasne, to je to, proc nas neprestavaji bavit:-))) Hezky den.
Jo a ta skoda? Skoda je jen dobreho cloveka:-)))

Autor: Bianca, 04. 10. 2008; 13.10

Milý Bianco

Jestliže souhlasíte, aby se historické události zbavovaly ideologického nánosu, pak by se neměly nahrazovat jiným ideologickým nánosem, mnohdy ještě nepravdivějším. Asi jste pořádně nečetl, a tedy asi ani nepochopil, co jsem 27. 9. napsala. Na má slova jste totiž reagoval velmi lakonicky: „nepochopila jste nic.“ Dalším pisatelům jste mj. doporučil, že si toho mají přečíst více, že „obraz si složit jako určitou mozaiku“. Podle čeho ale soudíte, že když oponenti mají nějakou kritickou připomínku, že tedy asi málo čtou?. Jako Vy, i já se zabývám historií, opatruji bohatou knihovnu. Nevím jak Vám, ale mě se zbytečná destrukce a sprostota nelíbí. Vím velmi dobře, že takto vulgárně, jako ve filmu Tobruk, se tehdy prostě nemluvilo. Konec, vykřičník. Těžko mne přesvědčíte o opaku. Trvám na tom, že měl-li být film vyvážený, ve scénáři měla být zakomponována alespoň symbolicky a krátce postava typického československého vojáka: slušného, vlasteneckého. Takoví opravdu mnozí byli, chcete jména jako příklad? Tak tedy: Karel Mathes, Josef Kholl, Ladislav Snídal. Mohla bych pokračovat téměř donekonečna. Prostě mi tam chybí postava vnitřně zraněného muže událostmi podzimu 1938 a následnou okupací v březnu 1939, jenž motivován podobně jako mnozí, odešel bojovat za obnovu Československa. Taková role mi ve spektru postav a postaviček prostě chybí. Předpokládám, že jste Čech, Moravan nebo Slovák, o to více se pak divím, že Vám taková postava ve filmu nechybí. To přece není nic o zbytečném patosu, jestliže citlivý scénárista umí a chce! Já film Tobruk nezavrhuji. To ani náhodou. Připomenula jsem přeci jasně, že: „výprava skvělá, kamera, reálie“... dnes bych ještě dodala – výborné herecké výkony, zajímavá hudba, svěží střih, i některé působivé režijní nápady (například s „oživlou“ retrofotografií známého snímku myjícího se vojáka, a pak následný tragický zásah). Rovněž kvituji - na české poměry olbřímí reklamu filmu. Milý Bianco, ani nevíte, jak bych si přála, aby film Tobruk byl 100% dokonalý. Není. A měl k tomu určitě blízko. Je to škoda! Nezlobte se! Co jsem chtěla sdělit, jsem sdělila.

Autor: Vlasta, 04. 10. 2008; 11.05

Mila Vlasto,

Opravdu si nejsem vedom vytvareni nejake ikony, presto vsak nechapu to u nas (nevim jak jinde) pomerne bezne umensovani zasluh, vyznamu, zlehcovani myslenek, nedoceneni prace...
Co Vy o mne vite, ze mi urcujete peclive vazeni a objektivni premysleni? Toz pro Vasi informaci. Valecnymi konflikty, najme temi poslednimi dvema nejvetsimi se zabyvam asi 40 let a vezte, ze knihovnu k tomuto tematu mam doma vice nez bohatou - jak literaturu faktu, tak beletrii.

Autor: Bianca, 03. 10. 2008; 18.01

Pro Jacka. pro Bianca

Jen budoucnost může ukázat, zda v případě Tobruku o nadčasové dílo šlo, nebo nešlo! Vytvářet z toho ikonu již nyní, přece nelze. Navíc, nejsem přesvědčena, že lidé, kterým se film nelíbí, nebo mají nějaké výhrady, že by nečetli, nepřemýšleli. Právě naopak! Lidé jako Vy, byste všechny argumenty, ať již pro či proti, měli pečlivě vážit, objektivně o nich přemýšlet.

Autor: Vlasta, 03. 10. 2008; 16.03

To: Jean

Dnes to doufám Jeane není o ,,malých a velkých", ale o schopných a neschopných. O těch schopných, kteří se umí obklopit dalšími schopnými a nejen je o svých vizích přesvědčit, ale společně s nimi je také realizovat - dokázat to, svou vizi realizovat. K těm schopným zřejmě Václav Marhoul patří a proto to podle toho dopadlo. Věřím, že ta ,,malá,, Česká republika byla nadsázka a že už dnešní generace takhle snad neuvažuje. Jestliže ano, tak jak dlouho ještě...?

Autor: Jirka (1954), 03. 10. 2008; 15.27

Ja si to nemyslim

ja jsem o tom presvedcen:-))

Autor: Bianca, 03. 10. 2008; 13.33

Tobruk

Tak jsem včera shlednul Tobruk a musim rict, ze bych necekal, ze film podobneho razeni muze vzniknout take u nas. Tobruk neni obycejnym zobrazenim cehosi, neni radoby velkofilmem hollywoodske produkce pro sirokou verejnost. Je to film s poselstvim, film, ktery nas nuti premyslet. Premyslet o vecech, o kterych bychom normalne nepremysleli . . . a to je mozna duvod, proc jej mnozi kritizuji. Lide v dnesni dobe malo ctou knihy a tak nejak se odnaucili pouzivat fantazii a schopnost sami nad problemy a skutecnostmi premyslet.

Je jednoduche jit do kina, koupit si CocaColu a popcorn a pasivne a bezduse sledovat masovou zabavu, kterou produkuji filmari po celem svete.

Ale zamyslet se nad filmem, ktery nam predava urcite myslenky a poselstvi, to je jiz ponekud jina kava . . .

Dekuji Pane Marhoule, za tento film. Myslim si, ze jste to natocil presne tak, jak jste chtel a avizoval a myslim si, ze jste to natocil dobre.

Autor: Jack, 03. 10. 2008; 12.48

Tobruk,

je dobré, i kdy možná trochu nevyvážené dílo. Doporučuji shlédnout Wajduv film Katyň.

Autor: Jaroslav, 03. 10. 2008; 09.24

TOBRUK

Tobruk je dobrej film

Autor: Prokop Dveře, 02. 10. 2008; 13.21

Nemám slov...

...ano, nemám, neb jsem uchvácen...takto povedený válečný film, který není vystavěn na akčním prvku, ale na prvku psychologickém a na kterém není vůbec poznat, že by byl natočen "malou" Českou republikou, jsem snad ani nečekal...a že jsem do kina šel s hodně velkým natěšením...překonalo to o mnohé můj už tak velký optimismus...Nechci se herců nikerak dotknou, ale vlastně jde o neznámé postavy filmového průmyslu, což jim však nebránilo v parádním ztvárnění jednotlivých charakterů...A že nejslabší byl hrdinou a pravý voják téměř zrůdou, jak se mnohde dočítám? To je právě ono - je to o normálních lidech a o jejich pocitech. Ti mladí kluci tam nepřišli a nebyly z nich hned stroje na zabíjení. Prožívali to po svém, třebas i se strachem. A není se čemu divit...Nádherný zážitek...film na mě moc zapůsobil!

Autor: Jean (1987), 02. 10. 2008; 12.36

Taky se mi to nelíbilo.

Musíme se smířit s tím,že historii si teď bude každý režizér upravovat a vysvětlovat,jak potřebuje.

Autor: Michael, 02. 10. 2008; 12.31

Moc se mi to nelíbilo

Republika měla v té době málo hrdinů , mnohm více bylo těch kteří si našli nějakou záminku aby mohli zůstat s čistým svědomím doma v teple protektorátu. Škoda, že film který byl zaměřen na těch několik nejstatečnějších z naší země se vesměs zabývá tím nejslabším z nich, staví ho na nejvižší příčku a z toho který tvrdě bez servítků odplácel nepříteli porobení naší vlasti vykreslil téměř jako vyvrhele.

Autor: Jirka (jirka.salda@seznam.cz), 02. 10. 2008; 12.10

Krása

Děkuji za pěkný film, opět jsem si uvědomila, že jsem ráda, že žiju v dnešní době. Nemělo by se zapomínat na to, jak to bylo za války. Mladá generace ztrácí zájem. Já každý takový film hltám. DÍKY!!!

Autor: vlapro, 02. 10. 2008; 10.42

Pozvání

Vážený pane Marhoule, nemůžu se k vám dopídit, tak to zkouším alespoň takto. Dne 11.11. slavnostně otevíráme "muzeátko" a připomeneme si Den veteránů, rádi bychom promítli při této příležitosti Váš film. Doslechla jsem se(třeba je to kec), že snad jste navštívil i s filmem nějaká ta naše česká městečka. Pokud tomu tak skutečně je, nechtěl byste se podívat na "dálný východ" - do Jablunkova?

Autor: tereza (terezie.mullerova@jablunkov.cz), 02. 10. 2008; 08.49

Líbí,nelíbí.

Jo,natočit film,který by se líbil všem je fakt asi nemožný,ale taky si myslim,že pan Marhoul to s tím antisemitismem prostě kapánek přehnal.

Autor: Michael, 02. 10. 2008; 07.50

Tobruk

Tobruk - dobrý film, dobrá režie i kamera, dobré herecké výkony. Jen tak dál! Díky!
P.S. Můj táta mi vyprávěl, že znal pána, který v Tobruku bojoval. Peklo na zemi!

Autor: O. PARÝZEK, N. Bor (o.paryzek75@seznbam.cz), 01. 10. 2008; 21.37

Zvědavost...

Tak za 108 minut v kině v Novém Boru.Jsem docela zvědav na ten gulášek z "vemloudího" masa.

Autor: LborP, 01. 10. 2008; 18.11

Ctirade,

to je otázka. Vy ani já jsme tam nebyli a nedokážeme si předtsavit co s lidma válka provede že... Pro mě je film skvělý bez ohledu na to, kdo tam byl či nebyl klaďas... Potěšilo mne, že pan Marhoul nenatočil lovestory typu Tmavomodrý svět...

Autor: Jakub Vilingr (j.vilingr@seznam.cz), 01. 10. 2008; 15.18

Jakube,

je pravda, reálie jsou na špičkové úrovni a s tím sestřeleným letounem máte také pravdu. Jediné, v čem s Vámi nesouhlasím je, že se jedná o důstojnou poctu všem našim vojákům. Vždyť jedinou kladnou postavou ve filmu je židovský voják, a ostatní jsou v podstatě jen samí absentéři a hrubiáni, bez jakékoliv vojenské cti a ctnosti. Myslíte si, že takoví naši vojáci od Tobruku opravdu byli? Myslíte si, že to je ta pravá pocta národu? Mimochodem národu, který se bojí vlastních hrdinů?

Autor: Ctirad, 01. 10. 2008; 15.08

Film mě oslovil

Včera jsme s tatíkem navštívili film Tobruk a oba jsme odcházeli z kina spokojení. Mě oslovila úroveň reálií, tedy to, co na sobě měli vojáci a jaké zbraně používali, to je super. Jediná vada na kráse je patrně vrak sestřeleného německého Junkersu Ju 87 Stuka, který měl na boku stammkenzeichen GS+MH, které náleží Junkersu Ju 87 G-1 z roku cca 1944. To je ale vysloveně hnidopišská připomínka.
Ve filmu mne zaujala psychologie postav a samotní herci myslím zahráli výtečně. Nejvíce na mne zapůsobil Robert Nebřenský, jeho výkon mne opravdu uchvátil. Myslím, že se podařilo natočit film, který je opravdu důstojnou poctou všem našim vojákům od Tobruku. Díky

Autor: Jakub Vilingr (j.vilingr@seznam.cz), 01. 10. 2008; 13.40

Díky

Děkuji režisérovi a celému štábu. Z mého pohledu se jedná o naprosto vyvážený a důstojný film, který si především na nic "nehraje".

Autor: Filip Brixi (filip.brixi@seznam.cz), 01. 10. 2008; 08.10

Klobouk dolů

Píšete, že jste neviděl lepší film o válce. Asi jste jich viděl opravdu málo! Vynikajících filmů, zabývajících se tématem psychologického rozboru pocitů vojáků v boji, je celá řada. Za všechny připomeňme britské snímky, jako např.: Moře náš osud, Kruté moře či Umírání za dlouhého dne. Z československých filmů Nebeští jezdci. Autor filmu Tobruk ostatně přiznává, že se inspiroval Rudým odznakem odvahy – novelou z dob americké občanské války Severu proti Jihu. Ta byla v roce 1951 skvěle zfilmována režisérem Johnem Hustonem. Bohužel, film v našich kinech uveden nebyl. Na filmu Tobruk mi snad vadí jen předvídatelné momenty: např.: závěrečná scéna s dialogem „kryj mě“, nedokonale provedený trik s loděmi a letouny. Možná, že celý film je poněkud dlouhý, místy až nudný, jakoby autorovi začaly docházet nápady. K zdejším, vášnivým diskusím bych snad jen dodal, že film je vždy jen film, a iluzi skutečnosti jen vytváří.

Autor: Jaroslav, 01. 10. 2008; 07.52

Klobouk dolů

Naprosto souhlasím. Lepší film o válce jsem ještě neviděl.

Autor: David, 30. 09. 2008; 20.33

Klobouk_dolu

..pred tvurci filmu. Ten, kdo nejvic dupal do zeme, aby jej dostal ven, byl Vaclav Marhoul. Klobouk dolu, pane Marhoule. Rozumim vytkam zranenych vlastencu, milovniku valecne techniky, tech, co "znali kluky vod stojedenactejch". Film jsem videl jako obraz valky a poctu tem, kdo v ni proste byli a s odpustenim lidsky obstali. Po nescetnych pokusech zobrazit strach a uzkost a odvahu a "skutecnost" atd.atd. ve valecnem filmu je tu vice nez dustojny prispevek k tem nejlepsim dosavadnim filmovym pocinum. At se vam vsem dari dal.

Autor: Stanislav Zajíček (zajicek@gml.cz), 30. 09. 2008; 13.58

Zklamání

Pan Marhoul se tak moc snažil natočit jiný film než jsou obvyklá klišé (všichni jsou stateční a bezchybní vlastenci) až to skutečně přehnal. Takto vypodobnil čs. vojáky spíš jako trestnou jednotku, kam se dostalo pár nezkušených kriminálníků bez výcviku.

Autor: Jura, 30. 09. 2008; 07.49

TOBRUK-Míra

Celkem souhlasím, tedy až na gramatické chyby a překlepy ve Vašem textu!

Autor: Karel, 30. 09. 2008; 07.24

Velmi líto

Tak hrozně moc je mi líto,že se mi Váš film nelíbil.Myšlenka hluboká,ale bez příběhu. A příběh v tomhle musel jít a být.Nebyl. A na pomníky do kina chodit nebudu.

Autor: Zdeněk Pavlík (calzone@seznam.cz), 30. 09. 2008; 00.30

TOBRUK

I přes pokročilý věk.zůstávám důvěřivým,možná někdy až naivním člověkem.Vinu na tom mají rodiče a autoři, jako Foglar,London,Kipling,a jiní.V pozdějším věku i pánové Fajtl Bufka atd.Měl jsem čest, řadu válečných veteránů poznat osobně.V naprosté většině byli ušlechtilý,velcí duchem-stateční a odpovědní.Za všechny jmenuji plk Pravomila Rajchla,gen.Tomáše Sedláčk a pana Hůlu. Ten patřil od počátku ke Klapálkovým mužům.Byli vychováni ,ke slušnosti.Působil na ně skauting,sokol atd.Ať to zní jakkoli pateticky-téměř bez rozdílu i láskou k vlasti.To byly hodnoty,o nichž dnešní zhrublá generace namá ani potuchy.Jako cennou relikvii uchovávám publikaci Cesta čtyř veteránů.s vlastoručními podpisy tří z nich.Václavu Marhoulovi se podařilo opatřit peníze, pro jiné filmové tvůrce téměř nemožné.Už to byl počin hodný pozornosti a obdivu.Samozřejmě jsem se živě zajímal o každou správu o natáčení.Plzeňská premiéra-pln naděje a očekávání jsem vyslechl autorův proslov, v němž mj. řekl :"nikdy nesmíme zapomenout na to co udělal BOLŠEVIK s našimi veterány".Hluboce jsem souhlasil a spolu s ostatními nadšeně tleskal.Pak se oběvily první záběry.Poušť kostýmy,technika, výzbroj-první dojem -dobrý.Ale po té přišla jedna sprcha za druhou.Nejhrubší sprostá mluva,britský voják,chovající se jako ten nejposlednější zupák.Přitom,veteráni mi vyprávěli o Britech či Australanech Jako o dobrosrdečných lidech,vždy s vděčností a uznáním.Scéna-zastřelení nepřátelského vojáka do týlu-taková věc ,kterou nám autor dává k věření se nikdy v čs. jednotce nestala!Dále,jak by vní mohl být trpěn antisemitismus,kdyžvv ní bylo na 40% Židů,včetně důstojníků a to i na velitelských funkcí? I mým židovským přátelům,je to současné věčné, až modní skuhrání nad údajným českým antisemitismem už dost nepříjemné,někteří ji označují za kontraproduktivní.Tak proč ve filmu Tobruk?A hlavně,český národ vynecháme-li pitomce,kteří se najdou všude,neměl a nemá antisemitismus v povaze.Utrpení židů již před válkou v Německu,vyvolávalo u obyvatelstva ČSR sympatie a spontánní odhodlání organizovat pomoc. I po válce bylo ČSR mezi prvními spojenci Židů v jeho snaze o nezávislist.Odcházel jsem s kina znechucen. V duchu jsem se omlouval všem veteránům,všem těm lidem,které by náš nemocný národ,zvláště nyní tolik potřeboval.Těm co si nepřejí nebo nepotřebují kledné české hrdiny bych se smutkem vzkázal:"nikdy nebudete svobodní!Jestliže neumíte vzdát hold těm co si to zaslouží,nikdy nebudete mít cit co je Díků vzdaní.Ano nikdy vám nebude na vašich domech vlát vlajkazemě kde vás máma přivedla na svět,a asi nikdy nezapláčete nad jejím hrobem...

Autor: Míra, 29. 09. 2008; 22.24

2 Všeználek

O Fajtlovi jsem se bavil s několika muži, předně Maňákem, který si dělal srandu, že byl rád, že se odstěhoval z Červeného vrchu a nemusel jej potkávat v tramvaji to - to mi řekl osobně - nemohl jej vystát a s Vopáleckým, který mi to vše potvrdil (a to byl Vopálecký dobrák od kosti který nikoho nechtěl špinit), tedy že politikaření a kariérismus funguje vždy a všude. A to Maňák i Vopálecký byli někdo. Ostatně Fanco 28 Joe Vopálecký byl skvělý chlap a rád vzpomínám na své vcelku pravidelné obpáteční návštěvy, které jeho žena tak neměla ráda... A je to fakt, největší zážitky z toho, jak šli z pohřbu "krále vzduchu" a balili kurvy u hřbitova, nebo jak byl vyděšený když se dostal do bitky se 110 v Hurricanu a raději se zdejchul z toho mumraje, jak mrznul při nepovedeném přistání, nebo jak jej vozili jako atrakci s polámanými zády po francouzském venkově a ukazovali jej lidem... Byl to bezvadný chlap, normální děda s rozpáranou uniformou na zadku, aby se do ní dostal, normální kluk, co se do beufighteru v noci dostal vlastně jen náhodou a hlavní snahou bylo, to prostě jen přežít a cítil jsem, že se mu hnusí to, když vidí hořící bombardér po jeho zásahu klesat a chápe, co se děje na palubě. Ale o to jsem jej měl raději.

Autor: pzdm (pzdm@centrum.cz), 29. 09. 2008; 16.38

Dotaz

Je to výborný film, který se mi velice líbíl, ale mám jeden dotaz ke scéně, kdy čs. vojáci připlouvají do Tobruku. Ve pamětech od Karla Klapálka je, že naši vojáci připluli na dvouch torpédoborcích, ale loď ve filmu mi příšla spíše jako křižník. Tak ta loď ve filmu byla torpédoborec nebo křižník???

Autor: MM (madr30@seznam.cz), 28. 09. 2008; 18.12

To Vseznalek,

Co?:-))

Autor: Bianca, 28. 09. 2008; 16.10

Bianca

To tady platí o víc přispivatelích. :-)

Autor: Všeználek, 28. 09. 2008; 12.55

To Vlasta:

Je dosti neblahe, kdyz se nekdo domniva, ze pochopil a skutecnost je jina. Jeste horsi je, kdyz je o sve pravde presvedcen :-)))

Autor: Bianca, 28. 09. 2008; 10.14

Pro Bianca,

ale pochopila, pochopila. Bohužel, až moc dobře jsem to pochopila! To nic, i to se stává.

Autor: Vlasta, 27. 09. 2008; 23.53

Mily Vseznalku,

dovolil bych si Vas prispevek jen trochu poupravit. "ČS. odboj za druhé světové války není možné posuzovat JEN podle knih pana Fajtla..." Ano, chce-li si nekdo o nejake udalosti, deni... ucinit co nejobjektivnejsi, pravde se nejvice blizici obraz, musi si toho precist vice a ten obraz si slozit jako urcitou mozaiku. Nejde jen o fakticke udalosti, ktere byly v nekterych pripadech v minulÿch letech upozadovany, jine pak naopak vyzdvihovany a teprve nyni, s odstupem let se ty udalosti zbavuji ideologickeho nanosu, ale i zbytecneho patosu. Ty zcela nepochybne hrdiny je treba vnimat jako lidi s masa a kosti, se vsemi jejich prednostmi, ale i slabinami. Ano, takovych knih u nas zatim prilis neni, ale jsou. Jen tak pro zacatek: Vladimir levora Ze stalinskych gulagu do ceskoslovenskeho vojska, Ladislav Kudrna Ceskoslovensti letci ve Velke Britanii a valecne fenomeny....
A jak jsem zacal tou malou opravou, tak i skoncim:-))
"Oni se snažili mnohem vic, nez JEN žít, nic víc... A proto jim pravem patri nas obdiv, ucta, dik...

Autor: Bianca, 27. 09. 2008; 13.06

Mila Vlasto,

To nic, nepochopila jste nic. To se stava.

Autor: Bianca, 27. 09. 2008; 12.25

Chybějící vlastenectví...

ČS. odboj za druhé světové války není možné posuzovat podle knih pana Fajtla...On nikde nezmiňuje že se vedly žabomyší války o kdejakou hodnostní frčku. Viz Otto Smik...U armády to nebylo jiné. Navíc sami veteráni spíš vzpomínali a vzpomínají na holky a hospody než na nějaké válčení. O vlasteneckém cítění většiny z nich není třeba diskutovat, ale není to jen a jen o něm. Oni se snažili žít, nic víc...

Autor: Všeználek, 27. 09. 2008; 11.04

Nemám co dodat!

Byla jsem též na tomto veledíle, a čtu zde na těchto stránkách většinou jen samé ódy. Ano, výprava skvělá, kamera, reálie - to vše je na filmu dobré. Ale proboha, co na tom filmu kdo spatřujete pozitivního? Co na něm vidíte v dobrém slova smyslu vlasteneckého, českého? Byli snad naši veteráni, naši tátové bez ideálu, bojující bez přesvědčení? Byli snad jen samá sprostá hovada, patřící spíše do nějaké trestní jednotky? Tobruk považuji za plivnutí do tváře všem slušným Čechům, jestli ovšem vůbec nějací dnes ještě existují...

Autor: Vlasta, 27. 09. 2008; 06.29

Nadšení ale zklamání z druhých

Asi před dvěma dny jsem byl v kině na tomto výborném filmu který je hodně k zamyšlení nad tím co byla 2.svět. válka a taky že byli českoslovenští vojáci který bojovali za nás a za mír v evropě. Jenže mě udivila návštěvnost kina cca 20lidí z celého sálu a ptám se proč? Lidi nezajímá historie? Asi si lidi neuvědomujou co to vlastně bylo...a zároveň mě to hrozně mrzí za nás že jsme národ který pohrdá historií a jejími hrdiny

Autor: Petr F. (fousman@centrum.cz), 26. 09. 2008; 11.55

Dunham

film je výtečny....konecne po hodne dlouhy dobe se nekdo rozhodl natocit cesky valecny film..mezi vsema tema radoby komediema a filmech prakticky o nicem,se objevila kvalita..za to velice dekuji..a chtel bych se zeptat jestli nekdo z vas nevi kde se daji sehnat natělníky co tam ti cesti vojaci nosi..dekuji .ú

Autor: ondřej nosek (ondryx@seznam.cz), 25. 09. 2008; 22.32

Poděkování

Byl jsem na prémiéře filmu Tobruk v Plzni a chtěl bych panu Marhoulovi poděkovat za slova, která řekl v úvodu

"NIKDY NESMÍME ZAPOMENOUT NA TO CO KOMUNISTI UDĚLALI LIDEM, KTEŘÍ BOJOVALI ZA NAŠI SVOBODU"

Pane Marhoule děkuji Vám.

Autor: Rudolf Bayer (rudolfbayer@iol.cz), 25. 09. 2008; 21.25

Jsem spokojen, diky

Priznavam, jsem tak trochu hnidopich, puntickar, pedant..., hledam s oblibou ty "male durky". Musim konstatovat, ze na tom filmu jsem ji nenasel. Je na nem patrno, ze pro nej byl odveden opravdu, ale opravdu kus solidni prace. Na celem filmu je citit autenticita, podlozena dokumentaristickou peclivosti, s durazem na detaily.
Ne, rozhodne zde nehodlam dej filmu rozpitvavat.To si musi kazdy prozit sam. Tak jen poznamka k tem nekterym poznamkam, ze film jaksi, ehm.., nema dej, ze jde o sceny bez navaznosti, dejoveho smyslu.... ci jak to kdo napsal. Ten film je pojat jinak, nez je u rady jinych filmu zvykem. Pripomina mi jizdu vlakem, kde na nejake stanici nastoupite, neznate cestujici, jejich predchozi osudy, behem cesty se s nimi seznamite, neco prozijete a pak zase vystoupite oni jedou dal, jejich dalsi osudy neznate, muzete se o nich jen dohadovat... Jak jeden muj kolega vystihl, ono to tak nejspíše bylo i ve válce. Než se nekdo s někým stihl sblížit, něco se o něm dozvědět, už ho zabili nebo jeho. Lidé se potkávali, různě míjeli a tak...
Soudim, ze to tak bylo i tvurci, reziserem, scenaristou, producentem.... pak najme:-))) míněno. A to tak, ze spravne:-). V divákovi mel byt evokovan stejný pocit, jaký měli vojáci za války.
Jako obecne vyzneni Tobruku, jak jsem si ho odnesl vcera z premieroveho porestaveni v Plzni, bych formuloval, ze i pres hruzy, ktere prinasi valka, muze (mel by) jedinec zustat clovekem.
Takze, Pane Marhoule a spol., jeste jednou diky, byl to hezky vecer.

Autor: Bianca, 25. 09. 2008; 14.14

Nemám co dodat

Tak nemám co dodat, vše už tu bylo napsáno. Jedním slovem úžasný!!!

Poklona všem a to hluboká...

Autor: Longer, 25. 09. 2008; 07.28

Hluboce smekám!

Přeji dobrý den, pod vlivem čerstvého zážitku ze shlédnutí filmu Tobruk si dovoluji vyslovit své uznání a poklonu nad natočením tohoto výjimečného díla. Žádné klišé, sentiment, zlehčování, jen drsná a syrová realita válečných hrůz a lidí, kteří položili tehdy položili své životy či si odnesli bolestné poznamenání fyzické a zejména psychické. Jde o důstojný hold všem! Oceňuji natočit film jako dokumentární výpověď, ukázat otřesnost veškeré hrůzy, jakou válečné boje skýtají. Je to drsné, ba až naturalistické, ale o to větší Vám patří můj dík. Tento film by měl povinně shlédnout každý, kdo se válce vysmívá a kvůli banalitám si neváží života. Sugestivní hloubka opravdu zapůsobí. Připojuji se k předchozímu příspěvku a i já Vám za tento film moc děkuji!!!

Autor: Petra Cejpková (petra.cejpkova@seznam.cz), 23. 09. 2008; 23.51

...

Dobrý den, odnesla jsem si z kina hluboký zážitek. S přáteli jsme se shodli, že se vám povedl výborný film. Ocenili jsme nesentimentalitu, to že jste diváky nikam netlačili, nehráli si na šťastné a vlastně žádné definitivní konce, velmi srozumitelně popisovali (pravda bez nápovědy bych se v historických reáliích vůbec neorientovala, těžko říct, nakolik by mi to bylo vadilo) a filmové licence použili jen velmi málo. Vedle mne seděl kamarád, který vás přišel tak trochu nachytat na historických švestkách, ale ke své potěše neuspěl. Váš film se mne osobně dotkl. Děkuji vám.

Autor: Lada, 23. 09. 2008; 22.45

Nezklamal

Film splnil mé očekávání. Gratuluji Petr H

Autor: Petr Hubáček (hubacekpetr@seznam.cz), 23. 09. 2008; 17.48

nemám slov

Na tento film sem se hodně těšil, vytáhl jsem na něj a dopravil osobně do kina další tři kamarády a jaké bylo mé překvapení po shlédnutí, nevím co si o tom filmu myslet, nezklamal ale hlavně nenadchnul a jak řekl můj kamarád "připadá mi to jako film bez scénáře točený podle momentálních nápadů". Prostě spousta nijak neukončených nápadů bez nějaké návaznosti. Fakt nemám slov co si o tom filmu mám myslet a už vůbec mě nějak nepřitahuje podívat se na něj znova, což je u mě, u válečných filmů fakt velká vyjímka, většinu jsem vyděl mnohokrát znovu a znovu, ale tohle fakt už vidět nemusím.

Autor: František, 23. 09. 2008; 17.22

Antisemitismus

V mnoha příspěvcích tady se autoři rozhořčují nad tím, že ve filmu jsou scény s projevy antisemitismu a odvolávají se na to, že na to veteráni nevzpomínají. Z lidského hlediska je to pochopitelné. V dnešní době se k tomu málokdo otevřeně přizná, protože něco takového se považuje minimálně za nekorektní.
Všem bych doporučoval přečíst si knížku Blahoslava Zavadila - Nebyli jsme svatí. Autor, veterán čs. obrněné brigády, se v ní nevyhýbá ani tomuto tématu (např. str. 78-80 a další) a snaží se i vysvětlit příčiny, proč k tomu mohlo docházet.

Autor: Michal J., 22. 09. 2008; 19.16

Doporucuji!

Budu strucny - velmi dobry film! Diky moc (nejen za sebe)!

Autor: Petr Brezina, 22. 09. 2008; 19.15

Kniha o Tobruku

Film je dobře udělaný, je jen škoda, že nezachycuje skutečné osudy skutečných osob. Koupil jsem si knihu od Fr.Emmerta Češi u Tobruku, která teď vyšla a ta obsahuje autentické příběhy veteránů. Je to docela zajímavé srovnání. Film zachycuje věcí (např. šikanu, antisemitimus), na které ale pamětníci vůbec nevzpomínají. Je filmu je asi hodně domyšleno. Nechápu proč.

Autor: Kostal (jirka.kostal@centrum.cz), 22. 09. 2008; 15.18

Průměr

Film je naprosto průměrný. Pokud chtěl připomenout čs. obránce Tobruku, tak se mu to povedlo tím méně vhodným způsobem. Vypadá to, jako by tam čs. vojáků bylo pět a půl a z nich ještě každý byl buď zelenáč nebo antisemita nebo žid nebo šikanující nebo dezertér. Přitom naši vojáci prošli už slušným sítem - útěkem z protektorátu, takže žádní mobilizovaní strejcové to nebyli.

Autor: Petr, 22. 09. 2008; 08.32

připomínka

Dnes jsme byli s manželkou na Tobruku ve Zlíně v multikinu zlaté jablko.Co bych řekl , byl jsem nadšen že jdu na tenhle film , nebot jsem slyšel nekolik upoutávek na tenhle snímek a besedu na radiožurnálu .Sklamán jsem nebyl je to dobrý film ale ani nadšen ale to jen že kino bylo přeřvané a po zhlédnutí snímku sem vycházel pomalu jako neslišící to jisté mi říkala i manželka.Když jsme přicházeli do multikinana na čas tak nás nechtěli pustit do sálu že ještě neskončilo předchozí promítání nakonec vyšel jeden člověk....nechápal jsem , potom jsme vešli my a promítalo se pro pět lidí ........tak jsem zjistil že velice nikdo nechce platit tak drahé vstupné.Tohle by si měli uvědomit prodejci ,pokud budou předražovat tak lidé nebudou ochotní takové částky dávat.A potom film bude mít propadák...

Autor: josef, 21. 09. 2008; 20.14

Konecne

Nechapu to co tu vetsina lidi pise . Ano film neni spatny ano je na evropske nebo chcete li svetove urovni. Ale to by melo byt snad samozrjme, nejsme zadna bananova republika a tradice filmu je zde hluboko zakorenena. Ted tu vsichni pisi jak je to technicky skvele udelany film , bitvy atd.. Ano je to dobre udelane, ale za to same vstupne mate jiny film kde to ocekavate jako samozrejmost. Za me to je jen povzdechnuti konecne neco co ma hlavuaa patu a je to udelane dobre. Co me opravdu prekvapilo jsou triky, kde jsem cekal, ze budou proste ala Bajaja, nebo neco z jine pohadky. Nicmene cele je to prumerny svetovy film, za co tedy tleskat, ze uz jsme konecne aspon prumerni?

Autor: michal, 21. 09. 2008; 10.09

...

Válečná témata ve mně vyvolávají úzkost, snažím se pochopit, jak se lidé cítili, jak žili, jak se s těmi hrůzami vyrovnávali... to člověk, který něco takového neprožil nikdy zcela nepochopí. Na tenhle úžasný film jsem byla "pozvána" firemními vstupenkami. Přiznávám, že sama bych se na něj možná ani nevydala. Ač mě téma války velmi oslovuje, některé scény jsou na mě příliš reálné a kruté a to víc silné, když se člověk zamyslí nad tím, že něco takového byla skutečnost. Z kina jsem odcházela nadšená, okouzlená. Příběh ve mně zanechal velkou stopu, která tam je po týdnech stále patrná... kéž by bylo více takových filmů z české produkce, po kterých bych mohla být hrdá na to, odkud pocházím...

Autor: Pitt, 20. 09. 2008; 22.53

názor

K filmu bych měl jen jednu připomínku. 99% lidí co se na film bude dívat nemá o Tobruku žádné znalosti, včetně mě (už jsem ho viděl). A tak si myslím že by neškodilo do děje jakýmkoli způsobem zasadit pointu, ano je zřejmé že válka je špatná a že film je věnován veteránům. Avšak jako laici nemáme šanci pochopit o co tam ve 40cátých letech na severu afriky šlo. Z krátkého brífingu co se ve filmu objevuje plyne jen že námi sledované jednotky budou bránit tu a tu línii. Dle mého názoru by to chtělo usadit do širších souvislostí, jaká byla situace u nás, kde se tam ty jednotky vzaly, jaký byl jejich "efekt" etc. (zkrátka ne jen válka v poušti). A to ať už jen textem, nebo nějakou scénou či např. prologem pamětníků (veteránů).

Autor: A. Kučera (est@seznam.cz), 19. 09. 2008; 23.41

skvele

Pane Marhoul opravdu Vas obdivuji ,film je skvely ano jsou tam mozna mista ktera se daji stihem zrychlit. Ale to je zivot a cekani na nepratelsky utok je proste cekani. Jsem opravdu nadsen a celkovy dojem je opravdu uzasny. Je to prvni Cesky film kteryse opravdu vyrovna zahrnicni produkci. Hudba - uzasna, Kamera - nadherna, Triky -skvele, Rezie -perfektni.

Autor: Filmor, 19. 09. 2008; 21.44

škoda

Myslím, že v tom filmu bylo spoustu nedořešených a vyhaslých nápadů, kterých by se dalo daleko lépe využít(třeba to s tím gekonem u žida Jana). Docela mě udivilo, že protivníci neustále utočili, ale vidět je bylo jen párkrát. Ano vím, že pan Marhoul chtěl nastínit atmosféru války, vystřihnout určitý časový úsek. Ukončil ho ale možná trošku moc brzy. Co mu ale musím uznat bylo prostředí, které bylo velmi poutavé a např. zpěv vojáků o travičce zněl na tom písku trochu zvláštně, možná jsem se i na chvíli zamyslel. Nápad měl dle mého názoru dobrý potenciál stát se poutavým. Myslím, že je takovýto snímek správným trendem, jak by se měla česká kinematografie vyvíjet. Už mám docela pokrk všelijakých rádobykomedií snažících se napodobit samotáře atp.

Autor: Chuck (lojzic@seznam.cz), 19. 09. 2008; 17.40

děkuji

nezklamal jste mě, skvělé!

Autor: K. Mašin (kanat7@seznam.cz), 19. 09. 2008; 13.46

Již chápu...

...negativní reakce některých lidí, kteří nepochopili, co nám chtěl pan Marhoul tímto filmem sdělit. Včera jsem film Tobruk konečně viděl a zanechal ve mně hluboký zážitek. Konzumenti a milovníci amerického filmařského stylu, který na nás útočí ze všech stran, to ani nemohou pochopit. Americká struktura scénářů "konflikt - zápletka - hrdina - akce - happy end" to vše zahalené do závoje vlastnectví a nesmrtelnosti hrdiny, nemá prostor pro tak základní věc, jako je realistický pohled na zranitelnost člověka, a to nejen fyzickou. Film Tobruk mi umožnil alespoň zčásti pochopit, co se odehrává, když je válka. Film nemohl být strhující, protože taková není ani válka. Nešlo vůbec o výsledek nějaké mise, šlo o konkrétní situace, které válka přináší. Hrobové ticho střídají ohlušující výbuchy. Svištění kulek kolem uší doprovází strnulý pohled na nehybnou krajinu. Do idyly slunečného dne příchází smrt bez jakéhokoliv varování a je tak přítomná, že se stává součástí všedního dne stejně běžnou jako sluneční světlo. Bizardni radovánky drsných chlapů jim dávají zapomenout tomu, že již zítra mohou být mrtví. To vše v kombinci s lidkými povahami. Myslím, že přesně taková je válka. Je strohá, na nic se neptá, nic neřeší. Tobruk je zkrátka film, který se každému nemusí líbit, každý si ale po jeho shlédnutí může říct: "teď už vím, co je to válka". Pokud právě tohle byl cíl tvůrců, potom jej dosáhli na 100%. Bravo

Autor: Fana nevrtal, 19. 09. 2008; 12.49

Film, který byste měli vidět

Pořád na ten film myslím. Pane,Marhoule, moc se Vám povedl. Ani nenajdu slova, abych popsala, jak moc se mi líbil.
Tak zvláštně úsporný, nechal působit jen obrazy, milý a lidský humor. Skvělé herecké výkony. Je toho mnohem víc. co by se dalo jmenovat. Nejsem ale žádný filmový odborník. Skoro by nám ho mohli ve filmařském světě závidět.

Autor: Helena Kaigerová (kaigerova@gmail.com), 18. 09. 2008; 22.58

Fotecky

Dobry vecer,nasla som u maminy historicke knihy,super fotecky, super originalny dennik, zapisnik a mena kedy kto padol, datum, az mi bolo tazko, knihy, urcite sa ozvite pan Marhoul - aj havinkov spolu s vojakmi, tesim sa na stetnutie s Vami, zdravi srdecne Lida- ze Ziliny.

Autor: Lida (cibulova@centrum.sk), 18. 09. 2008; 19.48

Po špatném filmu neštěkne ani pes... na dobrý film se vrhne celá smečka

Vážení, film jsem ještě neviděl a už teď vím, že se jedná o mimořádný kus. Tolik reakcí, ať už pozitivních nebo negativních, může rozpoutat jen velmi hodnotné dílo. O průměrných a podprůměrných filmech nikdo nepíše, nikdo je nehodnotí a velmi brzo přijdou v zapomnění. Jestliže si někdo dá tu práci a najde si tyto stránky, diskusi a napíše, dle svého mínění, zdrcující kritiku, potom jej film oslovil. A může se tomu bránit, jak chce. Čím ostřejší kritika, tím hlubší stopa v mysli. Měl jsem nedávno, spolu se svými přáteli, tu čest strávit se skupinou herců, panem režisérem i vojenskými poradci z filmu Tobruk jedno velmi pěkné a nečekané odpoledne. Jestli je film alespoň z desetiny bezprostřední, jako jsou tito lidé, potom se na něj o to více těším...

Autor: Fana Nevrtal (nevrtal@tiscali.cz), 18. 09. 2008; 14.17

ffffff

Tobruk je super

Autor: fd, 18. 09. 2008; 13.12

tobruk

upoutavky me zaujaly,ale po zhlednuti filmu jsem byla velice zklamana

Autor: Simona, 17. 09. 2008; 21.50

Na TOBRUK!!!

Lidi jděte na Tobruk. Je to skvělý film

Autor: Kolouch, 17. 09. 2008; 19.28

DÍKY ZA TOBRUK

Tobruk je jeden z nejlepších válečných filmů jaký jsem kdy viděl... DÍKY PANE MARHOULE

Autor: Honza, 17. 09. 2008; 19.25

Hanka

Někomu život, někomu smrt... Krásné knihy, ale pro nevím nakolik ty fotografie pomůžou. Ač se to netýká přímo ME, i tak bych doporučil knihu "Nebyli jsme svatí" od Blahoslava Zavadila. Zajímavé čtení které může zlehka uvést do problematiky. Tedy, pokud o to člověk stojí...

Autor: Všeználek, 17. 09. 2008; 18.34

Stačí se zajímat

Víš, na to si musí každý přijít sám, nejlíp s knihami typu Někomu život, někomu smrt... asi tak.

Autor: Hanka, 17. 09. 2008; 15.26

Hanko

a mohla bys tem "houbarum" sdelit alespon neco malo z toho co vis a rozsirit jim jejich houbami omezene obzory?Diky, prilezitostny houbar.

Autor: Bianca, 17. 09. 2008; 15.17

:(

Já si rozhodně československých válečných veteránů vážím, šli za nás bojovat, ať už na východ, nebo na západ a rozhodně si naši úctu zaslouží. Laikům tento film může přijít skvělý, protože o skutečných osudech vědí s prominutím houby. Tak.

Autor: Hanka, 17. 09. 2008; 10.25

Prodej exilové knihy o Tobruku

Tuto malou knížečku vydalo nakladatelství Čechoslovák v roce 1942 v Londýně. má 44 stran a 10 fotografií.

Autor: Filip Uzel (naznacku@seznam.cz), 17. 09. 2008; 02.17

Podekovani

Pane Marhoule, chci Vam i celemu realizacnimu tymu podekovat!

Myslim, ze kdokoliv o valce nekdy trochu hloubeji premyslel, pripadne se dobrovolne zkusil alespon okrajove do takove pozice dostat/vzit, musi uznat, ze Vas snimek odhalil nekolik nenapadnych aspektu valky, ktere jsem dosud videl jen malokde. Jsou to jen konkretni psychologicke momenty, ktere se daji jen obtizne popsat slovy.

Tim narazim i na skutecnost, ze umysl postihnout psychologii cloveka (nechci zamerne psat "vojaka", protoze vsichni byli v prvni rade jen lidi se vsim pozitivnim a negativnim) ve valecne vrave jste podle meho splnil.

Jen tak dal! S!

Autor: Miroslav Rehak (mintaur@gmail.com), 16. 09. 2008; 23.07

Kroutím hlavou - Petr

O antisemitismu v ČS. zahraniční armádě v období druh.sv.války bylo lecos napsáno a tyto informace jsou dostupné i nám laikům. To že bylo velké procento vojáků židovské národnosti ještě neznamená že antisemitismus nebyl.

Autor: Všeználek, 16. 09. 2008; 18.55

Nezapomenem!

Jsem voják(čvo200), sice jsem nebojoval, ale užil jsem si toho dost a dost. Tohle byli borci na které se nesmí zapomenout-nikdy! Zážitek z filmu jsem měl a chtěl bych být tam s nimi a bojovat za svobodu pro všechny! Zaplat PánBůh, že to nebyla americká heroe-magorie! Thank,Díky ale i Gracia a Danke.

Autor: Hans-Jonatan, 16. 09. 2008; 09.31

Kroutím hlavou

Nosná myšlenka filmu je, zdá se, antisemitismus v čs. jednotce. Ví autor, že Židé tvořili podstatnou část některých našich jednotek, např. Jarošova praporu u Sokolova a vůbec v SSSR? Ví autor, že někteří čs. Židé zastávali významné pozice ? (např. lékaři, ale i nechvalně známý Reicin). Antisemitismus v čs. jednotce je dost odvážné tvrzení a zrovna v takovémto filmu dost nevkusné.

Autor: Petr, 16. 09. 2008; 09.20

Marhoul? no more!

člověče, jděte už od filmu, takovéhle téma a tak ho zkazíte!!! Tahle "důstojná vzpomínka" nebo "pravdivý film o válce" - příšerný scénář, herecký výkon pozorován jen u Novotného a toho anglána co řídil náklaďák; pár dobrých záběrů a jinak nuda, nuda, nuda - spletl jste si film s nastříhaným záznamem; pocta jako oslava dezerce a štítění se zraněného vojáka - to je ta česká klasika: i díky takovýmhle umělcům jako je Marhoul nemůžeme mít hrdiny, příběhy a už vůbec ne dobré filmy

Autor: jirka (jiri.spacek.czech@gmail.com), 16. 09. 2008; 08.56

Ještě to chtělo dopilovat

Film má dobrou hudbu, kameru a exteriéry. Ovšem realita bojů je trochu na úrovni ukázek držitelů modrých knížek z KVH. Italové jdou jak na procházku, ale kulomet má asi slepý náboje, padne jich 5 a půl, naši vojáčci jsou při střelbě půlkou těla venku ze zákopu ale nikdo to neschytá, dělostřelba umlkne ihned granátem, který zničil stanoviště polského pozorovatele atd...Dezertér opustí zákop a ačkoliv je na bodu dotyku s nepřitelem, nepotká ani sousední spojenecké jednotky ani nepřítele.

Autor: Petr, 16. 09. 2008; 08.39

Tobruk

Jako většina lidí tady i já bych chtěl za tenhle film jen poděkovat, panu Marhoulovi i všem ostatním, kdo se na jeho výrobě podíleli. Myslím, že Tobruk je důstojnou vzpomínkou na ty, kdo položili život za to, abychom si my dnes žili tak, jak si žijeme a že se panu Marhoulovi podařilo naplnit jeho autorský záměr.

Autor: Víťa, 16. 09. 2008; 08.05

Premiéra

Tak jsem včera měla tu čest být na premiéře v HK. Přiznám se, že na mě tento film udělal dojem a začínám mít pocit, že konečně i Češi umí udělat válečný film, jelikož některé pokusy byly opravdu hrozné (např. Oáza apod.). Jen se včera rozdávali upomínkové přeměty a někdo nesl 3tašky a my co jsme objednávali lístky 14 dní dopředu jsme utřeli nos :-(. Ale jinak díky p. Marhoule

Autor: Jitule (jitule458@seznam.cz), 16. 09. 2008; 07.32

Jak to je??

Měl jsem za to, že premiéra v Plzni je 24.9. . A dnes jsem zjistil, že obě multi kina ho mají již na svých plátnech?? Tak nevim, nevim...

Autor: Longer, 15. 09. 2008; 17.55

laik se diví, odborník žasne... :(

to jsem čekal, že se tento film bude hloupým gojímům líbit...

Autor: Pavel, 15. 09. 2008; 16.22

Nejlepší válečný film

Film jsem viděl 2x a ještě ho určitě chci vidět znovu. Je to podle mě nejlepší a nejpravdivější válečný film v dějinách kinematografie (české i světové), který byl kdy natočen. A navíc jsem rád, že byl tento film točen i z "mých" peněz (rozuměj peněz daňového poplatníka). Držím palce na oskary, sošky, lvy, glóby atp.

Autor: Jiří Zahradník (jirka.zahradnik@seznam.cz), 15. 09. 2008; 16.09

dodatek

Jetě dodám. Pokud očekáva někdo od války zábavu.. ať si pustí Pearl Harbor nebo Údoli stínu. Ten kdo chce vidět válku jaká doopravdy je.. ať se podíva na Tobruk.

Autor: Jan Grohmann, 15. 09. 2008; 14.05

Kritika je na....

Nevím kteří kreténi pišou že film je špatný. Je to pouze kritika. Chtěl bych vidět jednoho z těch debilů co film Tobruk kritizují, jak by natočili podobný film. Ten kdo píše, že film je blbej si natočil tak akorát svou letní dovolenou a nedokázal by natočit takovej film jako je Tobruk

Autor: Agan, 15. 09. 2008; 13.06

Pro pana Marhoula

Václave, hluboce smekám a mohu jen říci "skvělé, skvělé. Zdraví Obrněná brigáda Šumava.

Autor: Vladimír Zajíc (zajic.vladimir@iol.cz), 15. 09. 2008; 13.05

Co na to říct? Snad jen:

Shalom, soudruzi...! A ještě jim poděkujem, že z nás dělají pitomce. Co se to s tímhle národem stalo???? :-(

Autor: Dan, 15. 09. 2008; 12.59

Výborný film

Film doporučuji, moc se mi líbil. Oceňuji, že se vyhnul patosu a "hrdinství za vlast", které divák běžně čeká ve filmu zejména Hollywoodské produkce. Nerozděluje lidi na dobré a padouchy. Věřím, že zrovna takto to mohlo v reálu probíhat. Já bych se tam asi taky strachy podělal.
Pokud chce divák ukápnout slzu dojetí nad romantickou hrdinskou smrtí vojáka nad kterým vlaje vlajka potřísněná krví, tak ať skočí do videopůjčovny, takových filmů tam jsou mraky. Pokud chce mít jasno v dobrých a špatných charakterech, ať se podívá na film Limonádový Joe.
Tolik odpověď na negativní komentáře sklamaných romantiků.

Autor: Marek, 15. 09. 2008; 12.47

Film se mi líbil, skvělý zážitek

Včera jsem měla možnost zajít do kina na Tobruk a film se mi moc líbil. Příběh byl silný a kamera skvělá a efekty nenásilné. Vím, že je těžké zavděčit se filmem každému, ale film bych určitě doporučila každému. Doufám, že tento film bude mít úspěch nejen v Čechách, ale i u zahraničních diváků.

Autor: zoe_m, 15. 09. 2008; 12.19

opravdu špatný film...

Naprosto souhlasím s názorem Frunika. Historici zapláčou... Měl jsem možnost se setkat s některými válečnými veterány, jsou to hrdinové a tohle si opravdu nezaslouží!

Autor: Jiří (jvancura3@seznam.cz), 15. 09. 2008; 12.08

Jděte na Tobruk

Vážený pane Marhoule, v prvé řadě velké díky a přeju hodně síly. Vydržet místy až hysterickou kritiku co tady čtu musí stát hodně sil, ale nikdy se nezavděčíte všem a už vůbec ne někomu kdo neví o čem píše. Na Tobruku jsem byl v sobotu a 90% kina vydržela až do konce titulků a téměř beze slova odcházela. Naprosto jsem je chápal, protože když se mě doma zeptali jaký to bylo, nebyl jsem schopnej popsat co ve mě film zanechal. Radši jsem jim dal lístky na pondělí na večer a řekl, že to sojí za to. Všem diskutérům, kteří píší o "lživých protičeských náladách" doporučuju knihu Tobrucké krysy od Tomana Broda. Přesvědčí se, že antisemitismus nebo boje mezi levičáky "tzv. hvězdáři" a pravičáky není výmysl. Takže ještě jeden dík panu Marhoulovi za odvahu natočit film bez příkras, bez kýče, bez patosu. Film, který díky tomu spousta lidí zavrhne, protože si nechtějí přiznat, že mezi námi byli a stále jsou rasisti, zloději i zbabělci a armáda nebyla a není výjimkou. Díky tomu pak člověk ocení to, že je pořád dost lidí, který se nebojí udělat něco nezištně a s odvahou. Třeba sehnat na vlastní triko 80 milionů, obětovat 5 let života a natočit film. Nebo, když mi něco vadí se alespoň podepsat v internetové diskuzi.

Autor: Ondřej Bureš (haddock@centrum.cz), 15. 09. 2008; 11.51

Zklamání

Film mi připadá jako nepodařené domácí video pana Marhoula. Herecké výkony jsou na úrovni vesnického divadla. Vzniká dojem, že čs. vojáci byli buď vrahové nebo zelenáči nebo dezertéři a jejich počet se dal na jedné ruce spočítat. Film by se dal sestříhat na 1/3. Nuda, nuda, nuda.

Autor: Jk, 15. 09. 2008; 11.42

Jsem spokojen

Tobruk je velice pěkný film. Musím říct, že po technické stránce je naprosto bravůrně udělán. Kamera, zvuk, scéna, akční sekvence... v českém rybníčku to nemá konkurenci. A ani ve světové produkci se neztratí. V tomhle je světový.
Pro někoho může být problem scénař a celkové vyznění filmu. Moža někdo očekával obrovské bitevní scény při, kterých naši vojáci myslí na svou vlast a hrdinsky umíraji. Bojužel to neni válka. Člověk umíra ve valce najednou a bez fanfár. Někdo umře "hrdinsky" a někdo jen tak. Jako by nic.
Ja jsem možna taky očekával, diký americké produkci, něco jiného. Ale po shlédnutí filmu musím říct, že jsem byl spokojen. Jeden z mála filmu, který ukazuje válku takovou jako je.
Hlavní postava a češti vojáci jsou pro mě hrdinové. Člověk, který vidí umírat a trpět sve kamarády... a přesto se vrati bojovat. Je pro mě hrdina.

Autor: Jan Grohmann, 15. 09. 2008; 10.46

zklamání

Bohužel musím konstatovat, že tento film mě velmi zklamal... nečekal jsem žádné velké a nákladné efekty, ale čekal jsem příběh, který mě vtáhne do děje a přiblíží mi dubu dávno minulou a pocity našich "pouštních krys" zakopaných někde v zapomenuté Africe. Pokud by byl film pojat formou vyprávění, alespoň bychom se dozvěděli, proč tam ti nebožáci jsou, za co bojují a jak to nakonec s Tobrukem dopadlo. Nic takového se však nestalo... a celou dobu jsme nuceni se dívat na laciné efekty a podprůměrné výkony herců v bezduchých rozhovorech. Poslední naději na rozuzlení jsem dával závěrečným titulkům, kde jsem čekal na text, který mi řekne, jak to nakonec s čs. vojáky dopadlo, kolik jich to přežilo a budu moci z kina odejít s pocitem, že to co tam dělali mělo smysl. Bohužel jsem se dočkal tak akorát pětiminutové přehlídky log sponzorů a z kina odešel plný negativních emocí s jedinou myšlenkou, na Marhoula příště radši ne.

Autor: Jidas (janjira@volny.cz), 15. 09. 2008; 10.08

Urážka Čechů

byl jsem v kině zhlédnout film Tobruk a chtěl bych varovat všechny - je to protičesky zaměřená agitka. Už první záběry vás nenechají na pochybách o co půjde. 14 karátový obřezaný zajordánský Slovan je ve filmu hrdinou dne, zahraňuje život kde komu, přestože je terčem rasistických ústrků. Vztahy mezi českými vojáky jsou jako v trestní jednotce. Složení vojska je prakticky bez Čechů. Pár Čechů tam je, velitel Růža, který krade vejce kamarádům, dezertér, sadistický šmejd střílící zajatce a lehce poraněný marodér okradájící mrtvého kamaráda. Absolutním vrcholem je scéna, kde hlavní kladný vyvolený hrdina zachraňuje život svému nepříteli. Dál už jsem to nebyl schopný snést a odešel z kina. Něco tak odporného, jako je film Tobruk se hned tak nevidí. Varuji všechny, kdo na fim chtějí jít.Marhoul přibyl na mou černou listinu a cokoliv od něj je pro mě předmětem bojkotu.

Autor: Frunik, 15. 09. 2008; 09.47

NECHOĎTE NA TOBRUK!!!

Tak jsem se na film vydal. Nedokážu ani říci, jak moc mě zklamal. Nejde ani tak o to, že s našich vojáků udělali bandu neschopných usmrkanců, to se dalo konec konců čekat. Snaha o diskreditaci význačných kapitol z našich dějin je něco, s čím se setkáváme poslední dobou velice často. On se ten náš národ daleko lépe manipuluje, pokud se jeho sebevědomí nachází někde, zašlapáno do bahna. Na tyto věci si pomalu zvykáme. Minulý týden jsme se dokonce mohli dočíst v článku, od Karla Steigerwalda, že Husité byli náboženští teroristé… Přesně v tomto duchu se nese i „film“ Tobruk. Pravda, nevydržel jsem až do konce, ale co jsem vidě, mi úplně stačilo. Při odchodu z kina jsem se téměř styděl za to, že jsem Čech. V tomto směru odvedli tvůrci skutečně vynikající práci. Člověka může jen hřát u srdce, že si tuto protinárodní propagandu, platíme z televizních poplatků a daní. Důrazně varuji všechny, kdo měli v úmyslu tento spektál navštívit! Ušetřete peníze, čas a vztek. NECHOĎTE NA TOBRUK!!!

Autor: Robin, 15. 09. 2008; 09.37

Čekal jsem víc

Bohužel člověk, který se příliž nevyzná v historii, si po zhlédnutí snímku může myslet, že naše vojáky u Tobruku reprezentovala malá partička nevycvičených zelenáčů. Chybělo víc vojáků na frontě jako křoví. Podobná chyba je ve Tmavomodrém světě, kde "zkušení", "ostřílení" Angláni školí pár "usmrkanců" z ČSR. Bojové scény mi přišly podobně komické, jako když klub vojenské historie dělá ukázku na Bahnech. Zlý desátník přehrával, toho zloducha mu nikdo nevěřil. Velmi dobrý výkon podal slovenský četař.

Autor: Jirka, 15. 09. 2008; 08.29

Prosba

Viděl jsem film v Kolíně. Moc se mi líbil. Zapůsobil na mne velmi silně. Jsem vděčný panu Marhoulovi, že jej natočil. Zárověň Vás prosím o sdělení jména autora Knihy Rudý odznak odvahy z války Severu proti Jihu, který se stal p. Marhoulovi prvotním impulzem pro natočení filmu. Rád bych si ji přečetl. Děkuji

Autor: Pavel mach (R109@seznam.cz), 14. 09. 2008; 20.27

Děkuji

Děkuji vá mza odpoved a mnoho štestí

Autor: vinettu (vinettu@seznam.cz), 14. 09. 2008; 20.24

Palec nahoru

Je skvělé vědět, že i v tom našem malém filmovém rybníčku se najde někdo s odvahou točit rizikové a na naše poměry výjimečné filmy. Musím smeknout - Tobruk se povedl naprosto skvěle a myslím, že i ve světové konkurenci by v žádném případě ostudu neudělal. Nejvíc ale potěšila absence většiny klasických klišé. Po dlouhé době jsem si v kině počkal až na úplný konec titulků a to české filmy nikterak nemusím. Doufám, že Tobruk bude úspěšný a posbírá i nějaké ty ceny. Rozhodně by si to zasloužil.

Autor: Pavel Poplužník (Popluh3@seznam.cz), 14. 09. 2008; 20.20

Poděkování

Vážený pane Marhoule,
na Tobruk jsem se hodně těšil a rozhodně jsem nebyl zklamán. Naopak, je to paráda. Moc díky za toto dílo a za připomínku neprávem polozapomenuté kapitoly čs. zahraničního odboje. Většinu filmů rozebíráme a hodnotíme hned cestou z kina. Tentokrát bylo ticho, je potřeba nechat to projít hlavou. Určitě půjdu minimálně ještě jednou.
Ještě jeden technický dotaz: dnes jsme před filmem byli s kamarádem ve VTM Lešany. Ten cisternový Bedford jste měl zapůjčený odtud? Má totiž dost reálnou pouštní patinu;-)
S poděkováním a pozdravem
Pavel Rusý

Autor: Pavel Rusý, 14. 09. 2008; 20.05

skvost

film tobruk je to nejlepší co se tu od šedesátých let natočilo - a to včetně snímků jako je Zánik samoty Berhof, Smrt krásných srnců apod. Češi budou na tento film velmi pyšní.

Autor: patti, 14. 09. 2008; 18.47

Dotaz

Dobrý den pane Marhoule. Nechtěl byste pokračovat a natáčet další válečné snímky?

Autor: Tonda (Tony2606@email.cz), 14. 09. 2008; 17.07

Je dobře připomínat

Dobrý den a velký dík Vám pane Marhoule i celému Vašemu týmu. Odvedli jste skvělou práci. I já znal jednoho vojáka od Tobruku i když ne - bohužel - osobně. Neřeklo se mu jinak než pan učitel Kraus. On učil před válkou na základní škole v Libáni mojí mámu a tetu. Obě na něj vzpomínaly jako na skvělého pedagoga a teta s ním byla v kontaktu i po válce. Díky ní jsem měl možnost si přečíst jeho deník, který vlastnoručně sepsal. Přes věznění v SSSR, přes boje v Africe a nakonec i slavný návrat s obrněnou brigádou domů. Dnes už vše sleduje tam, kde je věčný mír a smíření všech. Ale jeho deník ve mě zanechal hluboký dojem svou opravdovostí. Jsem rád, že něco podobného můžu konstatovat po shlédnutí Vašeho filmu. Díky, velké díky - jen škoda, že se toho ti chlapi nedožili.

Autor: Jiří Kmínek (jiri.kminek@volny.cz), 14. 09. 2008; 16.48

Díky za Tobruk

Chci vám Pane Marhoul poděkovat za váš film Tobruk. Pro mě to je letošní filmový zážitek roku. Musím pochválit i doprovodnou akci na máměstí v Kolíně. Myslím že takový film tu chyběl, a že je dobře že jsteho natočil. Doufám že se lidé díky tomuto filmu dozví pravdu o málo známých osudech československých vojáků v Africe a že se o tom začne diskutovat. Na závěr bych se chtěl zeptat zda Tobruk vyjde na DVD s nějakými zajímavými bonusy ( film o filmu, vystřižené scény, nepovedené scény, ... ) nebo vyjde pouze samotný film. Ještě jednou díky za Tobruk Pane Marhoul.

Autor: Jan Beránek z Kolí, 14. 09. 2008; 10.15

Konečně pravdivý film

Díky za tento nový film o válčení v severní africe.

Autor: František z Pardubic (kspce@seznam.cz), 13. 09. 2008; 23.36

Dotaz

Bude Tobruk vysílán krom Česka a Slovenska i v jiných zemích? Pokusí se zabodovat i třeba v USA či Anglii? Děkuji za případnou odpověď.

Autor: Ondřej, 13. 09. 2008; 23.14

Pochvala

Musím vám pane režisére vzdát hold. Na váš film jsem se těšil již od počátku. Dokonce jsem přemluvil i svojí přítelkyni, aby se mnou šla váš film shlédnout. Příjemně mě překvapilo i to, že se jí to moc líbilo i když zrovna není příznivcem válečných filmů. To nasvědčuje přinejmenším tomu, že Tobruk je skvěle dějově ztvárněn. Já sám jsem v prostředí filmu cítil, jako bych tam byl. Mám rád válečné filmy z prostředí Severní Afriky a navíc, když je tu nyní i kvalitní český film s dobrým hereckým obsazením. Myslím, že Tobruk je jeden z nejlepších českých válečných filmů a ukazuje osudy československých vojáků, jaké asi v té době mohly být. P. S. : Nebude také Dunkerque 1944??? :-)

Autor: Jakub (jimmy.lucas@seznam.cz), 13. 09. 2008; 23.02

Tobruk

Ahoj Václave. Na váš film čekám asi rok a včera jsem se rozhodl jít na něj do kina. Váš film nabízí skvělé zpracování (scéna s těmi nohami) a dále nabízí i dramatické okamžiky (závěr filmu). Já si myslím, že Tobruk je takový film jenž obohatil naši kinematografii o jeden dobře zpracovaný žánr. PS: Nebylo by špatné natočit ještě pár válečných snímků.

Autor: Jan Václav (Gawafilm@seznam.cz), 13. 09. 2008; 20.09

óda

Nebyla to Óda na radost.Jsem rád že jste ten film natočil. Jsem rád že jsem ten film viděl. S úctou Zoltán Refka.

Autor: Zoltán Refka (z.refka@seznam.cz), 13. 09. 2008; 19.44

A nyní na Plzeň, Majore ?

Ahoj Václave,
gratuluji k obrovskému nasazení, které jsi do filmu dal. Protože nevím, jestli bude příležitost Ti k tomu všemu někdy něco říci, tak Ti to tady napíšu. Je to velké dílo, kde výprava ( až na ty někdy nažehlené kostýmy) byla dobrá, hudba a zvuk vynikající, kamera skvělá a závěrečná scéna je pro mne bez diskusí výborná! Ono to už od scény s „Italem“ začalo být velmi filmové. Myslím, že je tu rozhodně více pochval, než kritiky, na kterou se vykašli, protože tisíc lidí, tisíc názorů.
A kdyby...tak to všechno víš, že scénář, či expozice je neexistuje a věřím, že to byl záměr, příběhy i herci se ztrácí v písku, člověk se nemá čeho chytit. Co se rozvine, to se ztratí bez katarze. Triky se ne všechny povedly (loď), herci byli lepší i horší, některým to člověk nevěřil, ale většině ano.
Jenže skončí film a člověk ví, že válka, armády a zbraně je jedna velká blbost. A to je skvělé, že to takhle vidíš. Peace a dík za zajímavý zážitek. Myslím, že můžeš být spokojen, neboť vzbuzuješ emoce a diskuse.
Takže gratuluji a držím palce, ať diváci si tyhle „komorní“ etudy užijí v co největším počtu v kinech.
Každopádně gratuluji !!!

Autor: Petr, 13. 09. 2008; 11.05

uznání

Včera jsem se rozhodla jít na váš film a jsem za to rozhodnutí moc ráda. Přemýšlím o něm, postupně mi ještě dochází, co všechno se vlastně odehrálo... Chystám se, že na Tobruk ještě půjdu. Mohu se zeptat? U kvalitních filmů patřím spíše mezi dojímavé diváky, u Tobruku jsem s žádným z hrdinů nezaplakala. Odpovídá to vašemu záměru? Přišlo mi, že ani nemůžu, že tam s nimi nejsem, že vůbec nejsem schopna pocítit, co prožívají...

Autor: Zuzana Bařinková (zuzana.barinkova@seznam.cz), 13. 09. 2008; 08.23

celkem zklamani

nauvod bych chtel rict ze si vazim vsech vojaku druhe svetove valky, kteri z prostych zivotu spadli do teto mizerie a polozili sve zivoty a nebo jen ztratili svou dusi v tomto pekelnem konfliktu at uz stali na jakekoliv strane ALE ... film tobruk by se dal mozna povazovat za poctu, kdyby tomu odpovidala i forma... 90 procent lidi v sale nepochopilo cemu se porad smejem a malem nakonec doslo ke rvacce kdyz se rozbehly titulky... uprimne, celkovy dojem z filmu - FRASKA. Kamera a zvuk opravdu nadstandartni, ale postavy a herecke vykony ve vaznych scenach otresne... kazdy tady mluvi a prirovanava a chvali ze nejde o zadny hollywodsky brak, ale co totmuto filmu opravdu chybelo, byly emoce ... kdyz si vezmu Nebeske jezdce (na to jde koukat porad dokola)napr. tam se clovek smal a minutu na to se mu draly slzy do oci, ale v tomhle snimku mi veskere sceny prisly naprosto k smichu, bohuzel i ty ktere k smichu byt nemely. Jen tak pro priklad posledni scena kdy jdou na pruzkum...to chropteni postrelenyho desatnika alias jogurtoveho maga, ktery dokonale prehraval svou roli kde se jen dalo me totalne odrovnalo...a to jak tam sedeli v tom rozpadlym krytu a objimali se to byl posledni hrebik do rakve... myslim ze se ani moc nepodarilo vykreslit celkovou atmosferu vojaku co tam opravdu byli. Slepenec jakýchsi obrazů byt zdarilych tak vysumel jaksi do prazdna. Uprimne existuji fotografie, ktere reknou vic nez cely tento film. Mozna je problem v tom, ze film me nedonutil premyslet, ze nerekl nic vic a v mnohych pripadech rekl mnohem min, nez co uz clovek nekde videl na dobovych zaznamech a fotkach ci v primych vypovedich veteranu... omlouvam se vsem fanouskum filmu, ale opravdu jsem se smal jak nektere sceny vyznely jako fraska ochotnickyho divadla... jediny silny pocit jsem mel kdyz prisel ten polak a pil na chandru s cetarem (tem dvema ta role celkem sedla) a nasledny den jeho stanoviste bylo zniceno (nechapu proc si tam stavel takovou rezidenci, ktera byla jako pest na oko) ... jo a ta scena jak klopitaji za tondou ktery pak exne je opravdu srandovni, nesmeju se smrti, ale te scene...a tak bych mohl pokracovat...na dvdcko jako priloha k nejakymu platku dobry, ale do kina bych na to uz nesel...

Autor: lkb (krysak666@seznam.cz), 12. 09. 2008; 23.10

obrovský zážitek

Dobrý den, pane Marhoule, strašně moc děkuji za film"Tobruk", který jsem včera mohl zhlédnout na premiéře v Mladé Boleslavi. Spolu s "Nebeskými jezdci" a ruským filmem "Vzestup" je to nejlepší válečný film, jaký jsem kdy viděl. A taky skvělý hold těm, kteří bojovali za naši svobodu. Ukázal je jako obyčejné lidi, se všem ctnostmi i chybami, o to více však vyniká jejich hrdinství. Moc takové filmy potřebujeme v době, kdy bývá protinacistický odboj často zlehčován a je nám sugerováno, že celý národ v podstatě kolaboroval.
Kdyby se ještě někdy podařilo natočit obdobně kvalitní film o účastnících východního odboje, bez ideologických nánosů, který nesly filmy s tímto tématem před r.1989, bylo by to skvělé.
Na tento film by měly co nejvíce chodit školy. Pro děti a mládež od 14-15 let by to byl skvělý příspěvek k výuce novodobých českých i světových dějin.
Ještě jednou děkuji.

Luděk Beneš

Autor: Luděk Beneš (ludek.benes@muzeum-mb.cz), 12. 09. 2008; 12.46

Gratuluji

Včera jsem viděl Váš film a musím říci, že mě nadchl. Je to krásný film, jehož děj je od začátku až do konce uvěřitelný a proto donutí člověka k zamyšlení.
Na svém soukromém žebříčku ho řadím hned vedle Nebeských jezdců (podle mého názoru dosud náš nejlepší válečný film).
Už se těším, až si 15.9. zážitek zopakuji na oficiální premiéře za účasti tvůrců.

Autor: Michal J., 12. 09. 2008; 11.22

Poděkování

Stačí opravdu jen krátké vyjádření názoru a pocitu, protože jakýkoliv dlouhosáhlý popis by nedokázal vyjádřit jak hluboký zážitek tento film ve mně zanechal. Krásné! Již při prohlížení starých fotek v této fotogalerii jsem vzpomínal na chvíle s dědou, kdy mi ukazoval fotky z války i z Tobruku (některé jsem i poznával v této sérii) a vyprávěl o té době. Je mi líto, že se tohoto filmu a poct kterých se konečně čs. vojákům po tak dlouhé době dostává, nedožil.

Autor: Petr V. (tkani@centrum.cz), 12. 09. 2008; 11.10

Pocta

Stejně jako všichni čs. vojáci bojující v odboji za války, tak i člověk, který stojí za tímto filmem se může stát novodobým vzorem. Vzorem filmového tvůrce, který svou odvahou a pokorou vytesal pomník nejlepším synům národa, kteří umírali za naší svobodu. Tobruk má v našem kraji cenu zlata, kterou uplynulý čas ještě mnohonásobně zvýší.

Autor: Ondřej K., 12. 09. 2008; 10.15

Dobrý film, znehodnocený rušivými pazvuky v pražském kině Lucerna

Film se mi líbil (moc jsem se na něj předem a dlouho těšil), i když jsem asi v určitých směrech čekal něco víc... Každopádně výborná kamera, hudba, herecké výkony, atmosféra... Škoda, že některé scény končí možná až příliš v náznacích...
Co mi ale celý zážitek z filmu spolehlivě (a téměř zcela) zkazilo, byl hlukový teror, pocházející patrně z jakéhosi vedlejšího sálu kina Lucerna, protože na večerním promítání ve 20.30 dne 11. 9. (doufám, že to tak není i jindy, to bych tam přestal chodit vůbec a natrvalo) do celého filmu ducal nějaký primitivní rytmus (to ani memí hudba), takže nejen v tichých pasážích filmu, ale i přes běžný hovor herců a hudbu filmu bylo bohužel ono rušivé a zážitek destruující ducání slyšet...

Autor: Mirek (mj2@seznam.cz), 11. 09. 2008; 22.58

Dokonale

Blahopreji, ten film je bezesporu to nejlepsi co tu za poslednich 30 let vzniklo a z valecnch filmu asi vubec. Pane Marhoule asi bych jen opakoval slova chvali ktere tu pisi lide predemnou. Jen si musim rypnout, videl jsem film o filmu a neni to spatny ale je to neco takoveho az univerzalniho,myslim ze tenhle Vas film by si zaslouzil jeste vic poodhalit ty hodiny a hodiny prace ktere vyustili v takovyhle vysledek. Pro vas to mozna neni az tak zjimave ale pro nas divaky ano.diky

Autor: Ivan, 11. 09. 2008; 22.29

Dotaz na hudbu

A ještě otázka - ve filmu byla pěkná hudba. Nevím na kolik by fungovala při samostatném poslechu,určitě bych si ji ráda poslechla, pokud by byla možnost. Uvažovali jste o vydání soundtracku? Děkuji za odpověď.

Autor: Zuzka Kazíková (Kazikova@seznam.cz), 11. 09. 2008; 20.42

Zážitek

Pane Marhoule, dnes jsem v kině viděla Váš film a byl takový, jaký jsem čekala,tedy opravdový a vydařený. Na jednu stranu mi bylo líto, že v ostravském kině bylo málo lidí (asi tak 10),protože mu divácký úspěch přeji. Ale o to více jsem si mohla film vychutnat (bez nešváru jako srkání,mlaskání, popcornu a mluvení).
Tomuhle filmu jsem držela palce už od začátku,kvůli námětu, odvaze jeho tvůrců a herců.Jsme moc ráda, že jste splnil moje tajné přání a konečně jsem viděla český film, který za to stojí a má i "myšlenku".

Autor: Zuzka Kazíková (Kazikova@seznam.cz), 11. 09. 2008; 20.36

Kdo jste si to zkusil..

..v Libyjské poušti s naší slavnou ČSLA v letech minulých, bolševických, ozvěte se. Já ten film ještě neviděl, ale tu poušť mám za sebou (1983-84)

Autor: trianonic (trianonic@seznam.cz), 11. 09. 2008; 15.50

Jo!

Včera jsem Váš nový film viděl a musím říct, že jsem ještě nikdy neměl z filmu s válečnou tématikou tak autentický, živý a pravdivý pocit, jako v případě Tobruku. Bylo to naprosto přesvědčivé, dojem, kdy se čas vleče, aby se pak ve vteřině událo cosi fatálního a nevýznamného zároveň, lidská bezvýznamnost na pozadí událostí, hrdinství - nehrdinství, a jako výsledek všeho po tisící znovu (a zase zbytečně - obávám se) objevená obludnost války... Moc dobře udělaný film, díky.

Autor: Barry (david.sitavanc@seznam.cz), 11. 09. 2008; 14.51

Upomínkové předměty

Dobrý den, je možné si někde koupit upomínkové předměty, které s filmem souvisí (např. trička, plakáty apod.)?
Děkuji za odpověď

Autor: Michaela (michaela.tamokova@lycos.de), 11. 09. 2008; 14.27

Díky

Vážený pane Marhoule a tvůrci filmu,
včera jsem měla možnost vidět Váš film. Od svého dědečka Pavla Vranského jsem slyšela hodně vyprávění o válce, kterou prošel , mimo jiné i o Tobruku. Přesto jsem si nedovedla tak barvitě představit, co vše tito stateční muži zažili. Po skončení filmu jsem nedokázala vyjádřit své pocity slovy a myslím, že to ani nejde. Skláním se před hrdinstvím těch mužů, kteří prošli touto válkou. Děkuji Vám za tento film.

Autor: Jitka Landová (j.landova@atlas.cz), 11. 09. 2008; 09.59

Gratuluji

Vážení tvůrci, film jsem dneska viděl a hlavní dojem je tento - konečně po hodně dlouhé době tu někdo dokázal natočit film, který je uvěřitelný, řemeslně prakticky bezvadný, má hloubku a nestydí se za to, protože nemá za co. Ve srovnání s takovýmto počinem teprve vynikne debilita větší části ostatní současné filmové produkce v této zemi. Gratuluji.

Autor: Petr Somol, 10. 09. 2008; 22.16

Co si budeme říkat

Mílý Václave, sám dobře víte a znáte naše názory, Nicméně jeden dám : Važme si svých hrdinů, dokud je máme, bay se nestalo, že až je budeme potřebovat, žádní nebudou.
Zdraví Dana a Michal

Autor: Dana Bayerová (bayerovad@seznam.cz), 10. 09. 2008; 20.49

Děkuji za film!

Pane Marhoule, včera jsem viděla Váš film a MOC se mi líbil!! Všem ho doporučím. Moc díky Vám i celému týmu, který se na něm podílel.

Autor: Michaela Pírková, 10. 09. 2008; 16.43

Klobou dolů

Pane Marhoul, berte toto jako názor náctiletého laika. Proč Vám vlastně píši? Ani sám pořádně nevím, jenom ve mne tento film ač jsem ho ještě neviděl vyvolává pocity vlastenectví, jsem rád, že někdo našel odvahu natočit pořádný snímek. Už se těším až ho v kině uvidím, držím palce.

Autor: Tomáš Břinčil (snouman@seznam.cz), 10. 09. 2008; 15.00

jen doplněk

kdyby se náhodou někdo chytil (náhoda je blbec), babička byla Truda Ziemlich vdaná Peterová, do UK utekla v roce 38, ještě v UK se narodila nejstarší jejich dcera (říká se jí Bebina od "bejby")

Autor: Pavel Zoch (pzdm@centrum.cz), 10. 09. 2008; 10.08

Spojovací rota

Zdravím, zcela mimo film, sice se zabývám profesně CG, ale filmy nemusím. Ale, můj děda se jmenoval Bela Popper alias Vojtěch Peter, ročník 1914, byl slovenským židem z Bratislavy a byl ve spojovací rotě u Dunkergue a také v Africe, ze které si přivezl doživotní dáreček, na nějž nakonec zemřel, malárii (jinak co vím byl raněn jak v Africe, tak Dunkergue). Bohužel děda zemřel v roce 83 ve věku mých osmi let, tedy bez toho, že bych kdy co zjistil. Navíc co vím od matky a jejích sester, o válce nehovořil rád a vlastně o ní nehovořil vůbec. Materiálů po něm mám po málu, pár maličkých fotek z Afriky (skupinovky s hlavičkami velkými cca 2 mm), pár z pohřbů ve Francii, fotku jeho auta z Francie s nápisem Truda (má babička) na předním rámu skla. Kdysi jsem se snažil procházet jako kluk veterány (hlavně ale letectvo, jelikož babička byla WAAF u RAF u 311 bomber sq. od roku 42-44), ale i lidi z Afriky. Leč zde jsem moc úspšný nebyl a neměl jsem tehdy prostředky (první polovina 90 let) jak je kontaktovat. Vzhledem k tomu, že je můj děda skutečně nepřehlédnutelná osoba díky svým cca 155 cm, brýlemi a "radarovskému vzhledu" mám právo se domnívat, že kdybych jej viděl, že bych jej poznal. Nebyl by někde k nahlédnutí archiv fotografických materiálů? Jinak děda měl v. kříž za statečnost (či jak se to jmenuje).

Autor: Pavel Zoch (pzdm@centrum.cz), 10. 09. 2008; 10.05

KONEČNĚ!!!!

Dnes rano jsem v rozhlase vyslechl zpravu, ze 50 veteranu z II. WW by melo, péčí MO, navštívit 9.11. t.r. Tobruk. Nevím, zda k "probuzeni" pani a panu z ministerstva prispelo uvedeni film Tobruk, bylo-li tomu tak, pak diky za to. At tak ci tak, musim, bohuzel, konstatovat, ze KONECNE.
Od tzv. revoluce neni venovan ani zlomek te pozornosti, ktera je venovana politikum a tzv. celebritam, tem, kterym ti politici a "celebrity" nesahaji ani po kotniky, valecnym veteranum.

Autor: Bianca, 10. 09. 2008; 08.58

TOBRUK

Pane Marhoule, viděl jsem Váš krásný film. V Tobruku bojoval jeden můj kamarád a já Vám děkuji, že jste natočil film právě o těchto statečných lidech, Čechoslovácích, kterých se již v dnešní době moc nerodí. Přeji hodně dalších úspěchu v tvůrčí činnosti.
Ještě maličkost, z celého srdce Vám mohu říct: VZBUDIL JSTE VE MĚ EMOCE!!!

Autor: Jaroslav, 77 let, 10. 09. 2008; 07.07

Re:Vinettu

Díky za pozdravy, ne, zatím o ějaoém gakovém dalším filmu neuvažuji. Na Tobruku budu pracovat ještě celý rok, DVD, Blueray apod. a co bude potom se teprve uvidí.

Autor: Václav Marhoul, 10. 09. 2008; 01.04

Re: Rokyczak

S Frantou se dělalo vždy dobře, vlastně jsme se poprvé pořádně setkali v roce 1994 v Normandii. Tři vojenské přehlídky - 1995 v Praze, 2000 v Plzni, 2005 v Praze, Bahna - několik ročníků, Tobruk...
V Rokycanech 11. listopadu asi pravděpodobně nebudu, pozvali mně na Den veteránů před časem už jinam a já jim to už taky i přislíbil. Díky, zdravím, omlouvám se.

Autor: Václav Marhoul, 10. 09. 2008; 01.02

Re: Ondřej

Díky, Ondřeji. Zdravím Vás.

Autor: Václav Marhoul, 10. 09. 2008; 00.57

Re: Mirek

Tobruk je vůbec prvním českým filmem, který byl ve 4K zpracovaný. Tuhle technologii vlastní v Čechách studio ACE a jeho dceřiné společnosti, které dělaly všechny scany, přepisy, triky, grading, digitální intermediáty apod. Samozřejmě, bylo to o moc dražší, ale já chtěl, aby byl film prostě po obrazové stránce co nejkvalitnější. Jinak to opravdu standard není, to Vám dávám za pravdu.

Autor: Václav Marhoul, 10. 09. 2008; 00.56

Re: Tom

Letadla nad konvojem, který se přesunuje do Tobruku byl trik, stejně jako ta, která pak později přelétavají ve slunci nad pouští.

Autor: Václav Marhoul, 10. 09. 2008; 00.51

Re: Bubák

Ssestřelená stuka nebyl trik, byla to replika a byla poté převezena zpět v kontejneru do Čech, konkrétně do Muzea na demarkační čáře v Rokycanech.

Autor: Václav Marhoul, 10. 09. 2008; 00.49

for p.Marhoul

Děkuji moc že jste natocil tento film z historie ,protože se mi zdá že kvalita českých filmu roste nahoru obrovským tempem já vím o čem mluvím moje teta byla rezizerka a umrela pred rokem a proto moc dekuji ze ste tento film natocil a zaroven bych se vas chtel zeptat jestli v budoucnu uvazujete o natoceni dalsiho historickeho fimu z obdobi 2.Svetove valky tak mnohokrat dekuji za odpoved

Autor: vinettu (vinettu@seznam.cz), 09. 09. 2008; 21.11

Nadace pozemního vojska AČR

Dobrý den pane Marhoul,
jak se vám spolupracovalo s panem Kochem z rokycanského Muzea na demarkační čáře? Mně mimo jiné vyprávěl jak se v Africe během svého pobytu výrazně spravil:-))) Film jsem neviděl a již se na něj celý rok nedočkavě těším, na DVD si jej jistě také zakoupím. Pro mě je rozhodující kvalita, proto jsem např. zakoupil originální CDbox vynikající série Band of brothers. Pane Marhoul, neuvidíme Vás v listopadu na Dni veteránů v Rokycanech, bylo by nádherné, kdyby současně v místním kině promítali i Tobruk.
Váš fanoušek z Rokycan.

Autor: Rokyczak (Rokyczak@centrum.cz), 09. 09. 2008; 17.41

Děkuji

Vážený pane Marhoule, 1) děkuji za odpověď ohledně filmu o filmu. Včer ajsem viděl ten krátký na ČT2 a ten dlouhý mám poznamenaný v kalendáři a nikdo mě od televize neodtrhne:-) 2) Opravdu děkuji za to jak se tady na stránkách věnujete divákům, ať už znalcům, fandům nebo jen zvědavcům. Celé stránky jsou perfektní, audio, video, fotky... a pak ještě osobně odpovídat na každý dotaz na diskuzi to opravdu nemá obdoby. Jste prostě sekáč:-)

Autor: Ondřej, 09. 09. 2008; 12.57

p.Marhoul 4

existuje vubec nejaky vlastnik autorskych prav " UMG" ktery se do me na youtube navezl?podle jejich reklam bych nerekl,ze maji neco spolecneho s filmem. http://uk.youtube.com/watch?v=cd40ypcS5qU

Autor: PETR (p.warry@seznam.cz), 09. 09. 2008; 10.58

Dotaz 4K

Jen se vratim k vasi odpovedi, cely film byl delan ve 4K ? To je dost pokrokove co jsem hledal na internetu tak ve 4K se delal Spiderman, Batman a zatim par filmu s obrovskym rozpoctem. Opravdu jste dokoncoval vse v CR protoze se mi nechce verit, ze tu nekdo ma takovou technologii a dokaze to vyrobit. Vzdyt ve 4K se nejede standardne zatim nikde.

Autor: Mirek, 09. 09. 2008; 09.03

Dalsi letecka

Jaka letadla jste pouzivali pri nataceni. Nevsiml jsem si o tom ani zminky v titulkach.

Autor: tom, 09. 09. 2008; 08.33

Otázka

Film byl nádherný,gratuluji. Chci se Vás zeptat. Ta sestřelená Stuka byla vytvořená počítačem nebo byla skutečná? Pokud to byl model byl po natáčení ponechán v Tunisu nebo převezen do Čech?

Autor: Bubák, 08. 09. 2008; 23.04

Re: Honza

V zahraničí.., v zahraničí mají na šechno 1000 x víc peněz nez čeští filmaři. Právě proto jsem psal o tom DVD, které bych chtěl dotáhnout. Ale není to vůbec jednoduché, takové opravdu hodně "nabušené" DVD stojí hodně pěněz a Češi si zvykají ( už zvykli ) na DVD za 48 Kč.

Autor: Václav Marhoul, 08. 09. 2008; 23.01

Re: Olda

Nejhorší jsou ty trailery, které prozradí celý děj filmu dopředu...
Až uvidíte film, určitě pochopíte, že sestříhat trailer, nebylo vůbec jednoduché.

Autor: Václav Marhoul, 08. 09. 2008; 22.57

Re: Petr

Rozumím...

Autor: Václav Marhoul, 08. 09. 2008; 22.54

Dotaz jako Mirek

Jeste jsem film nevidel, trailer me take moc neuchvatil co se trileru tyka za posledni dobu je z ceskych asi nejlepsi na Bathory , ale zase ten film ..... Doufam, ze to s Tobrukem bude naopak. Drzim palce.
Jen jsem se chtel pripojit k Mirkovi, myslim ze obecne se tu nedba na takové to dovybavení filmu jako jsou knizky specialní edice DVD. Proste neco pro nas pro filmove nadsence. Vlastne to co tam Mirkovi pisete je strasne zajimave jak se co dela, ale ani tak si to nedokazi predstavit. Libi se mi jak v zahranici tyto veci maji dobre propojeny. Vznikne film z nejakou tematikou a hned je okol fura knizek a vseho. Ja si myslim, ze mnoho lidi nevi nic o Tobruku kde lezi jak se tam ti nasi vojaci dostaly. Asi tohle není přesně na Vas ale mam pocit, ze by to neco takoveho k tomu filmu chtelo.
Uplne si treba nedokazi nic predstavit pod pojmem 4K, ale napriklad jsem cetl o nataceni vylodeni na Slapech. Pokud je to to co je v tom traileru nechapu jak jste tam udelal tu lod.
Tu sem na Slapech nikdy nevidel.

Autor: Honza, 08. 09. 2008; 22.09

Trailer

Videl jsem triler nejdrive na internetu a rikal jsem si nic moc ale v kine je to lepsi nevypada to tak umele. Nicmene na film se tesim ale podle traileru si na nej nedokazu vubec udelat predstavu. Priznam se ze zatim jsem takovy rozpacity. Co ctu reakce na film tak to vsichni ve smes chvali. Ale ten trailer vypada jako kdyby si strihac odskocil ze strihani Bakalaru nebo Okresu na severu, smiknou neco radoby akcniho.

Autor: Olda, 08. 09. 2008; 21.47

p.Marhoul 3

diky.trailer stahnuty z techto stranek mi tam dat nesel , tak jsem narychlo udelal tohle ... http://uk.youtube.com/watch?v=cd40ypcS5qU ... ale okamzite se prihlasil nejaky "udajny" vlastnik autorskych prav - UMG , tak uvidim jestli mi to smazou,nebo ne.diky moc a drzim pesti.petr

Autor: petr (p.warry@seznam.cz), 08. 09. 2008; 20.22

Re: Petr

Ne, to je v pořádku. Já jsem jenom rád, když trailer behá kde může, i když je primárně vyrobený pro širokoúhlá kina s Dolby Digital zvukovým systémem. Tam taky v plném rozlišení a zvuku funguje. Na "obdélníčku" v počátači to není nikdy ono. Přesto díky.

Autor: Václav Marhoul, 08. 09. 2008; 19.28

Re: Mirek

Mirku, děkuji, ale ptáte se na tolik vecí, že při nejlepší mojí vůli nejsem schopný nějak obšírněji Vám na to odpovědět. Tak alespoň ve zkratce. Kaskadéry jsme neměli, všechny scény točili sami herci, včetně těch, o kterých píšete. Triky za tím nebyly, všechno bylo "naživo", jen se ty výbuchy, když se realizují hodně blízko herců, neodpalují jako klasická trhavina, ale dělají se stlačeným vzduchem. Nicméně když byli herci v zákopech "pálilo" se naostro. Píseční bouře, něco s pomocí propelerů, něco trik. Zahraniční specialisty jsem neměl, všechny pyroefekty, střelby, postřely, zranění apod. dělali naši SFX a VFX "domácí kluci." Možná vydám deník, který jsem psal. Ještě nevím. DVD chci dvoudiskové a do toho druhého disku chci dát do něj co nejvíce bonusů v plné kvalitě. Blueray disk taky vydáme, nakonec Tobruk je prvním česko slovenským filmem natáčeným v rozlišení 4K.

Autor: Václav Marhoul, 08. 09. 2008; 19.24

p.Marhoul 2

pokud by jste s umistenim reklamy-upoutavky nesouhlasil , stahnu ji.dejte mi prosim vedet.dekuji.petr

Autor: petr (p.warry@seznam.cz), 08. 09. 2008; 19.16

Re: Ondřej

Ne, ještě jste to nepropásnul. Česká televize vysílá tu kratší 14 minutovou verzi někdy v těchto dnech a tu velkou v délce 48 minut bude HBO vysílat 11.9. v 17:15.

Autor: Václav Marhoul, 08. 09. 2008; 19.14

p.Marhoul

rad bych dal upoutavku na vas film napr. na youtube , skoda ze neni trailer i v anglictine
jeste jsem jej nevidel , ale kazdy takovy film zaslouzi uspech . drzim pesti a diky

Autor: petr (p.warry@seznam.cz), 08. 09. 2008; 19.14

Re: Jan Grohman

Jistě, ovlivní. Když bude superúspěšný, najdu sílu něco dalšího natočit dříve. Kdyby byl neúspěšný možná bych už jí nenašel nikdy. Myslím ale, že další válečný film zatím v dohledné době točit nebudu. Mám něco v hlavě, ale musím počkat. Na tu sílu.

Autor: Václav Marhoul, 08. 09. 2008; 19.08

Re: Lydia

Děkuji moc za kontakty, ozval bych se Vám určitě někdy tak v říjnu. Moc zdravím.

Autor: Václav Marhoul, 08. 09. 2008; 19.00

Re: Karel - Třemošná

Ne, asi jsem to napsal špatně. Odpoledne na náměstí od 16:00 do 18:00 bude tzv. roadshow, tedy představení vojenské historické techniky, zbraní, uniforem apod, plus Armáda české republiky, plus akce sponzorů filmu, plus koncert swingového orchestru, to vše za účasti herců a mé, večer pak v kině premiéra za účasti herců i účasti mé.

Autor: Václav Marhoul, 08. 09. 2008; 18.55

Dotaz

Videl jsem film na Slovensku, upřímě blahopřeji. Film je opravdu uzasny, opravdu velmi povedene, nádherna kamera. Bitevní vřava prostě měl jsem pocit že sedim v zákopu a proti mě běží ti vojáci, opravdu sugestivní. Jsem toho pořád plný.
Myslim, ze je to na nase poměry opravdu netradyční film. Dlouho jsme o něm hovořili s přateli a hadali se co by mohlo být kratší co delší ale nakonec jsme se schodli, že je to opravdu krasný film ale vůbec nechapeme jak se něco takového dá v českých podmínkách udělat. Mohl by jste poodhrnout oponu nad tim jak se co dělalo? Bitevni sceny jsou absolutně sugestivní, nechci aby to znelo divně ale opravdu jak z nějakého americkeho filmu. Co to bylo za kaskadery kteří probíhaly mezi výbuchy? Zajímal by mě jaké to je právě z jejich pohledu. Je mi jasné že zatím jsou nějaké triky, choreografie ,ale v Českém filmu bych to nečekal takhle našlapané.
Vůbec nechapu ty písečné bouře, jak se tohle dá natočit? Model, ventilátor a jemný písek?
Po téhle stránce máte opravdu vyjmečný film i na Evropské poměry. Nevšiml jsem si jestli Vám nepomahali nějací zahraniční specialsté.
Proto mě napadlo jestli neuvažujete o nějaké knížce, BlueRay disku kde bychom se mohli podivat pod pokličku.
Diky

Autor: Mirek, 08. 09. 2008; 12.11

Film o filmu

Dobrý den, chtěl bych se jen zeptat jak to vypadá s Filmem o filmu? Jestli se ví kde se bude vysílat (v plné délce), nebo už jsem ho propásl. Děkuji předem za odpověď a přeju hodně síly.

Autor: Ondřej, 08. 09. 2008; 10.05

Dotaz

Dobrý den pane Marhoule. Ovlivní nějak vaši budouci tvorbu to, zda bude Tobruk superúspěšný/úspěšný/neúspěšny? Tim myslím zda by jste natočil další film s podobnou tématikou, pokud by byl Tobruk superúspěšný.
Mimochodem. Na Tobruk jdu určitě do kina.

Autor: Jan Grohmann, 07. 09. 2008; 22.09

Pekny vecer pan Marhoul

Dakujem za odpoved, moj kontakt:cibulova@centrum.sk
00421903731949,rada sa s Vami opat stretnem a porozpravam nieco, o com neviete a spaja osudy veteranov, pohladam este aj fotky a dokumenty, ktore ostali po mojom neb. otcovi . Mockrat Vas pozdravuje Lydia.

Autor: Ing.Lydia Cibulova, Feuerman (cibulova@centrum.sk), 07. 09. 2008; 22.03

PREMIÉRA V PLZNI

Dobrý den, pane Marhoule. Děkuji Vám za Vaši odpověď ohledně premiéry v Plzni. Pochopil jsem to tak, že ta projekce za účasti štábu a herců bude odpoledne v Plzni na náměstí a nikoliv v kině? Doufám, že jsem to pochopil špatně...

Autor: Karel, Třemošná, 07. 09. 2008; 16.26

Re: Lydia

Moc děkuji a pozdravuji. Jinak ten celý osud psa Tobručka by mě moc zajímal. Napište mně svůj mail. Rád jsem vás viděl a vůbec.

Autor: Václav Marhoul, 07. 09. 2008; 13.02

Re: M. Kyselák

V Brně bude premiéra 21. září v kině Olympia od 20:00, na Moravské náměstí ten den od 16:00 ukázka techniky apod.

Autor: Václav Marhoul, 07. 09. 2008; 13.00

Bez slov

Cely text nepresiel, chcela som podakovat za mojho otca priameho ucastnika bojov v Tobruku, skoda ze sa toho nedozil...

Autor: Lydia Cibulova, rod Feran /Feuerman (kusit@azet.sk), 06. 09. 2008; 19.42

Vdaka

pamiatku, dostal tam gulku do nohy, ostal invalidom, ten psik Tobrucek a Lilinka - zila do roku 1953 a zachranila ich z minoveho pola. Este raz dakujem...

Autor: Lydia Cibulova, rod Feran /Feuerman (kusit@azet.sk), 06. 09. 2008; 19.39

otazka

doryden rad bych se zepta , jak bude ta premiera v Brne tak bych chtel vjedet jestli tady prijedeta jak se rika i vi s nejakym stanem s te doby.

Autor: Michal Kyselak (Michal.Kyselak@seznam.cz), 06. 09. 2008; 14.36

Re: Ales

Čo ďalej? Dneska nás ještě čeká poslední premiéra na Slovesnku ve Skalici, pak v Praze 10.9, od 11. do 24. září budeme jezdit s Tobrukem a technikou po celých Čechách a Moravě, v říjnupak si ( už bez techniky ) do dalších asi 15 měst, od listopadu začnu pracovat na DVD, které bych chtěl dát na trh na jaře příštího roku, po celou tu dobu se pokoušet dostat Tobruk na nějaký prestižní filmový festival, taky se pokoušet ho prodat ven, pak musíme připravit vysílací kopii pro televize a pak si konečně vezmu po 5 letech volno dostatečné dlouhé na to, abych případně nabral sílu k sepsání dalšího scénáře a pak i k natočení filmu.

Autor: Václav Marhoul, 06. 09. 2008; 11.12

Re: Albert

To je v pořádku, nemám s tím vůbec problém. Díky a zdravím.

Autor: Václav Marhoul, 06. 09. 2008; 11.05

Re: Jakub - Nitra

Děkuji, omlouvat se za pozdní příchod do kina nemusíte, chápu to. Už z Trenčína Vás pozdravuje,

Autor: Václav Marhoul, 06. 09. 2008; 11.04

Re: Michal - Hradec Králové

My budeme v Hradci určitě, určitě 15.9. Ale hned napíšu distributorovi mail aby jim ty stránky zkontroloval, zkontaktoval je a opravili to. Díky za upozornění.

Autor: Václav Marhoul, 06. 09. 2008; 11.00

Re: Karel - Třemošná

Cinestar i Cinema City ho promítají od toho 11.9. Tu středu v Plzni se vlastně neuskuteční až tak premiéra, jako slavnostní uvedení filmu právě pro plzeňské publikum. Ale my to premiérou nazýváme proto, že projekce se uskuteční za účasti tvůrců a herců, tedy že se vlastně bude vyznačovat premiérovými atributy. Nakonec i proto bude odpoledne od 16 do 18 hod celá akce na náměstí.

Autor: Václav Marhoul, 06. 09. 2008; 10.57

Ahoooooj

Michale ozvi se mi prosím. Doufám že se máš dobře!!!! Těším se na premieru. Nicol 603 589019

Autor: Nicoool, 06. 09. 2008; 01.07

Tobruk Nitra

Film bol skvely, klobuk dole. Visualne fantastické naozaj bych nečakal také veci ako piesočná búrka, také reálné bitky. Veru
kloubuk dole na Česko - Slovenský film. Pan Marhoul a čo ďalej?

Autor: Ales, 05. 09. 2008; 15.15

článek

Dobrý den,

chtěl jsem se zeptat, jestli je možné napsat o Vašem filmu článek do časopisu DetektorRevue, včetně rozhovoru s Radimem Fialou , který souhlasí. A dále jestli je možné tam použít fotografie, které pořídili kluci z komparzu.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem,

Albert

Autor: Albert (albert.kronek@volny.cz), 05. 09. 2008; 11.25

Premiera-Nitra

Neviem ako by so zacal.Asi len tak,ze film bol viac nez skvely.Najprv som bol sklamany,pretoze nebola v tomto filme nejaka priama akcia,nejaky ten utok z blizka,prichod tankov atd.Ale potom som si uvedomil,ze toto je ono,toto som chel vidiet.Skutocny obraz vojny a jej dopad na vojakov.Niektore tie zabery boli fantasticke.Konecne nieco realne,nie ako tie americke bezduche kraviny,ktore sa menia akcnu komediu.Mimochodom klobuk dole pan Marhoul pred tym,ako ste ochotny na tychto diskusiach na tejto stranke.
P.S.Ospravedlnujem sa za to,ze sme prisli neskoro do kina uz ked ste mali prihovor,ale na mojho otca sa nikdy neda spolahnut,bolo mi to trochu trapne prist posledni.

Autor: Jakub, 04. 09. 2008; 22.47

Spokojenost

Prvni dojmy jsou opravdu dobre, pro me suverene nejlepsi cesky ne-sverakovsky film posledni doby, komorni a pritom svetovy. Vsechna cest.

Autor: Celda, 04. 09. 2008; 22.14

Premiéra v Hradci Králové

Teď jsem se na stránkách s programem multikina Cinestar Hradec Králové dočetl, že premiéra za účasti tvůrců je 14.9. a že byl zahájen předprodej. Tady na stránkách je informace, že to bude 15.9.
Kolikátého to opravdu bude? Nerad bych to propásl.
Děkuji za informaci.

Autor: Michal, 04. 09. 2008; 19.08

Tesim se

Dnes jdu na predpremieru a strasne tomu filmu preju, aby byl skvely. Verim ze bude.

Autor: Celda, 04. 09. 2008; 15.14

PREMIÉRA V PLZNI

Pane Marhoule, děkuji za odpověď, budu se pídit po vstupenkách na udané pozici.
Jen se mi zdá trošku podivné, že premiéra filmu v Plzni bude 24.9. v Cinestar, nicméně Cinema City, komplex v centru města, film promítá již od 11.9. Neni divné premiérovat něco, co už se v Plzni promítá takřka 14 dní? I tak se moc těším...

Autor: Karel, Třemošná, 04. 09. 2008; 13.33

Premiery

Mili ceski bratia, vcera som bol na premiere a myslim ze sa mate na co tesit! Film je vyborny - realisticky a dynamicky. Divak ma pocit, ze sa na tej pusti s vojakmi nachadza...
Dakujem panovi Marhoulovi a celemu timu hercov a spolupracovnikov, ktori ho vytvorili.
Pozdravujem.

Autor: Jakub, 04. 09. 2008; 11.31

Re: Pavel

Díky a zdravím.

Autor: Václav Marhoul, 04. 09. 2008; 11.10

Re: Karel

Jsem teď ma Slovensku se slovenskými premiérami. V Plzni to myslím bude v tom multiplexu, který je dál od centra. Jinak zkuste tam prosím zavolat. Myslím, že lístky by se v předstihu zarezervovat ( a zakoupit ) asi daly.

Autor: Václav Marhoul, 04. 09. 2008; 11.09

Re: Jakub - Nitra

Ano budu tam. Z Bratislavy,

Autor: Václav Marhoul, 04. 09. 2008; 11.07

Re: Pavel

Některá kina se souhlasem distributora organizují pro své abonenty tzv. blackboxová představení, tedy, že některé filmy uvádějí v předstihu. Takže o chybu asi nejde, i když to popravdě nevím určitě. Nejsem si také úplně jistý, jestli na to lze zakoupit lístky. Zkuste projistit.

Autor: Václav Marhoul, 04. 09. 2008; 11.06

premiera

uz sa dnes tesim,mame rezervovane celkom dobre miesto v kine

Autor: Jakub, 04. 09. 2008; 10.12

Dík

Naši veteráni si to zaslouží, dík jim i vám a celému štábu.

Autor: Pavel, 04. 09. 2008; 10.10

PREMIÉRA V PLZNI

Dobrý den, je možné někde zjistit kde a v kolik hodin se koná premiéra Tobruku v Plzni dne 24. září 2008. Je možno zakoupit vstupenky předem???

Autor: Karel, Třemošná, 04. 09. 2008; 09.28

premiera

Pan Marhoul,takze zajtra o 20:00 za zucastnite predpremiery filmu Tobruk v Nitre v Cine-maxe?

Autor: Jakub, 03. 09. 2008; 16.47

půlnoční premiéra??

chtěl bych se zeptat jestli se bude konat půlnoční premiera.? jinak na stránkách palace cinemas je uváděno, že zítra, tj. čtvrtek 4. září bude ve slovanském domě v 19:15 promítán Tobruk.. jde o nějakou chybu na stránkách nebo o dárek nedočkavcům? díky za odpověď..

Autor: Pavel (pavelbrzek@seznam.cz), 03. 09. 2008; 16.22

ostrava

jj, na to urcite pudu ,uz se tesim.)

Autor: martin, 03. 09. 2008; 15.07

Mail

Tak jsem to zkusil opet a zatim se mi to nevratilo. Snad jsem byl konecne uspesny.

Autor: Bianca, 02. 09. 2008; 00.54

Re: Rangers

Díky. bezva.

Autor: Václav Marhoul, 01. 09. 2008; 13.27

PREMIÉRA V PLZNI

Těšíme se na dlouho očekávané premiérové promítání filmu v Plzni. Již oprašujeme vycházkové uniformy a dovolili jsme si malou reklamičku na našem webu: http://www.2nd-rangers.eu/

Autor: RANGERS PLZEŇ (rangers@2nd-rangers.eu), 01. 09. 2008; 13.25

zamer nebo spatna propagace?

Predpokladam , ze ten trailer tak, jak je udelanej, je zamer a jakysi divny propocet toho, ze kdyz je tak desne o nicem, ze tim vice to pritahne lidi? Myslim, ze s navstevnosti nebudete spokojeni, tohle lidi nepritahne urcite.

Autor: Miranda, 01. 09. 2008; 06.11

Trailer je běs

Ten trailer je naprosto děsnej - špatná muzika na špatných místech, špatné 3D scény, špatné texty. Je mi líto, ale vůbec mě to nezaujalo.

Autor: Tomáš Vocáb, 31. 08. 2008; 19.57

OK

zkusim to jeste jednou, dnes jeste nemohu, jsem mimo svuj comp. Kontakt na toho cloveka pres ty odznaky rad dodam.

Autor: Bianca, 31. 08. 2008; 13.10

Re: Prochi

Díky a zdravím do Mníšku.

Autor: Václav Marhoul, 30. 08. 2008; 18.40

Re: Patrik

Zklamu Vás, já se na to určitě nechystám a ani v tuto chvíli nevím o nikom z naší branže, kdo by o tom přemýšlel.

Autor: Václav Marhoul, 30. 08. 2008; 18.39

Re: Bianca

Nevím proč to comp vrátil jako spam, ale zkuste to když tak ještě jednou. Ten člověk na ty odznaky by mě zajímal. Díky a zdravím.

Autor: Václav Marhoul, 30. 08. 2008; 18.38

hurá na tobruk!!

vážený pane marhoule, s kamarády se určitě chystáme na Váš film, podle toho co sem tu četl a viděl (fotky, trailer i teaser, který náhodou není tak hrozný, jak si tu někdo stěžoval), tak to bude jistě skvělý a strhující film o lidské odvaze a přátelství našich i slovenských chlapců (zdravím slovensko!!), který si může nechat ujít leda naprostý fimový ignorant. už se moc těším a držím Vám palce i v dalších Vašich projektech.
za airsoft - mníšek s pozdravem a hlubokou poklonou ..... Prochi

Autor: Prochi, 29. 08. 2008; 17.24

Uz se moc tesim

Pane Marhoule, nechystate Vy, nebo nejaky vas kolega, film o osudech nasich Legionarich behem 1. a 2. svetove valky v Sovetskem svazu?

Autor: Patrik, 29. 08. 2008; 02.33

Jeste mne napadlo

Mam kamarada, ktery by byl, v pripade zajmu, schopen zaridit vyrobu nejakych odznaku s motivem toho znaku.

Autor: Bianca, 27. 08. 2008; 17.20

Znak

To Vaclav Marhoul: Diky za zaslani, potesil jste mne.
Chtel jsem Vam zaslat neco na oplatku. Neco Vas osobne se tykajici, lec bylo mi to vraceno jako SPAM. Ne, rozhodne bych Vas nevyzadanou postou nehodlal bombardovat:-))).

Autor: Bianca (jiri.wicherek@volny.cz), 27. 08. 2008; 17.16

Re: Lucie

Určitě napravíme. Máte samozřejmě pravdu. Pan Monczka je Křestním jménem Jan. Díky moc.

Autor: Václav Marhoul, 26. 08. 2008; 23.55

Re: J. Hájek

Nějakou tu energii navíc bych docela uvítal. Ale jo. To půjde,
Díky a hezký den.

Autor: Václav Marhoul, 26. 08. 2008; 23.54

Re: Pavel Vácha

Díky. Díky moc.

Autor: Václav Marhoul, 26. 08. 2008; 23.53

Re: Robert

Díky, Roberte, aspoň jsi ten film viděl opravdu tam, kde jsem ho celý napsal. Zdravím.

Autor: Václav Marhoul, 26. 08. 2008; 23.52

Re: Michal

V Krumlově? Strašně se nám tam všem líbilo. A raut? Ten jsem nějak nestihnul, ale co vím, tak si ho všichni strašně pochvalovali. Díky moc.

Autor: Václav Marhoul, 26. 08. 2008; 23.50

Re: Ondřej

Díky, moc, napravíme a jinak tenkrát v Plzni ten průlet.., popravděm bylo by to na delší vyprávění, ale, no, jednoduchý to tedy fakt nebylo, nešlo až tal o ten průlet, ale o to, aby se pilotovi povoliĺa forsáž a opn to mohl naprat tak, že málem z oken vypadly všechny tabulky. Nakonec se podařilo.

Autor: Václav Marhoul, 26. 08. 2008; 23.48

Malá chybička

Skvělá fotogalerie, jen v 5. natáčecím týdnu se Vám vloudila chybička - Swiezsawského nehrál Josef, ale JAN Monczka.

Moc se těším na premiéru!!!

Autor: Lucie, 26. 08. 2008; 21.21

Pevné nervy pane M.

Připojuji se k mnoha dalším co se na Váš nový film moc těší. I poslední týdny před premiérou neztrácejte energii, sílu a ještě nám ,,vydržte". S pozdravem Jaroslav Hájek

Autor: Jaroslav Hájek, 26. 08. 2008; 20.39

to west

to west: No tak myslím že nejsi sám, který by uvítal více českých válečných filmů,ale bohužel nikdo se toho nechce ujmout a je to také zcela jistě velmi náročné! Z historického až po materiální hledisko. Ale velmi rád bych si zašel do kina na film o husitech či československých legionářů za II. svět. války. Proto držím Tobruku palce a autorům přeji hodně štěstí a plná kina!

Autor: Pavel Vácha, 26. 08. 2008; 19.41

KRUMLOV !!

bylo to supr, supr !!!

Autor: Robert, 25. 08. 2008; 20.38

RAUT

Dobrý den,tak jak se vam libilo v C.Krumlove??a zvlaste raut?:-)

Autor: michal, 25. 08. 2008; 17.58

Jedna malá chybka, jedna velká pochvala.

Zdravím a přeju pěkný den. Na Tobruk se vážně těším a je to letos můj první film, u kterého si říkám, že ho v kině prostě vidět musím. (Čert vem Batmana:-) takže v prvé řadě díky, že se snažíte ukázat lidem co bylo a co klidně zase může být. Bohužel z mé netrpělivosti vyplývá, že jsem na tomhle webu přečetl každé písmenko. Tak jsem si taky všimnul, že v profilu zbrojíře, pana Františka Měsíčka je uveden film "Plancet a Melyne" a mně to nedá abych Vás (resp. webmastera) neopravil:-) Správně se jedná o film "Plunkett a Macleane". Film to nebyl nic moc, ten Váš bude určitě mnohem lepší. Navíc se vsadim, že si v dalších projektech každý ze štábu na první místo v profesním životopise napíše "Tobruk" a na nějakýho Macleana si ani nevzpomene. BTW: Byl jsem v Plzni na přehlídce v roce 2000 a byla to vážně pecka. Když s ohromnou ranou proletěl nad hlavní třídou Mig-21 na plnej plyn tak další minutu nebylo slyšet nic než pláč dětí a "ty vole" jejich otců. Tam jsem konečně pochopil co je to za sílu:-) Napadá mě tak, jak moc bylo těžký sehnat povolení na takovej ostrej průlet nad městem? Každopádně hodně štěstí a plný kina.

Autor: Ondřej (haddock@centrum.cz), 25. 08. 2008; 11.39

Adresa

jiri.wicherek@volny.cz

Autor: Bianca, 24. 08. 2008; 22.06

Re: Evajs

Díky moc, Evo a pozdravuji s přáním hezkého dne.

Autor: Václav Marhoul, 23. 08. 2008; 19.08

Re: West

O Husitech jsem chtěl vždycky točit. trochu Vávrovu trilogii uvést na pravou míru.

Autor: Václav Marhoul, 23. 08. 2008; 19.06

re: Buianca

Pošlete mně vaší mailovou adresu.

Autor: Václav Marhoul, 23. 08. 2008; 19.05

Re. Bianca

Mně to vadit nebude, když půjdete 2x. A hezký den.

Autor: Václav Marhoul, 23. 08. 2008; 19.04

Hodně štěstí

Dobrý den, trailer je super, také se už na film těším ( i když si na mateřský budu muset počkat na DVD), hlavně na neokoukaný tváře šikovnejch div. herců, spec. Honzíka Medunů a přeji Vám i Vašemu snímku hodně štěstí a úspěchů na festivalech a především spoustu spokojenejch diváků. Moc hezký stránky ! Eva

Autor: Evajs, 23. 08. 2008; 13.40

Více takových

Moc se na ten film těším. Kdyby bylo více takových Válečních filmů jen dobře třeba z dob husitů

Autor: west, 23. 08. 2008; 10.01

Jeste dotaz

Mate pro film nejaky znak, odznak, logo...?

Autor: Bianca, 22. 08. 2008; 00.08

Premiera v Plzni

To Václav Marhoul: :-)) Diky za info. Tak to znamena, ze bych mel jit na dve premiery? Na prvni toho 11.9. a na druhou 24.9.2008? Nu, nakonec, proc ne? Dobry film se da videt vicekrat a ten Vas, jak se zda, nejpise dobry bude:-))
Jo, cenim velice, ze si tu s nami povidate a promptne odpovidate na dotazy.

Autor: Bianca, 21. 08. 2008; 23.53

Re: Longer

V Plzni by měl být, stejně jao všude jinde od 11. září. Zdravím do Plzně.

Autor: Václav Marhoul, 21. 08. 2008; 22.46

Re: R. Kotil

Já jsem si to myslel, to je v pohodě. Hezký den.

Autor: Václav Marhoul, 21. 08. 2008; 22.45

Re: Adam

Díky moc, jinak v hlavě nový scénář už mám, ale rok 1938 to není. Moc zdravím.

Autor: Václav Marhoul, 21. 08. 2008; 22.44

už aby to bylo

České filmy moc nemusím ( aspoň co se týče těch novějších) ale na tenhle se těším jako malej. Už aby byl v Plzni....

Autor: Longer, 21. 08. 2008; 16.30

OMLUVA ZA NEDOROZUMENI

Dobry den pane Marhoul,
chtel bych se omluvit, pokud doslo k nedorozumeni. V kine jsem skutecne videl pouze teaser. Rozdil samozrejme poznam a proto beru zpet co jsem rekl;-) Trailer vypada opravdu pekne a uz si netrelive krouzkuju datum v kalendari premiery;-)
S pozdravem a pranim mnoha spokojenych divaku

Rosta

Autor: Rostislav Kotil, 21. 08. 2008; 14.40

Nápad

Pane Marhoul...smekám. Trailer mě navnadil a už teďka se těším na září.Vím že film není ještě ani v kinech a nevím jestli máte v hlavě už nějáký nový scénář, ale jestli ne, co zkusit natočit film o roce 1938. O tom jak by to mohlo vypadat kdybychom se nevzdali sudet a bojovali.

Autor: Adam K., 21. 08. 2008; 10.58

Re: Luky

Čau, Luky, taky doufám, že se uvidíme...

Autor: Václav Marhoul, 20. 08. 2008; 23.00

Plzeň

Ahoj Václave, už to nebude trvat dlouho, těšíme se na shlédnutí filmu a doufám i na setkání.

Autor: Luky MP, 20. 08. 2008; 17.27

Re: Roman

Hezký den do Luhačovic...

Autor: Václav Marhoul, 20. 08. 2008; 10.42

Re: Bianca

Naopak, to nejlepší na konec. Ne vážně, film jde v Plzni normálně od 11. září, ale osobně tam chci přijet právě až na konec našich propagačních akcí a protože tam mám spoustu známých a kamarádů z Military Car Clubu v Plzni, jehož jsem i členem, rád bych to tam uzavřel.

Autor: Václav Marhoul, 20. 08. 2008; 10.42

Proc?

Co Vam, pekne prosim, udelala Plzen, ze je tam premiera az posledni? :-)) Vim, nekdo byt posledni musi, ale proc zrovna Plzen?

Autor: Bianca, 19. 08. 2008; 23.39

Trailer

Pan Marhoul, trailer je vyborny! A este viac sa tesime na film.
Pozdravujem z Luhacovic!

Autor: Roman, 19. 08. 2008; 21.39

Věřím, že budete pokračovat,

že to není poslední Vaše práce na dané téma. Ta hrstka, která tu odvahu našla a ta většina, která jí nenašla a až do konce svého života se ve skrytu svých chlapských duší za to styděla, si zaslouží a to rovným dílem, aby se o nich filmy točily. Díky i možná za ně, pane Marhoule.

Autor: Céčko, 19. 08. 2008; 13.51

Re: Patrik / Trailer

Jen ještě obecná poznámka k Traileru jako takovému. Trailer je zásadně vyrobený jen pro kina, pro plátna s výškou aspoň 8 metrů, s Dolby EX digitálním zvukem zamíchaným do 6 + 1 kanálů. Na internetu, tedy na všech možných webech v pidi obdélníčku 6 x 10 centimetrů a i méně , je prostě zavěšený jen pro informaci.

Autor: Václav Marhoul, 19. 08. 2008; 13.04

Slava

Videl sem trailer, sic jsem cekal vic ale pekne me navnadil.Ted uz se jen dockat premiery v nasem kine :)

Autor: Patrik, 19. 08. 2008; 01.42

RE: M. Juran

V každém městě to bude stejné, Hradec krákové nebude výjimkou. 15.9. na Velkém náměstí od 16:00 do 18:00, histor. technika ( Ford Canada, Bedford, US Interbational, Ford GPW ), členové KVH - voj. výstroj, výzbroj, pouštní stan, rekvi. Armáda České republiky - současná vojenská technika, ( LDR, BRDM apod) výstroj, výzbroj, Musado, optická střelnice, DVD projekce. Poštovní spořitelna / Generální partner filmu - taktická laserová střelnice, lezecká stěna, dětské soutěže. Ostatní - swingový orchestr, moderátorské vstupy - rozhovory s tvůrci a herci.

Autor: Václav Marhoul, 18. 08. 2008; 20.41

P.S. P. Vácha

Nasazení Filmu o filmu na určitý den je čistě v gesci České televize, ktré jsme ho už dodali. Má 14 minut. Ale myslím, že ho ČT zařadí někdy na začátek září. V současné době se ještě snažíme na HBO "uplacírovat" druhý Film o filmu, která má 48 minut. Snad to vyjde.

Autor: Václav Marhoul, 18. 08. 2008; 20.28

Re: Pavel Vácha

Komentář jsem do něj dávat nechtěl. Film má vyprávět obrazem a trailer atmosférou.

Autor: Václav Marhoul, 18. 08. 2008; 20.25

film o filmu

A ještě jsem se chtěl zeptat jestli v nejbližší době nebude uveden ten slíbený dlouhý Film o filmu :-)). Děkuji

Autor: Pavel Vácha, 18. 08. 2008; 11.34

Premiéry

Chtěl bych se zeptat, jak budou probíhat jednotlivé premiéry. Podle informací které mám, připravujete doprovodný program. Mohl byste k tomu napsat nějaké podrobnosti? Konkrétně mě zajímá Hradec Králové.
Děkuji.

Autor: Michal Juran, 18. 08. 2008; 11.14

pěkný trailer

Zdravím, trailer je vcelku na české poměry podařený, ovšem co mě mrzí je že k němu není žádný komentář, který by vás ještě více vtáhl do samotného děje. Ale jinak držím palce a uvidíme se na premiéře :-)

Autor: Pavel Vácha, 18. 08. 2008; 10.09

Trailer 3m

Tak jsem se podival na youtube na ten trailer a musim rict, ze se na film tesim jeste vice :). Opravdu pekna prace.

Autor: Jack, 17. 08. 2008; 12.24

Re: B. Hlaváč

Díky a pozdravuji.

Autor: Václav Marhoul, 16. 08. 2008; 21.33

trailer

i když pan Kotil předtím neviděl trailer a pouze dráždidlo(teaser) v kině, tak když jeho komentář aplikuji na trailer, tak není až tak daleko od pravdy... i kdekterá upotávka na film, která má jít na video ze zahraniční produkce má lepší střih a promo a co si budeme povídat, po shlednutí si člověk řekne, že měl zůstat u té upotávky;o) doufám, že s Tobrukem je to naopak!!! ale je to na zamyšlenou, co se týče české trailerové scény.

Autor: Daniel Růžička, 16. 08. 2008; 17.46

Už dlouho

Už dlouho se těším na tenhle film . moc fandím panu Marhoulovi v jeho zámněru ti hoši si to bezesporu zaslouží . bma

Autor: Bořek Hlaváč (bma@centrum.cz), 16. 08. 2008; 16.26

RE: Jack

Díky, za zastání. Je to přesně tak, jak ste napsal. Pan Kotil neviděl trailer, ale teaser. A mezi tím je kardinální rozdíl. A to nejen v minutáži. Trailer má 3 minuty.

Autor: Václav Marhoul, 14. 08. 2008; 22.25

RE: Rostislav Kotil

Z vaseho popisu muzeme usoudit, ze jste nevidel trailer, nybrz 1 MINUTOVY TEASER!!! Tento je ke shlednuti na zdejsim webu nebo na youtube. Jak jiz psal pan reziser Marhoul nize, trailer jde do kin tento tyden a od pristiho tydne bude zde na webu.

Autor: Jack, 14. 08. 2008; 19.39

TRAILER JE DOST CHUDY

Zdravim vsechny priznivce ceskeho filmu;-) Vcera jsem si po dlouhe dobe zasel do kina, ac ne na cesky film, a videl jsem trailer na tolik ocekavany Tobruk. Popravde jsem byl velmi zklaman stylem jaky se tento "velkofilm" prezentuje ocekavajicimu divakovi. Nevadil mi ani tak fakt ze je trailer postaveny na dlouhem, a popravde dost nudnem, zaberu, ale predevsim stylizace, ktera zde naprosto chybela? pokud film bude tak laciny jako jeho trailer, tak to bude dost trapas. Napriklad ty kecy jedna valka, jeden boj...bla..bla..bla...a ten udesny font!!!! To si mohli tvurci dovolit pouzit alespon nejaky jiny nez ze zakladni nabidky Microsoft Word...vim ze film ma byt vice psychologicke drama, ale jednim dlouhym zaberem (radoby napinavym) se to proste nedela. Trailer mohl alespon ukazat nekolik hlavnich postav a byt vice dynamisky...popravde me trailer spise odradil nez naladil. Doufam, ze se pletu a ze Tobruk bude nakonec uspech...prozatim to ale nijak slibne nevypada...je mi lito.

Autor: Rostislav Kotil (rosticzech83@seznam.cz), 14. 08. 2008; 18.05

Bimovm

Kto natocil ten film Bimovm?
Big Bear One:ja by som skontaktoval kino alebo ticketportal a nepytal by som sa na listky rezisera :)

Autor: Jakub, 13. 08. 2008; 09.41

Re: Big Bear One

Já Vám moc děkuji za Vaše slova, jen prosím ohledně nepřesností... Udělali jsme, co jsme mohli, originál battledressy sehnali v Pakistánu, originál boty ve Švédsku, přesné kopie enfieldek ve Španělsku, auta měla kamufláže zkoumaná na desítkách fotografií, lžíce, ešusy apod. by taky měly bý naprosto OK ale já tak nějak tuším, že něco uteklo asi
stejně. Není to fakt jednoduchý to dát po 67 letech všechno na 100% dohromady. Udělali jsme s architektem a výpravou a odbornými poradci, co se dalo. O jedné věci ale vím už teď, při natáčení odešel originál těžký kulomet Vickers, museli jsme ho nahradit replikou, jiná možnost nebyla, nový z Čech se přivézt nemohl, protože převoz zbraní do Tuniska se řešil s jejich a našim ministrstvem vnitra 5 měsíců. Premiéra? V Praze je 10. září a bude pro veřejnost uzavřená, o film je zájem a tak musí být pozvaní nejdřív všichni sponzoři a koproducenti a mediální partneři a lidi od filmu atd. atd. Je mně to líto, ale do prodeje ( aspoň co vím ) nepůjde nic. Nevím z jakého města jste ale ve všech ostatních 12 městech se lístky na premiéry prodávat budou, jejich seznam najdete na této stránce, když se podíváte vlevo a najdete tam odkaz Premiéry. Ještě jednou díky a taky upřímně zdravím.

Autor: Václav Marhoul, 12. 08. 2008; 21.25

Re: Slava + David

Trailer vstupuje do českých kin tento týden, ne webu by měl být od toho příštího. Přeju vám oběma hezký den.

Autor: Václav Marhoul, 12. 08. 2008; 21.10

PREMIËRA

Dobrý den pane Marhoule! Na Váš film se těším stejně nedočkavě jako na Tmavomodrý svět pánů Svěráků a to už od doby co jste avizoval záměr jej natočit. Na Váš ale víc, protože na rozdíl od nich vy víte o čem točíte a téma je Vám známé, takže - a tím jsem si jistý ve Vašem filmu nebude toliko nepřesností např. v technice či výzbroji, což neznalý divák bez povšimnutí přehlédne,ale válečného fajnšmekra vždy trochu zamrzí. Já vím, že tohle Váš problém nebude! Ale mám dotaz. Kdy bude premiéra, kde a kde se dají na ni sehnat lístky? 11.9. mám 32. narozeniny a žena mi lístek na premiéru slibuje jako dar už přes rok :-). jen nevíme kde jej sehnat... Držím palce a přeji hodně diváků! Snad se zase zvedne ta zaprášená vlna naší národní hrdosti a národ si uvědomí, kdo všechno tenkráte bojoval s neskutečnou ctí a hrdinstvím se lvem ve znaku...že to nebyli jen naši letci.... Tím spíš, jak se ke svým nejlepším synům po válce náš národ zachoval. Ještě jednou Vás zdravím a přeji vše nej!

Autor: Big Bear One (bakery@tiscali.cz), 12. 08. 2008; 20.07

Trailer

Už se zde psalo, že trailer bude v polovině srpna nasazen do kin. Také se nemohu dočkat.

Autor: David, 12. 08. 2008; 12.28

Slava

Dobry den, jiz se nemuzu dockat.Vyjde v nejblizsi dobe nejaky trailer kde z filmu uvidime vic? dekuji

Autor: Patrik, 11. 08. 2008; 14.36

Re: Boris Moskovský

Smekám klobouk, ty fotky máte skvělý... Máte talent.

Autor: Václav Marhoul, 08. 08. 2008; 20.49

Re: v.n.

Já také děkuji...

Autor: Václav Marhoul, 08. 08. 2008; 20.48

Fotky

Už se těším na ten to film a přikládám něco málo z mého foto snažení. Tyto fotografie vznikají foto reportážním stylem při vojenských ukázkách. Já nemám možnost jako filmaři vracet lidí zpět a znovu akce. Prostě fotím to co se děje okolo mě při ukázce.


http://galerie.militaryzone.cz/albums/Kyjev_1943_2007_Bimovm/43a.jpg

http://galerie.militaryzone.cz/albums/Kyjev_1943_2007_Bimovm/47a.jpg

http://galerie.militaryzone.cz/albums/Kyjev_1943_2007_Bimovm/52a.jpg

http://galerie.militaryzone.cz/albums/Kyjev_1943_2007_Bimovm/59a.jpg

http://galerie.militaryzone.cz/albums/Kyjev_1943_2007_Bimovm/66a.jpg

http://galerie.militaryzone.cz/albums/Kyjev_1943_2007_Bimovm/64a.jpg

http://galerie.militaryzone.cz/albums/Milostovice-2007/47.jpg
http://galerie.militaryzone.cz/albums/Milostovice-2007/48.jpg

http://galerie.militaryzone.cz/albums/Doubice-2008/IMG_3839a900.jpg

http://galerie.militaryzone.cz/albums/Doubice-2008/IMG_4089abc900.jpg

http://galerie.militaryzone.cz/albums/Doubice-2008/IMG_3804a900.jpg

http://galerie.militaryzone.cz/albums/Colmarska_kapsa_2008/IMG_6787aa900.jpg

http://galerie.militaryzone.cz/albums/Bailey-Bridge-2008/IMG_9197b900.jpg

http://galerie.militaryzone.cz/albums/Bailey-Bridge-2008/IMG_9233a900.jpg

http://galerie.militaryzone.cz/albums/Bailey-Bridge-2008/IMG_9234ab900.jpg

Autor: Boris Moskovský (Bimov.m@seznam.cz), 06. 08. 2008; 16.48

tobruk

Moc se na ten film těším, děkuji Vám za něj.

Autor: v.n. (ding@seznam.cz), 05. 08. 2008; 17.22

Re: Michal

Celá scéna, byť se točila ve dne, je scénou noční, tzn. že při digitálním gradingu jsem jí tzv. zatáhli. Špína na tmavých uniformách tak zaniká na rozdíl od špíny na světlém podkladu, tedy na tzv. pleťovce.

Autor: Václav Marhoul, 04. 08. 2008; 14.37

Re: Jakub

Ano, v Nitře, stejně jako na všech ostatních premiérových místech na Slovensku, budu osobně.

Autor: Václav Marhoul, 04. 08. 2008; 14.30

Re: Jack

Trailer ( 3 min ) bude nasazený v kinech až od poloviny srpna. Tento týden ho finálně schvalujeme. Jinak bude samozřejmě, stejně jako teaser, zavěšený na těchto stránkách, na streamu a na youtube.

Autor: Václav Marhoul, 04. 08. 2008; 14.29

Re: Bob

Zdravím Vás a díky. Přirovnat Tobruk k filmu Četa nebo Na západní frontě myslím, z mé strany jako režiséra, nelze. Ne že by nesnesl srovnání, to určitě ano, ale radši to přenechám divákům. Po 4 letech práce na filmu na to nemám patřičný odstup. Jinak ohledně Tmavomodrého světa, já ho žánrově zařazuji ani ne tak ke klasického válečnému dramatu, ale spíše k melodramatu.

Autor: Václav Marhoul, 04. 08. 2008; 14.26

Vylodeni ?? Scena

Dobry den mam takovy dotaz na snimcich vylodeni predpokladam ze se jedni vyloduji a druzi se s ranenymy vojaky naloduji.Jestli je to takhle proc ti co se naloduji maji naprosto ciste uniformy a ve tvari jsou spinavi ??
Jen me to zajima dekuji za odpoved fanousek filmu.

Autor: Michal (M.Jochym@seznam.cz), 01. 08. 2008; 17.36

Trailer

Jakub: Teaser (1min) a Trailer (3min) je něco jinýho....

Autor: Joe, 31. 07. 2008; 10.02

Nitra

Pan Marhoul,napisali ste,ze sa uvidime v Nitre,to znamena,ze sa tam zucastninte aj osobne?
Jack:neviem ako u vas,ale ja uz som ten teaser v kine videl,bolo to 17.Jula/Cervence.

Autor: Jakub, 31. 07. 2008; 09.56

Dotaz

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda bude v kinech běžet ten slibovaný 3 minutový trailer (pokud již neběží - v kině jsem zhruba 3 týdny nebyl) a pokud ano, tak kdy?

Jinak informační dění okolo Vašeho snímku sleduji snad od doby kdy byla první zmínka v médiích a na Váš film se velice těším.

Děkuji

Autor: Jack, 30. 07. 2008; 20.28

Dobrý válečný film

Vypadá to, že pan Václav Marhoul má stejnou představu o dobrém válečném filmu jako já. Narážím teď na komentáře pana režiséra na tomto webu nebo na rozhovor v pořadu České televize. I já považuji Pearl Harbour a jemu podobné filmy za neuvěřitelné pitomosti. Chtěl jsem se zeptat, pane reřisére, jestli můžu v případě Tobruku čekat film typu Na západní frontě klid nebo Četa? To jsou pro mě poměrně slušné válečné filmy. A když jsme u toho, jaký máte pane režisére názor na Svěrákův Tmavomodrý svět? Je to dobrý nebo špatný válečný film?

Autor: Bob, 25. 07. 2008; 22.43

Re: Jakub - Premiéry

Protože se jedná o česko - slovenskou koprodukci. Slovenská strana má své vlastní finanční a mediální partnery, kteří jsou samozřejmě odlišní od těch českých. Proč dříve na Slovensku? Proč ne? Rád dělám věci, které nikdo předtím nerealizoval. Uvidíme se v Nitře.

Autor: Václav Marhoul, 23. 07. 2008; 14.51

...

Dakujem za porozumenie :) nemyslel som vto v zlom,nechcel som sposobit nejake problemy...Preco vlastne na Slovensku bude skorsie premiera ako v Cechach?Ku mne je najblizsie Nitra 4.septembra.

Autor: Jakub, 23. 07. 2008; 01.03

Re: Jakub - Všechny dotazy

Aha, už tomu rozumím. Já jsem si myslel, že jsme někde na stránkách udělali chybu a že jsme měsíc září špatně přeložili do slověnštiny jako august. Pro slovenské diváky totiž jedou úplně identické stránky www.tobruk.sk a všechno do nich překládáme. Jinak na Slovensku jde Tobruk DŘÍVE než v Čechách, první předpremiéra je už 29. augusta v Košicích. V Praze až 10. septembra. Všechny slovenské premiéry, datumy a místa jsou právě uvedeny na slovesnkých stránkách. Jinak se pro Slovesnko vyrábějí slovenské a úplně fungl nové kopie, žádné obehrané české, které se tam posílají, když se film v Čechách přestane hrát. O čem film je? Ano, hlavně o lidech, o vojácích, o vztazích, válka a bitva je rámcem jejich osudů. Tak snad jsem všechno zodpověděl.

Autor: Václav Marhoul, 22. 07. 2008; 22.53

Mesiace

No dovol,ja svoje mesiace v mojom jazyku viem.No a co o com je ten film,co to ma teraz s tym spolocne?Ked budem pozerat film o vietname tak sa mam ucit mesiace po vietnamsky?Vies dobre ze v cechach sa tie mesiace volaju inak,ci uz v nasom,nemeckom alebo anglickom jazyku,tak sa len pytam,pretoze som nevedel ktory mesiac je zari.

Autor: Jakub, 22. 07. 2008; 12.15

Mesiace pre Jakuba

Takže milý Jakub: aby si vedel, kedy máš ísť do kina a kedy máš sláviť Vianoce - mesiace po česky: 1 leden, 2 únor, 3 březen, 4 duben, 5 květen, 6 červen, 7 červenec, 8 srpen, 9 září, 10 říjen, 11 listopad, 12 prosinec! To by si mal vedieť, keď chceš pozerať film o československých vojakoch!

Autor: Roman, 21. 07. 2008; 01.39

Zari

Aha skoda,ja ze to je listopad...tak to si este dost pockam,pokym to pride na slovensko.

Autor: Jakub, 20. 07. 2008; 22.56

Re: Jakub

Září je september (9. měsíc).

Autor: Michal, 20. 07. 2008; 16.31

Nemci 2

Ahaa dakujem.A je tento film len vojnovo zamerany,alebo aj nejak inak?Napr. vztahy medzi vojakmi,smutok za rodinou,dopad vojny atd.
K tomu augustu:vase mesiace sa volaju inak a nevedel som na 100% ci zari je august...:)

Autor: Jakub, 19. 07. 2008; 21.52

Re: Jakub - Němci

Čs. vojáci stáli na perimetru většinou proti Italům. Ty jsem také použil. Viz. Fotogalerie 7. týden - Italský zajatec.
Kde je ta chyba ohledně září = august?

Autor: Václav Marhoul, 19. 07. 2008; 17.03

Teaser

Predvcerom som bol v kine na Bathory a videl som tralier k filmu Tobruk.Musim ho velmi pochvalit,strasne sa mi pacil,bolo tam citit take to napatie pred bitkou.

Autor: Jakub, 19. 07. 2008; 12.18

Nemci

Pozeral som si galeriu a videl som tam monoh anglickych vojakov,zbrane bren gun a enfield(alebo lee field,nvm uz ktora to je) a tak sa chcem spytat,ci sa vo filme Tobruk objavia aj nepriatelia-nemci,pretoze v tej galerii som ziadneho nevidel,ani nemecke zbrane.Ozaj Zari je do nasho jazyka August?8.mesiac?

Autor: Jakub, 19. 07. 2008; 12.09

Re: Orsic

No, nezbývá než věřit tomu, že jsme to udělali dobře... Jinak díky moc.

Autor: Václav Marhoul, 16. 07. 2008; 12.14

Re: Padouch

Originálů letních unifortem se zachovalo jen pár, vzali se z nich střihy a podle nich se ušily. Originál zimní uniformy se stále vyrábějí v Pakistánu, kde jsme je také nakoupili.

Autor: Václav Marhoul, 16. 07. 2008; 12.13

Triky a 3d grafika

Na tenhle film se těším,protože kvalitních válečných českých filmů je jako šafránu ... Nicméně se děsím každého nového snímku (a to nejen českého) při použití renderované grafiky ...
Jako 2d/3d grafikovi po shlédnutí většiny filmů s vloženými počítačovými animacemi mi běhá hrůzou témeř vždy mráz po zádech.
Dnes je v mnoha filmech módou nahrazovat "náročné scény" lacinou 3d grafikou kterou se režiséři snaží zaplácnout díru v rozpočtu ....Jen velice malé procento světové kinematografie má vložené počítačové animace na takové úrovni,aby z toho člověk neměl pocit umělohmotné reality ...tento trend je velice rušivý.Je mi jasné že česko-slovenský štáb nemá na zapůjčení rezavého vyřazeného torpédoborce pro záběry vylodění v tobruku proto doufám že se grafikům a animátorům podaří tyto efekty dotáhnout do té podoby aby to bylo srovnatelné alespoň s filmem Tmavomodrý svět (i když i k tomuto filmu bych měl výhrady co se týče animací)

Tedy přeji hodně úspěchů a financí v oblasti triků a 3d grafiky.

Autor: orsic, 10. 07. 2008; 11.36

Uniformy

Sleduji dění o filmu Tobruk už delší dobu a vypadá to po delší době na další dobrý český válečný film, takových moc není...
Měl bych jeden dotaz týkající se uniforem vojáků. Jsou to repliky a nebo pravé skutečné uniformy jako měli např. v Bratrstvu neohrožených??

Autor: Padouch, 01. 07. 2008; 23.20

Re: Spagin

U Tobruku se na perimetru čs. praporu v roce 1941 s tanky nebojovalo...

Autor: Václav Marhoul, 01. 07. 2008; 21.00

technia

doufám že tam nebudou jézdit nějaké oplechované T-55 nebo T-72

Autor: spagin, 30. 06. 2008; 21.47

RE: Jarda

Termín ještě není přesně určený, ale tipoval bych to na letošní září, kdy se rozeběhnou premiéry.

Autor: Václav Marhoul, 20. 06. 2008; 13.52

Film o filmu

Rád bych se zeptal, jestli je už známý termín, kdy bude v televizi Film o filmu. Děkuju

Autor: Jarda, 19. 06. 2008; 19.02

RE. Milky

Taky díky.

Autor: Václav Marhoul, 19. 06. 2008; 16.00

RE: Roman Čejka

Díky moc a zdravím jak Vás tak Vaše přátele.

Autor: Václav Marhoul, 19. 06. 2008; 16.00

Konečně...

Konečně český film, který není jenom další pitomou rodinnou nebo černou komedií nebo pohádkou. Už jsem myslel, že se u nás nic jiného neumí. Díky :-)

Autor: Milky, 16. 06. 2008; 01.56

Teaser

http://www.stream.cz/video/14/91279-tobruk-teaser

Autor: Jaromír Nový, 15. 06. 2008; 21.00

Očekávání

Vážený pane Marhoul,

od okamžiku, kdy jste oznámil, že natočíte tento film jsem plný očekávání. S přáteli se moc těšíme. Přeji hodně diváků.

Autor: Roman Čejka, 14. 06. 2008; 15.01

RE: M. Juran

Ano, já vím, kino Central by se mně líbilo taky o moc víc. Jenže multiplex holt pojme víc lidí.
Cítím to stejně.

Autor: Václav Marhoul, 07. 06. 2008; 10.40

Premiéra

Nevím, jestli mám přesnou informaci, ale v Hradci Králové prý plánujete premiéru v multikině Cinestar. Je to trochu škoda, protože si myslím, že v multikině uprostřed nákupního centra plného lidí s plnými nákupními košiky atmosféra premiéry dost utrpí. A přitom v Hradci by alternativa byla. I tak si ale premiéru samozřejmě nenechám ujít. Přeji mnoho spokojených diváků.

Autor: Michal Juran (mjpipe@seznam.cz), 06. 06. 2008; 12.02

Re: Pers

Ano, bude k vidění za čas na aktuálně.cz ( mediální partner filmu ) a samozřejmě taky tady, na tobruckých stránkách.

Autor: Václav Marhoul, 03. 06. 2008; 15.07

Teaser

Je možné vidět teaser někde jinde než v kinech? Třeba na internetu?
Děkuji

Autor: Pers, 02. 06. 2008; 16.58

gjjrnyijkpeplylull

http://gjjrnyijkpeplylull.com gjjrnyijkpeplylull
gjjrnyijkpeplylull
gjjrnyijkpeplylull

Autor: Jeceipmedindy (ajnnyhjui@yandex.ru), 01. 06. 2008; 05.11

RE: Ondřej

Teaser, v celkové délce 1 minuty, bude v kinech červnu. Trailer, v délce 3 minuty, bude v kinech od července.
Vizuál plakátu, jakož i celý grafický design filmu, bude schvalován v červnu.

Autor: Václav Marhoul, 10. 05. 2008; 11.24

Teaser

Kdy bude přesně uveden první Teaser k filmu? A jak bude vypadat plakát k tomuto snímku? Velice Vám předem děkuji za případnou odpověď.

Autor: Ondřej, 08. 05. 2008; 20.53

RE: Zkouška

Zkouška

Autor: Zkouška, 05. 05. 2008; 12.49

RE: p. Smolík

Dobrý den. ne netočili jsme na digitální techniku, používali jsme 35 mm kameru Arriflex od firmy Vantage s objektivy Hawk, protože Tobruk je širokoúhlý film ( Cinemascope, 1:2,35). Z mého pohledu je filmový negativ ( v tomto případě FUJI ) zatím stále tou nejlepší cestou. Jsem rád, že kamera vydržela, neměla to v písku a prachu jednoduché, pravidělně se každý den ošetřovala s tím, že z Vantage musel jednou dorazit na natáčení technik, který jí a všechny objektivy generálně "ošetřil." Před každým založením materiálu se vždy vyfoukávala stlačeným vzduchem. Díky za dotaz a hezký den.

Autor: Václav Marhoul, 20. 04. 2008; 14.07

RE. Pan Balcar

Mail jsem od Vás neobdržel, moc děkuji, knížku si určitě rád přečtu, pošlete jí prosím na adresu, která je uvedená vlevo na základní liště. viz. kontakty. Ještě jednou díky.

Autor: Václav Marhoul, 20. 04. 2008; 13.57

Kamerová technika

Dobrý den, zajímalo by mě, jaké kamery jste použili při natáčení filmu. Jedná se o plně digitální 4K kamery typu Panavision Genesis (předpokládám, že byly použity přístroje Panavision, vzhledem k úzké spolupráci společnosti Panavision a barrandovských studií), nebo 35mm přístroje? Měl bych ještě dopňující otázku pro případ, že byla použita digitální technika: v tolik prašném prostředí, jako je poušť, musela být údržba snímacích čipů velmi náročná - jak jste tento problém vyřešili?
Děkuji za odpověď.

Autor: Jan Smolík (smolik1000@seznam.cz), 18. 04. 2008; 21.13

Vzpomínky veterána od Tobruku

Vážený pane režisére Marhoule,
zdravíme Vás srdečně z Domažlic!
Nejsme si jisti, zda jste obdržel náš včerejší e-mail. Proto jej dnes opakujeme. Rádi bychom Vás informovali, že v našem malém nakladatelství m.j. vydáváme sborník Chodsko ve stínu hákového kříže. V 1.dílu máme také vzpomínku, jejímž autorem je p. plk.Ing. Jan Štěpán, veterán od Tobruku a příslušník čs. kombinovaného oddílu, který v sestavě Pattonovy 3.US Army vstoupil jako první čs.jednotka u Chebu v r.1945 na území ČR.
Pan Štěpán se bohužel Vašeho filmu nedočkal. Nedávno zemřel. Rádi bychom Vám naši knížku s jeho vzpomínkami poslali. Prosíme Vás o Vaši adresu a těšíme se na Váš film. Nakladatelství Resonance, Domažlice.

Autor: Ing. Bohuslav Balcar, (ingbalcar@seznam.cz), 15. 04. 2008; 23.35

Generál Petrák

Dnes sa dožíva krásnych 96 rokov generál Anton Petrák, inštruktor SOE Para Military Training Schools v Traigh House/Škótsko a príslušník Československej obrnenej brigády. Generál Petrák sa podieľal na výcviku účastníkov paravýsadkov vyslaných na územie Československa do apríla 1943 a aktívne sa taktiež podieľal na obrane Dunkerque.
Rád by som pánovi Petrákovi a jeho manželke za nás všetkých poprial pevné zdravie a poďakoval mu za jeho činy.

Autor: Roman, 14. 04. 2008; 22.36

RE: Karla Hořečná

To je v pořádku, emoce jsou v pořádku a do filmu se hodí zvlášť. Já taky děkuji a přeji hezký den.

Autor: Václav Marhoul, 12. 04. 2008; 10.08

Re: Václav Marhoul

Zdravím, ještě jednou... Toho to jsem si vědoma. Omlouvám se zda jsem nějakým způsobem narušila diskusi. Bohužel jsem se nechala unést emoceni. Na film se, ale spolu s přítelem těšíme, proto jsme navštívili Vaše stránky. Přeji další úspěchy ve Vašem životě...

Autor: KarlaHořečná, 10. 04. 2008; 15.21

RE. Karla Hořečná

Dobrý den, pana Whita nám doporučila Castingová agentura s tím, že jakékoliv informace o jeho soukromém životě nedodala. Ani to nebývá u tzv. komparsních epizod zvykem. Do filmu se zkrátka typově hodil, svojí roli odvedl dobře, nevím, co přesně vám "provedl", ale věřte prosím tomu, že kdyby měl pomocný režisér, který takové role obsazuje, u každého komparsisty zjišťovat jeho původ, názory, osobní a podnikatelskou minulost atd. atd, tak by ho asi odvezli do Bohnic. Co se dá dělat. Už se stalo. Děkuji za příspěvek a upřímně přeji hezký den.

Autor: Václav Marhoul, 10. 04. 2008; 14.07

RE: Asda

Richard Horowitz má v LA své vlastní hudebníky, se kterými chce ( ostatně jako každý jiný skladatel ) pracovat. Nákladově to vyjde taky daleko výhodněji, protože kdybychom je měli všechny letecky dopravit do Prahy a ubytovat je tady , vyšlo by to daleko dráž. Nahrávací studio vyjde nastejno.

Autor: Václav Marhoul, 10. 04. 2008; 14.00

Foto

Dobrý den, velmi mě dojala fotka pana Ashley White, který si v tom to filmě zahrál Anglického vojáka. Celá Anglie by na něho byla hrdá, kdyby věděla, že okrádá v České republice slušné lidi a provozuje firmy, kdy vždy stojí v pozadí a ostatní odnese bílí kůň.
V každém případě, pokud by ho někdo potkal, tak že zdraví Endeavour Promotions, s. r. o., tel. operátorky...

Autor: Karla Hořečná, 09. 04. 2008; 21.05

Kde se bude točit hudba?

Gratuluji k výběru skladatelského dua. Jestli jsem ale správně info pochopil, zajímalo by mě, proč se hudba nebude natáčet v ČR? Zdejší tradice, světoznámé orchestry i studia ruku v ruce s nízkou ekonomickou náročností a snadným vypořádáním autorských práv umělců mluví jistě pro...?

Autor: Asda, 09. 04. 2008; 14.14

Omluva

Vážení přispěvatelé, omluvte prosím po jistou dobu nefunkčnost diskuse. Nyní by mělo být již všechno v pořádku.
V dokonalé úctě,
Václav Marhoul

Autor: Václav Marhoul, 08. 04. 2008; 11.20

Re: Hendrych

Hudbu bude skládat světoznámá dvojice Richard Horowtz a Sussan Deyhim. Viz:
http://www.richardhorowitz.com
http://cdbaby.com/cd/deyhim

Autor: Václav Marhoul, 08. 04. 2008; 11.11

Hudba 2

Tak co hudba?Pořád nic?

Autor: Hendrych, 05. 04. 2008; 02.39

Re: Jana Zochová

Mockrát Vám děkuji a přeji hezký den.

Autor: Václav Marhoul, 03. 04. 2008; 22.01

Re: Premiéra

Ano, od 11. září budeme s herci jezdit po celé republice. V pořadí to ke dnešnímu dni zatím vypadá takto: Kolín, Poděbrady, Mladá Boleslav, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ostrava, Olomouc, Zlín. Brno, české Budějovice, Plzeň.
Jinak v každém zmíněném městě bude vystavená vojenská technika, dobový tábor, výzbroj atd.

Autor: Václav Marhoul, 03. 04. 2008; 22.00

Premiéra

Chtěl bych se zeptat, jestli máte naplánované také místní premiéry za účasti členů štábu v jiných městech, než jen v Praze. Konkrétně mě zajímá Hradec Králové.
Děkuji za informaci.

Autor: M. Juran (mjpipe@seznam.cz), 02. 04. 2008; 12.01

Držím všem pěsti !

Hodně jsem o vašem natáčení filmu četla a budu netrpělivě očekávat premiéru v kině.Moji dva synovci měli tu možnost,že strávili v roce 2006 skoro měsíc v Líbyi a také tam navštívili vojenský hřbitov v Tobruku,cestu absolvovali na starých motorkách a teď jim vyšel cestopis v knižní podobě.Proto vám přeji mnoho úspěchů s tímto filmem. V úctě Jana

Autor: Jana Zochová (Jana-bobr@seznam.cz), 01. 04. 2008; 22.16

Re: Jarko

Tak Jarko, ještě jednou díky za přání ....

Autor: Václav Marhoul, 28. 02. 2008; 14.49

Džím pěsti!

Pročetla jsem diskuzi a je jasné, že očekávání jsou velká a tudíž balvan očekávání těžší a těžší.... Václave, držím Ti pěsti a těším se na premiéru. Protože film, do kterého vložíš veškerou svou investici, energii, sílu, víru, práci, úsilí.....nemůže dopadnout špatně! Howgh. V úctě Jarka

Autor: Jarka Sedláčková (jarka@bloguje.cz), 25. 02. 2008; 13.32

Re: M. Hendrych

V současné době probíhá konkurs, kterého se účastní 26 skladatelů. Na začátku března bude jeden z nich vybrán.
P.S.
Díky (za stránky a vůbec )

Autor: Václav Marhoul, 23. 02. 2008; 16.57

hudba

Chci se zeptat,kdo bude k filmu dělat hudbu?Jinak se už na konečný výsledek moc těším a přeji mnoho zdaru při dokončování a bohatou návštěvnost.Stránky jsou perfektní!!!

Autor: M.Hendrych (mrti@seznam.cz), 23. 02. 2008; 14.30

Re: M. Řehák

Salute & Good Luck!

Autor: Václav marhoul, 20. 02. 2008; 19.22

Diky!

Vas projekt prostrednictvim zprav v mediich a vsech moznych fotek sleduju po celou dobu a moc se na konecny vysledek tesim. Tahle tematika me hodne zajima, proto jsem opravdu rad, ze po delsi dobe takovy film vznika. Je to v dnesni dobe asi ten nejlepsi zpusob, jak vzdat hold tem, kteri tehdy nejenom u Tobruku bojovali a v mnoha pripadech padli...

Salute & Good Luck!

Autor: Miroslav Řehák (mintaur@gmail.com), 17. 02. 2008; 17.51

Re: Luky

Luky, díky ...

Autor: Václav Marhoul, 12. 02. 2008; 13.02

Re: Luboš Koranda

Díky moc, jinak ano, s účastí ( včetně mého džípu ) v Plzni na květen počítám.

Autor: Václav Marhoul, 12. 02. 2008; 13.02

Re: Tomáš Šústek

Díky moc a zdravím.

Autor: Václav Marhoul, 12. 02. 2008; 12.59

Pozdrav

Po shlédnutí fotografií se opravdu těším na září na premiéru a musím říct, že budu opravdu netrpělivý. Držím Ti palce Václave.

Autor: Luky MCC Plzeň (lukycech@seznam.cz), 11. 02. 2008; 19.34

Well done, boys...

O filmu jsem zatím slyšel jen ze sdělovacích prostředků. Po shlédnutí těch stránek a prohlédnutí všech fotek a jiných materiálů začínám být netrpěliv a těším se, že dílo shlédnu co nejdříve. Jsem rád, že někdo zaplní mezeru na filmovém trhu dalším válečným filmem od českých tvůrců, kteří bezpochyby tyto filmy dělat umí.
Ze s Plzně zdraví klub 2nd Rangers Bn.

PS: Pane Marhoule, ukážete se v květnu v Plzni na oslavách?

http://www.2nd-rangers.eu/

Autor: Luboš Koranda (rangers@2nd-rangers.eu), 11. 02. 2008; 15.59

pozdrav

Dobrý den,
velice jsem nadšen Vaším dílem a těším se až ho celé shlédnu v kině. Pevně věřím že sklidí obrovský úspěch. Přeji Vám ve Vaši záslužné práci i do budoucna mnoho zdaru!

Autor: Tomáš Šústek (sus_tek@post.cz), 09. 02. 2008; 14.02

RE: Roman

Díky moc za důvěru, trailery by měly být v kinech na Slovensku od júna: Jinak první premiéra bude v Košicích 29. augusta a pak přes Poprad, Bánskou Bystricu, Trenčín, Nitru až do Bratislavy, kde premiéra proběhne 6. septembra.
P.S.
Jinak "jedeme" i absolutně identicky totožné stránky na adrese www.tobruk.sk

Autor: Václav marhoul, 07. 02. 2008; 20.50

Otazka zo Slovenska

Dobry den, od kedy bude mozne vidiet trailery v kinach na Slovensku? Uz sa tesime - urcite to bude film roka!

Autor: Roman, 07. 02. 2008; 00.27

Držím palce

Držím palce všem ať Vám to dobře dopadne. Již nyní se těším do kina.

Autor: Rudolf Bayer (rudolfbayer@iol.cz), 03. 02. 2008; 21.01

RE: Helena Š.

Děkuju moc a přeju Vám hezký víkend. V dokonaslé úctě, Václav Marhoul

Autor: Václav Marhoul, 01. 02. 2008; 13.47

Poděkování

Vážený pane Marhoule, právě jsem doposlouchala pořad s Vámi na Frekvenci 1. Ihned jsem si otevřela stránky, které jste na konci rozhovoru inzeroval. Je to moc zajímavé čtení a moc se už těším na film... Jen mě mrzí, že se ho nedočkal i můj otec. I za něj děkuji, že jste se do toho s takovou vervou a důkladností pustil.

Autor: helena Š. (hellleny@centrum.cz), 29. 01. 2008; 11.16

Re: Dozat - Daniel

Teaser k Tobruku ( cca 30 sekund ) by měl být uveden v kinech v květnu a trailer ( cca 2 minuty ) v červnu.
P.S.
Do konkurzu na složení hudby k filmu se ke dnešnímu dni přihlásilo 23 skladatelů.
P.S.I.
Díky

Autor: Václav Marhoul, 26. 01. 2008; 16.09

Dotaz

Tobruk vs. Bathory, tak takové téma padlo v hospodě. Osobně fandím Tobruku a těším se na trailer. Nevíte náhodou, kdy by tak měl asi být?
PS: Stějně tak se těším i na hudbu k filmu. Pevně doufám, že nejen za ní padnou nějaké ceny.

Autor: Daniel, 21. 01. 2008; 20.28

Honza

Chci poděkovat, že někdo našel odvahu natočit podobný film. Určitě budu přemlouvat přátele, aby se mnou šli na tenhle film do kina.

Autor: Jan Grohmann, 08. 01. 2008; 14.51

Re: Ondřej.

Udělám všechno pro to, abych Vás nezklamal. A díky.
P.S.
Jinak vyprávění - vzpomínky Vašeho dědečka jsou na na "spřízněných stránkách."

Autor: Václav Marhoul, 07. 01. 2008; 12.12

Re: Otto

Díky moc.

Autor: Václav Marhoul, 07. 01. 2008; 12.07

Re: Sebastian

Thank you so much, I really do appreciate your greetings. Czechoslovak soldiers been proud of to be a part of Polish army in North Africa.
Director Václav Marhoul

Autor: Václav Marhoul, 07. 01. 2008; 12.06

Držím palce

Doufám, že se z tohoto filmu stane nejúspěšnější snímek tohoto roku. Předpoklady na to má, ale uvidíme, jak to ve střižně dají dohromady. Ať je to skutečnou poctou všem, kteří si tím tehdy prošli. Můj děda, Bedřich Popper, byl totiž jedním z nich.
Hodně štěstí všem tvůrcům.

Autor: Ondřej (BGolias@seznam.cz), 05. 01. 2008; 11.51

Great !

Greetings from Poland.
Wow I am so proud of You Czech friends that You're making movie about Tobruk. I am really happy that you didn't forgot about Polish soldiers. Polish film makers should learn from you because thay're lately a little "handicapped" hehe.

Autor: Sebastian, 05. 01. 2008; 01.08

Nezapomenu, nikdy!!

Už se na film těším!!!!!!!!! Sám jsem odložil po 20-ti letech služby vlasti uniformu. Jsem zvědavý.

Autor: Otto (m.kirov@seznam.cz), 03. 01. 2008; 20.11

Nezapomeňme

Vážení přátelé, dovolte mi na počátku nového roku 2008 popřát Vám všem mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti...
Potkáme se na Tobruku............

Autor: Nezapomeňme, 01. 01. 2008; 01.04

RE: Vánoce

Chtěl bych všem, kteří poslali pozdravy k Vánocům, za herce, štáb i za sebe upřímně poděkovat a zároveň popřát na oplátku to samé + vše nejlepší do Nového roku 2008

Autor: Václav Marhoul, 26. 12. 2007; 12.36

Šťastné a veselé

Chcel by som ich popriať hlavne tým, ktorí tam aj inde bojovali a sú medzi nami, ich rodinám a všetkým Vám, ktorí ste pracovali a pracujete na tomto filme! A my ostatní sa už tešíme do kina!

Autor: Roman, 24. 12. 2007; 18.12

Poděkování

Pane Marhoul, to co děláte pro ty chlapy dnes se skoro vyrovná tomu, co ti chlapi dokázali tam. Děkuji a přeji štastné a veselé. Check six.
www.tnmc.cz

Autor: Petr Odehnal (odosi@seznam.cz), 23. 12. 2007; 10.36

Přání

Chtěl bych všem, které jsem díky tomuto filmu poznal popřát štastné a veselé prožití svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2008.

Autor: instruktor Marek, 22. 12. 2007; 11.24

Nezapomeňme

že VŠICHNI bojovali za naši svobodu a díky nim jsme jako samostatný stát zde.....
Ať to byli chlapci od Buzuluku, Krysy pouště, chlapci z SOE, Orli od Biskaje nebo legionáři z Itálie, Francie či Ruska......

Autor: Nezapomeňme, 19. 12. 2007; 20.11

D3b!Ln3b!L

Už se na to těším jako pra*e,doufám že to bude státá zato.

Autor: Zdeněk (Debilnebil@seznam.cz), 19. 12. 2007; 15.52

Re:Otto

Díky moc a taky přeju co nejhezčí Vánoce.

Autor: Václav Marhoul, 19. 12. 2007; 13.56

Poděkování

Pane Marhoule, přejí příjemné prožití Vánočních svátků. Zároveň Vám děkuji za natočení takového filmu. Jsem rád, že se konečně našel někdo, kdo si vzpomněl, že máme i jiné hrdiny, než letce a vojáky pplk. Svobody. Děkuji a už se těším na film v kinech.

Autor: Otto, 18. 12. 2007; 12.02

Re: Film - Roman

Ne. to neuvažuji, Tobruk je hraný film, není to ani dokument ani televizní seriál jako kupříkladu Bratrstvo neohrožených, kam by se to hodilo. Se zařazením rohovorů s veterány počítám na DVD. Jinak i já Vám přeji hezké a co nejpohodovější Vánoce.

Autor: Václav Marhoul, 13. 12. 2007; 18.13

Film

Dobry den, pan Marhoul. Neuvazujete na uvod filmu zaradit rozhovor s niektorymi zijucimi veteranmi - Cechmi a Slovakmi, ktori bojovali v Tobruku? Myslim, ze by to urcite zvysilo hodnotu Vasho filmu.. Dakujem a prajem krasne Vianoce do Prahy!

Autor: Roman, 07. 12. 2007; 00.05

Re: Nezapomeňme

Mnohokrát Vám děkuji za vaše slova. V dokonalé úctě, Václav Marhoul

Autor: Václav Marhoul, 04. 12. 2007; 18.54

Děkuji

Vážený pane Marhoule (pokud si Vás dobře pamatuji z TV z distinkcemi majora aktivních záloh - pane majore),
je nutno pouze říci, to že konečně vyzdvihujeme díky Vám hrdost národa - hrdost národa nad tím, že jsme - pokud mne paměť nemýlí - jako jeden z mála národů v Evropě bojovali Díky 11. východnímu praporu, který byl posléze přeorganizován na protiletadlový pluk - na všech bojištích mimo Tichomoří- od Anglie (perutě RAF, obrněná divize), přes Afriku (jednotky 11. pluku) až po SSSR (armáda gen. Svobody, 1.smíšený letecký pluk)....
Což pokud mne paměť nemate jsme byli na těchto frontách jen my, Franzouci s plukem Normadie Němen...... Možná i Poláci (což si v tuto chvíli nevzpomínám...ale pouze jen na účast PL jednotek v SSSR - Anglie je jasná - 303.atd... - v Africe nám jednu dobu Poláci veleli...)
Co se týče arm.gen. Klapálka potažmo arm.gen. Svobody(jak je zmiňováno v příspěvku předchozím) - nikdo z nás si nedovede představit, co pro starého pána - jako byl pan generál Klapálek a pro muže, kterému utýrali syna - jako panu generálu Svobodovi. kteří bojovali za tuto republiku celý život - od legií až do vítězství v roce 1945 musel být rok 1948.....
Přesto je mým názorem, že oba víru v republiku a za to, za co bojovali nikdy neztratili......
Je ale také bezesporu, že role arm.generála Svobody po roce 1968 je a bude stále otázkou historického bádání.....
No, ale Pane režisére, nepročítal jsem do detailu všechny příspěvky na tomto fóru, ale pevně věřím, že jste natočil takový film, na který se bude drtivá většina krys pouště dívat z nebes z hrdostí.............
Děkuji Vám za vše!!!!!!!
A nejen za ně...........

Autor: Nezapomeňme, 25. 11. 2007; 23.13

Klapálek

Vážený p.Marhoule, právě proto, že byl gen.Klapálek zavřený, je nepochopitelné, že se po takové zkušenosti dal do služeb komunistů. Takových jako gen.Klapálek bylo mnohem více. Toto mi na něm hodně vadí. Pro mne je hrdina, ale morálně selhal. Po návratu věrně sloužil těm, co ho zavřeli. Moc Vám ale děkuji za natáčení filmu o našich vojácích v Tobruku, moc málo se v naší zemi o nich ví. Děkuji

Autor: otto, 22. 11. 2007; 21.21

RE: Otto ( Karel Klapálek )

Zmiňujete jednu knížku, já taky jednu zmíním. Přečtětě si "Zapomenutý generál Klapálek" od autorů Pavla a Zdeňka Hrabicových. To o čem píšete je tem velmi dobře a hlavně naprosto korektně popsáno.
P.S.
Generál Klapálek byl vězněn komunisty od roku 1952 do roku 1956 ( Pankrác, Valdice - Kartouzy )

Autor: Václav Marhoul, 21. 11. 2007; 23.02

Karel Klapálek

Rád bych se zde zmínil o bývalém veliteli 11-Výcodního praporu, pplk.Karlu Klapálkovi. Tento pozdější armádní generál porušil vojenskou přísahu a od roku 1945 se dal do služeb komunistů. Spolu s armádním generálem Ludvíkem Svobodou se spolupodíleli na propuštění svých spolubojovníků z armády. Proti takovým praktikám ani jednou neprotestoval. Proč? Měl strach o svoje místo u armády, jde o morální lidské sehlání? Co mu komusté slíbili? Vážím si všech těch, kteří bojovali za naši svobodu. Kniha plk.Richtera-Voják neumírá, ten odchází, líčí zrod 11-Východního praporu a jeho cestu přes Sýrii, Lybii až do vlasti. Generál Klapálek je v ní líčen jen v tom dobrém světle. Ale jeho činnost po roce 1948 je smutná. Nedovedu pochopit, jak mohou v budově Ministerstva obrany viset fotografie armádních generálů Svobody a Klapálka, vedle jiných vojáků-hrdinů, kteří byli s jejicj účatí po roce 1948 vyhozeni z armády, nebo těch, kteří dokonce položili za svobodu národa svůj život. Tímto článkem se rozhodně nechci dotknou účasti gen.Klapálka na jeho podílu při osvobození naší vlasti. Děkuji

Autor: Otto (m.kirov@seznam.cz), 19. 11. 2007; 18.53

Re: Pavel

Ta pevnost v Sabrii byla postavena Francouzskou cizineckou legií ( údajně v 19. století ). Tak tvrdí její majitel. Je ale těžké to ověřit.

Autor: Václav Marhoul, 13. 11. 2007; 17.13

pevnost

Dobrý den, zajímalo by mě, co to bylo za tu pevnost v poušti.. z jaké je doby? díky

Autor: pavel, 10. 11. 2007; 22.00

tobruk

Jojo já vím že bláto se nesežene tak lehce:-)).

Autor: henrich (gutav.lolo@seznam.cz), 03. 11. 2007; 13.11

Re: Henrich

No, děláme co můžeme .., faktem je, že pískem se uniforma jako blátem nezašpiní ...

Autor: Václav Marhoul, 31. 10. 2007; 11.15

tobruk

Jěště možná malý detail.Pozor nato aby herci v poušti nebo vůbec ve válce neměli v záběrech čisté a vyprané uniformy.To je jsem si všimnul většinou nějvěčší vada na kráse válečného filmu .Nebo auto jedoucí pouští a je vyleštěné jak z fabriky.hlavně je to vidět v amerických filmech .vojáci jakože v zákopu, a pak detail a vidíte čistou bílou košili a novou brigadírku.že by mela být alespon trochu zmuchlaná popřípadě osahaná tak ani náhodou.

Autor: Henrich. (gutav.lolo@seznam.cz), 31. 10. 2007; 10.24

praha na 20.listopad

Tak žialbohu sa neuvidíme pane Marhoul.Britský battldes komplet nevlastním.Možno až raz budete mat možnost a chut natočit niečo o prvorepublikovom vojsku u nás.Inak držím palce a nápis na tom šutre už vyzerá fan.to srdiečko pohladí.

Autor: Henrich (gutav.lolo@seznam.cz), 31. 10. 2007; 10.14

Re: Joe Smith

Ford Canadu jsme přivezli z Čech. Tady nic takového není mání. Jedinou jsem tady viděl před dvěma lety v Káhiře, kde jsem byly na obhlídkách a byla v bědném stavu. Tahle Canada je ve vlastnictví pana Františka Kocha. který v Rokycanech provozuje soukromé vojenské historické muzeum.

Autor: Václav Marhoul, 31. 10. 2007; 10.14

re: Roman - Nápis na kameni

Celé vrcholové družstvo děkuje. ( To se prostě muselo udělat ). Výstup trval asi 1,5 hodiny s převýšením 120 metrů.

Autor: Václav Marhoul, 31. 10. 2007; 10.11

Re: Aleš

Aleši díky .., na veterány je dobré myslet. největší radost mám z toho, že plukovník Stanislav Hnělička dostal v něděli na Pražském hradě Řád Bílého Lva. Je to bezvadný člověk. Díky a posíloám pozdravy do Ostravy.

Autor: Václav Marhoul, 31. 10. 2007; 10.10

Re: Jakub - Výročie

My jsme si to tady taky připomenuli ... Díky za vzkaz

Autor: Václav Marhoul, 31. 10. 2007; 10.08

Nápis na kameni 2

Takze sorry, chalani, na Vás som zabudol. Všetci štyria máte u mňa niečo dobré (s obsahom alkoholu :-))

Autor: Roman, 31. 10. 2007; 08.02

Nápis na kameni

Tak sa chcem, chalani, poďakovať za doplnenie toho nápisu na kameni. No a Vám, pane Marhoul, sa určite poďakujem osobne - máte u mňa niečo dobré (s obsahom alkoholu :-))
Pozdravujem spod Tatier!

Autor: Roman, 31. 10. 2007; 07.58

Technika

Krasnej Ford Canada, je dovezenej z cech nebo jste jej sehnali nekde jinde?
Dekuji

Autor: Joe Smith, 31. 10. 2007; 07.21

Pozdrav z Ostravy

Václave, zdravím. V sobotu 26.10 jsme dělali pro veterány malou vzpomínkovou akci na pevnostech v Darkovičkách, a setkal jsem se tam s jedním veteránem, který byl u Dunkerqu.
Já vím točíš film o Tobruku, ale on mi řekl, dnes je stejné počasí, jako při vylodění u Dunkerqu a odvrátil oči, protože se mu zalily slzama.
Václave, přeju tomuhle filmu ať každému zaleze pořádně pod kůži, DRŽÍM PALCE:

Autor: Aleš (alexius@volny.cz), 29. 10. 2007; 09.00

Výročie

Dnes je 89 výročie vzniku Československej republiky, a vy momentálne chalani v tom filme za ňu bojujete. Tak dobre dobojujte a nech ten film vyjde. Zdravím všetkých a samozrejme pána Marhoula. Nazdar!

Autor: Jakub, 28. 10. 2007; 21.09

Re: pro Milana ze Zdic

Vyřídím a díky.

Autor: Václav Marhoul, 26. 10. 2007; 23.43

Re: Roman ...

Uniforma pilota RAF by se fakt nehodila ...

Autor: Václav Marhoul, 26. 10. 2007; 23.43

pro milana ze zdic

tak konečně pořádnej film a ještě se na nom podilí člověk s kterým si sem tam dám nakou sklenku tak at vam to vse vyjde a mejte se tam hezky s pozdravem honza jo a pozdravujte milana tady nic nového lidi jso cimdal blbejsi cus

Autor: honza (hotel.emilly@iol.cz), 26. 10. 2007; 20.42

...

Tak na to vyloďovanie by som prišiel, ale mám len uniformu pilota RAF. A to by sa moc nehodilo :-)

Autor: Roman, 26. 10. 2007; 18.03

Re: Tomáš - Hummer

Děkuju moc. byl jsem rád, že jsem tady střetli i další Čechy. Bylo to příjemné. Ještě jednou díky moc.

Autor: Václav Marhoul, 26. 10. 2007; 16.28

Re: Henrich

Díky. Točíme 20. listopadu u Prahy záběry pro trikový obraz vylodění v Tobruku. Já Vás tam klidně uvítám, ale musel byste mít kompletní britský: battledress, webbing, přilbu, pušku Enfieldku a loďák. Tak se když tak ozvěte.

Autor: Václav Marhoul, 26. 10. 2007; 16.27

Pozdrav

Díky moc za možnost návštěvy místa natáčení, všelijakou pomoc včetně lékařské a také ze bezvadnou WiFi v hotelu! Přejeme vám hodně úspěchů s filmem a šťastný návrat celého štábu i techniky. Tým moto+hummer (Dakar 08)

Autor: Tomáš (tomas@martinmacek.com), 26. 10. 2007; 16.25

Re: Idea

Ano, souhlasím, Dukla by si to zasloužila moc. A děkuju.

Autor: Václav Marhoul, 26. 10. 2007; 16.24

tobruk

No tak foto jsm viděl.Pěkný,pěkný jen co je pravda.Československá armáda z první republiky je moje slabost,a těžká srdcovka.Já jsem sháněl kontak na pana Marhoula,ale bohužel jsem těžce pohořel,protože jsem vůbec nevědel kde se opřít.Chtěl jsem se ho zeptat jestli bych nemohl zahrát alespon kámen u vody.pro mne by to byl životní sen.Asi to ale již nepůjde když je roztočeno.přesto držím palce těšíme se na film celá naše parta voj.historie pěšího pluku 5. T.G.M.

Autor: henrich (gutav.lolo@seznam.cz), 23. 10. 2007; 08.47

Idea

Pan Marhoul, velmi drzim palce, aby ten film vysiel - aby ho videlo co najviac ludi - a hlavne mladych v Cechach a na Slovensku - aby si uvedomili, ze im niekto rozdelil republiku, za ktoru ini zomierali. No a ked to vyjde, myslim, ze dobrou temou by bola Dukla, na ktoru sa momentalne trocha zabuda... Este raz: Drzim palce!

Autor: Roman, 21. 10. 2007; 22.15

Re: Nicol

Ahoj Nicol,beru tuto odpoveď na sebe. Michal už dotočil a dnes ráno přistál na letišti v Brně.

Autor: Václav Marhoul, 19. 10. 2007; 11.50

Re: Nápis na kameni

Safra, to je pravda, to se musí opravit...

Autor: Václav Marhoul, 19. 10. 2007; 11.49

Re: Super fotky

Fotky dělají lidi ze štábu, tak porůznu, co se sejde, autorů je tedy mnoho ...

Autor: Václav Marhoul, 19. 10. 2007; 11.48

Pro Stachína

zdar mrtvolo Dubalkova, tak nás většina skončila s Tebagou a loučení to bylo smutný, však to znáš. ted´se mrcasíme v hotelu a čekáme na odlet. Poslední tejden byl hodně veselej a všechno si to povíme v Pze. Ty vole chyběl jsi tu!!!!! Kutina

Autor: Rimčák (xrimskyk@seznam.cz), 17. 10. 2007; 15.25

zdravím

teda hoši..jak koukám na fotky...tak se tam asi máte skvěle...závidím...a zdravím...josef dubálek..

Autor: hurvajs, 17. 10. 2007; 12.34

Nápis na kameni

Please change Nápis: From Tobruk Czech film to Tobruk Czechoslovak film!

Hoši držte se! Chalani držte sa!

Autor: Roman, 16. 10. 2007; 19.15

Pozdrav

Ahoj všichni!! :-)) Fotky jsou překrásné.....ještě to tam vydržte a už se nám vraťte do Čech!! Moc se těším na film. Mějte se všichni krásně. Moooooooooooooooc zdravím Michala :-)))

Autor: Nicol (nicolehutnanova@centrum.cz), 16. 10. 2007; 00.00

Super fotky

Nikde jsem nenašel, kdo je autorem oněch skvělých fotek. Autorovi bych doporučil zúčastnit se s nimi, minimálně, v Czech press photu. Myslím, že by nevyšel naprázdno. Jinak Vám všem přeji DOBRÉ SVĚTLO a těším se na film ! LÁĎA

Autor: LÁĎA (barnetl@seznam.cz), 15. 10. 2007; 10.53

Re:Skvely pristup

Děkuji moc za přání ( jakož i všem ostatním, kteří psali před Vámi ) jinak bych chtěl jen prosím zmínit, že jsme rozjeli i slovenské stránky, jsou ve všem naprosto totožné s těmi českými. Tak se mrkněte na www.tobruk.sk
Ještě jednou děkuje a v dokonalé úctě pozdravuje,
Václav Marhoul

Autor: Václav Marhoul, 13. 10. 2007; 03.24

Skvely pristup

Myslim ze k natacaniu a predprivave je venovany velmi zaujimavy, detailny a kvalitny pristup. Podla toho sa da teda ocakavat naozaj kvalitny snimok. Velmi sa tesim a drzim palce. Sam by som si chcel takuto rekonstrukciu "vychutnat" na vlastnej kozi.

Autor: KeXo (matusak@ppa.sk), 12. 10. 2007; 13.29

Poklona celému štábu

Chtěl bych pozdravit a zároveň podpořit všechny v jejich héroické práci na Vašem filmu. Fotky vypadají úžasně a
jelikož je za kamerou pan Smutný tak se nebojím i ani o film.
Ale to nejdůležitější je aby jste to zvládli a vrátili se v pořádku.
Hodně zdaru. Gapík

Autor: Gapík (bga@seznam.cz), 11. 10. 2007; 13.23

Fotky

Ahoj,
fotky jsou fakt super, jen doufám že nepřátelská vojska nebudou jen fikcí a bude alespoň pár záběrů na Němce nebo Italy. Jinak držím moc palce a těším se na premiéru. Roman

Autor: Roman (krivka.roman@o2.com), 10. 10. 2007; 07.48

Parada

Fotografie z perimetru vypadaji BOMBASTICKY!
Drzim palce a hodne zdaru vsem!

Autor: PBR, 08. 10. 2007; 13.07

Pusu vsem

Vaclave a Honziku, bylo skvele vas tuhle v noci slyset. Porad na vas myslim a jsem pri tom hrda az pysna. Na ty ceskoslovensky chlapy, kteri tam tehdy bojovali, i nas vas, kteri jim svym filmem stavite pomnik, jenz si bezpochyby zaslouzi. A protoze znam scenar, tak i na to, ze vas film nam civilistum ukaze, co vsechno s clovekem dela valka. Kluci moji, drzte se, moc se na vas tesim. Evka

Autor: Paloma, 07. 10. 2007; 20.05

Pozdrav

Vypadá to super a pozdravuj kluky!!

Autor: Petr H (hubacekpetr@seznam.cz), 07. 10. 2007; 00.53

Pozdrav z Rataji nad Sázavou

snad to prežijete i navzdory režii a ve zravi se všichni vrátite

Autor: snoopyczech (jebiga@atlas.cz), 06. 10. 2007; 20.44

Pozdrav

Pozdrav do pouště. Zajímavé fotky, vypadá to doopravdy na dobrý film. Dáváte do toho hodně práce. Obdivuji. Pro mne to má o to větší význam, protože naši ve 2.sv. válce jsou mým z jedních koníčků. Fandím.

Autor: Dan (Shon.Daniel@email.cz), 06. 10. 2007; 12.34

Re: Masakr

Díky, snad to klapne, teď na place a pak vůbec ...

Autor: Václav Marhoul, 05. 10. 2007; 12.38

Re: Policista.cz

Já děkuju.

Autor: Václav Marhoul, 05. 10. 2007; 12.37

Re: Hodně zdaru!

Děkuju moc.

Autor: Václav Marhoul, 05. 10. 2007; 12.37

Re: Pozdrav z Plzně

Díky, pozdravy na "marodku" vyřídím

Autor: Václav Marhoul, 05. 10. 2007; 12.36

Masakr..

Jak to tak sleduju, tohle bude film, kterej může zabodovat i na mezinárodnim filmovym poli...a taky si myslim, že tenhle film bude zrát jako víno a přitom bude pořád svěží jako džus. Hodně štěstí!

Autor: tharbik (tharbik@seznam.cz), 04. 10. 2007; 23.32

Policista.cz

Dovolil jsem si dát odkaz na Váš film na stránky policista.cz

Autor: Jirka (jirivitek@seznam.cz), 04. 10. 2007; 17.50

Hodně zdaru!

Pozdravuji do pouště a držím palce!
fotka zatím vypadají výborně!

Autor: Štuclík, 02. 10. 2007; 16.50

Pozdrav z Plzně

Plzeň zdraví poušť - tj. Přeji mnoho dobrých záběrů a vyřizuji pozdrav na marodku.

Autor: Eddie (chalupnym@centrum.cz), 28. 09. 2007; 15.46

Re: Výprava do filmu

Architekta dělá Honza Vlasák a výpravu Marcel Hána. A díky moc za přání.

Autor: Václav Marhoul, 28. 09. 2007; 10.28

Re: technika

Moc se omlouvám, ale speciální fotky techniky, kterou tady s sebou máme jsme nedělali.

Autor: Václav Marhoul, 28. 09. 2007; 10.27

Re: Pozdrav z Tatier do Afriky

Díky moc za přání a já na oplátku posílám své pozdravy do Tatier.

Autor: Václav Marhoul, 28. 09. 2007; 10.26

Pozdrav Michalovi a vsem

Ahoj Lenko, díky za pozdravy, ano potvrzuji, svět jest malého charakteru a platí to i tady odtud. V Kolíně na koncertu 23. listopadu ( moc se omlouvám ) určitě nebudu, po návratu z pouště budeme až do konce liostoapdu dotáčet záběry v pražských ateliérech. Díky moc a zdraví Václav

Autor: Václav Marhoul, 28. 09. 2007; 10.24

pozdrav do pouště

Dobrý den pane Marhoul, zajímalo by mě, jestli je to možné, kdo dělá na filmu výpravu. Děkuji a ať se daří-těším se na film

Autor: Vašek, 26. 09. 2007; 14.35

Technika

Zdravim, nebylo by par poradnych fotek techniky? Auta, nakladaky, .. Diky

Autor: Joe Smith, 24. 09. 2007; 12.46

Pozdrav z Tatier do Afriky

Pozdravujeme vas vsetkych do Afriky a velmi sa tesime na film! Nech to vyjde. A: Nech zije Ceskoslovensko!!!

Autor: Roman, 24. 09. 2007; 10.42

Pozdrav Michalovi a vsem

Tak ty se vyhrivas v Africe!? Nebot svet je maly a "Cimelicaci" vsude, tak moje kamaradka Monika s vami travi noci ve strizne v Praze a striha material pro vaseho "posla", dozvedela jsem se, ze ti zachutnala poust.
Hodne zdaru, fotky z nataceni jsou skvele a budi chut na film. Jo a pokud neodletime do Afriky tak se uvidime 23.11. v Koline na koncerte. Zdravim Lenka

Autor: Lenka, 21. 09. 2007; 07.57

Re: fotky

Díky moc. Fotečky z komparsu... nějaké samozřejmě existují, ale popravdě musím dodat, že se k nim a k jejich výběrce z časových nedostanu. Myslím, že si Rota Nazdar přiveze mnoho svých vlastních. Zdravím a ještě jednou díky.

Autor: Václav Marhoul, 20. 09. 2007; 15.41

Fotky

Předem vás všechny zdravím, a chci se zeptat, jestli by nemohly být ještě i nějaké ty fotečky komparsu... :o)
Přeji, ať se vše vydaří a hlavně, ať to tam ve zdraví vydržíte do konce!!!!!!!!!

Autor: Miška, 20. 09. 2007; 15.30

re: Pozdrav do pouště II. - Nové fotky

Na mailu jsem jen jednou za týden, kdy se vracíme z pouště na den volna do hotelu. Vždycky udělám výběrku z fotek za celý týden a pošlu je do Prahy, kde je pak zavěsí na stránky. Takže v podstatě by každý ten týden měl být ve fotogalerii nějaký ten updejt.

Autor: Václav Marhoul, 20. 09. 2007; 12.48

Re: Pozdrav všem

Kolegovi od Opavy. Díky moc za pozdravy, ale já už mu to nevyřídím, včera jsme s Rotou Nazdar dotočili poslední komparzní záběry ( pom kterých jsem se s nimi rozloučil ) Dnes už se vydávají na cestu domů.

Autor: Václav Marhoul, 20. 09. 2007; 12.45

Pozdrav všem :o))

Přeji všem žáruvzdorným aktérům krásný pozdrav od Opavy. A hlavně zdraví a sílu k dotočení všech klapek, které vám ještě na poušti scházejí. A už se na film opravdu těším.

P.S. Pane Marhoul, prosím vás, houkněte do komparsu, ať se jeden od Opavy ozve své slzy ronící mamince :o))))).... nebo ho roztrhnu jako hada !!!... ale jinak jsem fakt mírumilovné stvoření. Děkuji.

Autor: skrblice (skrblice@seznam.cz), 16. 09. 2007; 22.21

Pozdrav do pouště II.

Pozdravuji komplet Rotu Nazdar..
a co další fotky?????
díky KáJa

Autor: KáJa (sobeckakrava@centrum.cz), 16. 09. 2007; 17.00

Pozdrav do pouště

STS Chvojkovice-Brod zdraví Shita, Žabáka, Vepříka a ostaní umouněnce. :-)

Autor: Koudelka, 14. 09. 2007; 17.23

Teplotní rekord

Ve středu 12.9. bylo 52.9°C ve stínu

Autor: Václav Marhoul, 14. 09. 2007; 12.15

Technika.

Techniky v první linii moc nebylo. Přesto se nám podařilo do Tuniska dostat Bedford, Bedford - cisterna, Fordson WOT 3 a Ford Canada. Jinak díky a zdravím.

Autor: Václav Marhoul, 14. 09. 2007; 12.14

Pozdrav

Kolik tam máte stupňů? jaké je u vás počasí?

Autor: PAF, 14. 09. 2007; 12.12

Technika?

Pane Marhoule, těším se na Váš film. Co v něm uvidíme za válečnou techniku?

Autor: Ziza, 13. 09. 2007; 13.34